+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

SAVAIMINIO ĮSIURBIMO VANDENS SIURBLYS

SERIJA SLm

Domina šis vandens siurblys? aplankykite www.osmosas.lt

SAVAIMINIO ĮSIURBIMO VANDENS SIURBLIO

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Naujos konstrukcijos SLm serijos automatiniai šalto ir karšto vandens turbininiai savisiurbiai siurbliai.

Šis SLm siurblys plačiai naudojamas tiekiant geriamąjį vandenį, vandenį iš šulinių, vandentiekio vandenį ir karštą vandenį buičiai, laistyti sodus ir daržus ir t.t. Prijungus SLm siurblį, tereikia pasukti vandens čiaupą ir siurblys pradės veikti arba išsijungs automatiškai. Jei vanduo siurbiamas iš vandens rezervuaro, naudojant SLm siurblio slėgio jutiklį, siurblys veiks ir sustos automatiškai reaguodamas į vandens lygį rezervuare.

Įtampa: 220 V/50 Hz
PH vertė: 6-8,5
Aplinkos temperatūra: 0-40 °C
Skysčio temperatūra: 0-90 °C
Santykinė drėgmė: ne daugiau kaip 85 % (RH)
Įleidimo slėgis: turėtų būti mažesnis už paleidimo slėgio vertę

MODELIŲ APRAŠYMAS

SL m 60-400 A
Automatic – Automatinis
Power – Galia
Impeler diameter – Sparnuotės skersmuo
Single-phase – Vienfazis
Water camel sef-priming pump – Savisiurbis vandens siurblys

Modelis su simboliu “A” reiškia automatinį savaiminio siurbimo siurblį, o modelis be simbolio “A” – neautomatinį.

IŠARDYTAS VAIZDAS

SLm-A serija

SLm serija

SPECIFIKACIJA

ĮSPĖJIMAI

Griežtai laikykitės naudotojo vadove pateiktų instrukcijų.
Prieš prijungdami siurblį atidžiai patikrinkite izoliacijos atsparumą, kad išvengtumėte nuotėkio.
Vandens siurblys turi būti pastatytas ant žemės ir turėti apsaugos nuo nuotėkio jungiklį.
Prijungę prie maitinimo šaltinio nelieskite siurblio ir griežtai neplaukite bei neatlikite jokių vandens darbų aplink siurblio zoną.
Patikrinkite ir atjunkite maitinimą, jei siurblys yra pažeistas.

1. Elektros energijos tiekimas turi būti išjungtas, kai siurblys montuojamas arba atliekama jo techninė priežiūra. Siurblys turi būti pastatytas ant žemės ir būtinai turi būti sumontuotas apsaugos nuo nuotėkio jungiklis, kad išvengtumėte elektros smūgio. Jei ant kištuko pateks vandens, galite patirti elektros smūgį. Būkite atsargūs!

2. Nenaudokite jokiems kitiems skysčiams, išskyrus vandenį.
Naudojant degų ar abrazyvinį skystį gali kilti gaisras, siurblys gali būti pažeistas ir sutrumpės jo tarnavimo laikas.

3. Nelieskite siurblio, kai jis veikia, ir venkite bet kokių plovimo ir vandens darbų šalia siurblio.
Siurblį reikia patikrinti, kai veikiant pasireiškia šie požymiai: neįprastas garsas, mažas srautas, nutrūkstamas srautas.
Nelieskite siurblio, kol jis įjungtas.
Nelieskite siurblio, kai jis yra šlapias, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.
Venkite, kad ant siurblio nepatektų jokie skysčiai ir niekada nemerkite siurblio į vandenį.

4. Siurblys neturėtų būti naudojamas jei jo viduje nėra vandens, nes dėl to variklis įkaista ir sutrumpėja siurblio tarnavimo laikas.
Be to, siurblys neturi būti naudojamas veikiant tiesioginiams saulės spinduliams.
Automatiniai SLm serijos siurbliai turi apsaugos nuo vandens apkrovų funkciją.
Tik pakartotinai įjungus siurblį į elektros tinklą, siurblys išvedamas iš apsaugos nuo vandens apkrovų būsenos (perkraunamas).

5. Prieš paleisdami siurblį, pasukite ventiliatorių ir įsitikinkite ar siurblys gali sklandžiai veikti.
Tada atidarykite užpildymo varžtą ir į siurblio korpusą įpilkite švaraus vandens.
Įsitikinkite, kad į siurblio korpusą nepateko oro ir vėl uždėkite užpildymo varžtą.
Naudojant naują automatinį siurblį geriau išjungti vožtuvą ir patikrinti, ar siurblys gali išsijungti.
Jei siurblys išsijungia, vadinasi veikia gerai.

6.1. Įsitikinkite, kad montuojant ar atliekant priežiūros darbus siurblys netyčia neįsijungtų. Jei siurblys bus ilgai nenaudojamas, užsukite įleidimo ir išleidimo vožtuvą. Atjunkite maitinimo šaltinį

6.2 Siurbiamas skystis gali būti karštas, todėl prieš perkeliant ar išmontuojant siurblį būtina išjungti vožtuvus ir išleisti siurblio viduje esantį skystį, kad išvengtumėte nudegimų.

6.3. Įtampa turi būti tiekiama pagal vardinę lentelę. Jei siurblys nebus naudojamas ilgą laiką, jį reikia pastatyti vėdinamoje aplinkoje, kurioje vyrauja vidutinė temperatūra.

7. Jei siurblys pastatytas namo viduje, šalia siurblio turi būti įrengta nusausinimo sistema (drenažas), nes atsiradus balutei, siurblys gali sušlapti, dėl to gali perkaisti variklis arba galima sukelti elektros smūgį.
Jei naudotojas naudoja siurblį ne pagal reikalavimus ir dėl to patiria materialinių nuostolių ar su saugumu susijusią žalą, mūsų bendrovė neprisiima jokios atsakomybės.

8.1 Kai temperatūra žemesnė nei 4 °C, pasirūpinkite, kad siurblys neužšaltų ir nesutrūktų.
8.2 Pasirūpinkite, kad aplinka būtų vėdinama.

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

 

Visi ekrano skydelio klavišų pavadinimai ir funkcijos

Pripildykite siurblio ertmę vandeniu ir prijunkite prie vamzdyno. Įjungus maitinimą, siurblys pradeda veikti.

Automatinis režimas: Indikatorius užsidega. Indikatorius dega, kai teka vanduo.
Kai vožtuvas yra pusiau atidarytas, indikatoriai užsidega tuo pačiu metu.
Uždarius vožtuvą, o 15 sekundžių, siurblys automatiškai sustos.
Indikatorius
šviečia, o srauto indikatorius yra išjungtas; atidarius vožtuvą, kai slėgio indikatorius yra išjungtas, siurblys įsijungs automatiškai ir tuo pačiu metu užsidegs srauto indikatorius; jei srauto indikatorius yra išjungtas, po 6 minučių veikimo siurblys įjungs automatinę apsaugą nuo vandens trūkumo, o automatinė indikatoriaus lemputė mirksės.

Vandens bokšto režimas:
Paspauskite ilgai A mygtuką, užsidegs vienas iš vandens bokšto indikatorių . Paspauskite mygtuką ir rinkitės iš 3, 6, 12 ir 24.

1 nustatymas
Nustatykite 3 valandų vandens bokšto režimą. Kai vandens lygis vandens bokšte pasieks plūdės padėtį, vandens siurblys automatiškai sustos ir lauks 3 valandas, po to automatiškai įsijungs ir toliau pildys vandens bokštą.

2 nustatymas
Nustatykite 3 valandų vandens bokšto režimą. Uždarykite vožtuvą, vandens siurbliui veikiant įprastai, vandens siurblys automatiškai sustos po 15 sekundžių. Tuomet iš karto atidarykite vožtuvą, kol vandens siurblys pradės veikti automatiškai, praeis 3 valandos.

Jei vandens siurblį reikia paleisti iš karto, ilgai spauskite mygtuką , kad persijungtų. Kai užsidega indikatorius , vandens siurblys toliau veikia arba vėl perjungiamas į vandens bokšto režimą, kad toliau veiktų ir laiko skaičiavimas paleidžiamas iš naujo.

 

B: Pastabos dėl įleidimo įrangos: kad būtų išvengta žemo slėgio, triukšmo ir perpildymo, įleidimo skersmuo turi būti toks pat kaip vamzdyno skersmuo.

 

      VAMZDYNO MONTAVIMAS

       Išleidimo varžtas
       Siurblys
       Išleidžiamoji anga
       Užpildymo varžtas
       Įleidimas
       Alkūnė
       Įleidimo vamzdis
       Apatinis vožtuvas

 

 

 

VAMZDYNŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

1. Kad išvengtumėte ne pilno įsiurbimo, montuodami vandens siurblį nenaudokite minkštos gumos vamzdelių.
2. Sumontuokite atbulinį vožtuvą vertikaliai, ne mažesniu kaip 30 cm atstumu nuo grunto paviršiaus, kad neįsiurbtų smėlio (purvo).
3. Įleidimo vamzdynų jungtys turi būti sandarios, vamzdžio alkūnę darykite minimalią, kad geriau tekėtų ir siurbtų.
4. Įsiurbimo vamzdyno skersmuo turi būti toks pat kaip siurblio įsiurbimo skersmuo, kad slėgis būtų didesnis.
5. Vandens lygiui mažėjant, įsitikinkite, kad atbulinis vožtuvas vis dar lieka panardintas į vandenį.
6. Jei įleidimo vamzdynas ilgesnis nei 10 metrų arba aukštesnis nei 4 metrai, vamzdyno skersmuo turi būti platesnis nei siurblio įleidimo skersmuo.
7. Montuodami siurblį įsitikinkite, kad nėra įtampos nuo vamzdyno.
8. Ypatingomis aplinkybėmis leidžiama atbulinį vožtuvą galima nuleisti žemiau, tačiau, kad į siurblį nepatektų smulkių dalelių, įsiurbimo vamzdyne turi būti sumontuoti filtrai.
9. Išleidimo skersmuo turi būti toks pat kaip vamzdyno skersmuo, kad būtų išvengta žemo slėgio, perteklinio srauto ir triukšmo.

ELEKTROS JUNGTYS

■ Neatlikite jokių elektros sujungimo darbų, kol neišjungtas maitinimas.
■ Siurblį pastatykite ant žemės ir įžeminkite, kad išvengtumėte srovės nuotėkio.
■ Elektros prijungimas turi būti atliekamas pagal vietinę standartinę formulę. Vadovaukitės siurblio etiketėje pateikta informacija apie gaminį ir įsitikinkite, kad specifikacijos atitinka.
■ Siurblį statykite atokiau nuo darbo zonos, naudokite tinkamas elektros perdavimo linijas, kad siurblys veiktų sklandžiai.
■ Jei siurblį statote lauke, naudokite tinkamas lauko elektros perdavimo linijas.
■ Patikrinkite variklio sukimąsi [trifazis].
■ Patikrinkite siurblio menčių veikimą ir sukimąsi. Teisingai veikia, jei sukasi pagal laikrodžio rodyklę. Jei sukasi prieš laikrodžio rodyklę, atjunkite siurblį ir pakeiskite maitinimo lizdo kabelį.

 

Kai automatiniam siurbliui veikiant vandens čiaupas yra išjungtas, o variklis vis dar veikia, atjunkite slėgio jungiklį ir sumažinkite slėgį, šiek tiek pasukite varžtą (I) prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte jungties įtampą. [Jei slėgio jungiklis apvalus sukite varžtą (-) kryptimi] Jei siurblys įsijungia ir išsijungia savaime, kai čiaupas yra išjungtas, patikrinkite, ar nėra nuotėkio iš transmisijos ir apatinio vožtuvo.
Kai vanduo iš čiaupo bėga, o slėgio jungiklis dažnai įsijungia ir išsijungia savaime, pabandykite padidinti slėgio jungiklio įtampą šiek tiek pasukdami varžtą (I) pagal laikrodžio rodyklę, kad gautumėte didesnį jungties įtempimą. [Jei slėgio jungiklis apvalus, sukite varžtą (+) kryptimi.]

 

Neįjunkite siurblio, kol į siurblio korpusą neįpilta vandens.

Nelieskite siurblio, kol siurblys nebuvo atjungtas nuo maitinimo šaltinio ilgiau nei 5 minutes.

Nenuimkite siurblio korpuso, jei iš siurblio neišleistas vanduo.

Prieš paleisdami siurblį, pasukite ventiliatorių ir taip patikrinkite, ar siurblys gali gerai veikti.

Tada atsukite užpildymo varžtą ir į siurblio korpusą įpilkite švaraus vandens.

Įsitikinkite, kad į siurblio korpusą nepateko oro ir vėl uždėkite užpildymo varžtą.

Naudojant naują automatinį siurblį, geriau išjungti vožtuvą ir taip patikrinti, ar siurblys gali išsijungti. Jei siurblys išsijungia, vadinasi, siurblys veikia gerai.

PASTABOS

Jei pripildžius siurblio korpusą vandeniu, ilgiau nei 6 minutes siurblys neįsijungia, tada reikia sustabdyti siurblį ir dar kartą pripildyti vandeniu siurblio korpusą ir/arba patikrinti, ar kažkur vamzdyne nėra nuotėkio.

Jei atsiranda tikimybė, kad siurblys gali užšalti, atidarykite išleidimo kamštį ir išleiskite siurblio korpuso viduje esantį vandenį. Prieš paleidžiant siurblį iš naujo, būtina užpildyti vandeniu visą siurblio korpusą.

Jei siurblys bus nenaudojamas ilgą laiką, reikia išleisti siurblio korpuso viduje esantį vandenį. Taip pat išvalyti siurblio korpusą, sparnuotę ir laikiklį. Juos taip pat reikėtų apdoroti antikorozine alyva ir laikyti siurblį vėdinamoje aplinkoje.

Siurblį paleisti iš naujo reikia taip pat, kaip parodyta aukščiau pateiktame paveikslėlyje.

Kai temperatūra aukšta, pavyzdžiui, vasarą, pasirūpinkite, kad aplinka būtų vėdinama, kad ant variklio nepatektų drėgmė ir jis nesugestų.

Nedelsdami išjunkite maitinimą, jei variklis įkaista arba atsiranda kokių nors neįprastų sutrikimų, norėdami patikrinti problemą ir rasti sprendimą, galite naudoti toliau pateiktą formą.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

KlaidaPriežastisSprendimas
Siurblys veikia vandens nėraVandens siurblys ne iki galo užpildytas vandeniuUžpildykite siurblį vandeniu dar kartą
Pažeista sparnuotėPakeiskite sparnuotę (nusiųskite platintojui techninei apžiūrai)
Vandens lygis žemesnis nei apatinis vožtuvasSureguliuokite vandens įleidimo vamzdį, kad vandens siurblio apatinis vožtuvas būtų paniręs į vandenį
Įsiurbimo vamzdis nesandarus (prateka) Patikrinkite, ar visi įsiurbimo vamzdžiai visiškai sandarūs
Vandens lygis per žemas, žemesnis už vandens siurblio įsiurbimo galvutės ribąSureguliuokite vandens siurblio montavimo aukštį arba pasirinkite tinkamesnį
Vanduo vamzdyne arba siurblio kameroje užšaloAtšildykite prieš vėl paleisdami
Mažas slėgisNetinkamas siurblio modelisPakeiskite tinkamu siurblio modeliu
Įleidimo vamzdynas per ilgas, arba per daug alkūnių, vandens įleidimo vamzdžio skersmuo netinkamasPasirinkite tinkamo skersmens vamzdį, o įleidimo vamzdį sutrumpinkite
Vamzdyną, filtro sietą arba siurblio kamerą sankirtoje užkimšo pašalinis daiktasIšvalykite vamzdžius, apatinius vožtuvus arba siurblio kamerą, pašalinkite šiukšles
Per žema įtampa, per ilgas kabelio laidasSureguliuokite variklio gnybtų įtampą ir laido ilgį
Siurblys vibruojaSiurblio pagrindas nepritvirtintasPriveržkite tvirtinimo varžtą
Užsikimšo vamzdynas, arba siurblio kameraPatikrinkite ir išvalykite vamzdyną ir siurblio kamerą
Pagrindas nepakankamai stabilusĮrenkite stabilesnį pagrindą
Variklis perkraunamas ir veikia per ilgaiĮrenkite vožtuvą prie išleidimo angos, sumažinkite išleidžiamo vandens srautą
Veikia su pertrūkiais arba sudegusi variklio apvijaIlgą laiką užstrigusi arba perkrauta sparnuotėPašalinkite siurblio kameroje esančias šiukšles ir sureguliuokite, kad siurblys kuo ilgiau veiktų vardine srove
Netinkamas įžeminimas arba pažeistas kabelis, arba į siurblį trenkė žaibasRaskite priežastį, pakeiskite apvijos ritę
Laikiklis nesandarusNešvarumai pažeistas mechaninis sandariklisIšvalykite arba pakeiskite sandariklį
Siurblys dažnai įsijungia ir išsijungiaSlėginiame inde nėra slėgio arba jis yra sugedęsPakeiskite slėginį indą nauju
Variklis neveikiaUžstrigęs srauto jutiklio atbulinis vožtuvasIšardykite užpildymo varžtą, išvalykite visas kietąsias daleles ar šiukšles
Srauto jutiklis sugedęsPakeiskite srauto jutiklį
Sugedusi kompiuterio plokštėBlogas srauto jutiklio kontaktasAtlaisvinkite ir priveržkite signalinę liniją
Kompiuterio plokštė sugedusiSutaisykite arba pakeiskite kompiuterio plokštę nauja
Siurblys sustojo darbo metuJei sugedo srauto jutiklis arba vamzdyne trūksta vandens, kompiuterio plokštė įvertina, kad nėra vandens ir duoda nurodymą siurbliui sustotiPakeiskite srauto jutiklį, išbandykite srauto jutiklį ir įsitikinkite, kad įleidimo anga neužsikimšusi

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?