+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

NEŠIOJAMO DOZIMETRO SOEKS 112

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šis prietaisas? Aplankykite www.viva24.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Šiame vadove pateikiama visa informacija, reikalinga norint tinkamai eksploatuoti nešiojamą dozimetrą SOEKS 112 Rekomenduojame atidžiai perskaityti vadovą ir tiksliai laikytis visų jame pateiktų nurodymų.

Gamintojas pasilieka teisę keisti įrenginio sąsają, atnaujinant programinę įrangą

SUKURTA IR PAGAMINTA RUSIJOJE

OOO “SOEKS” Maskva 2019

Visos teisės saugomos

Saugumo instrukcijos

Atidžiai perskaitykite šiuos saugumo nurodymus ir griežtai jų laikykitės. Nesilaikant šių taisyklių įrenginys gali netinkamai veikti arba visiškai sugesti. Gamintojo garantija netaikoma jei gedimai, atsiranda nesilaikant šių saugos taisyklių.

  • Saugokite prietaisą nuo stiprių smūgių ir kitokio mechaninio poveikio, galinčio sugadinti gaminį.

  • Nepalikite prietaiso ilgą laiką vietose, veikiamose intensyvios saulės šviesos arba aukštos temperatūros, nes tai gali sukelti elektrolito nutekėjimą iš baterijų ir prietaiso gedimą.

  • Nepalikite prietaiso ilgą laiką šalia įrenginių, kurie generuoja stiprius magnetinius laukus, pavyzdžiui, šalia magnetų ar elektros variklių, taip pat vietose, kur generuojami stiprūs elektromagnetiniai signalai, pavyzdžiui, šalia radijo siųstuvų bokštų.

  • Neardykite ir nesistenkite savarankiškai taisyti prietaiso.

  • Įdėdami baterijas griežtai laikykitės poliškumo. Priešingu atveju prietaisas gali sugesti.

Funkcijos ir charakteristikos

– radiacinio fono (gama spinduliuotės ir beta dalelių srauto) matavimas nuo 0,01 iki 999 μSv/h

– sukauptos dozės matavimas iki 999 Sv (sievertų)

– kumulicinės dozės nustatymas iš naujo

– nepertraukiamo veikimo laikas, ne trumpesnis kaip 170 valandų

– radiacijos (dalelių) detektoriaus įjungimo Geigerio-Miuellerio skaitikliu garsinė ir LED indikacija

– radiacinio fono slenksčio viršijimo garsinė ir LED indikacija (slenkstis nustatomas nustatymuose)

– žemos maitinimo įtampos indikacija

– radiacinio fono slenksčio nustatymas

– automatinio išsijungimo laiko nustatymas

– garsinio indikatoriaus įjungimas/išjungimas

– LED indikatoriaus įjungimas/išjungimas

Naudojimas

ĮRENGINIO SĄSAJA

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite mygtuką, kol užsipildys segmentai.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas OFF.

RADIACINIO FONO MATAVIMO REŽIMAS

Radiacijos matavimo režimu ekrane rodoma dabartinė fono vertė

KAUPIAMOSIOS DOZĖS RODYMO REŽIMAS

Kaupiamosios dozės režimu ekrane rodoma dabartinė vertė nuo paskutinio atstatymo arba paskutinio baterijų įdėjimo.

SUKAUPTOS DOZĖS ATSTATYMAS

Jei norite iš naujo nustatyti sukauptą dozę, ekrano režime paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką (ekrane pradės mirksėti segmentai “- – -“, toliau laikydami mygtuką iš naujo nustatysite sukauptą dozę.

REŽIMŲ PERJUNGIMAS

Radiacinio fono ir kaupiamosios dozės režimai perjungiami trumpai paspaudus režimo mygtuką.

NUSTATYMŲ REŽIMAS

Paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką radiacijos fono matavimo režime, kad pereitumėte į sąrankos režimą.

NUSTATYMŲ SĄRAŠAS

NUSTATYMŲ PERJUNGIMAS

Nustatymų perjungimas atliekamas režimo mygtuku.

SĄRANKOS REDAGAVIMAS

Norėdami redaguoti nustatymą, paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką, kol greitai pradės mirksėti redaguojamo parametro vertė.

NUSTATYMO VERČIŲ KEITIMAS

Nustatymo reikšmes galima keisti valdymo mygtukais KAIRĖ / DEŠINĖ.

NUSTATYMŲ IŠSAUGOJIMAS

Paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymo vertę. Toliau laikant nuspaustą mygtuką, ekrane mirksės “- – -” segmentai ir bus rodoma redaguojamo parametro nustatyta vertė.

MAŽAS AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS LYGIS

Kai baterijos išsikrauna, ekrane rodoma paveiksliuke pavaizduotas indikatorius. Baterijas būtina pakeisti.

AKUMULIATORIAUS KEITIMAS

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Rusija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?