+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

VANDENS VALYMO ĮRENGINIO KEMAN

MODELIŲ CF-1 IR CF-2

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote šią vandens valymo sistemą, jūs puikiai pasirinkote. Prieš montuodami ir naudodami įrenginį, prašome perskaityti instrukcijas ir griežtai jų laikytis.

PAKUOTĖJE YRA

Apėjimo vožtuvas arba vožtuvo sąsaja 1
Sraigtinė jungtis 2
Nuotekų žarna 1
Nuotekų žarnos spaustukas 1
Maitinimo adapteris 1

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

Veikimo principas

Nominalusis srautas 1,40 T/H arba 2,0 T/H
Nominalusis srauto slėgis l0 PSI
Darbinis slėgis 30-85 PSI
Darbinė temperatūra 4-49 °C

Darbinis etapas

Kai veikia įprastu režimu, pašalina chlorą, skonį, kvapą ir nuosėdas iš tiekiamo vandens.

Plovimo ciklas

Plovimo ciklas prasideda automatiškai, atsižvelgiant į tai, kiek dienų vandens valymo įrenginys dirbo nuo paskutinio plovimo ciklo. Šio ciklo metu medžiagios sluoksnis atnaujinamas, o nuosėdos išplaunamos į kanalizaciją.

Taikymo sritys

Nenaudokite nesaugiam ar nežinomos kokybės vandeniui valyti.

Nenaudokite valyti vandeniui, kuriame yra vandenilio sulfido.

Filtras negali pašalinti geležies jonų ir negali būti naudojamas, kaip geležies valymo įrenginys.

Prieš arba po įrenginio dar reikia papildomai pašalinti nuosėdas, kai valomas nežinomos kokybės vanduo, arba jei vanduo tui tam tikrų problemų.

REIKALAVIMAI

Įrengimo vieta

Montuodami įrenginį laikykitės šių reikalavimų:

Įrenginio negalima įrengti, kur yra užšalimo tikimybė, taip pat reikia vengti tiekti aukštesnės nei 49 °C temperatūros vandenį.

Norint išvalyti visą buitinį vandenį, įrenginį reikia įrengti šalia pagrindinio vandens jungiklio ir prieš visą vamzdynų įrangą, o tada tiekti išvalytą vandenį į visus vamzdynus.

Kai įrenginys plaunasi, susidaro daug nuotekų, todėl laikykitės „oro tarpo“ taisyklės, pagal kurią išspręsite nuotekų vietos sutvarkymo klausimus, pvz., grindų nutekėjimą, nuotekų griovelį, kriauklę ir kt.

Naudokite tinkamą transformatorių, nes įrenginys veikia tik esant 12 V maitinimo šaltiniui.

Niekada nestatykite arti aukštos temperatūros tiekiamo vandens. 

Niekada nestatykite įrenginio prie aukštos temperatūros vandens vamzdžio.

Jei įrengtas vandens minkštinimo įrenginys, montuokite jį prieš vandens minkštinimo įrenginį.

Siūloma naudoti automatinį praplovimo filtrą, kad būtų apsaugotos už jo vamzdyne esantys irenginiai. Pavyzdžiui, vandens valymo įrenginys, vandens minkštinimo įrenginys, RO sistema ir pan.

Reikalavimai oro tarpui

Nuotekoms išleisti reikia sumontuoti  nuotekų žarną, kurią geriausia tvirtinti prie grindų drenažo, skalbyklės išleidimo angos ar kitų drenažo įrenginių. Gerai pritvirtinkite nutekamąjį vamzdį ir išlaikykite 4 cm atstumą iki nutekamojo vamzdžio kaip oro tarpą, kad išvengtumėte galimybės nuotekoms patekti į valdymo vožtuvą. Niekada nekiškite nuotekų žarnos į kanalizaciją.

Nuotekų žarną gerai pritvirtinkite virš grindų drenažo.

Reikalavimai nuotekoms

Naudokite tinkamo lankstumo ir ilgio nuotekų žarną. Pastaba: nuotekų žarnos ilgis turi būti ne ilgesnis kaip 59 colių/150 cm ir laikykite ją vertikaliai žemyn. Rekomenduojama, kad vandens valymo įrenginys būtų įrengtas netoli nuotekų vamzdžio.
Valant prašome vadovautis rekomendacijomis, išdėstytomis skyriuje “Kaip pradėti valymo ciklą rankiniu būdu”.

Žarnelės

Valdiklio naudojimo instrukcija

VALDYMO SKYDELIS

1. Ekranas

a) Eksploatacijos būsenos metu ekrano ekrane kas 10 sekundžių cikliškai rodomi šie vaizdai:

-Likusi diena (Left day) reiškia, kad sistema atsinaujins šiomis dienomis.

-Suveikimo (vandens išleidimo laikas) laikas (Trig time), pavyzdžiui, 02:00 val.

Kai sistema yra kitose būsenose, rodomi šie vaizdai

Edit

Darbinė būsena

Rodomas turinys

Aprašymas

Atgalinis plovimas

10:30:00 val. dabartinis laikas. 2 min reiškia likusį šios būsenos laiką.

Greitas skalavima

3 min.

3Min reiškia likusį šios būsenos laiką, vienetas – minutė, atgalinis skaičiavimas.

Veikia variklis

Perjungiama darbinė būsena

Užrakinti klavišai

Kai klavišai užrakinti, paspauskite bet kurį klavišą, atsiras šis paveikslėlis, galėsite atrakinti

Sistemos priežiūra

E-01 yra klaidos kodas.

2. Pasirinkimo klavišas

a) Paspauskite šį klavišą, kad įeitumėte į meniu, paspauskite klavišą aukštyn arba žemyn, kad pamatytumėte kiekvieno parametro reikšmę.

b) Įėję į meniu, dar kartą paspauskite šį klavišą, kad pamatuytumėte parametro reguliavimo vaizdą, parametras mirksi.

c) Nustatę parametrą, paspauskite šį klavišą, pasigirsta garsas “ding”, patvirtinantis nustatymą ir grįžtantis į nustatymo būseną.

3. ESC klavišas

a) Paspauskite šį klavišą, kai nesate meniu būsenoje, tai leidžia baigti dabartinę darbinę būseną ir iš karto pereiti į kitą darbinę būseną.

b) Šiuo klavišu galite valdyti vožtuvą rankiniu būdu tiesiogiai paspausdami šį klavišą.

c) Paspauskite šį klavišą, kai esate meniu būsenoje, kad grįžtumėte į sąrankos meniu.

d) Paspauskite šį klavišą, kai esate sąrankos būsenoje (sąrankos parametras neišsaugomas), kad grįžtumėte į sąrankos meniu.

4. Klavišai aukštyn ir žemyn

a) Įeikite į meniu, paspauskite aukštyn ir žemyn, kad pamatytumėge kiekvieno parametro reikšmę.

b) Nustatydami parametrą, nepertraukiamai spauskite aukštyn arba žemyn, kol sureguliuosite parametrą.

c) Paspauskite klavišus aukštyn arba žemyn kartu 5 sekundes, kad atrakintumėte.

5. Kita informacija

a) Dabartinis laikas yra 24 val.

b) Srauto greičio vienetas: m3.

c) Kai šviečia , tai reiškia užrakintų klavišų būseną.

d) Laikas dešiniajame viršutiniame kampe, tai yra dabartinis laikas.

e) Spaudžiant klavišą Į viršų arba Į apačią, reguliuojant parametrus, per vieną paspaudimą skaičius keičiamas palaipsniui. Arba paspauskite klavišą ir palaikykite ilgiau nei 1,5 sekundės, kad skaičiai būtų keičiami palaipsniui po 1 kas 0,2 sekundės. Jei klavišą laikote nuspaudę ilgiau nei tris sekundes, parametras keičiamas 20 per 0,2 sekundės.

Kiekvieno parametro užklausa ir nustatymas

1. Naudotojo nustatymo meniu

Kai klavišai neužrakinti, paspauskite klavišą , kad patektumėte į meniu.

A) Nustatyti laikrodžio meniu

B) Nustatyti plovimo laiką

2. Sistemos nustatymas

Įjungus sistemą, kol rodoma vožtuvo rūšis, 5 sekundes vienu metu paspaudus ir klavišus arba iš eilės paspaudus ir klavišus, bus rodoma sistemos nustatymo būsena.

A) Nustatyti režimą

B) Nustatyti vožtuvo režimą

C) Nustatyti egeneracijos dieną

D) Nustatyti atgalinį plovimą

E) Nustatyti greitą plovimą

Plovimas pirmą kartą

Svarbūs patarimai

Centrinio vandens valymo įrenginio filtravimo medžiagoje yra šiek tiek mikroatplaišų, kurios susidaro gamybos arba transportavimo metu. Atplaišos yra labai mažos ir jas galima išplauti vandeniu. Jei prieš naudodami įrenginį jos nepraplausite, iš jo ištekantis vanduo bus pilkas, kol nusiplaus visos atplaišos.

Plovimas pirmą kartą

1. Įsitikinkite, kad išleidimo žarna prijungta prie įrenginio, o kitas galas pritvirtintas virš drenažo angos.
2. Įsitikinkite, kad apėjimo vožtuvas yra darbinėje padėtyje.
3. Įjunkite mašinos priekyje esantį žarnos vožtuvą maždaug į 1/4 padėtį. Paspauskite ESC klavišą, ir perjunkite vožtuvą į atgalinio plovimo būseną. Galite girdėti, kaip iš žarnos išeina oras. Laikykite vožtuvą atgalinio plovimo būsenoje tol, kol ištekančiame vandenyje nebebus oro. Tada pilnai įjunkite vamzdžio vožtuvą.
4. Jei išbėgusiame vandenyje vis dar yra oro, dar kartą pakartokite 3 veiksmą.

Plovimo ciklo metu: girdėsite, kaip vožtuvas veikia. Ciklas truks apie 5 minutes (atgalinio plovio ir greitojo plovimo laikas). Jei jis nutrūko, paleiskite iš naujo.

Po plovimo: pasibaigus plovimo ciklui, įrenginys grįš į darbinę būseną. Jei išbėgęs vanduo vis dar pilkas, plaukite įrenginį dar kartą.

Kaip pradėti valymo ciklą rankiniu būdu

Aptarnavimo etape paspauskite ESC klavišą (jei ekranas užrakintas, paspauskite klavišą ir klavišą, kad atrakintumėte). Kai vožtuvas pradės veikti, ekrane bus rodoma

Kai sustoja, ekranas pasikeičia

Jei norite ciklą baigti nedelsiant, dar kartą paspauskite ESC klavišą. Priešingu atveju variklis vėl įsijungs po 2 minučių. Tada ekrane rodoma

Po šio ciklo vožtuvas grįš į darbinę būseną. Plovimo ciklas baigsis.

Plovimas pirmą kartą

Centrinis vandens valymas buvo ilgai neįjungtas

Jei ilgai neįjungtas centrinis vandens valymas arba išjungtas vanduo ar maitinimas, prieš vėl naudodami filtrą turite jį išplauti bent du kartus.

Centrinio vandens valymo apsauga nuo užšalimo

Jei yra grėsmė, kad vanduo gali užšalti – išleiskite vandenį. 

Kaip išleisti vandenį

1. Uždarykite vandens tiekimo vožtuvą arba vandens talpyklą.

2. Išleiskite slėgį iš įrenginio ir išgryninto vandens žarnos atidarydami bet kurį čiaupą ar vožtuvą išleidimo žarnoje.

3. Nustatykite apėjimo vožtuvą į apėjimo būseną.

4. Išjunkite maitinimą, atidarykite dangtį ir, jei reikia, išmontuokite žarną.

5. Nuimkite centrinį vandens valymo įrenginį nuo apėjimo vožtuvo.

6. Šalia grindų drenažo padėkite 5 cm storio medinę lentelę kaip atramą.

7. Tegul išleidimo anga būna nukreipta į grindų drenažo angą, atsargiai perkelkite ir palaipsniui nuleiskite įrenginį ant medinės atramos ir palaikykite jį už krašto, bet ne už įleidimo ir išleidimo angų.

8. Pakelkite įrenginio dugną ir išleiskite visą jo vandenį, tada tvirtai pastatykite įrenginį.

ProblemaGalima priežastisSprendimas
Tekantis vanduo yra juodas arba pilkas Nebaigtas naujo įrenginio valymasUžbaikite valymą
Įprastas seno įrenginio filtravimo terpės nusidėvėjimasValykite tol, kol tekantis vanduo bus normalus
Tekantis vanduo skleidžia kvapą
Apėjimo vožtuvas yra apėjimo būsenoje
Nustatykite apėjimo vožtuvą į darbinę būseną
Filtravimo medžiaga buvo naudojama per ilgai Pakeiskite filtravimo medžiagą
Valant nėra vandens Apėjimo vožtuvas yra apėjimo būsenoje
Nustatykite apėjimo vožtuvą į darbinę būseną
Nuotekų žarna yra užlenkta Ištiesinkite nuotekų žarną
Vožtuvas savaime neišsivaloJei ekranas nieko nerodo, maitinimo adapteris neįjungtas Prijunkite maitinimo adapterį
Nevalo nustatytu laikuJei laikas mirksi, tai reiškia, kad buvo ilgai išjungtas maitinimas
Nustatykite dabartinį laiką
Variklis neveikia arba skleidžia triukšmą
Variklio klaida arba vožtuvo klaida
Pakeiskite rotorių arba vožtuvo sandariklius
Pakeiskite variklį

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?