+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

VANDENILINIO VANDENS

GENERATORIAUS H8

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šis vandenilio generatorius? Aplankykite www.osmosas.lt

Įrenginys skirtas tik buitiniam naudojimui, laikantis šios Instrukcijos. Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui.

Gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar nenumatyto šioje  instrukcijoje naudojimo.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

Produkto sandara

Cover – dangtis
Body – korpusas
Base – pagrindas
Swich – Jungiklis

ĮSPĖJIMAI

1. Kad išvengtumėte sugadinimo ar galimo pavojaus saugumui, naudokite 5 V / 2A maitinimo adapterį, nenaudokite nesuderinto maitinimo adapterio.

2. Laikykite atokiau nuo karščio ir ugnies.   

3. Norėdami išvengti gaminio sugadinimo, jo neardykite ir neremontuokite.

4. Kad išvengtumėte vandens prasiskverbimo, prašome neplauti ir tiesiogiai nemerkti į vandenį prietaiso pagrindo.

5. Mašinos elektrolizės ir po elektrolizės neguldykite lygiai arba aukštyn dugnu.

6. Gaminio negalima merkti į vandenį, atsitiktinai užpylus vandens ant korpuso, nedelsdami jį sausai nušluostykite, kad nesugadintumėte gaminio.

7. Draudžiama naudoti su gazuotais gėrimais, kad susidarytų didelės koncentracijos vandenilio vanduo, nes dėl per didelio vidinio slėgio kyla sprogimo pavojus.

8. Draudžiama naudoti didelės koncentracijos mineralinį vandenį, dėl to gali užsikimšti protonų membranos kanalas, tai turi įtakos vandenilio gamybai.

9. Draudžiama naudoti arbatą, gali susidaryti arbatos mineralų ar kitų medžiagų nuosėdų.

10. Tinkamas vanduo ir temperatūra: grynas ir šiltas 5 °C-60 °C temperatūros vanduo.

11. Šio gaminio generuojamas vandenilis dažniausiai tirpsta vandenyje, tačiau gaminant vandenilį rekomenduojama priveržti dangtelį. Vandenyje ištirpęs vandenilis laikui bėgant palaipsniui pasišalina, todėl rekomenduojama išgerti per 30 minučių po to, kai vandenilis buvo pagamintas. Siekiant užtikrinti didelę vandenilio vandens koncentraciją, rekomenduojama vėl gaminti vandenilį, ne anksčiau nei po 30 minučių.

12. Jei ilgai nebus naudojamas, į puodelį įpilkite tinkamą kiekį išgryninto vandens, laikykite membraninį elektrodą drėgną ir prieš vėl naudodami išskalaukite jį švariu vandeniu.

13. Kadangi protonų membraną reikia laikyti drėgną, normalu, kad atsiranda vandens dulksna.

14. Baigę elektrolizę, atsukite buteliuko dangtelį, kad sumažintumėte slėgį ir buteliuko dugne, esant dideliam slėgiui, nesusidarytų vandens nuotėkis.

15. Nevykdykite elektrolizės be vandens butelyje.

16. Buteliuko viduje yra drėkinamasis kamštis. Naudodami butelį pirmą kartą, atsukite butelio korpusą ir pagrindą, išimkite drėkinamąjį kamštį iš pagrindo ir vėl užsukite butelio korpusą ir pagrindą, kad galėtumėte naudoti.

17. Įpilant vandens į butelį neviršykite didžiausio vandens lygio.

Naudojimo būdai ir procedūros

Pirmą kartą naudodami išvalykite buteliuką, tada į puodelį įpilkite išgryninto vandens, kurio temperatūra žemesnė nei 60 °C, pamirkykite 10 minučių, 1-2 kartus atlikite elektrolizę ir tik tada naudokite.

Paleidimas

Dukart spustelėkite maitinimo / režimo mygtuką , pasigirs “pi”, ir prietaisas įsijungs. Ekrane bus rodoma likusi baterijos įkrova ir darbo laikas.

Dukart spustelėkite

Darbo režimo pasirinkimas

5 min. režimas

Kai ekrane rodoma 5 min. ir jei per 2 s nepaspaudžiamasmaitinimo / režimo mygtukas, prietaise įsižiebia šviesos diodas, o ekrane mirksi dinaminė taškinė matrica, kuri rodo, kad vyksta elektrolizė.

10 min. režimas

Kai ekrane rodoma 5 min. trukmė, dar kartą palieskite maitinimo / režimo mygtuką, kad pereitumėte į 10 min. darbo režimą. 

Laiko ir ekrano perjungimas

Veikimo metu bakstelėkite maitinimo/režimo mygtuką “S”, kad perjungtumėte laiko režimą į ekraną.

Užbaigimas

Pasibaigus elektrolizei, vandenilio vandens buteliuke pasigirsta “pi” ir jis išsijungia.

Išjungimas po paleidimo

Jei reikia nutraukti darbą arba išjungti maitinimo šaltinį , paleidimo metu maždaug 2 sekundes bakstelėkite maitinimo / režimo mygtuką. Ekranui užgesus, maitinimas išsijungs automatiškai.

Išsikrovęs akumuliatorius

Dukart spustelėkite maitinimo / režimo mygtuką, išgirsite “pi”, ir įrenginys įsijungs, ekrane bus rodoma, kiek liko energijos. Kai ekrane rodoma 1 juostelė, tai reiškia, kad energijos lygis yra žemas, ir tai primena naudotojui, kad laikas įkrauti. Dukart spustelėkite

Įrenginys yra visiškai išsikrovęs

Dukart spustelėkite maitinimo / režimo mygtuką , pasigirsta “pi”, įrenginys įsijungia, ekrane bus rodoma likusi įkrova. Kai ekrane pasirodo žaibo piktograma, tai reiškia, kad gaminys yra visiškai išsikrovęs ir įrenginys negali veikti.
Dukart spustelėkite

Įrenginio įkrovimas

Įkraukite naudodami 5 V/2 A įkroviklį. Įkrovimo metu akumuliatoriaus simbolis ekrane didės po vieną ir cikliškai keisis pirmyn ir atgal. Kai akumuliatoriaus simbolis ekrane rodo, kad yra pilnas ir nebešokinėja, tai reiškia, kad gaminys yra visiškai įkrautas.

 

Techninės specifikacijos

Indo talpa 280 ml

Galia 4W

Baterijos talpa 1800 MAH

Reikalavimai įkrovikliui: Išėjimas: 5V/2A TYPE-C sąsaja

Matmenys 60×230, skersmuo 60, aukštis 230.

Vandenilio kiekis per 5 min. 1600 PPB

Vandenilio kiekis per 10 min. 3000 PPB

Darbo laikas 5 min. visiškai įkrovus: apie 15 kartų

Darbo laikas 10 min. visiškai įkrovus: pie 8 kartus

Pakuotėje yra

Vandenilinio vandens buteliukas 1 vnt.
Maitinimo laidas 1 vnt.

Priežiūra

Prietaisą valykite drėgna minkšta šluoste ir pašalinkite nuosėdas, esančias vandens buteliuko viduje ir ant elektrodo.

Jei gaminys nebus naudojamas ilgą laiką, į buteliuką įpilkite nedidelį kiekį gryno vandens, kad protonų membrana būtų drėgna.

Po kiekvieno darbo ciklo atsukite buteliuko dangtelį, kad sumažintumėte buteliuko slėgį.

Sutrukimų šalinimas

Jei naudojant gaminį atsiranda sutrikimų, patikrinkite toliau nurodytas galimas priežastis ir jas pašalinkite. Jei jos vis dar išlieka, kreipkitės į platintoją arba gamintoją.

SutrikimasGalimos priežastys ir sprendimas
Pirmą kartą naudojant burbuliukų nėra arba jų yra nedaugProtonų membrana yra sausa arba neįjungta. Įpilkite išgryninto vandens, pamirkykite 10 minučių ir kelis kartus įjunkite elektrolizę, kad pamatytumėte, ar burbuliukų kiekis padidėja.
Vurbuliukų kiekis eksploatacijos metu sumažėjaTai normalus reiškinys. Vykstant elektrolizei didėja vidinis slėgis, todėl burbuliukų kiekis atitinkamai mažėja
Vanduo prasisunkia pro įrenginio dugnąPo elektrolizės dangtelis nebuvo atsuktas, kad sumažėtų slėgis indo viduje. Rekomenduojama po kiekvienos elektrolizės atsukti dangtelį, kad sumažėtų slėgis, net jei vandens negeriate

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?