+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

AICKSN ATVIRKŠTINIO

OSMOSO SISTEMOS 

RO 400DZ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? aplankykite www.osmosas.lt

Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote šią vandens valymo sistemą, jūs puikiai pasirinkote.
Šis įrenginys pagamintas laikantis griežtų kokybės standartų.
Mūsų tikslas yra aprūpinti jus sveiku, skaniu ir visiškai švariu vandeniu.

PASTABA: Prieš supakuojant įrenginį atliekamas kiekvieno įrenginio vandens nuotėkio testas. Normalu, jei įrenginyje liko vandens pėdsakų.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS

 

 

Nemodifikuokite ir netaisykite įrenginio savarankiškai.

Niekada nevalykite agresyviais cheminiais valikliais.

Nelaikykite prietaiso saulės spinduliuose ar karštyje.

Nelaikykite prietaiso žemoje temperatūroje, kad vanduo įrenginio viduje neužšaltų.

Nedėkite daiktų ant įrenginio viršaus, nes tai gali sugadinti įrenginį ir/ar sukelti vandens nuotėkį.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir tik patalpose.

Žarnos negali būti mechaniškai pažeistos arba užlenktos.

 

PASTABOS

 

Viena iš šios sistemos dalių yra filtrai, kuriuos po tam tikro laiko reikia pakeisti. Filtrų keitimo terminai gali skirtis, tai priklauso nuo aplinkybių, kuriomis yra naudojami, t.y. vandens spaudimo, kokybės ir sunaudojamo vandens kiekio. Išsamią informaciją galite gauti iš vietinio platintojo.

Naudokite tik geriamo vandens filtravimui, kuris tiekiamas iš tinkamos vandenvietės ar miesto vandens sistemos. Su vandeniu iš nežinomo šaltinio, sistema gali veikti netinkamai ir prieš naudojant šią filtravimo sistemą gali tekti papildomai apdoroti vandenį kitais būdais (išfiltruoti arba dezinfekuoti).

Jei vandens slėgis viršija leistiną didžiausią slėgį, gali tekti naudoti slėgio mažinimo vožtuvą. Išsamią informaciją galite gauti iš vietinio platintojo.

Jei vandens temperatūra viršija didžiausią leistiną ribą, įrenginys tinkamai neveiks.

Nejunkite įrenginio prie akivaizdžiai užteršto vandens tiekimo šaltinio, pavyzdžiui, nešvaraus ar šulinio vandens, prieš tai papildomai neapdoroję kitais reikalingais būdais.

 

Laikykitės rekomendacijų dėl slėgio ir temperatūros. Prietaisui sugedus dėl netinkamo slėgio ar temperatūros, garantija negalios.

 

NEMONTUOKITE ANT KARŠTO VANDENS TIEKIMO ŠALTINIO!

SPECIALIOS PASTABOS

Jei naudotojas nesugebės įrengti, naudoti ir prižiūrėti pagal reikalavimus ir sukels nelaimingą atsitikimą, nei gamintojas, nei pardavėjas už tai neprisiima jokios atsakomybės.

1. Pagrindinės šio įrenginio jungiamosios dalys yra plastikinės. Naudotojas, norėdamas užtikrinti saugų naudojimą, visada turi įsitikinti, kad jos nepažeistos. Kai naudotojas išvyksta ilgesniam laikui arba nenaudoja įrenginio, būtina uždaryti vandens įleidimo vožtuvą, atjungti maitinimo šaltinį ir išleisti visą gryną vandenį iš išsiplėtimo indo.

2. Įrenginio negalima statyti pernelyg drėgnoje vietoje, kitaip ant kai kurių metalinių įrenginio dalių atsiras dėmių.

3. Rekomenduojamas įvairių šio įrenginio filtro elementų keitimo ciklas apskaičiuojamas atsižvelgiant į vidutinį vandentiekio vandens, atitinkančio nacionalinį standartą, indeksą naudojamoje srityje. Jei vandens kokybė naudotojo faktinio naudojimo metu labai skiriasi nuo vidutinio indekso, bus didelis skirtumas tarp faktinės naudojimo būklės ir apskaičiuoto laikotarpio (pavyzdžiui, filtrai gali užsikimšti anksčiau ir t. t.). Tokiu atveju filtro elementai turėtų būti keičiami, atsižvelgiant į faktinę naudojimo būklę.

4. Eksploatavimo ciklo įvertinimas grindžiamas įprastu buitinio vandens naudojimo vidurkiu. Vartotojai, suvartojantys daug vandens, greitai pasieks bendrą vandens suvartojimo vidurkį. Filtrus teks keisti dažniau.

Montuodami vandens filtrą neapverskite jo apačia aukštyn.

Pastaba: neleiskite užšalti vandens tiekimo ir nuotekų žarnoms arba vandens filtrui. Jei vandens temperatūra arba aplinkos temperatūra nukrenta žemiau 5 °C, uždarykite vandens tiekimo vamzdyną ir išleiskite vandenį iš vandens filtro. Jei vandens tiekimo linija arba vandens filtras užšąla, gali sutrikti vandens tiekimo linijos veikimas, įrenginys gali būti pažeistas ir/arba nepataisomai sugadintas.

Įvadas

Dėkojame, kad pasirinkote AICKSN atvirkštinio osmoso vandens sistemą. Šis vandens filtras skirtas naudoti virtuvėje po darbiniu paviršiumi šalia kriauklės. Vandens tiekimo žarną su trišakiu sujungimu prijunkite prie namuose esančio vandentiekio vamzdžio. Šio vandens filtro paskirtis – valyti geriamąjį vandenį. Filtras sukurtas taip, kad nominalus bendras vandens valymo pajėgumas būtų maždaug 2,6 t geriamojo vandens. Būtina po nustatyto laiko pakeisti visas filtravimo kasetes, kitaip tai turės įtakos vandens kokybei ir saugumui.

Vandens valymo sistemą sudaro šie pagrindiniai komponentai:
1) Vandens filtras korpusas
2) PP medvilnės filtras
3) ACF anglies filtras
4) Atvirkštinio osmoso membrana
5) CB anglies filtras
6) Dalių rinkinys
7) 1/4″ PE žarnos
8) Specialus bešvinis maišytuvas
9) Reguliuojamas ribojamsasis vožtuvas
10) Gryno vandens talpa – išsiplėtimo indas

Išvaizdos dizainas

Gaminio specifikacija

Darbinis slėgis: 0,1-0,35 Mpa

Darbinė temperatūra: 5-38°C

Vandens srautas: 1,0 L/min

Apytiksliai bendra vandens talpa: 2.6m³

Reikalavimai tiekiamam vandeniui: komunalinis vanduo

Filtrų priežiūra

Kad įrenginys veiktų optimaliai, būtina nuolat prižiūrėti. Techninės priežiūros dažnis priklauso nuo tiekiamo vandens kokybės ir to, kaip dažnai sistema naudojama. Toliau pateikiame kelias filtrų keitimų planavimo gaires.
Atminkite, kad filtrų keitimų dažnis gali būti skirtingas. Jei kyla abejonių, susisiekite su vietiniu atstovu ar techninės priežiūros specialistu.

1 pakopos PP filtras: rekomenduojama keisti kas 6 ~ 8 mėnesių.

2 pakopos ACF filtras: rekomenduojama keisti kas 12 ~ 18 mėnesių.

3 pakopos RO membraną: rekomenduojama keisti kas 30 ~ 36 mėnesiai.

4 pakopos CB galutinis anglies filtras: rekomenduojama keisti kas 18 ~ 20 mėnesių.

Montavimo instrukcija

FILTRŲ MONTAVIMO SCHEMA

PASIRENGIMAS MONTAVIMUI

Pasirinkite tinkamą vietą vandens valymo įrenginio montavimui, įsitikinkite, kad pasiekiamas maitinimo šaltinis, vandens tiekimo ir nuotekų sistemos. 

Įsitikinkite, kad visi montavimui reikalingi priedai yra komplekte.

Prieš montuodami uždarykite vandens tiekimo vožtuvą.

MONTAVIMO ETAPAI

Raskite tinkamą vietą po kriaukle RO įrenginiui laikyti (šio RO įrenginio negalima kabinti ant sienos).

Nuimkite nuo kiekvieno filtro plėvelę, sumontuokite 1 – 4 pakopų (PP medvilnės, ACFC anglies, RO membraną ir CB anglies) filtrą.

Montuokite taip, kaip nurodyta toliau:

1) Sulygiuokite filtrus RO įrenginyje eilės tvarka, sulygiuokite jį su įdėtos kortelės lizdu ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki galo.

Atsargumo priemonės montuojant: maža filtro angos vandens išleidimo ertmė turi būti sutapatinta su įleidimo anga sieninėje plokštėje, o apsauginė briauna turėtų būti sulygiuota su atitinkama anga, kaip parodyta paveikslėlyje.

Padalinkite 1/4″ PE žarną į 3 dalis, viena dalis jungia trijų krypčių rutulinio vožtuvo jungtį su RO korpusu, viena dalis jungia RO korpusą su čiaupu, o kita dalis jungiasi prie ribotuvo vožtuvo, PE žarna jungiasi prie RO membranos nuotekų išleidimo angos, visi jie turi būti prispausti prie dugno.

Prijunkite 1/4 “PE žarną prie išsiplėtimo indo.

Visą vandens filtro komplektą padėkite po kriaukle.

Pirmą kartą naudojant arba keičiant filtrus, reikia automatiškai arba rankiniu būdu praplauti.

RANKINIS PRAPLOVIMAS

Atidarykite trišakį rutulinį vožtuvą ir uždarykite RO rezervuaro rutulinį vožtuvą.

Nuimkite ribotuvo vožtuvą, prijungtą prie nuotekų išleidimo angos (išvalykite griovelį, jei jis nešvarus).

Praplaukite naują vandens filtrą 10 minučių, kol nuotekų vanduo taps skaidrus ir be burbuliukų.

AUTOMATINIS PRAPLOVIMAS

Prie RO filtro nuotekų išleidimo angos prijunkite ribotuvo vožtuvą.

Atidarykite trijų krypčių rutulinį vožtuvą ir išsiplėtimo indo rutulinį vožtuvą, indas ima pildytis.

Kai išsiplėtimo indas bus pilnas, užsukite maišytuvą. Dėl anglies miltelių ir oro burbuliukų poveikio pradinis vanduo yra drumstas, tai normalu. Išpilkite pirmąjį ir antrąjį indo turinį, trečiąjį indą galima naudoti.

KANALIZACIJOS SPAUSTUKO MONTAVIMAS

Kanalizacijos spaustukas naudojamas prijungti sistemą prie nuotekų kanalizacijos po kriaukle ir yra skirtas standartiniam 1/2 colio kanalizacijos vamzdžiui. Spaustukas visada turėtų būti montuojamas prieš (virš) sifono ir ant vertikalaus ar horizontalaus kanalizacijos vamzdžio. 
- uždėkite kanalizacijos spaustuką ant kanalizacijos vamzdžio virš ištekėjimo į kanalizacijos sistemą angos ir tvirtai priveržkite
- naudodami kanalizacijos spaustuką kaip nuorodą, priekiniame paviršiuje išgrežkite 6 mm skylę, tinkamą 1/4“ žarnai įleisti į vieną kanalizacijos vamzdžio pusę.

NEGREŽKITE ABIEJŲ kanalizacijos vamzdžio pusių

- prijunkite raudonos spalvos kanalizacijos žarną nuo įrenginio (pažymėtas raudona akle, kurią reikia ištraukti) į kanalizacijos spaustuką.

Žemiausias nutekėjimo į kanalizaciją linijos taškas turetų būti sujungimo su kanalizacijos spaustuku taškas. Linijoje neturėtų būti įlinkusių žarnų, nes dėl to gali atsirasti pernelyg didelis garsas, nuotekų vandeniui tekantį kanalizaciją.

MAIŠYTUVO MONTAVIMAS

- pasirinkite patogią vietą šalia kriauklės, maišytuvui įrengti
- ant darbastalio viršutinės dalies išgręžkite 12 mm skersmens skylę
- padėkite poveržles, plokšteles, tarpiklius ir veržles, kaip parodyta schemoje ir priveržkite prie darbastalio
- prijunkite mėlynos spalvos vandens žarną prie maišytuvo apačios ir prijunkite žarną prie įrenginio.

IŠSIPLĖTIMO INDO MONTAVIMAS

- laikykite išsiplėtimo indą (slėginę talpą) iki 3 metrų atstumu nuo maišytuvo.
- jei reikia ilgesnės žarnos, naudokite tik 1/4" žarnas, kad nesumažėtų slėgis.
- indas gali sverti iki 13 kg, kai yra pilnas, parinkite tvirtą ir lygų paviršių.
- sumontuokite rutulinį vožtuvą, prisukdami vožtuvą prie indo ir užsandarinkite teflonu, kad nepratekėtų.
- prijunkite raudonas žarnas (pažymėtas raudona akle, kurią reikia ištraukti) nuo galutinio filtro prie išsiplėtimo indo.
- ant snapelio, esančio yra ant indo viršaus, uždėkite teflono juostelę.
- sumontuokite ir ranka priveržkite indo vožtuvą.
- prijunkite geltonas žarnas nuo sistemos (pažymėtas geltona akle, kurią reikia ištraukti).
- patikrinkite, ar atidarytas indo rutulinis vožtuvas.

PASTABA: filtruotas vanduo užpildo 60 % indo tūrio, kitą dalį užpildo suspaustas oras

Kaip naudoti

Reguliariai tikrinkite, ar vandens filtras ir vandens vamzdžių jungiamosios detalės nepraleidžia vandens, kad išvengtumėte nuostolių dėl vandens nuotėkio.

Kai išeinate ilgesniam laikui arba nenaudojate vandens filtro, atjunkite vandens įleidimo šaltinį (uždarykite vandens įleidimo rutulinį vožtuvą).

Jei filtras nenaudotas 24 valandas, 5-10 sekundžių nuleiskite vandenį. Jei jis nenaudojamas ilgiau nei 5 dienas (vasarą – ilgiau nei 3 dienas), prieš naudodami jį dar kartą, maždaug 10 minučių praplaukite. Filtras su vandeniu negali būti nenaudojamas ilgą laiką, ypač vasarą, paprastai ne ilgiau kaip 7 dienas.

Jei susidaro kuri nors iš šių nurodytų situacijų, nedelsdami atjunkite vandens filtro vandens šaltinį (uždarykite vandens įleidimo rutulinį vožtuvą).
1) kai atsirado nuotėkis iš žarnų arba kitų filtro dalių
2) kai sugedo kurios nors vandens filtro dalys
3) kai yra kitų neįprastų reiškinių ar gedimų.

FILTRŲ KEITIMAS

1. Filtras yra sulygiuotas su RO įrenginiu ir sukasi pagal laikrodžio rodyklę, kol nebesisuka, išimkite filtrą iš įrenginio.
2. Paimkite atitinkamą pakaitinį filtrą, sulygiuokite filtrą su RO pagrindinės jungties anga, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę iki galo.
3. Keičiant filtrą, nereikia uždaryti vandens įleidimo vožtuvo. RO įrenginys automatiškai uždarys vandens išleidimo vožtuvą. Išimant filtrą, nedidelis vandens kiekis gali ištekėti iš filtro.

PAGRINDINIAI VALDYMO SKYDELIO VEIKIMO PRINCIPAI

Šis įrenginys turi funkciją, primenančią apie filtro kasetės eksploatavimo laiką. Kai laikas baigiasi, LCD ekranas ir garsinis signalas du kartus įspėja; naudojamos 2 AAA baterijos, įprastomis sąlygomis jas galima naudoti apie 6 mėnesius.

Speciali pastaba: ši plokštė turi tik apsaugos nuo drėgmės, bet ne nuo vandens funkciją, todėl šiam valdymo pultui griežtai draudžiama liestis su vandeniu.

Filtro kasetės eksploatavimo laikas, išreikštas 3 skaitmenimis, nurodo filtro kasetės eksploatavimo laiką, vienetas yra diena (D).
Baterijos maitinimo priminimas primena vartotojui atkreipti dėmesį į baterijų naudojimą, ir laiku jas pakeisti.
Automatinė atminties funkcija: eksploatavimo trukmė yra saugoma išjungtoje elektros energijos nepastovioje saugykloje, realizuoja nuolatinę atmintį po elektros energijos tiekimo sutrikimo.
Signalo funkcija: kai baigiasi filtro kasetės eksploatavimo laikas, apie tai primena garsinis signalas.

Filtro kasetės lygio parodymas
„STEP 1“: rodo pirmos pakopos filtro kasetę, o atitinkama rodoma vertė yra šios pakopos filtro kasetės eksploatavimo laikui;
“STEP2”: rodo antros pakopos filtro kasetę, o atitinkama rodoma vertė yra šios pakopos filtro kasetės eksploatavimo laikas;
“STEP3”: rodo trečios pakopos filtro kasetę, o atitinkama rodoma vertė yra šios pakopos filtro kasetės eksploatavimo laikas;

1, 2 ir 3 pakopos pakaitomis rodomi kas 3 sekundes. 

Skaičių reikšmės yra tokios
Jei rodoma vandens įleidimo angos vertė yra likusios dabartinės filtro kasetės eksploatavimo dienos, taikomas atgalinio skaičiavimo metodas, pvz .: 180.179..0
Kai likusių dienų skaičius yra mažesnis arba lygus 15 dienų, skaičius mirksi, vartotojas raginamas laiku pakeisti filtro kasetę.
“STEP1”: 180 dienų (6 mėnesiai);
“STEP2”: 360 dienų (12 mėnesių);
“STEP3“: 540 dienų (18 mėnesių).

Stulpelio rodymo reikšmė
Kai visos keturios eilutės užpildytos, tai reiškia, kad filtro kasetės eksploatavimo trukmė 75–100% nustatytos vertės;
Kai rodomos trys juostos, tai reiškia, kad filtro kasetės eksploatavimo trukmė yra 50–75% nustatytos vertės;
Kai rodomos dvi juostos, tai reiškia, kad filtro kasetės eksploatavimo trukmė yra 25–50% nustatytos vertės;
Kai rodoma viena juosta, tai reiškia, kad filtro kasetės eksploatavimo trukmė yra 0% -25% nustatytos vertės;
Keturi mirksintys reiškia: filtro kasetės eksploatavimo laikas baigėsi ir filtro kasetę reikia pakeisti.

Baterijos energijos priminimas
Kai baterijos energija atitinka sistemos poreikius, baterijos maitinimo piktograma visada šviečia, Kai baterijos energija netitinka sistemos poreikių, baterijos maitinimo piktograma mirksi. Rekomenduojama baterijas keisti kas 6-12 mėnesių.

Automatinė atminties funkcija
Išmanioji valdymo plokštė apskaičiuoja filtro kasetės eksploatavimo laiką ir įrašo atitinkamus duomenis į vidinę atmintį. Jie automatiškai išsaugomi tam tikrais laiko intervalais, ir išjungus sistemą jie nebus prarasti. Kai sistema vėl įjungiama, valdymo pultas tęs ankstesnį skaičiavimą.

Garso signalo funkcija
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, garsinis signalas pasigirsta vieną kartą; kai eksploatavimo trukmė yra mažesnė arba lygi 15 dienų, garsinis signalas pasigirs kas 3 valandas, trumpi pyptelėjimai trunka 90 sekundžių, 2 sekundės tarp kiekvieno pyptelėjimo.
Garsinį signalą galima išjungti šiais būdais:
1. Išimkite bateriją;
2. Įeikite į atstatymo sąsają ir pasirinkite filtro kasetę, kurios eksploatavimo laikas baigėsi. Eksploatavimo laikas inicialijuojamas ir grįš į 0.

Klavišų valdymo funkcija
Eksploatavimo trukmės nustatymo funkcija
Galima nustatyti kiekvienos pakopos filtro kasetės tarnavimo laiką. Įjungus maitinimą, LCD ekranas pereina į įprastą rodymo sąsają.

Šioje sąsajoje 3 sekundes ilgai spauskite “SET” mygtuką (po ilgo 3 sekundžių paspaudimo mirksi foninis apšvietimas, ragindamas naudotoją paspausti ir palaikyti 3 sekundes), atleiskite.

Paspauskite mygtuką, kad įeitumėte į eksploatavimo trukmės nustatymo sąsają. Šioje sąsajoje numatytasis nustatymas pradedamas nuo pirmosios pakopos pirmojo skaitmens, t. y. “STEP1”: Paspauskite mygtuką “C” vieną kartą ir dabartinė skaitmeninė vertė padidės. Pasiekus 9, grįžta į 0. Vieną kartą trumpai paspauskite mygtuką “SET” ir įveskite kito skaitmens nustatymą. Jei jis yra ties trečiuoju skaitmeniu, bus įvestas kitas lygis, kol bus baigti visi filtro kasečių nustatymų pakopos. Užbaigę paskutinį, išsaugokite ir išeikite iš filtro kasetės eksploatavimo trukmės nustatymo ir grįžkite į ekrano sąsają.

Ekrano apšvietimo funkcija
Paspaudus klavišą, įsižiebia ekrano foninis apšvietimas, o praėjus 20 sekundžių po klavišo atleidimo, foninis apšvietimas užgęsta. Kai įjungtas foninio apšvietimo ekranas, ekrano spalvos yra šios:
– kai likusi filtro kasetės eksploatavimo trukmė yra ilgesnė nei 15 dienų, foninis apšvietimas yra mėlynos spalvos;
– kai likusi filtro kasetės eksploatavimo trukmė yra mažesnė arba lygi 15 dienų, foninis apšvietimas yra raudonos spalvos.

Eksplotavaimo trukmės (“Life reset”) atstatymo funkcija

Kai pasibaigia filtro kasetės eksploatavimo laikas, pakeitus kasetę, reikia patikrinti lygį išmaniojoje valdymo plokštėje. Filtro kasetės eksploatavimo laikas yra nustatomas iš naujo. Įprastinėje ekrano sąsajoje paspauskite ir palaikykite mygtuką “SET” ilgiau nei 6 sekundes. Kai trijų filtro kasetčių eksploatavimo trukmės skaitmenys ir filtro kasetės lygių skaičius ima kartu mirksėti, atleiskite mygtuką, kad įeitumėte į eksploatavimo trukmės inicializavimo sąsają, ir filtro kasetės eksploatavimo trukmės skaitmeninė vertė ir filtro kasetės lygių skaičius pradės mirksėti ekrane.

Šioje sąsajoje trumpai paspauskite mygtuką “SET”, kad pasirinktumėte filtro kasetės pakopų, kurias reikia atstatyti, skaičių. Ilgai paspauskite mygtuką “C” 3 sekundes, kad būtų inicijuota dabartinė filtro kasetės eksploatavimo trukmė, kuri grįš į 0. Tada trumpai paspauskite mygtuką “SET”. Baigę pirmąją pakopą, išsaugokite ir išeikite bei grįžkite į ekrano sąsają.

Pastaba: Per 20 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko per bus automatiškai išeita iš eksploatavimo trukmės nustatymo sąsajos ir grįžtama į pagrindinę sąsają.

Išsiplėtimo indo profilaktika

Jei pastebite, kad net ir pilnas indas tiekia mažai vandens, gali prireikti sumažinti oro slėgį vandens rezervuare. Indo viduje yra pūslė, kuri atskiria orą nuo vandens. Apatinėje indo pusėje yra oro vožtuvas, prijungtas prie suslėgto oro kameros. Viršutinė vandens įleidimo-išleidimo anga (kurioje sumontuotas išsiplėtimo indo vožtuvas) yra prijungta prie gryno vandens kameros. Atidarius čiaupą, suslėgtas oras suspaudžia pūslę ir išstumia vandenį iš rezervuaro.
Tuščiame inde oro slėgis oro kameroje turėtų būti 5-8 psi (0,35-0,55 bar). Jei slėgis nukrenta žemiau šios ribos, galite pastebėti jog sumažėjo vandens tekėjimo iš čiaupo greitis.

Jei norite užpildyti indą:

■ Uždarykite vandens tiekimo vožtuvą.
■ Ištuštinkite indą atidarydami maišytuvą, kad vanduo bėgtų tol, kol sustos.
■ Patikrinkite, ar inde vis dar yra vandens. Jei bakas yra sunkus, vadinasi, reikia vėl užpildyti indą ir tęsti toliau nurodytus veiksmus. Jei bakas lengvas, tai reiškia, kad jis tuščias.
■ Susiraskite oro vožtuvą. Naudodami dviračio padangų oro pompą per šį vožtuvą į indą pripūskite oro. Pūsdami orą laikykite čiaupą atidarytą, kad iš indo būtų galima išstumti visą jame esantį vandenį.
■ Iš indo išleidę visą vandenį, oro slėgio matuokliu patikrinkite indo slėgį. Kai indas tuščias, jame turėtų būti 5-8 psi (0,35-0,55 bar) slėgis. Jei reikia, prileiskite arba išleiskite oro.
■ Atidarykite vandens tiekimo vožtuvą ir uždarykite maišytuvą, kad indas užsipildytų. 

Atkreipkite dėmesį, kad išsiplėtimo indo tarnavimo laikas yra ribotas. Atsižvelkite į tai, kad jame laikomas kambario temperatūros vanduo ir jis nėra sterilus, todėl laikui bėgant gali tapti antrinio užteršimo šaltiniu. Vandenyje gali atsirasti nemalonus kvapas ar skonis. Jei pakeitus galutnį filtrą problema neišsprendžiama, jūsų indą gali tekti pakeisti.

Sutrikimų šalinimas

SUTRIKIMASGALIMA PRIEŽASTISSPRENDIMAS
Įrenginys neįsijungiaNeįjungtas maitinimasPatikrinkite maitinimo šaltinį arba maitinimo kištuką
Aukštos įtampos jungiklio neįmanoma iš naujo nustatytiIšmatuokite jo varžą išleidę slėgį ir pakeiskite jį jei reikia
Transformatorius perdegėIšmatuokite jo išėjimo įtampą ir pakeiskite jį jei reikia
Kompiuterio blokas neturi išėjimo įtamposIšmatuokite jo išėjimo įtampą ir pakeiskite jį jei reikia
Aukšto slėgio siurblys veikia normaliai, bet negamina vandensAukšto slėgio siurblio slėgio sumažėjimas Išmatuokite siurblio išėjimo slėgį ir pakeiskite ar sureguliuokite jį jei reikia
Keturpusis vožtuvas sugedęs ir negali įleisti vandens (nėra gryno vandens arba nuotekų) Pakeiskite keturpusį vožtuvą
Užsikimšęs pirminis filtrasIšmatuokite švarų vandenį ir nuotekas bei pakeiskite pirminį filtrą
RO membrana užsikimšusiIšvalykite arba pakeiskite RO membraną
Įrenginys išsijungia, bet nuotekos nesustojaElektromagnetinis vožtuvas neišjungia vandensStebėkite nuotekas ir pakeiskite keturpusį vožtuvą
Atbulinis vožtuvas sumažina slėgį (nuotekų srautas mažas) Stebėkite nuotekas ir pakeiskite atbulinį vožtuvą
Įrenginys pakartotinai išsijungia, kai užsipildo vandeniuiAukštos įtampos jungiklio gedimas Pakeiskite aukštos įtampos jungiklį
Sistemoje yra slėgio sumažėjimo reiškinysPatikrinkite gryno vandens žarneles po atbuliniu vožtuvu
Užsikimšęs pirminis filtrasPakeiskite pirminį filtrą
Užsikimšusi RO membranaIšvalykite arba pakeiskite RO membraną
Nepakankamas gryno vandens kiekisNuotekų santykis per didelisSureguliuokite nuotekų santykį
Nepakankamas aukšto slėgio siurblio slėgisIšmatuokite siurblio išėjimo slėgį ir pakeiskite siurblį, jei jis sugedęs

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Garantinis laikotarpis prasideda nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

Jeigu pakeistas įrenginio numeris, vartotojas pats išmontuoja ir modifikuoja įrenginį, įrenginys veikia ne pagal instrukcijas dėl savavališkai padarytų pažeidimų, garantija negalioja.

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?