+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

ATVIRKŠTINIO OSMOSO SISTEMOS WaterLovers FFE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote šią atvirkštinio osmoso sistemą. Tai yra standartinis 4 pakopų filtravimo įrenginys. Šis įrenginys pagamintas laikantis griežtų kokybės standartų, kad galėtumėme jums pasiūlyti geriausią įmanomą produktą. Šis įrenginys yra jūsų pirmasis žingsnis į švaresnį, sveikesnį ir geresnio skonio vandenį.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS

 

 

Nemodifikuokite ir netaisykite įrenginio savarankiškai.

Niekada nevalykite agresyviais cheminiais valikliais.

Nelaikykite prietaiso saulės spinduliuose ar karštyje.

Nelaikykite prietaiso žemoje temperatūroje, kad vanduo įrenginio viduje neužšaltų.

Nedėkite daiktų ant įrenginio viršaus, nes tai gali sugadinti įrenginį ir/ar sukelti vandens nuotėkį.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir tik patalpose.

Žarnos negali būti mechaniškai pažeistos arba užlenktos.

 

PASTABOS

 

Viena iš šios sistemos dalių yra filtrai, kuriuos po tam tikro laiko reikia pakeisti. Filtrų keitimo terminai gali skirtis, tai priklauso nuo aplinkybių, kuriomis yra naudojami, t.y. vandens spaudimo, kokybės ir sunaudojamo vandens kiekio. Išsamią informaciją galite gauti iš vietinio platintojo.

Naudokite tik geriamo vandens filtravimui, kuris tiekiamas iš tinkamos vandenvietės ar miesto vandens sistemos. Su vandeniu iš nežinomo šaltinio, sistema gali veikti netinkamai ir prieš naudojant šią filtravimo sistemą gali tekti papildomai apdoroti vandenį kitais būdais (išfiltruoti arba dezinfekuoti).

Jei vandens slėgis viršija leistiną didžiausią slėgį, gali tekti naudoti slėgio mažinimo vožtuvą. Išsamią informaciją galite gauti iš vietinio platintojo.

Jei vandens temperatūra viršija didžiausią leistiną ribą, įrenginys tinkamai neveiks.

Nejunkite įrenginio prie akivaizdžiai užteršto vandens tiekimo šaltinio, pavyzdžiui, nešvaraus ar šulinio vandens, prieš tai papildomai neapdoroję kitais reikalingais būdais.

 

Laikykitės rekomendacijų dėl slėgio ir temperatūros. Prietaisui sugedus dėl netinkamo slėgio ar temperatūros, garantija negalios.

 

NEMONTUOKITE ANT KARŠTO VANDENS TIEKIMO ŠALTINIO!

NENAUDOKITE KARŠTO VANDENS FILTRAVIMUI.

Įrenginys naudoja 110-240 V elektros įtampą. Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą maitinimo šaltinį.

Specifikacijos

Įtampa ir dažnis110–240 V 50 Hz / 60 Hz
Galia25 W – 36 W
RO membranos pralaidumas50/75 GPD
Talpos tūris3,0 G plastikinė
Įleidžiamo vandens TDS250ppm
Chloro lygis0,2 ppm
Vandens valymo efektyvumas98%
Įleidžiamo vandens slėgis (min/maks.):14,5–43,5 psi
Įleidžiamo vandens temperatūra (min/maks.)5 ° C - 45 ° C
Srovės tipas (priklauso nuo modelio)automatinis

Atvirkštinio osmoso sistemą galima eksploatuoti tik su geros kokybės vandeniu.

Vandens druskingumas (TDS) neturėtų viršyti 1000 ppm.

Junkite tik prie šalto vandens tiekimo vamzdžio.

Tinka membranos, kurių pralaidumas iki 75 GPD

Išsiplėtimo indas: 12,11 litrų plieninis arba 11,36 litrų plastikinis, filtruotas vanduo užpildo 60 % indo tūrio, kitą dalį užpildo suspaustas oraS.

Įrenginys turi būti jungiamas prie veikiančios kanalizacijos sistemos.

PAKUOTĖJE YRA

Atvirkštinio osmoso sistema: 1 vnt.

Pradinis filtrų rinkinys 3 vnt.: 2 pirminiai filtrai, 1 galutinis filtras

RO membrana – 1 vnt.

Maistinės kokybės žarnos: 4 vnt. (raudona, balta, geltona ir mėlyna)

Maišytuvas – 1 vnt.

Naudotojo vadovas anglų kalba – 1 vnt.

Priedai – vandens tiekimo vožtuvas, siurblys, išsiplėtimo indas, rutulinis vožtuvas, kanalizacijos

spaustukas, srauto ribotuvas, automatinis išjungimo vožtuvas, maišytuvas.

Prietaiso vieta

Įrenginys gali būti statomas spintelėje po kriaukle arba ant jos. Tačiau dėl vietos stokos ar kitų ribojimų, šį įrenginį galima pastatyti ten, kur patogu.
Rinkdamiesi vietą įrenginiui, nepamirškite, kad reikia lengvai pasiekiamos šalto vandens linijos, prieigos prie kanalizacijos vamzdžio, maitinimo lizdo ir pakankamai erdvės filtrams pakeisti.

PASTABA: Visi komponentai ir žarnos turi būti tokioje vietoje, kur nebūtų veikiami ypač žemos temperatūros (kad neužšaltų) ar paveikti tiesioginių saulės spindulių.

Montavimo instrukcijos

PASIRENGIMAS MONTUOTI

Patikrinkite, ar vieta, kurioje montuosite įrenginį yra tam tinkama, t.y. ar pasiekiamas vandens tiekimo šaltinis, elektros tiekimas (jei reikia). Patikrinkite ar turite visus reikalingus įrankius ir reikmenis. Prieš montuodami išjunkite vandens tiekimą.

REIKALINGI ĮRANKIAI IR REIKMENYS

PEILIS

MAIŠYTUVO LAIKIKLIS

IŠSIPLĖTIMO INDO RUTULINIS VOŽTUVAS

ELEKTRINIS GRĄŽTAS

MAIŠYTUVAS (ČIAUPAS)

SPAUSTUKAS

SANDARINIMO JUOSTA

VANDENS TIEKIMO VOŽTUVAS

JUNGIAMOJI DETALĖ

PLAKTUKAS

ŽARNOS ARBA VAMZDŽIAI

KANALIZACIJOS SPAUSTUKAS

ŽIRKLĖS

FILTRO RAKTAS

NAUDOTOJO VADOVAS

SANTECHNIKO RAKTAS

IŠSIPLĖTIMO INDAS

 

FILTRAVIMO PAKOPOS IR JŲ FUNKCIJOS

1 pakopa
PP filtras – pašalina didesnes daleles, esančias vandenyje, tokias kaip smėlis ar purvas.

2 pakopa
Anglies bloko filtras – pašalina bet kokias organines medžiagas, chlorą, kvapą ir drumstumą.

3 pakopa
RO membrana – pašalina bakterijas, sunkiuosius metalus, ištirpusias medžiagas ir druskas.

4 pakopa
Galutinis anglies filtras (post filtras) – pagerina apdoroto vandens skonį.

SISTEMOS SU VALDYMO PULTU KOMPONENTAI

1. Jungiamoji detalė. 2.Tiekiamo vandens vožtuvas. 3. PP pirminis filtras. 4. Žemo slėgio jungiklis; 5. Tiekiamo vandens solenoidinis vožtuvas. 6. CTO Anglies bloko filtras. 7. Slėgio siurblys. 8.RO membrana. 9. Automatinio praplovimo vožtuvas. 10. Atbulinis vožtuvas. 11. Aukšto slėgio jungiklis. 12. Išsiplėtimo indo vožtuvas 13. Išsiplėtimo indas. 14. Galutinis anglies filtras 15. Maišytuvas.

VANDENS TIEKIMO VOŽTUVAS IR JUNGIAMOJI DETALĖ

- sumontuokite jungiamąją detalę ir vandens tiekimo vožtuvą kaip parodyta diagramoje
- apvyniokite vožtuvo sriegį ir jungiamąją detalę teflono juostele
- prijunkite baltą vandens tiekimo žarną nuo įrenginio prie vandens tiekimo vožtuvo
- sumontuokite vandens tiekimo vožtuvą
- sumontuokite vandens tiekimo vožtuvą ir jungiamąją detalę ir tada prijunkite prie vandens tiekimo šaltinio

PASTABA: Įrenginį galima jungti tik prie šalto geriamo vandens tiekimo šaltinio. Karštas vanduo gali sugadinti įrenginį. Jeigu vanduo bus tiekiamas po suminkštinimo įrenginio - tai prailgins membranos tarnavimo laiką.

KANALIZACIJOS SPAUSTUKO MONTAVIMAS

Kanalizacijos spaustukas naudojamas prijungti sistemą prie nuotekų kanalizacijos po kriaukle ir yra skirtas standartiniam 1/2 colio kanalizacijos vamzdžiui. Spaustukas visada turėtų būti montuojamas prieš (virš) sifono ir ant vertikalaus ar horizontalaus kanalizacijos vamzdžio. 
- uždėkite kanalizacijos spaustuką ant kanalizacijos vamzdžio virš ištekėjimo į kanalizacijos sistemą angos ir tvirtai priveržkite
- naudodami kanalizacijos spaustuką kaip nuorodą, priekiniame paviršiuje išgrežkite 6 mm skylę, tinkamą 1/4“ žarnai įleisti į vieną kanalizacijos vamzdžio pusę.

NEGREŽKITE ABIEJŲ kanalizacijos vamzdžio pusių

- prijunkite raudonos spalvos kanalizacijos žarną nuo įrenginio (pažymėtas raudona akle, kurią reikia ištraukti) į kanalizacijos spaustuką.

Žemiausias nutekėjimo į kanalizaciją linijos taškas turetų būti sujungimo su kanalizacijos spaustuku taškas. Linijoje neturėtų būti įlinkusių žarnų, nes dėl to gali atsirasti pernelyg didelis garsas, nuotekų vandeniui tekantį kanalizaciją.

IŠSIPLĖTIMO INDO MONTAVIMAS

- laikykite išsiplėtimo indą (slėginę talpą) iki 3 metrų atstumu nuo maišytuvo.
- jei reikia ilgesnės žarnos, naudokite tik 1/4" žarnas, kad nesumažėtų slėgis.
- indas gali sverti iki 13 kg, kai yra pilnas, parinkite tvirtą ir lygų paviršių.
- sumontuokite rutulinį vožtuvą, prisukdami vožtuvą prie indo ir užsandarinkite teflonu, kad nepratekėtų.
- prijunkite raudonas žarnas (pažymėtas raudona akle, kurią reikia ištraukti) nuo galutinio filtro prie išsiplėtimo indo.
- ant snapelio, esančio yra ant indo viršaus, uždėkite teflono juostelę.
- sumontuokite ir ranka priveržkite indo vožtuvą.
- prijunkite geltonas žarnas nuo sistemos (pažymėtas geltona akle, kurią reikia ištraukti).
- patikrinkite, ar atidarytas indo rutulinis vožtuvas.

PASTABA: filtruotas vanduo užpildo 60 % indo tūrio, kitą dalį užpildo suspaustas oras

MAIŠYTUVO MONTAVIMAS

- pasirinkite patogią vietą šalia kriauklės, maišytuvui įrengti
- ant darbastalio viršutinės dalies išgręžkite 12 mm skersmens skylę
- padėkite poveržles, plokšteles, tarpiklius ir veržles, kaip parodyta schemoje ir priveržkite prie darbastalio
- prijunkite mėlynos spalvos vandens žarną prie maišytuvo apačios ir prijunkite žarną prie įrenginio.

ŽARNŲ SUJUNGIMAS

Sekite pateikta diagrama, kad teisingai sumontuotumėte jungtis.


DĖMESIO: Pjaustydami žarnas, nupjaukite jas lygiai. Jei to nepadarysite, blogai susijungs ir gali pratekėti.

NAUJO TIPO GREITOJI JUNGTIS

GREITOJI JUNGTIS SU SPAUSTUKU

JACO JUNGTIS

LED ekranas ir valdymo pultas

Maitinimo lemputė šviečia ryškiai, vieną kartą skamba garsinis signalas, vieną kartą displėjaus ekranas mirksi, sistema pradeda veikti, automatinis praplovimas trunka 60 sekundžių, mirksi praplovimo piktograma

Kuomet įrenginys gamina vandenį, vandens gaminimo piktograma šviečia, realiuoju laiku rodomas TDS; kai slėginė talpa pilna vandens , vandens gaminimo piktograma nešviečia, vandens užsipildymo piktograma ilgai šviečia.

Kai trūksta vandens ar vandens slėgis nepakankamas, vandens trūkumo piktograma ilgai šviečia, garsinis garsas skamba 10 kartų.

Jei įrenginys nepertraukiamai veiks 2 valandas, jis skalausis 30 sekundžių automatiškai.

Jei įrenginys nepertraukiamai veiks ilgiau nei 6 valandas arba įvyks nuotėkis, vandens gamyba nutrūks, mirksės simbolis ir skambės garsinis signalas.

Filtrų pakeitimo priminimas laikas: pirmas (PP) ir antras filtras (CTO) – 270 valandų, trečias filtras (membrana) – 1620 valandų, ketvirtas filtras (T33) – 540 valandų.

Kiekvieno filtro simbolis , kai vanduo naudojamas, simbolio reikšmė sumažės , mirksės ir veiks garsinis signalas. Pakeitus filtrą, iš naujo perkraukite įrenginį , kad filtrų priminimą sektumėte iš naujo.

Filtrų perkrovimas: trumpai paspauskite mygtuką (mažiau nei 3 sekundes), vieną kartą pasigirs garsinis signalas, pasirenkant funkciją; dar kartą trumpai paspauskite mygtuką kol pasirinksite filtrą kurį reikia perkrauti, pasirinkto filtro simbolis mirksės;

pasirinkę filtrą kurį reikia perkrauti, ilgai nuspauskite perkrovimo mygtuką (apie 3 sekundes) kad perkrautumėte filtrą; po trijų sekundžių pasigirs „di“ garsas, reiškia, kad filtras perkrautas sėkmingai, filtro simbolis vėl ryškus. (Paspauskite atstatymo mygtuką, kai garsinis signalas pasigirs vieną kartą, jei per 5 sekundes joks veiksmas nebus atliktas, įrenginys išeis iš filtrų perkrovimo funkcijos.

Vieną kartą paspauskite praplovimo mygtuką , pasigirsta vienas garsinis signalas; paspauskite praplovimo mygtuką į praplovimo būseną, išeikite iš praplovimo programos; paspauskite praplovimo mygtuką, kai vanduo yra gaminamas arba visiškai užpildytas, praplaukite RO membraną 120 sekundžių.

Pirminių filtrų praplovimas

Paruoškite sistemą darbui praplaudami pirminius filtrus:

• Atjunkite RO elemento įleidimo žarną ant elemento korpuso dangtelio.

• Atidarykite pagrindinį vandens ir įleidimo vožtuvą ir leiskite sistemai tekėti per 2 pirminius filtrus.

• Išleistą vandenį išpilkite į talpą arba į kanalizaciją.

• Toliau skalaukite, kol išleidžiamas vanduo bus visiškai švarus. Vėl prijunkite žarną.

PASTABA: Siurblys ir membrana gali būti stipriai pažeisti, jei sistema naudojama be pirminių filtrų. Išleiskite į kanalizaciją visą vandenį, kuris buvo naudotas praplovimui, jis nėra tinkamas naudoti.

• Praplovę pirminius filtrus, prijunkite ir atidarykite visus vožtuvus.

• Prieš atidarydami maišytuvą, palaukite maždaug 2 minutes.

• Atidarę maišytuvą leiskite sistemai prasiskalauti pirmąsias 10–15 minučių.

• Šio vandens iš RO įrenginio nenaudokite. Kai vanduo bus visiškai skaidrus, jį bus galima naudoti.

DĖMESIO: Atliekant pradinį visos sistemos praplovimą, ištekantis vanduo gali būti juodas.

Taip yra todėl, kad galutinis filtras, kuris linijoje eina po RO membranos ir kurio funkcija yra pagerinti vandens skonį ir kvapą, pašalinant skonio ir kvapo pokyčius sukeliančias medžiagas, yra pagamintas iš anglies. Jį taip pat būtina praskalauti, kad išsiplautų palaidos kietosios anglies dalelės, likusios po filtro gamybos. Šios kietosios dalelės keičia vandens, kuriuo skalaujama sistema TDS (skalaujant galutinį filtrą vandens TDS gali pakilti iki 200, jis nėra pavojingas sveikatai, tiesiog jo TDS yra aukštesnis, nei turi būti gryno vandens, kurį gamina osmoso sistema). Praplovus sistemą ir ėmus tekėti grynam vandeniui, galutinis filtras bus prasiskalavęs ir TDS sumažės. Todėl vandens, kuriuo skalaujamas įrenginys negerkite, leiskite jam nutekėti į kanalizaciją ar išpilkite.

Išsiplėtimo indo praplovimas

• Praplovus pirminius filtrus, leiskite įrenginiui veikti ir užpildykite išsiplėtimo indą.

• Indo užpildymas gali užtrukti iki 3.5 valandų, užsipildymo greitis priklauso nuo vandens kokybės, vandens spaudimo ir membranos pralaidumo..

• Kai indas pilnas, išleiskite vandenį iš išsiplėtimo indo, palikdami maišytuvą atidarytą, kol pradės labai lėtai bėgti.

• Kai indas visiškai tuščias, uždarykite maišytuvą ir leiskite talpai vėl užsipildyti.

• Praplovus išsiplėtimo indą 1-2 kartus, įrenginys yra paruoštas naudoti.

Jungčių nuotėkio patikrinimas

Sumontavę jungtis, patikrinkite jungčių sandarumą. Lėtai atidarykite vandens tiekimo į atvirkštinio osmoso sistemą vožtuvą. Jei nepastebite sistemos pralaidumo, pilnai atidarykite vožtuvą ir palikite jį šioje padėtyje.

JEI PASTEBĖJOTE VANDENS NUTEKĖJIMĄ

• patikrinkite, ar visos plastikinės jungiamosios detalės (alkūnės ir pan.) yra tvirtai įsuktos ir sutvirtintos teflonine juostele – nenaudokite kitų sandariklių (pvz., kanapių ar linų pluoštų).

• atkreipkite dėmesį, kad nelygiai nupjauta arba pralaidi (prakiurusi) žarna gali būti nuotėkio priežastis. Šiuo atveju, pakeiskite žarną.

Filtrų tarnavimo laikas

Kad įrenginys veiktų optimaliai, būtina nuolat prižiūrėti. Techninės priežiūros dažnis priklauso nuo tiekiamo vandens kokybės ir to, kaip dažnai sistema naudojama. Toliau pateikiame kelias filtrų keitimų planavimo gaires.
Atminkite, kad filtrų keitimų dažnis gali būti skirtingas. Jei kyla abejonių, susisiekite su vietiniu atstovu ar techninės priežiūros specialistu.

Jei būsite išvykę ar nenaudosite įrenginio ilgą laiką, atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio. Jei įrenginys buvo išjungtas ir ilgą laiką nebuvo naudojamas, atlikite tą pačią plovimo procedūrą, kaip ir po pradinio paleidimo.

RO membrana: rekomenduojama keisti kas 1~2 metus

PP 5 mikronų filtras: rekomenduojama keisti kas 6~12 mėnesių (arba pagal poreikį).

CTO filtras: rekomenduojama keisti kas 6~12 mėnesių (arba pagal poreikį).

Galutinis anglies filtras: rekomenduojama keisti kas 6~12 mėnesių (arba pagal poreikį).

Filtrų keitimas

 

Užsukite vandens tiekimo vožtuvą.

Užsukite išsiplėtimo indo vožtuvą.

Atidarykite RO sistemos maišytuvą ir išleiskite sistemoje esantį vandenį.

Atsukite senus filtrus pagal laikrodžio rodyklę ir išimkite iš sistemos korpuso.

Naują filtrą prisukite prieš laikrodžio rodyklę.

Atidarykite vandens tiekimo vožtuvą.

Atlikite filtrų skalavimą ir filtrų keitimas bus baigtas.

Įprastas naudojimas

Sumontavus sistemą ir prijungus ją prie maitinimo šaltinio, ji veiks ir automatiškai pradės valyti vandenį. Kai maišytuvas uždaromas, įrenginys automatiškai išsijungia. Po naudojimo įrenginys automatiškai prasiplaus, jei jame yra automatinio praplovimo funkcija.

Išsiplėtimo indo profilaktika

Jei pastebite, kad net ir pilnas indas tiekia mažai vandens, gali prireikti sumažinti oro slėgį vandens rezervuare. Indo viduje yra pūslė, kuri atskiria orą nuo vandens. Apatinėje indo pusėje yra oro vožtuvas, prijungtas prie suslėgto oro kameros. Viršutinė vandens įleidimo-išleidimo anga (kurioje sumontuotas išsiplėtimo indo vožtuvas) yra prijungta prie gryno vandens kameros. Atidarius čiaupą, suslėgtas oras suspaudžia pūslę ir išstumia vandenį iš rezervuaro.
Tuščiame inde oro slėgis oro kameroje turėtų būti 5-8 psi (0,35-0,55 bar). Jei slėgis nukrenta žemiau šios ribos, galite pastebėti jog sumažėjo vandens tekėjimo iš čiaupo greitis.

Jei norite užpildyti indą:

■ Uždarykite vandens tiekimo vožtuvą.
■ Ištuštinkite indą atidarydami maišytuvą, kad vanduo bėgtų tol, kol sustos.
■ Patikrinkite, ar inde vis dar yra vandens. Jei bakas yra sunkus, vadinasi, reikia vėl užpildyti indą ir tęsti toliau nurodytus veiksmus. Jei bakas lengvas, tai reiškia, kad jis tuščias.
■ Susiraskite oro vožtuvą. Naudodami dviračio padangų oro pompą per šį vožtuvą į indą pripūskite oro. Pūsdami orą laikykite čiaupą atidarytą, kad iš indo būtų galima išstumti visą jame esantį vandenį.
■ Iš indo išleidę visą vandenį, oro slėgio matuokliu patikrinkite indo slėgį. Kai indas tuščias, jame turėtų būti 5-8 psi (0,35-0,55 bar) slėgis. Jei reikia, prileiskite arba išleiskite oro.
■ Atidarykite vandens tiekimo vožtuvą ir uždarykite maišytuvą, kad indas užsipildytų. 

Atkreipkite dėmesį, kad išsiplėtimo indo tarnavimo laikas yra ribotas. Atsižvelkite į tai, kad jame laikomas kambario temperatūros vanduo ir jis nėra sterilus, todėl laikui bėgant gali tapti antrinio užteršimo šaltiniu. Vandenyje gali atsirasti nemalonus kvapas ar skonis. Jei pakeitus galutnį filtrą problema neišsprendžiama, jūsų indą gali tekti pakeisti.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

SutrikimasPriežastisSprendimas
Negamina vandensVandens tiekimas išjungtasĮjunkite vandens tiekimą
Neįsijungia siurblysMažas tiekiamo vandens slėgisPatikrinkite vandens tiekimo
šaltinį
Nėra maitinimo šaltinio arba blogai įjungtasĮjunkite maitinimo šaltinį
Perdegė transformatoriusPakeiskite transformatorių
Vandens siurblys veikia, bet vandens negamina
negamina
Pirminiai filtrai užsikimšęPakeiskite filtrus
Neveikia įleidimo solenoidinis
vožtuvas
Sutaisykite arba pakeiskite
vožtuvą
Transformatorius perdegėPakeiskite tranformatorių
Neįprastas siurblio garsasPirminiai filtrai užsikimšęPakeiskite filtrus
Nepakankamas tiekiamo vandens
slėgis
Padidinkite tiekiamo vandens
slėgį
Pieno spalvos vanduoOras sistemojeOras sistemoje yra normalus
reiškinys, atsirandantis pirmą
kartą pradėjus naudoti RO
sistemą. Per 1–2 įprasto naudojimo
savaites ši pieno spalva
išnyks
Sistema skleidžiama triukšmąOro tarpas maišytuveDings išjungus sistemą
Kanalizacijos spaustukas sumontuotas netinkamoje vietojePerkelkite kanalizacijos
spaustuką po vandens sifonu
Kamštis kanalizacijos linijojeKamštis kartais susidaro dėl
šiukšlių kanalizacijos sifone
Iš maišytuvo išteka nedaug vandensSistema ką tik pradėjo veiktiĮprastai išsiplėtimo indas užpildo per 2–3
valandas. Dėl žemo vandens
slėgio ir/arba temperatūros
gali sumažėti vandens gamybos greitis
Išsiplėtimo inde per mažas oro
slėgis
Padidinkite slėgį išsiplėtimo inde. Kai indas
tuščias, oro slėgis turėtų būti 5–8 psi
Vandens tiekimo vožtuvas
užblokuotas
Išvalykite ar pakeiskite vandens
tiekimo vožtuvą
Lėtai gamina arba vanduo iš
čiaupo neteka
Mažas vandens slėgisSumontuokite papildomą
slėgio siurblį
Užsilenkę žarnosIštiesinkite žarnas
Užsikimšę pirminiai filtraiPakeiskite pirminius 1-3 pakopos
filtrus
Užsikimšusi membranaPakeiskite 4 pakopos membraną
Nemalonus vandens skonis arba
kvapas
Galutinis 5 pakopos anglies
filtras išnaudotas
Pakeiskite 5 pakopos filtrą
Užsikimšusi membranaPakeiskite 4 pakopos membraną
Dezinfekuojančios priemonės neišskalautosIštuštinkite išsiplėtimo indą ir
vėl užpildykite
Nėra nuotekųUžsikimšęs srauto ribotuvasPakeiskite srauto ribotuvą
PratekaNeužveržtos jungtysSutvirtinkite jungtis
Susuktas O formos žiedasPakeiskite O žiedą
Netinkamai išdėstytos skylės kanalizacijos gnybtePermontuokite kanalizacijos
spaustuką iš naujo
Bloga arba pažeista žarnaPakeiskite žarnos dalį

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?