+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

VANDENILINIO VANDENS GENERATORIAUS NEOPEM

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šis vandenilio generatorius? Aplankykite www.osmosas.lt

NAUDOJIMO SRITIS

“NeoPEM” skirtas gaminti didelės koncentracijos H2 vandeniliu prisotintą vandenį.

Pirmasis Europoje pagamintas vandenilio vandens generatorius.

Įrenginys skirtas tik buitiniam naudojimui, laikantis šios Instrukcijos. Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui.

Gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar nenumatyto šioje  instrukcijoje naudojimo.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

SPECIALIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudokite tik vandenį, nepilkite kitų skysčių, t.y. limonadų, morsų, vyno ir pan.

Vandens temperatūra neturi viršyti 60 °C.

Saugokite, kad membrana neišdžiūtų. Elektrodus laikykite nuolat drėgnus.

Nuo apnašų įrenginį valykite ne rečiau kaip kas 2 savaites.

Jei naudojamas kietas arba labai mineralizuotas vanduo, prietaisą reikia valyti kartą per savaitę.

Valymui nenaudokite abrazyvinių medžiagų.

Nevalykite elektrodo aštriais daiktais ar standžiais šepečiais.

Norėdami išvengti prietaiso pažeidimų dėl per didelio slėgio, neatidarydami dangčio neatlikite daugiau kaip 2-jų 9 minučių ciklų iš eilės.

Nestatykite prietaiso šalia šilumos šaltinių ir atviros liepsnos.

Deguonies ir ozono išleidimo angos neturi būti užblokuotos.

Nebandykite patys ardyti ar taisyti prietaiso.

Niekada neįjunkite įrenginio be vandens.

Statykite įrenginį tik ant atsparių, sausų ir lygių paviršių.

Niekada nenaudokite be dangtelio ir stebėkite, kad dangtelis būtų sandariai uždarytas.

Turite klausimų? Susisiekite su gamintoju ar pardavėju.

SANDARA

PRIEŠ PRADEDANT DARBĄ

1. Atsukite kolbą.

2. Atsukite generatoriaus kištuką ir išleiskite iš elektrodo likusį technologinį vandenį.

3. Užsukite kolbą atgal ir įpilkite šilto (ne daugiau kaip 50 °C) švaraus vandens maždaug iki pusės kolbos. Laikykite vandenį 3 valandas, kad sudrėktų elektrodai ir membrana.

4. Prijunkite kabelį prie USB lizdo

5. Prijunkite maitinimo šaltinį naudodami mobiliojo telefono įkroviklį (didelės galios greitųjų įkroviklių naudoti negalima). Įkraukite prietaisą, kol užges žalia lemputė, tada atjunkite laidą.

6. Po 3 valandų išpilkite vandenį ir kruopščiai išplaukite prietaisą.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Svarbiausia vandenilio generatoriaus savybė yra vandenilio koncentracija.

Visos kitos savybės yra antrinės.

Vandenilio koncentracija priklauso nuo daugelio veiksnių – vandens kietumo, vandens temperatūros, atmosferos slėgio, akumuliatoriaus būklės, elektrodų ir membranos būklės, vandens lygio, dangčio uždarymo sandarumo ir kitų.

Gamintojas pasiekė ir užfiksavo 2,7 RPM vandenilio lygį vandenyje kai TDS – 0, temperatūra 25 °C, 9 minučių ciklas.

Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V

Baterijos talpa 1550 mAh

Įkrovimo laikas 2,5 valandos

Ciklų skaičius po pilno įkrovimo*

3 min – 20 ciklų*

9 min. – 9 ciklai*

Visas svoris 320 g

Kolbos talpa 320 ml

Bendrieji matmenys Skersmuo – 61 mm, aukštis – 261 mm

Tarnavimo laikas Daugiau nei 3000 valandų

* Duomenys naujam akumuliatoriui. Naudojimo metu ciklų skaičius kinta

VALDYMAS

Pilnas prietaiso naudojimas

1. Pripilkite švaraus vandens iki kolbos rizikos lygio.

2. Du kartus trumpai palieskite jutiklį. Užsidega žalia lemputė ir generatoriaus režimas įsijungia 3 minutėms.

3. Norėdami pasirinkti 9 minučių generavimo režimą, palieskite jutiklį tris kartus. Užsidegs mėlyna lemputė ir prasidės generavimas.

4. Pasibaigus generavimui, įrenginys tris kartus pyptelės ir išsijungs.

5. Norėdami priverstinai sustabdyti generavimą, du kartus palieskite jutiklį.

6. Kiekvieną jutiklio prisilietimą lydi garsinis signalas.

7. Užsidegs raudonas šviesos diodas, rodantis, kad akumuliatorių reikia įkrauti. Įkrovimo trukmė – 2,5 valandos. Įkrovimo metu žalia lemputė mirksi, o kai akumuliatorius visiškai įkrautas, lemputė užgęsta.

Svarbu: įkraunant akumuliatorių prietaisą galima naudoti.

Prietaiso naudojimas su vandens buteliu

Tik buteliams, kurių kaklelio skersmuo 28 mm!

Siekiant išvengti per didelio slėgio, skysčio lygis butelyje turi būti bent 1,5 cm žemiau kaklelio pagrindo!

1. Atsukite kolbą nuo generatoriaus.

2. Apverskite generatorių aukštyn kojomis ir užsukite jį ant butelio kaklelio.

3. Apverskite buteliuką su generatoriumi ir naudokite prietaisą, kaip aprašyta pirmiau.

Veiksmas Jutiklis Indikatoriaus spalva Pyptelėjimas
Įjungimas 3 minutes2 kartusžalias 2 kartus
Įjungimas 9 minutes 3 kartusmėlyna 3 kartus
Išjungimas 2 kartus nešviečia3 kartus
Išsikrovusi baterijaraudonanėra garso

GARANTIJA

Kad garantija įsigaliotų, ji turi būti užregistruota oficialioje gamintojo svetainėje neopem.com, skiltyje “Support”

Gamintojas garantuoja tinkamą “NeoPEM” veikimą 12 mėnesių nuo įsigijimo datos, jei vietos teisės aktuose nenustatytas kitoks laikotarpis.

Garantija apima gamintojo įgaliotų darbuotojų arba oficialios techninės pagalbos tarnybos (SAT) dirbtuvėse atliekamą sugedusių dalių remontą ir keitimą.

Gamintojas neatsako pagal garantiją, jei dalys susidėvėjo dėl normalaus nusidėvėjimo, nepakankamos priežiūros ar mechaninių pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo prietaiso naudojimo pažeidžiant gamintojo nurodytas naudojimo sąlygas ir apribojimus.

Garantija nustoja galioti, jei prietaisą remontavo neįgalioti darbuotojai, jei prietaisas buvo neleistinai išmontuotas ir neleistinai modifikuotas.

Garantinius reikalavimus reikia pateikti adresu neopem.com arba siųsti adresu: support@neopem.com.

Gamintojas turi teisę keisti “Neopem” prietaiso dizainą, technines specifikacijas be išankstinio įspėjimo.

Gamintojas: SIA AQUADOC Group Latvija, ES

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?