+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

TDS VANDENS KOKYBĖS MATUOKLIO

TDS BASIC

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

(KODAS: TDS-BASIC)

 

Domina šis įrenginys? Aplankykite www.osmosas.lt

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui, Jūsų turtui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas ir bet koks bandymas perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Įrenginys turi būti saugomas taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Jei įrenginys statomas ne ant grindų, rekomenduojama jį statyti ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo/rekomenduoja gamintojas.

Įvadas

TDS – tai ištirpusių kietųjų medžiagų kiekio vandenyje santrumpa. TDS taip pat parodo organinių elementų, stambių kietųjų dalelių ir mineralinių druskų kiekį.

Specifikacijos

Automatinio išjungimo funkcija: Matuoklis automatiškai išsijungia po 10 minučių nenaudojimo, kad būtų taupomos baterijos.
Dvigubas diapazonas: Nuo 1 000 iki 9 990 ppm, skiriamoji geba yra 10 ppm, tai rodo mirksintis “x 10” vaizdas.
Tikslumas: ±2 % kiekvienos skalės. Pirmoji skalė yra 0-999 ppm, antroji skalė – nuo 1 000 iki 9 990 ppm.
Baterija: 2×1,5 V LR44 

Kalibravimas: Matuoklis maitinamas labai efektyviu mikroprocesoriumi ir yra sukurtas taip, kad išliktų pastovus visą prietaiso naudojimo laiką, nenukrypdamas nuo pradinio kalibravimo. Kalibravimas nebūtinas, tačiau jį galima lengvai atlikti. Įkiškite laikrodinį atsuktuvą į matuoklio galinėje dalyje esantį trimerio valdiklį. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad kalibruotumėte aukštyn, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad kalibruotumėte žemyn.

Sandara

Instrukcijos

NAUDOJIMAS

1. Nuimkite apsauginį dangtelį.
2. Įjunkite TDS matuoklį (paspauskite mygtuką po ekranu).
3. Panardinkite matuoklį į vandenį iki maksimalaus panardinimo lygio.
4. Palaukite, kol ekranas stabilizuosis. Kai rodmenys stabilizuojasi (10-30 sekundžių), paspauskite laikymo mygtuką, kad išsaugotumėte rodmenis, jei norite juos peržiūrėti ne vandenyje.
5. Po naudojimo nuskalaukite vandens perteklių nuo matuoklio arba nuvalykite jį servetėle ar šluoste.

Pastabos: NEMERKITE viso įrenginio į vandenį ir už maksimalaus panardinimo lygio. Šis įrenginys nėra vandeniui atsparus, todėl į jį patekus vandeniui garantija netaikoma. Nelaikykite įrenginio aukštoje temperatūroje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tai sutrumpins gaminio tarnavimo laiką.

SVARBU: Jei TDS vertė viršija 999, taikomas x10 kartotinis.

PARODYMŲ VERTINIMAS

Labai žemas lygis: 0-50
Žemas: 50-100
Santykinai nedidelis: 101-300
Didelis: 301-600
Santykinai didelis: 600-1000
Neatitinkantis kokybės reikalavimų: 1000 ir daugiau.

Kuo mažesnis rodmuo, tuo mažiau vandenyje yra kietųjų dalelių, o tai reiškia, kad vanduo yra švarus ir tinkamas naudoti.

Baigę tikrinti vandenį, išdžiovinkite matuoklio dangtelį, uždarykite dangtelį ir išjunkite maitinimą.

MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS

Jei prietaisas neįsijungia arba ekrane nerodomi jokie duomenys, reikia pakeisti maitinimo elementus. Įrenginys naudoja šarminius maitinimo elementus LR44 (2 vnt.)

Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį. Įdėkite išimkite pasibaigusius maitinimo elementus. Įdėkite naujus ir įsitikinkite, kad poliškumas yra teisingas. Uždėkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.

Gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?