+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

LIFESTRAW MISSION

VANDENS FILTRO

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

Atsakomybės ribojimas

“Vestergaard Frandsen Inc.” ir jos filialai bei susijusios bendrovės neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl “LifeStraw Mission” naudojimo kitais tikslais, nei jis skirtas, arba dėl bet kokio gedimo, atsiradusio dėl to, kad “LifeStraw Mission” naudotojas griežtai nesilaikė šiame vadove pateiktos naudojimo ir saugos informacijos. Nurodytos mikrobiologinės, cheminės ir ilgaamžiškumo charakteristikos “LifeStraw Mission” atliktos standartinėmis laboratorinių bandymų sąlygomis; daugiau informacijos apie bandymų rezultatus ir sąlygas galima rasti www.lifestraw.com.

LifeStraw Mission veiksmingumą gali riboti aplinkos ar higienos sąlygos, dėl kurių vanduo gali būti užterštas po to, kai jis pateko per vidinį gaminio filtrą.
Tokios sąlygos yra, be kita ko, šios:
1. “LifeStraw” naudojimas nešvariomis, bakterijomis užterštomis rankomis.
2. “LifeStraw” naudojimas tankiai koliforminėmis bakterijomis užterštoje aplinkoje.
3. Naudojimas arba didelio karščio poveikis (aukštesnė nei 140 F/60 C) ar šalčio (žemesnė nei 32 F/0 C) temperatūra.

Atidžiai perskaitykite šias naudojimo ir saugos instrukcijas prieš naudodami “LifeStraw” gaminį. “LifeStraw” yra vandens filtravimo įrankis ir turi būti naudojamas tik vandeniui filtruoti. Filtruoto vandens kokybė negarantuojama, jei gaminys naudojamas kitomis sąlygomis, nei įprastai. Kad nesulūžtų, nemėtykite ir netrenkite “LifeStraw Flex” į kietus daiktus. Neįmeskite gaminio į užterštą vandenį, nes galite užteršti kandiklį. Naudodamiesi “LifeStraw” reiškia, kad sutinkate su šiomis sąlygomis, nuostatomis ir atsakomybės ribojimu.

Dėmesio

Gerdami nevalytą vandenį galite susidurti su kenksmingais mikroorganizmais ir padidinti virškinamojo trakto ligų riziką. Netinkamai naudojant “LifeStraw Mission”, gali kilti kenksmingų mikroorganizmų poveikis ir virškinamojo trakto ligų rizika. Sumažinkite riziką susirgti laikydamiesi šių saugos instrukcijų ir ištyrę konkrečius vandens šaltinius, kuriuos naudojate.

Niekada nenaudokite “LifeStraw Mission” jūros vandeniui filtruoti arba vandeniui iš kasyklų atliekų tvenkinių ar šalia didelių žemės ūkių.

NEMĖTYKITE ir jokiu būdu nesuspauskite šio gaminio. Tyčinis ar netyčinis šio gaminio smūgis į kietą paviršių gali pažeisti “LifeStraw Mission” filtravimo mechanizmą ir padaryti jį neefektyviu bei netinkamu naudoti.

Nenaudokite šio gaminio aukštesnės nei 60 °C temperatūros vandeniui gerti.

Šio gaminio be priežiūros negali naudoti jaunesni nei 5 metų amžiaus vaikai be suaugusiojo priežiūros.

Niekada neleiskite filtrui užšalti po to, kai jis buvo panaudotas. Jei jis užšąla, jį reikia pakeisti.

Paruošimas

 

“LifeStraw® Mission” naudoja tuščiavidurių skaidulų ultrafiltravimo technologiją.
Tai labai efektyvus valymo būdas, kuriam nereikia jokių cheminių medžiagų.
Vanduo išstumiamas per plaštą esant mažam slėgiui. Švarus vanduo išeina pro mažytes poras tuščiavidurių skaidulų sienelėse, tačiau bakterijos, virusai, pirmuonys ir kiti teršalai įstringa tuščiavidurių skaidulų viduje ir yra išplaunami atgaliniu plovimu.

 

PASTABA: Vandens iš raudonojo nešvaraus vandens vožtuvo negalima vartoti.

Naudojimas ir priežiūra

KASDIENIS VALYMAS

Pastaba: Vanduo, išbėgantis atgalinio plovimo metu, yra užterštas ir neturėtų liestis su geriamaisiais indais ar stalo įrankiais.

 

1 veiksmas: įsitikinkite, kad nešvaraus vandens maišelyje yra vandens. Uždarykite ABU mėlynąjį švaraus vandens vožtuvą ir raudonąjį nešvaraus vandens vožtuvą (horizontalus).

2 veiksmas: paspauskite raudonąjį vožtuvą ir atleiskite, kol prisipildys vandens – pakartokite tris (3) kartus.

 

3 veiksmas: atidarykite raudoną nešvaraus vandens vožtuvą (vertikalus) ir išleiskite nešvarų vandenį toliau nuo tos vietos, kur jis gali susiliesti su geriamaisiais indais, stalo įrankiais, ar turėti kitokį sąlytį su žmogumi.

4 veiksmas: minkšta šluoste nuvalykite nešvarumus nuo pirminio filtro – nenaudokite muilo.

 

PARUOŠIMAS ILGALAIKIUI SAUGOJIMUI

Tam, kad būtų užtikrintas tinkamas “LifeStraw® Mission” veikimas ir užkirstas kelias bakterijų dauginimuisi sandėliavimo metu, reikia atlikti paprastą dezinfekavimo procedūrą.

1. Išplaukite nešvaraus vandens maišelį švariu vandeniu.

2. Užpildykite nešvaraus vandens maišelį tirpalu, pagamintu iš dviejų (2) lašų buitinio baliklio ir vienoą (1) litro šilto vandens.

3. Uždarykite mėlyną švaraus vandens vožtuvą ir atidarykite raudoną nešvaraus vandens vožtuvą – leiskite vandeniui tekėti per raudoną nešvaraus vandens vožtuvą į kriauklę, kol įrenginys ištuštės.

4. Išdžiovinkite nešvaraus vandens maišelį ir padėkite visą įrenginį į saugyklą.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

1 veiksmas: pripildykite nešvaraus vandens rezervuarą švariausio turimo vandens, užlenkite viršutinę dalį, kad taptų sandarus ir pritvirtinkite prie tvirtos medžio šakos.

2 veiksmas: prijunkite žarną prie nešvaraus vandens maišo ir nuleiskite kelias minutes, kad švarus vanduo pradėtų tekėti iš mėlynosios švaraus vandens išleidimo angos. Įsitikinkite, kad raudonas nešvaraus vandens vožtuvas yra uždarytas (horizontalioje padėtyje), o mėlynas švaraus vandens vožtuvas yra atidarytoje padėtyje (vertikalioje padėtyje).

blue valve open – mėlynasis vožtuvas atidarytas

red valve closed – raudonasis vožtuvas uždarytas

Naudingas patarimas: jei vanduo neteka arba srautas yra mažas, uždarykite mėlyną švaraus vandens vožtuvą, atidarykite raudoną nešvaraus vandens vožtuvą tris (3) sekundes ir vieną kartą paspauskite raudoną atgalinio plovimo angą.

Įspėjimas: biologinis pavojus

Keliaujant užmiestyje kyla tam tikrų pavojų, susijusių su vandens filtrų naudojimu. Gerdami nevalytą vandenį galite užsikrėsti kenksmingais mikroorganizmais ir yra didelė virškinamojo trakto ligų rizika. Netinkamai naudojant šį filtrą, padidėja kenksmingų mikroorganizmų poveikio rizika ir padidėja virškinamojo trakto ligų rizika. Sumažinkite tikimybę susirgti, laikydamiesi šiame vadove pateiktų įspėjimų ir nurodymų.

Niekada nenaudokite “LifeStraw® Mission” jūros vandeniui arba chemiškai užterštam vandeniui valyti. “LifeStraw® Mission” neišvalo vandens, kuriame yra cheminių medžiagų, radioaktyviųjų medžiagų ar mažesnių nei 0,02 mikrono dalelių.

Prieš naudodami šį filtrą perskaitykite ir laikykitės visų šiame vadove pateiktų instrukcijų ir įspėjimų. Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų, galite susirgti virškinamojo trakto ligomis.

Tyrimų ataskaitos

Filtravimo charakteristikų lapas

Tyrimų ataskaitos

Gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrintą, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

GAMINTOJAS: LIFESTRAW (JAV)

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?