+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

ATVIRKŠTINIO OSMOSO SISTEMOS

WaterLovers PRO 1 600GPD

WL-PRO1-P01)

 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote šią atvirkštinio osmoso sistemą. Šis įrenginys yra jūsų pirmasis žingsnis į švaresnį, sveikesnį ir geresnio skonio vandenį. Įrenginys pagamintas laikantis griežtų kokybės standartų IR pasižymi 5 pakopų RO vandens filtravimu.

Prieš montuodami atidžiai perskaitykite visas žemiau pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS

 

 

Nemodifikuokite ir netaisykite įrenginio savarankiškai.

Niekada nevalykite agresyviais cheminiais valikliais.

Nelaikykite prietaiso saulės spinduliuose ar karštyje.

Nelaikykite prietaiso žemoje temperatūroje, kad vanduo įrenginio viduje neužšaltų.

Nedėkite daiktų ant įrenginio viršaus, nes tai gali sugadinti įrenginį ir/ar sukelti vandens nuotėkį.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir tik patalpose.

Žarnos negali būti mechaniškai pažeistos arba užlenktos.

 

PASTABOS

 

Viena iš šios sistemos dalių yra filtrai, kuriuos po tam tikro laiko reikia pakeisti. Filtrų keitimo terminai gali skirtis, tai priklauso nuo aplinkybių, kuriomis yra naudojami, t.y. vandens spaudimo, kokybės ir sunaudojamo vandens kiekio. Išsamią informaciją galite gauti iš vietinio platintojo.

Naudokite tik geriamo vandens filtravimui, kuris tiekiamas iš tinkamos vandenvietės ar miesto vandens sistemos. Su vandeniu iš nežinomo šaltinio, sistema gali veikti netinkamai ir prieš naudojant šią filtravimo sistemą gali tekti papildomai apdoroti vandenį kitais būdais (išfiltruoti arba dezinfekuoti).

Jei vandens slėgis viršija leistiną didžiausią slėgį, gali tekti naudoti slėgio mažinimo vožtuvą. Išsamią informaciją galite gauti iš vietinio platintojo.

Jei vandens temperatūra viršija didžiausią leistiną ribą, įrenginys tinkamai neveiks.

Nejunkite įrenginio prie akivaizdžiai užteršto vandens tiekimo šaltinio, pavyzdžiui, nešvaraus ar šulinio vandens, prieš tai papildomai neapdoroję kitais reikalingais būdais.

 

Laikykitės rekomendacijų dėl slėgio ir temperatūros. Prietaisui sugedus dėl netinkamo slėgio ar temperatūros, garantija negalios.

 

NEMONTUOKITE ANT KARŠTO VANDENS TIEKIMO ŠALTINIO!

Specifikacijos

RO elemento našumas: 2x300GPD=600GPD
Tiekiamo vandens TDS: < 250ppm
Chloro kiekis: < 0,2ppm
Vandens valymo efektyvumas 98%
Tiekiamo vandens slėgis (min/Max): 14,5-43,5 psi
Tiekiamo vandens temperatūra (min/Max): 5°C-45°C
Skalavimo tipas (priklauso nuo modelio): Rankinis
Automatinis didelis srautas, be išsiplėtimo indo
Vandens maišytuvas – YRA
NSF sertifikuota membrana

Siurblio charakteristikos
JUNGTYS: 2 х 3/8 (vidinis sriegis)
ĮTAMPA: DC 24 V
AMPERAŽAS: 1.2A (MAKS.)
REKOM. TIEKIAMO VANDENS SRAUTAS: 89 Litrai per valandą (23.5GPH)
REKOM. TIEKIAMO VANDENS SLĖGIS: 0.20Mpa / 30Psi / 1.97 ATM
DARBINIS SLĖGIS: 0.7MPa / 100Psi / 6.9ATM
DARBINIS NAŠUMAS: 59 Litrai per valandą (15.6GPH)
MAKSIMALUS DARBINIS SLĖGIS: 0.88MPa / 125Psi / 8.68ATM

PAKUOTĖJE YRA

Atvirkštinio osmoso įrenginys – 1 vnt.

RO membrana – 2 vnt.

Filtrų komplektas – 1 vnt.

Korpuso raktas – 2 vnt.

Maistinės kokybės žarnos – 3 vnt. (raudona, balta ir mėlyna)

Maišytuvas – 1 vnt.

Priedai – vamzdžio kištukas, varžtai, kanalizacijos spaustukas, jungiamoji detalė, rutulinis vožtuvas, tiekiamo vandens vožtuvas.

Prietaiso vieta

Įrenginys gali būti statomas spintelėje po kriaukle arba ant jos. Tačiau dėl vietos stokos ar kitų ribojimų, šį įrenginį galima pastatyti ten, kur patogu.

Rinkdamiesi vietą įrenginiui, nepamirškite, kad reikia lengvai pasiekiamos šalto vandens linijos, prieigos prie kanalizacijos vamzdžio, maitinimo lizdo ir pakankamai erdvės filtrams pakeisti.

PASTABA: Visi komponentai ir žarnos turi būti tokioje vietoje, kur nebūtų veikiami ypač žemos temperatūros (kad neužšaltų) ar veikiami tiesioginių saulės spindulių.

Montavimo instrukcijos

PASIRENGIMAS MONTAVIMUI

Patikrinkite ar vieta, kurioje montuosite įrenginį yra tam tinkama, t.y. ar pasiekiamas vandens tiekimo šaltinis, elektros tiekimas (jei reikia). Patikrinkite ar turite visus reikalingus įrankius ir reikmenis.

Prieš montuodami išjunkite vandens tiekimą.

REIKALINGI ĮRANKIAI IR REIKMENYS

PEILIS

MAIŠYTUVO LAIKIKLIS

SPAUSTUKAS

ELEKTRINIS GRĄŽTAS

MAIŠYTUVAS (ČIAUPAS)

JUNGIAMOJI DETALĖ

SANDARINIMO JUOSTA

VANDENS TIEKIMO VOŽTUVAS

NAUDOTOJO VADOVAS

PLAKTUKAS

ŽARNOS ARBA VAMZDŽIAI

ŽIRKLĖS

FILTRO RAKTAS

SANTECHNIKO RAKTAS

KANALIZACIJOS SPAUSTUKAS

SISTEMOS SCHEMA

SISTEMOS KONSTRUKCIJA

1.Vandens tiekimo vožtuvas 2. Jungiamoji detalė (priklauso nuo komplektacijos, gali ir nebūti) 3. Žemo slėgio jungiklis 4. PP pirminis filtras 5. Granuliuotos anglies filtras (GAC) 6. Anglies bloko filtras (CTO) 7. Vandens tiekimo solenoidinis vožtuvas 8. Slėgio siurblys 9. Membranos korpusas 10. RO Membrana 11. Atbulinis vožtuvas 12. Nuotekų ribotuvas 13. Filtrų praplovimo vožtuvas* 14. Aukšto slėgio solenoidinis vožtuvas 15. Galutinis anglies filtras 16. Maišytuvas

*Filtrų praplovimo vožtuvas naudojant sistemą įprastai, turi būti užsuktas, tai užtikrins tinkamą sistemos funkcionavimą. Naudojamas praskalaujant filtrus – atsukus ir nuleidus 5-10 litrų vandens, būtina užsukti, kitaip į kanalizaciją nuolat tekės vanduo.)

 

FILTRAVIMO PAKOPOS IR JŲ FUNKCIJOS

 

 

1 pakopa
Polipropileno pluošto PP filtras – pašalina didesnes daleles, esančias vandenyje, tokias kaip smėlis ar purvas.

2 pakopa
Granuliuotos anglies GAC filtras – pašalina bet kokias organines medžiagas, chlorą, kvapą ir drum- stumą.

3 pakopa
Anglies bloko CTO filtras – pašalina bet kokias organines medžiagas, chlorą, kvapą ir drumstumą.

4 pakopa
2 vnt. RO membranų – pašalina bakterijas, sunkiuosius metalus, ištirpusias medžiagas ir druskas.

5 pakopa
Galutinis anglies filtras – pagerina apdoroto vandens skonį.

 

Pastaba: nuo 2022-01-01 GAC filtrą keičia 1 mikrono PP filtras.

 

MONTAVIMAS

VANDENS TIEKIMO VOŽTUVAS IR JUNGIAMOJI DETALĖ

- sumontuokite jungiamąją detalę ir vandens tiekimo vožtuvą kaip parodyta diagramoje
- apvyniokite vožtuvo sriegį ir jungiamąją detalę teflono juostele
- prijunkite baltą vandens tiekimo žarną nuo įrenginio prie vandens tiekimo vožtuvo
- sumontuokite vandens tiekimo vožtuvą
- sumontuokite vandens tiekimo vožtuvą ir jungiamąją detalę ir tada prijunkite prie vandens tiekimo šaltinio

PASTABA: Įrenginį galima jungti tik prie šalto geriamo vandens tiekimo šaltinio. Karštas vanduo gali sugadinti įrenginį. Jeigu vanduo bus tiekiamas po suminkštinimo įrenginio - tai prailgins membranos tarnavimo laiką.

KANALIZACIJOS SPAUSTUKO MONTAVIMAS

Kanalizacijos spaustukas naudojamas prijungti sistemą prie nuotekų kanalizacijos po kriaukle ir yra skirtas standartiniam 1/2 colio kanalizacijos vamzdžiui. Spaustukas visada turėtų būti montuojamas prieš (virš) sifono ir ant vertikalaus ar horizontalaus kanalizacijos vamzdžio. 
- uždėkite kanalizacijos spaustuką ant kanalizacijos vamzdžio virš ištekėjimo į kanalizacijos sistemą angos ir tvirtai priveržkite
- naudodami kanalizacijos spaustuką kaip nuorodą, priekiniame paviršiuje išgrežkite 6 mm skylę, tinkamą 1/4“ žarnai įleisti į vieną kanalizacijos vamzdžio pusę.

NEGREŽKITE ABIEJŲ kanalizacijos vamzdžio pusių

- prijunkite raudonos spalvos kanalizacijos žarną nuo įrenginio (pažymėtas raudona akle, kurią reikia ištraukti) į kanalizacijos spaustuką.

Žemiausias nutekėjimo į kanalizaciją linijos taškas turetų būti sujungimo su kanalizacijos spaustuku taškas. Linijoje neturėtų būti įlinkusių žarnų, nes dėl to gali atsirasti pernelyg didelis garsas, nuotekų vandeniui tekantį kanalizaciją.

MAIŠYTUVO MONTAVIMAS

- pasirinkite patogią vietą šalia kriauklės, maišytuvui įrengti
- ant darbastalio viršutinės dalies išgręžkite 12 mm skersmens skylę
- padėkite poveržles, plokšteles, tarpiklius ir veržles, kaip parodyta schemoje ir priveržkite prie darbastalio
- prijunkite mėlynos spalvos vandens žarną prie maišytuvo apačios ir prijunkite žarną prie įrenginio.

ŽARNŲ SUJUNGIMAS

Sekite pateikta diagrama, kad teisingai sumontuotumėte jungtis.


DĖMESIO: Pjaustydami žarnas, nupjaukite jas lygiai. Jei to nepadarysite, blogai susijungs ir gali pratekėti.

NAUJO TIPO GREITOJI JUNGTIS

GREITOJI JUNGTIS SU SPAUSTUKU

JACO JUNGTIS

Filtrų montavimas

Išimkite pirminius filtrus iš pakuotės.

Įdėkite filtrus į atitinkamus korpusus pagal etiketes ir įstatykite filtrų korpusus iš dešinės į kairę tokia tvarka: PP, GAC, CTO.

Įdėkite juodas O tipo gumines tarpines į filtrų bloką.

Priveržkite korpusus su komplekte esančiu veržliarakčiu.

Pastaba: montuodami korpusus įsitikinkite, kad korpusai yra sulygiuoti, kad išvengtumėte vandens nuotekio.

RO membranos montavimas

PASTABA: prieš pradėdami montuoti membraną, praplaukite pirminius filtrus (nurodymai, kaip praplauti filtrus, pateikiami žemiau skyriuje “Filtrų praplovimas”)

Membranos montavimo eiga

Nuimkite RO membranos korpuso dangtelį veržliarakčiu.

Išimkite RO membranos elementą iš pakuotės.

Įdėkite RO membraną į korpusą taip, kad maži dvigubi žiedai būtų nukreipti į vidų.

Uždėkite membranos korpuso dangtelį ir priveržkite komplekte esančiu veržliarakčiu.

Jungčių nuotėkio patikrinimas

Sumontavę jungtis, patikrinkite jungčių sandarumą. Lėtai atidarykite vandens tiekimo į atvirkštinio osmoso sistemą vožtuvą. Jei nepastebite sistemos pralaidumo, pilnai atidarykite vožtuvą ir palikite jį šioje padėtyje.

JEI PASTEBĖJOTE VANDENS NUTEKĖJIMĄ

• patikrinkite, ar visos plastikinės jungiamosios detalės (alkūnės ir pan.) yra tvirtai įsuktos ir sutvirtintos teflonine juostele – nenaudokite kitų sandariklių (pvz., kanapių ar linų pluoštų).

• atkreipkite dėmesį, kad nelygiai nupjauta arba pralaidi (prakiurusi) žarna gali būti nuotėkio priežastis. Šiuo atveju, pakeiskite žarną.

Filtrų praplovimas

Paruoškite sistemą darbui praplaudami pirminius filtrus:

• Atjunkite RO elemento įleidimo žarną ant elemento korpuso dangtelio.

• Atidarykite pagrindinį vandens ir įleidimo vožtuvą ir leiskite sistemai tekėti per 3 pirminius filtrus.

• Išleistą vandenį išpilkite į talpą arba į kanalizaciją.

• Toliau skalaukite, kol išleidžiamas vanduo bus visiškai švarus. Vėl prijunkite žarną.

PASTABA: Siurblys ir membrana gali būti stipriai pažeisti, jei sistema naudojama be pirminių filtrų. Išleiskite į kanalizaciją visą vandenį, kuris buvo naudotas praplovimui, jis nėra tinkamas naudoti.

• Praplovę pirminius filtrus, prijunkite ir atidarykite visus vožtuvus.

• Prieš atidarydami maišytuvą, palaukite maždaug 2 minutes.

• Atidarę maišytuvą leiskite sistemai prasiskalauti pirmąsias 10–15 minučių.

• Šio vandens iš RO įrenginio nenaudokite. Kai vanduo bus visiškai skaidrus, jį bus galima naudoti.

DĖMESIO: Atliekant pradinį visos sistemos praplovimą, ištekantis vanduo gali būti juodas.

Taip yra todėl, kad galutinis filtras, kuris linijoje eina po RO membranos ir kurio funkcija yra pagerinti vandens skonį ir kvapą, pašalinant skonio ir kvapo pokyčius sukeliančias medžiagas, yra pagamintas iš anglies. Jį taip pat būtina praskalauti, kad išsiplautų palaidos kietosios anglies dalelės, likusios po filtro gamybos. Šios kietosios dalelės keičia vandens, kuriuo skalaujama sistema TDS (skalaujant galutinį filtrą vandens TDS gali pakilti iki 200, jis nėra pavojingas sveikatai, tiesiog jo TDS yra aukštesnis, nei turi būti gryno vandens, kurį gamina osmoso sistema). Praplovus sistemą ir ėmus tekėti grynam vandeniui, galutinis filtras bus prasiskalavęs ir TDS sumažės. Todėl vandens, kuriuo skalaujamas įrenginys negerkite, leiskite jam nutekėti į kanalizaciją ar išpilkite.

Filtrų priežiūra

Kad įrenginys veiktų optimaliai, būtina nuolat prižiūrėti. Techninės priežiūros dažnis priklauso nuo tiekiamo vandens kokybės ir to, kaip dažnai sistema naudojama. Toliau pateikiame kelias filtrų keitimų planavimo gaires.
Atminkite, kad filtrų keitimų dažnis gali būti skirtingas. Jei kyla abejonių, susisiekite su vietiniu atstovu ar techninės priežiūros specialistu.

RO membrana: rekomenduojama keisti kas 2~5 metus

PP 5 mikronų filtras: rekomenduojama keisti kas 6~12 mėnesių (arba pagal poreikį).

GAC filtras: rekomenduojama keisti kas 6~12 mėnesių (arba pagal poreikį).

CTO filtras: rekomenduojama keisti kas 6~12 mėnesių (arba pagal poreikį).

Galutinis anglies filtras: rekomenduojama keisti kas 6~12 mėnesių (arba pagal poreikį).

Filtrų keitimas

1. Pasiruoškite korpusų veržliaraktį.

2. Užsukite vandens tiekimo vožtuvą.

3. Sukite korpusus parodyta kryptimi.

4. Įdėkite keičiamus filtrus į korpusų vidų kartus su o-žiedais.

5. Užsukite filtrų korpusus, atsukite vandens tiekimo vožtuvą ir maišytuvą (čiaupą).

6. Nuleiskite 5-10 litrų vandens ir filtrų keitimas bus baigtas.

RO membranos keitimas

Užsukite vandens tiekimo vožtuvą.

Atidarykite RO sistemos maišytuvą ir išleiskite sistemoje likusį vandenį.

Atidarykite membranos korpusą ir išimkite panaudotą membraną.

Atlikite tą pačią procedūrą, kaip ir montuodami naują RO membraną.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

SutrikimasPriežastisSprendimas
Pieno spalvos vanduoOras sistemojeOras sistemoje yra normalus reiškinys, atsirandantis pirmą kartą pradėjus naudoti RO sistemą. Per 1–2 įprasto naudojimo savaites ši pieno spalva išnyks
Sistema skleidžia triukšmąOro tarpas maišytuveDings išjungus sistemą
Bloga kanalizacijos spaustuko vietaPerkelkite kanalizacijos spaustuką po vandens sifonu
Kamštis kanalizacijos linijojeKamštis kartais susidaro dėl šiukšlių kanalizacijos sifone
Mažai arba nebėga vanduo iš RO
sistemos maišytuvo
Sistema ką tik pradėjo veiktiĮprastai indas užpildo per 2–3 valandas. Dėl žemo vandens slėgio ir/arba temperatūros gali sumažėti gamybos greitis
Išsiplėtimo inde per mažas oro slėgisPakelkite slėgį inde. Kai indas tuščias, oro slėgis turėtų būti 5–8 psi
Lėtai gamina arba nėra vandens iš
RO maišytuvo
Mažas vandens slėgisSumontuokite papildomą slėgio siurblį
Užlinkę žarnosIštiesinkite užspaustas žarnas
Užsikimšę pirminiai filtraiPakeiskite pirminius filtrus
Užsikimšusi RO membranaPakeiskite RO membraną
Nemalonus vandens skonis arba kvapasGalutinis anglies filtras išnaudotasPakeiskite galutinį anglies filtrą
Užsikimšusi membranaPakeiskite RO membraną
Dezinfekuojančios priemonės neišplautosIštuštinkite išsiplėtimo indą ir vėl užpildykite
Nėra nuotekųUžsikimšęs srauto ribotuvasPakeiskite srauto ribotuvą
PratekaNeužveržtos jungtysSutvirtinkite jungtis
Deformuotas O formos žiedasPakeiskite O žiedą
Netinkamai išdėstytos skylės kanalizacijos gnybtePermontuokite kanalizacijos spaustuką
Vandens siurblys neveikia
ir visa sistema neveikia
Nepakankamas tiekiamo vandens slėgisPadidinkite tiekiamo vandens slėgį
Nėra elektros energijos arba jos tiekimas sutrikęsĮjunkite elektros energiją
Aukšto slėgio solenodinis vožtuvas sugedęsBūtina pakeisti aukšto slėgio solenoidinį vožtuvą
Maitinio adapteris neveikiaPakeiskite adapterį
Siurblys sugedoSutaisykite arba pakeiskite siurblį
Vandens siurblys veikia,
o sistema neveikia
RO membrana užsikišusiPakeiskite RO membraną
Vandens siurblys prarado slėgįSutaisykite vandens siurblį
Vandens tiekimo solenoidinis vožtuvas sugedęsBūtina pakeisti vandens tiekimo solenoidinį vožtuvą
Nesustoja veikti, kai išsiplėtimo indas pilnas arba
įsijungia pakartotinai
Aukšto slėgio solenodinis vožtuvas sugedęsBūtina pakeisti aukšto slėgio solenoidinį vožtuvą
Sugedęs atbulinis vožtuvasPakeiskite atbulinį vožtuvą

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?