+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

VANDENS DISTILIATORIAUS

WaterForLife Glass Plus

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šis distiliatorius? Aplankykite www.distiliatorius.lt

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Sveikiname įsigijus vandens distiliatorių.​

Išpakuokite vandens distiliatorių ir patikrinkite, ar yra visi komponentai ir ar jie nepažeisti.

Dėžutėje turi būti: Distiliatorius, vandens indas, vandens ino dangtelis + išleidimo dangtelis, antgalis, maitinimo laidas, valymo milteliai, instrukcija

Specifikacijos

Įtampa: 220-240V/50Hz 
Galia: 800 W
Maksimali talpa = 4 l
Viršutinė temperatūros riba: 110°C

Surinkimo instrukcijos

Stiklinio indo surinkimas

Nerūdijančio plieno vandens išleidimo angos surinkimas

Surinkimas baigtas

Naudojimo instrukcijos

Išimkite indą iš vandens distiliatoriaus vidaus.

Pripildykite rezervuarą, esantį įrenginio korpuso viduje, iki aukščiausios vandens lygio linijos, būkite labai atsargūs, kad neperpildytumėte (vandens distiliavimui reikalingą laiką galima sutrumpinti naudojant jau užvirintą vandenį)

Uždėkite viršutinį dangtį ant įrenginio korpuso ir įsitikinkite, kad silikoninis sandariklis yra tinkamai uždėtas aplink visą kraštą. Patikrinkite, ar įrenginys stovi ant stabilaus paviršiaus. Tada prijunkite maitinimo laidą nuo viršutinio dangčio prie aparato korpuso.

Įsitikinkite, kad stiklinis indas sulygiuotas su vandens išleidimo anga.

Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo ir spustelėkite, kad atsidarytų jungiklis, esantis šalia lizdo ant įrenginio korpuso.

Nustatykite viršutinę ribinę temperatūrą ir grįžtamosios temperatūros skirtumą (TRD).

1) Vieną kartą paspauskite “SET”, mygtukais “UP” arba “DOWN” galite nustatyti viršutinę temperatūros ribą.
2) Paspauskite “SET” antrą kartą, galite mygtuku “UP” arba “DOWN” nustatyti grįžtamosios temperatūros skirtumą (TRD).
3) Paspauskite “SET” trečią kartą, grįžkite prie tikrosios temperatūros parodymų LED skydelyje.
4) Mygtukas START/STOP – tai mygtukas, skirtas įrenginiui paleisti arba sustabdyti. Tačiau ventiliatorius veiks 10 sekundžių po sustabdymo.

Paspauskite mygtuką START, kad pradėtumėte distiliavimo procesą.

Baigę distiliavimą, išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo.

PASTABA: nenuimkite dangčio, kai įrenginys yra įpusėjęs ciklą. Išjungus maitinimą, aparato vidaus temperatūra vis dar yra labai aukšta. Baigus distiliavimo procesą, jį reikia atvėsinti bent 30 minučių, tada nuimkite viršutinį dangtį, taip išvengsite nudegimų.

Viršutinės ribinės temperatūros ir grįžtamosios temperatūros skirtumo (TRD) nustatymo vadovas

Dėmesio: iš anksto nustatyta viršutinė ribinė temperatūra = 106 °C (maksimali temperatūra = 110 °C) reiškia, kad gaminant distiliuotą vandenį šio aparato rezervuaro temperatūra bus mažesnė nei 106 °C, tačiau kai aparate trūksta vandens, rezervuaro temperatūra labai greitai pakils iki 106°C, tada aparatas nustos veikti.

Prieš distiliuodami vandenį, sulankstykite aktyvintosios anglies paketėlį ir įdėkite jį į nerūdijančio plieno vandens išleidimo angą. (Aktyviosios anglies paketėlį keiskite atsižvelgiant į naudojimo dažnumą arba praktines situacijas).

♦ Vandens virimo temperatūra = 100 °C (esant standartiniam atmosferos slėgiui). Kiekviename aukštyje iki 300 m virš jūros lygio virimo temperatūra mažesnė 1 °C

♦ Nustatykite viršutinę ribinę temperatūrą pagal aukštį, kuriame esate.

♦ Nustatykite temperatūros grįžtamasis skirtumas = 0 (TRD).

♦ Įrenginys veiks iki ciklo pabaigos automatiškai.

Naudotojas gali nustatyti aukštesnę nei viršutinė ribinė temperatūra 3-4 °C temperatūrą, atsižvelgdamas į aukštį virš jūros lygio, kad būtų išvengta didesnio apnašų susidarymo rezervuaro viduje.

Pavyzdžiui: kai iš įrenginio išbėga vanduo, LED ekrane rodoma 100 t. Nustatykite viršutinę ribinę temperatūrą 103-104 °C. Ši viršutinė ribinė temperatūra gali leisti išvengti didesnio apnašų kiekio rezervuare.

Pastaba: Atkreipkite dėmesį – prieš pradedant kitą distiliavimo ciklą, prietaisui reikia leisti atvėsti (taip išvengsite apsiplikymo karštu vandeniu ir prailginsite distiliatoriaus tarnavimo laiką).

Nenaudokite pirmojo išdistiliuoto vandens indo. Prireiks vieno distiliavimo ciklo, kad įrenginys “savaime išsivalytų”.

Išvalykite rezervuarą ir išpilkite vandenį iš indo. Distiliatorius dabar paruoštas distiliuotam vandeniui gaminti.

ATKREIPKITE DĖMESĮ

Įrenginį naudokite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Įrenginio korpusą laikykite sausą – pilkite vandenį tik ąsočiu.

“Reset” mygtukas pradės distiliavimo ciklą, o ciklui pasibaigus įrenginys automatiškai išsijungs. Norėdami sustabdyti įrenginį ciklo viduryje, išjunkite maitinimo jungiklį. 

Nenaudojamą įrenginį palikite atjungtą nuo maitinimo laido.

Neįmerkite jokios įenginio dalies į vandenį.

Nenuimkite dangčio, kai įrenginys yra įpusėjęs ciklą.

Prieš nuimdami dangtį palaukite, kol įrenginys atvės.

VALYMAS

Kasdien išplaukite rezervuarą švariu vandeniu ir išvalykite.

Ant rezervuaro dugno kaupiasi kalkės ir apnašos, todėl jas reikia pašalinti kas dvi savaites.

Vadovaukitės šiais nurodymais:

Įpilkite tiek karšto vandens, kad padengtų rezervuare esančias nuosėdas

Į baką įpilkite 1-4 arbatinius šaukštelius valiklio, kiekis priklauso nuo apnašų kiekio.

Uždėkite dangtį ant įrenginio ir paleiskite ciklą paspausdami “Reset” mygtuką.

Leiskite ciklui veikti 30 minučių, išpilkite vandenį ir švariu vandeniu nuplaukite rezervuaro vidų.

Jei apnašos visiškai nepasišalino, pakartokite procesą.

Kas 3 mėnesius pakeiskite anglies maišelį antgalyje.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

PASTABA

Garantija taikoma tik pagrindiniam įrenginio blokui, laidams, indams garantija nėra taikoma.

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?