+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

TRINTUVO QUANTUM

TOUCH 4

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šis trintuvas? Aplankykite www.blend.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Kad įsitikintumėte, jog šis maišytuvas yra tinkamos būklės ir galėtumėte maksimaliai išnaudoti jo galimybes, skirkite laiko perskaityti vartotojo vadovą ir sužinokite, kaip jį tinkamai naudoti ir prižiūrėti. Visas šio vadovo turinys yra tik informacinis ir jei radote, kad kažkuri informacija nenurodyta, prašome informuoti mus, kad papildytume sekantį leidimą. Nuolat tobulinant produktą, dizainas ir veikimas gali būti keičiami be įspėjimo.
Tikimės, kad jums maišytuvas patiks ir padės jums pradėti kelionę į turtingesnę mitybą ir geresnę sveikatą.

Saugos instrukcijos

Svarbus pastebėjimas

Norėdami naudotis saugiai, pirmiausia perskaitykite vadovą ir laikykite jį lengvai pasiekiamoje vietoje. Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje, todėl vadovaukitės vadove pateiktomis naudojimo ir surinkimo instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad srovė, įtampa ir dažnis atitinka jūsų šalies standartą.

Prieš montuodami, ardydami ar valydami, visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.

Šio prietaiso negalima naudoti vaikams. Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vaikams žaisti su prietaisu negalima.

Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, nemerkite variklio pagrindo į vandenį (ar bet kokį kitą skystį) ir nepilkite į jį skysčių.

Jei ilgą laiką nenaudosite, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

Prieš surinkdami ar ardydami, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

Nenaudokite įrenginio, jei iškyla problemų su maitinimo laidu, maitinimo kištuku ar atsiranda kitų sutrikimų. Kuo skubiau susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Gali kilti gaisras, elektros smūgis arba susižaloti žmonės, jei naudojate neleistinas dalis ir priedus arba modifikuojate įrenginį be leidimo.

Nepalikite įrenginio be priežiūros, kai nenaudojate.

Naudodamiesi įrenginiu, įsitikinkite, kad vanduo ar bet koks kitas skystis ąsotyje neviršija didžiausios skalės, pažymėtos ant ąsočio paviršiaus.

Nenaudokite įrenginio, kai ąsotyje nėra jokių ingredientų ar skysčių.

Laikykite atokiau nuo stipraus karščio.

Įrenginys skirtas naudoti tik patalpose.

Nenaudokite įrenginio ilgiau nei 10 minučių, nes variklis gali perdegti. Nenaudokite, kol prietaisas neatvės (jei norite, kad įrenginys tarnautų ilgiau, panaudojus palikite išjungtą bent 45 minutėms).

Būkite atsargūs tvarkydami aštrius pjovimo peiliukus, ištuštindami indą ir valydami.

Būkite atsargūs, jei į įrenginį pilate karštą skystį, kad neišlietumėte.

Prieš keisdami priedus, artėdami prie judančių dalių, išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

Prieš naudojant užfiksuokite dangtį ir indą. Gaminant karštus gėrimus (sriubas), visiškai uždarykite dangtį ir pradėkite nuo mažo greičio, nes priešingu atveju didelis greitis gali taškyti skysčius ir sužaloti.

Esant perkrovai variklis automatiškai sustos, nes įsijungs vidaus temperatūros aptikimo sistema, apsauganti įrenginį nuo perdegimo pavojaus.

Įrenginys tiksliai veiks tada, kai pailsės ir atvės mažiausiai 45 minutes.

Įrenginys yra su aštriais ašmenimis. Prašome būti atsargius valant. Venkite sąlyčio su judančiomis dalimis.

Prie gaminio yra pridėtas grūstuvas. Grūstuvą naudokite tik saugiai uždėjus dangtelį. NIEKADA nenaudokite grūstuvo be dangčio.

Į indą nedėkite jokių kitų įrankių, tokių kaip šaukštai, šakutės ir peiliai, nes jie gali sugadinti ašmenis ir kitas dalis.

Įspėjimas! Elektros šokas!

Nenaudokite kištuko adapterio ar prailginimo laido.

Dėmesio: nesilaikant saugos ir naudojimo instrukcijų, gali negalioti garantija, atsirasti didelė žala arba galite susižaloti.

Kas yra dėžėje?

Patikrinkite, ar gavote šiuos elementus:
– Touch 4 maišytuvo variklio pagrindas
– 2 L maišytuvo indelis su dangčiu ir dangčio kamščiu
– 1,75 L nerūdijančio plieno maišytuvo indelis su dangčiu ir dangčio kamščiu
– Grūdimo įrankis
– 2 x receptų knyga
– Valymo šepetėlis
– Mentelė

Modelis Quantum T4

Įtampa / dažnis – žiūrėkite etiketę ant produkto pagrindo

Nominali galia – Maksimali 3,5 AG

Matmenys – 19 (L) 24 (W) 48 (H) cm

ĮRENGINIO KOMPONENTAI

Pradžia

IŠPAKAVIMAS

1. Išimkite visas dalis iš pakuotės ir padėkite ant švaraus plokščio paviršiaus.
2. Išsukite maitinimo laidą.
3. Patikrinkite ar visos dalys ir priedai yra komplekte ir jei ko nors trūksta, nedelsdami susisiekite su JR arba savo pardavėju.
4. Patikrinkite ar niekas neuždengia ventiliacijos angų ant apatinės maišytuvo pagrindo pusės.
5. Patikrinkite visas dalis, kad įsitikintumėte, jog jos nebuvo pažeistos pervežimo metu.
6. Jei randate kokių nors pažeidimų, nedelsdami susisiekite su JR arba savo pardavėju.

JŪSŲ MAIŠYTUVAS

Maišytuvo indo ir ašmenų surinkimas
– Jūsų maišytuvo indo komplekte bus indas, ašmenų rinkinys ir dangtis su dangčio kamščiu.
– Indas be BPA, ypač patvarus ir lengvai valomas.
– Indo dangtis yra specialus, sandariai uždaro indą, kad maišymo metu neišbėgtų skystis.
– Ašmenų rinkinys yra iš ypač atsparaus nerūdijančio plieno, kad maišymas būtų greitas, efektyvus ir patikimas.

Maišytuvo pagrindas
– Maišytuvo maitinimo bloką sudaro variklis ir išmani elektronika.
– Pažangus jutiklinis ekranas rodo lietimo funkcijas, greičio slankiklį ir kitas vieno paspaudimo funkcijas palengvinančias valdymą.
– Užgrūdintas pavaros lizdas yra pagrindo centre. Jis jungiasi su ašmenų komplektu ir valdo ašmenis.

Kaip naudoti

Surinkimas
1. Maišytuvo pagrindą padėkite vėdinamoje vietoje, ant lygaus paviršiaus, toliau nuo karščio šaltinų. Įsitikinkite, kad paviršius yra švarus, lygus, sausas.
2. Patikrinkite, ar niekas neuždengia maišytuvo angų.
3. Padėkite šalia maitinimo lizdo taip, kad jį patogiai pasiektų maitinimo laidas.
4. Saugiai ir teisingai uždėkite maišytuvo indą ant maišytuvo pagrindo (maišytuvas neveiks, jei indas bus ne vietoje, sulyginkite rodyklę ant maišytuvo ąsočio pagrindo su raudonu tašku ant maišytuvo pagrindo).
5. Įsitikinkite, kad dangtis yra tvirtai pritvirtintas, su dangčio kamščiu arba įdėtas grūdimo įrankis (grūstuvą naudokite tik per dangčio kamščio angą, uždėję dangtį).

Greito paleidimo instrukcijos
(Prieš pirmą naudojimą rekomenduojama vadovautis valymo instrukcijomis)
1. Surinkę maišytuvą, pasirinkite receptą iš pridėtos receptų knygos.
2. Vykdykite recepto instrukcijas, pirmiausia sudėkite ingredientus eilės tvarka, kuri nurodyta recepte.
3. Prijunkite maišytuvą.
4. Pritvirtinkite dangtį ant maišytuvo indo ir įsitikinkite, kad jis tinkamai pritvirtintas.
5. Tinkamai ir saugiai uždėkite užpildytą maišytuvo indą ant maišytuvo pagrindo.
6. Paspauskite jutiklinės sąsajos maitinimo mygtuką, kuris užsidegs, kai uždėsite indą ant pagrindo.
7. Laikykitės recepto instrukcijų, naudokite nurodytą iš anksto nustatytos programos ciklą arba laikykitės maišymo instrukcijų (galite naudoti slankiklį rankiniam greičio valdymui, kai nenaudojate iš anksto nustatytos programos arba „Pasidaryk pats“ funkcijos, kurią užprogramavote dažniausiai naudojamam mišiniui).
8. Kai ciklas pasibaigs arba kai būsite patenkinti maišymo rezultatais, įsitikinkite, kad įrenginys visiškai sustojo, tik tuomet nuimkite ąsotį nuo pagrindo.
9. Panaudojus iškart išvalykite mašiną, sekdami pateikiamomis valymo instrukcijomis.

Liečiamas valdymo skydelis

Įjungimas / išjungimas  

Vieną kartą palieskite Start/Stop mygtuką, kad įjungtumėte.
Maišymo metu palieskite mygtuką Start/Stop ir nustatykite laiką 0, kad sustabdytumėte maišymo procesą (norėdami pristabdyti maišymą ciklo viduryje, naudokite Start/Stop mygtuką).
Sumaišę, vieną kartą palieskite Start/Stop mygtuką, ir įjunkite budėjimo režimą (įrenginys automatiškai išsijungs po kelių minučių prastovos).

Start/Stop 

Pasirinkę norimą maišymo programą arba nustatę laiką ir greitį rankiniu būdu, paspauskite Start/Stop mygtuką, kad pradėtumėte maišyti. Paspaudus Start/Stop
maišymo ciklo metu pristabdysite maišymą ir galėsite patikrinti mišinį.
Dar kartą paspauskite Start/Stop mygtuką ir ciklas bus tęsiamas ten, kur sustojo (prieš atnaujindami maišymą įsitikinkite, kad uždėjote dangtelį yra ant ąsočio).

Iš anksto nustatytos programos 

Iš anksto nustatytos programos sukurtos tam, kad padėti jums lengvai ir efektyviai įveikti kai kurias užduotis.
Norėdami pradėti maišyti, tiesiog paspauskite vieną iš nustatytų programų ir mygtuką Start/Stop. Norėdami sustabdyti programą, maišymo metu paspauskite Start/Stop mygtuką.
Maišymo metu paspaudus tą pačią iš anksto nustatytos programos mygtuką arba Start/Stop mygtuką, maišymas sustabdomas ir laikas grįžta į nulį.
Naudojant iš anksto nustatytą programą įrenginys sustos, kai tik baigsis ciklo laikas arba bus pasiekta temperatūros riba.

Skaitmeninis greičio valdymas  

Norėdami maišyti rankiniu būdu, kad geriau valdytumėte greitį ir laiką, galite patys nustatyti greitį ir pradėti maišymą.
Įjunkite mašiną ir naudokite skaitmeninius greičio valdymo mygtukus norimam greičiui pasirinkti, tada paspauskite Start/Stop mygtuką ir pradėkite maišymo procesą. Maišymo metu galite padidinti ir sumažinti greitį naudodami greičio valdymo mygtukus.
Jei maišydami naudojate rankinį greičio valdiklį, įrenginys NESUSTOS automatiškai.
Pasiekę norimą rezultatą, paspauskite Start/Stop mygtuką, kad sustabdytumėte procesą.

Rankiniai nustatymai 

Jei norite sukurti savo programos nustatymus, pasirinkdami laiką, greitį ir temperatūrą, galite naudoti rankinių nustatymų mygtuką.
Vieną kartą paspauskite nustatymų mygtuką, laikas ima miksėti. Norėdami nustatyti norimą laiką 10 sekundžių intervalais, naudokite greičio valdymo mygtukus.
Dar kartą paspauskite nustatymų mygtuką, temperatūra ima miksėti. Greičio valdymo mygtukais nustatykite norimą temperatūros ribą iki 100 ° C.
Dar kartą paspauskite nustatymų mygtuką, greitis ima miksėti. Norėdami nustatyti norimą greitį, naudokite greičio reguliatorių.
Norėdami pradėti maišymą su pasirinktais nustatymais, paspauskite mygtuką Start/Stop. Mašina užbaigs ciklą ir sustos, kai pasibaigs laikas arba pasieks reikiamą temperatūrą.

„Pasidaryk pats“ funkcija (DIY) 

„JR Quantum T4“ suteikia galimybę sukurti savo iš anksto nustatytą programą dažniausiai naudojamam mišiniui.
Tiesiog vadovaukitės aukščiau pateiktomis instrukcijomis „Rankiniai nustatymai“, nustatykite norimas reikšmes ir tada kelias sekundes palaikykite nuspaudę „pasidaryk pats“ (DIY) mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus šioje „pasidaryk pats“ (DIY) programoje (laikykite paspaudę „pasidaryk pats“ (DIY) mygtuką, kol jis supypsės 3 kartus, tada jūsų nustatymai bus išsaugoti).
Dabar šį „pasidaryk pats“ (DIY) mygtuką galite naudoti kaip papildomą iš anksto nustatytą programą, kurią sukūrėte patys savo poreikiams.

Pulsinis režimas 

Įjungę įrenginį, paspauskite pulsinio režimo mygtuką ir ašmenis valdykite rankiniu būdu. Laikykite pirštą ant pulsinio mygtuko ilgiau, kad ašmenys suktųsi greičiau.
Atleidus pulsinio režimo mygtuką, ašmenys beveik akimirksniu sustoja.

LED ekranas

LED ekranas leis jums žinoti, kiek laiko liko maišyti, mišinio temperatūrą ir greičio nustatymą.
Pasirinkus skirtingas maišytuvo funkcijas, laikas bus nustatytas atsižvelgiant į laiko vidurkį, reikalingo kiekvienai maisto rūšiai (jums gali tekti maišyti ilgiau ar trumpiau, tai priklauso nuo jūsų skonio ir naudojamo maisto kiekio).
Šviesos diodų ekrane laikas suskaičiuojamas, o kai užsidega nulis, maišytuvas sustoja. Maišant rankiniu būdu laikmatis atvaizduos laiką, kad žinotumėte, kiek laiko maišėte.

MAIŠYMO CIKLAI

Iš anksto užprogramuoti ciklai

„JR Touch“ maišytuve yra išmanūs maišymo ciklai, sukurti konkrečių tipų mišiniams. Kad jums būtų paprasčiau, ciklo eigoje greitis padidės, sumažės ir automatiškai išsijungs. Iš anksto nustatytos programos leidžia naudoti daugybę receptų ir funkcijų.

Norėdami naudoti konkretų ciklą, vadovaukitės instrukcijomis.

Glotnučiai – pieno kokteiliai, žalieji kokteiliai, vaisių kokteiliai, tirštesni gėrimai.

Karšti gėrimai – sriubos, fondiu, sirupai, karštas šokoladas.

 

Malimas / padažas – padažai, užpilai, tešla, riešutai, miltai.

 

Pasidaryk pats“ (DIY) – išsaugokite savo nustatymus, kad galėtumėte naudoti bet kada.  

 

Pulsas – naudokite pulsinį režimą kapojimui, greitam maišymui, smulkinimui dideliu greičiu

 

* Faktinis vaizdų dizainas gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo įsigyto maišytuvo modelio

Glotnučiai  

Glotnučių funkcija yra programa, puikiai tinkanti tirštesniems gėrimams, pavyzdžiui, kokteiliams, pieno kokteiliams ir kt., gaminti. Ciklas paspartės ir sulėtės, taip pat pulsuos įvairiu metu, kad būtų sukurta norima tekstūra. Glotnučių programos naudojimas yra paprastas. Tiesiog laikykitės savo recepto ir įstatykite indą teisingai. Tada tiesiog užfiksuokite dangtį ir paspauskite funkciją. Jei reikia, labai dideliems kiekiams galite panaudoti grūdimo įrankį, kad maistas judėtų.

 Karštieji gėrimai

Tai yra platus ciklas, skirtas maišyti ir kurti karštus receptus. Laiko trukmė ir trintis, kurią sukelia peiliai, šildo ingredientus. Ji idealiai tinka gaminant karštą šokoladą, fondiu ir taip pat karštas sriubas. Ašmenų greitis sušildys ingredientus iki užprogramuotos 90 ° C temperatūros.

Malimas / padažas 

Tai ciklas, skirtas gaminti tokius patiekalus kaip riešutų sviestas, padažai ir malti kavos pupeles, gaminti miltus ir pan. Jei norite sukurti labai subtilų, pageidaujamos tekstūros padažą, tam tikrą laiką gali tekti naudoti mažiausią greičio reguliatoriumi nustatomą greitį ir laiką).
(Kad jūsų 2 litrų skaidrus ąsotis neprarastų išvaizdos, sausiems ingredientams malti geriausia naudoti pridedamą 1,75 l nerūdijančio plieno ąsotį)

Pasidaryk pats (DIY) 

Ši unikali programa leidžia jums sukurti savo poreikius atitinkantį iš anksto užprogramuotą ciklą.
Jei reguliariai gaminate pagal tam tikrą receptą ir negaunate norimų rezultatų su esamomis programomis, galite sukurti savo, išsaugodami savo greičio, laiko ir temperatūros nustatymus.
Kai jūsų nustatymai bus išsaugoti programoje, galėsite ją naudoti kaip ir visus kitus iš anksto užprogramuotus mygtukus. Užprogramavę, galite tiesiog paspausti mygtuką „Pasidaryk pats“ (DIY), tada paspauskite mygtuką Start/Stop ir pradėkite maišyti. Įrenginys sustos, kai laikmatis pasibaigs arba bus pasiekta išsaugotos temperatūros reikšmė.

Pulsas

Galite naudoti pulsavimo nustatymą, kai jums reikia maišyti labai trumpai, o ne ilgo maišymo ciklo. Plakti, kapoti, smulkinti, malti galima naudojant pulsinį režimą. Ašmenys suksis ir maišytuvas veiks tol, kol spausite programos piktogramą. Įrenginys sustos, kai tik atleisite piktogramą.

Atsargumo priemonės

Prieš valydami įsitikinkite, kad maišytuvas atjungtas
Indo paviršių nuvalykite minkštu skudurėliu ar kempine. Variklio pagrindą nuvalykite drėgna šluoste.
Po naudojimo galite nuimti dangtį ir praskalauti indo vidų švariu vandeniu.
Norėdami kruopščiau išvalyti, į stiklainį įpilkite 2 puodelius švaraus vandens ir ploviklio ir užfiksuokite dangtį. Paspauskite „Sultys“ programą ir uždėkite ranką ant dangtelio viršaus (rekomenduojama atlikti plovimo programą prieš pirmą kartą naudojant įrenginį).
Išvalę ąsotį padėkite ant nusausinimo lentos, apverstą žemyn, kad išdžiūtų.

Ilgalaikė sanitarija
Jei norite išvalyti po ilgesnio laiko, užpildykite maišytuvo indą karštu vandeniu ir dviem šaukšteliais baliklio. Maišykite 10 sekundžių, kad vanduo sumaišytų su balikliu ir leiskite pastovėti 5 minutes.
Ištuštinkite vandenį ir baliklį, gerai nuplaukite ir apverskite ąsotį aukštyn dugnu, kad išdžiūtų.

Valymo atsargumo priemonės
NIEKADA nemerkite variklio pagrindo ar maitinimo laido į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
Maišytuvo indai taip pat neturėtų būti merkiami. Per sandariklius prasiskverbęs vanduo sutrumpins ąsočio tarnavimo laiką. Išvalę ąsotį laikykite aukštyn dugnu, kad išdžiūtų.
Aukšta temperatūra gali sugadinti indo sandariklius. Ąsotį rekomenduojama plauti rankomis arba naudotis aukščiau pateiktomis valymo instrukcijomis.

DĖMESIO
Džiovindami ąsotį, pastatę jį aukštyn dugnu, nuvalykite vandens likučius nuo dugno. Laikykite jį toliau nuo kriauklės ir čiaupų, kad vanduo nepatektų į dugną ir nerūdytų peiliai bei metaliniai komponentai.

Sutrikimų šalinimas

 

Edit

Problema

Galima priežastis

Galimas sprendimas

Maišytuvas neįsijungia

-Indas nėra tiksliai pritvirtintas.

-Įrenginys neprijungtas prie elektros tinklo

-Įsitikinkite, kad ąsotis uždėtas teisingai.

-Patikrinkite kištuko saugiklį ir grandinės pertraukiklį namuose.

Veikimo metu įrenginys staiga sustoja

-Ąsotis netinkamai pastatytas ant variklio pagrindo.

-Variklis perkaito ir išsijungė.

Patikrinkite ąsotį ant pagrindo ir vėl įjunkite.

-Išjunkite ir atjunkite įrenginį. Leiskite atvėsti mažiausiai 45 minutes, tada bandykite dar kartą.

Nenormalus triukšmas darbo metu arba triukšmo lygio pokyčiai.

-Arba ąsotis, arba pagrindas surinkti netinkamai.

-Svetimas objektas įstrigo ant disko lizdo.

-Pavaros lizdo ar ašmenų agregato pažeidimai.

– Variklio pažeidimas.

-Išjunkite mašiną ir nuimkite ąsotį. Patikrinkite, ar ant pagrindo nėra pašalinių daiktų. Pakeiskite indą.

– Nuimkite dangčio kamštį ir sumaišykite ingredientus naudodami grūdimo įrankį.

-Jei indas veikia triukšmingai, kai naudojamas be jokių ingredientų, ašmenų komplektas yra atsipalaidavęs arba gergždi, kai pasukamas ranka, arba variklio garsas keistas, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Netenkina mišinio tekstūra

-Kavitacija ąsočio viduje maišant.

-Kavitacija suformuoja oro kišenę, o maišytuvo mentė laisvai sukasi oro kišenėje.

– Sudedamosios dalys nebuvo maišomos pakankamai ilgai.

– Pažeisti ašmenys.

-Galimos kavitacijos priežastys yra per karštas, šaltas ar per kietas mišinys.

-Sumažinkite ledo kiekį arba padidinkite mišinio temperatūrą, įpilkite vandens ir kt.

-Padidinkite maišymo laiką, rankiniu būdu naudokite pulsavimo režimą. Išbandykite ilgesnį ciklą ir pan.

– Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir nuimkite ąsotį. Patikrinkite, ar vizualiai peiliai nėra pažeisti. Sukite ranka, jei jie nejuda laisvai, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Visos šviesos įsijungia, bet neveikia jutikliniai mygtukai

– Sutrikimą sukėlė jutiklinio skydelio sistemos gebėjimas kaupti elektros krūvį.

– Atsitiktinis dviejų mygtukų paspaudimas vienu metu.

-Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Prijunkite dar kartą ir palieskite Start / Stop mygtuką, kad paleistumėte iš naujo.

-Palieskite vieną mygtuką ir įsitikinkite, kad vienu metu paspaudžiamas tik vienas mygtukas.

DĖMESIO Aukščiau pateiktos bendros problemos, su kuriomis gali susidurti vartotojai ir galimi jų sprendimai. Dėl kitų su įrenginiu susijusių problemų, nenurodytų aukščiau, susisiekite su JR arba vietiniu klientų aptarnavimo skyriumi ir paprašykite, kad  atliktų diagnostiką ir suremontuotų.

NEBANDYKITE atidaryti įrenginio ir taisyti patys. Tai padarius garantija negalioja. Visada kreipkitės pagalbos į JR arba klientų aptarnavimo centrą

.

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

GARANTIJA 7 METAI VARIKLIUI IR 5 METAI DALIMS

GARANTIJA KOMERCINIAM NAUDOJIMUI 1 METAI

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?