+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

VANDENS KOKYBĖS MATUOKLIO

XIAOMI MI TDS PEN 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šis įrenginys? Aplankykite www.osmosas.lt

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui, Jūsų turtui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas ir bet koks bandymas perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Įrenginys turi būti saugomas taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Jei įrenginys statomas ne ant grindų, rekomenduojama jį statyti ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo/rekomenduoja gamintojas.

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad pasirinkote Xiaomi Mi TDS matuoklį. TDS testeris – tai prietaisas, naudojamas vandens sudėčiai, t. y. ištirpusių kietųjų medžiagų kiekiui, tikrinti. Išfiltruojant vandenį, galima sumažinti kietųjų dalelių kiekį.

TDS – tai ištirpusių kietųjų medžiagų kiekio vandenyje santrumpa. Tai reiškia ištirpusių kietųjų medžiagų kiekį miligramais litre vandens. Matavimo vienetas yra mg/l. TDS taip pat parodo organinių elementų, stambių kietųjų dalelių ir mineralinių druskų kiekį.

Tikimės, kad jums patiks jūsų naujasis įrenginys!

 

Specifikacijos

Automatinio išjungimo funkcija: matuoklis automatiškai išsijungia po 10 minučių, jei nenaudojate.
Matavimo diapazonas: 0–9990 ppm. Nuo 0–999 ppm skiriamoji geba yra 1 ppm. Nuo 1000 iki 9990 ppm, skiriamoji geba yra 10 ppm žingsniais, parodyta mirksinčiu „x10“ vaizdu.
Ekranas: lengvai skaitomas LCD ekranas.
Gamyklinis kalibravimas: matuoklis kalibruojamas 342 ppm NaCl tirpalu.
Spalva: balta
Svoris: 27,4 g 

Sandara

Instrukcijos

NAUDOJIMAS

1. Paspauskite mygtuką “ON/OFF” (įjungti/išjungti).

2. Nuimkite dangtelį, paspauskite mygtuką ir pripildykite matuoklio dangtelį 2/3 vandeniu, kurį norite tirti.

3. Įdėkite prietaisą į dangtelį, pripildytą vandeniu, ir švelniai pakratykite, kad pašalintumėte oro burbuliukus.

4. Palaukite kelias sekundes, ir ekrane pasirodys indikatoriai, rodantys tiriamo vandens kokybę.

5. Išjunkite įrenginį. Automatiškai išsijungs po 10 min.

SVARBU: Jei TDS vertė viršija 999, taikomas x10 kartotinis.

PARODYMŲ VERTINIMAS

Labai žemas lygis: 0-50
Žemas: 50-100
Santykinai nedidelis: 101-300
Didelis: 301-600
Santykinai didelis: 600-1000
Neatitinkantis kokybės reikalavimų: 1000 ir daugiau.

Kuo mažesnis rodmuo, tuo mažiau vandenyje yra kietųjų dalelių, o tai reiškia, kad vanduo yra švarus ir tinkamas naudoti.

Baigę tikrinti vandenį, išdžiovinkite matuoklio dangtelį, uždarykite dangtelį ir išjunkite maitinimą.

NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose ar krituliuose. Nerekomenduojama palikti aplinkoje, kurioje vyrauja aukšta temperatūra ir didelė drėgmė.
2. Transportuokite atsargiai, venkite jį numesti, nes galite sugadinti.
3. Nemerkite viso gaminio į vandenį.
4. Nebandykite patys taisyti, modifikuoti ar ardyti.
5. Prietaisas netinkamas žaisti.
6. Nemeskite panaudotų baterijų į ugnį.
7. Netinkamo dydžio (mažos talpos) baterijos gali turėti neigiamos įtakos veikimui. Pavyzdžiui, vandenyje tirpių kietųjų medžiagų parodymai gali būti neteisingi.
8. Ntinka matuoti vandens kokybei, kai temperatūra aukštesnė nei 80 °C.
9. Negali tiksliai nustatyti vandens, kuris nėra įpiltas į talpą, kokybės. Tai reiškia, kad negalima nustatyti, pavyzdžiui, tekančio iš vandentiekio vandens kokybės.

MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS

Jei prietaisas neįsijungia arba ekrane nerodomi jokie duomenys, reikia pakeisti maitinimo elementus. Įrenginys naudoja šarminius maitinimo elementus LR44 (2 vnt.)

Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį. Įdėkite išimkite pasibaigusius maitinimo elementus. Įdėkite naujus ir įsitikinkite, kad poliškumas yra teisingas. Uždėkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.

Gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?