+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

ORO VALYMO SISTEMOS JR PURALIFE P.30

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Jūs puikiai pasirinkote, įsigydami šią oro valymo sistemą.

Gyventi švariau neturi būti sudėtinga.

„JR Puralife“ P serijos oro valytuvai naudoja pažangias technologijas, kad pašalintų iki 99,97% kenksmingų dalelių ir ore esančių teršalų, vienu mygtuko paspaudimu efektyviai išvalo orą namuose, biure ar kambaryje.

Prieš naudojant, patariame įdėmiai perskaityti naudojimo instrukcijas.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

Sistemos sandara

„JR Puralife“ oro valymo ir sterilizavimo įrenginiai, kuriuose įdiegti pradiniai filtrai, Hepa filtrai, aktyvintos anglies filtrai, UV-C spindulių šviesa ir anijonų jonizatorius, grynina patalpų orą. Jie sterilizuoja ir valo dulkes, kvapus, bakterijas ir daro patalpų orą švarų ir gaivų.

Specifikacijos

Svoris – 2,1 kg
Forma – bokštas
Laido ilgis – 1,2 m
Filtras – Hepa H13
Galia – 12 w – 24 w
Triukšmo lygis – 30 dB – 45 dB
Įvestis 12V 2A
Naudojimo zona < 30m2

MATMENYS 
205×385 mm

Naudojimo instrukcijos

1. Prijunkite maitinimo laidą prie įrenginio ir jis pereis į budėjimo režimą.
2. Paspauskite vidurinį įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė ims šviesti ir neigiami jonai pradės dirbti. Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir lemputė užges.
3. Nustatykite ventiliatoriaus / valymo greitį paspausdami vidutinį, didelį arba miego režimo nustatymus. Greitį galite keisti veikimo metu, o pasirinkę miego funkciją nustatysite mažiausią ir tyliausią prietaiso greitį, idealiai tinkantį nakčiai.
4. Paspauskite UV-C mygtuką, kad įjungtumėte vidinę UV-C šviesą. UV-C gali padėti sterilizuoti ir sunaikinti ore esančias bakterijas ir virusus, kai oras filtruojamas. Paspauskite UV-C mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte šią funkciją.
5. Kai filtrus reikia pakeisti, filtro lemputė sumirksės ir 5 kartus pyptels. Įrenginys vis tiek veiks įprastai. Kiekvieną kartą įjungus įrenginį šis įspėjimas bus rodomas tol, kol pakeisite filtrą. Kai filtras bus pakeistas, paspauskite filtro mygtuką, kad garsinis įspėjimas išsijungtų.
6. Valytuvas automatiškai įsimena nustatymus, kai išsijungia, ir vėl pradės veikti su šiais nustatymais, kai įsijungs.

Sandara

Įrenginio charakteristikos

1. Gali būti naudojamas orui valyti, dulkių dalelėms, plaukams, žiedadulkėms ir kt. pašalinti.
2. Gali padėti pašalinti kvapus, dūmus, LOJ ir kt.
3. Aktyviosios anglies dezodoruojantis pluoštinis filtras gali pilnai filtruoti kietąsias daleles PM 2,5 ir formaldehidą.
4. Gali padėti neutralizuoti ir sunaikinti ore esančias bakterijas ir virusus.

Patarimai kaip naudoti

1. Prieš atlikdami techninę priežiūrą ar perkeldami prietaisą, įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo.
2. Griežtai draudžiama plauti prietaisą vandeniu. Nenaudokite prietaiso šalia vandens šaltinių ar lakių degių medžiagų.
3. Nedėkite jokių pašalinių daiktų į maitinimo įvesties lizdą. Tai sugadins prietaisą ir neleis jam normaliai veikti.
4. Nekiškite jokio pašalinio daikto į oro išleidimo angą. Tai gali sugadinti prietaisą ir gali būti sužaloti jus.
5. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
6. Įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausos, kai įkišate arba ištraukite maitinimo kištuką.
7. Prietaisą valykite tik drėgnu skudurėliu arba poliravimo šluoste.
8. Statykite ant sauso lygaus paviršiaus.

Techninė priežiūra ir filtrų keitimas

Prieš keisdami filtrą įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
1. Apverskite prietaisą aukštyn dugnu. Suimkite pagrindą, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite.
2. Išimkite senąjį filtrą ir pakeiskite jį nauju.
3. Uždėkite pagrindą atgal ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų.

Sutrikimų šalinimas

SutrikimasTikrinami elementaiSprendimas
Įrenginys neveikiaAr įjungtas maitinimas?Įjunkite maitinimą
Ar adapteris yra atsilaisvinęs?Gerai prijunkite adapterį
Iš oro išleidimo angos sklinda kvapaiFiltrai prisigėrė per daug kvapų ar dulkiųPakeiskite filtrus
Pasibaigė filtrų naudojimo laikasPakeiskite filtrus
Prastas valymo efektyvumasĮrenginys pastatytas nevėdinamoje vietoje arba jį užstoja užtvaraPakeiskite jo vietą ir pašalinkite kliūtis
Didelis triukšmasAr ant ventiliatoriaus oro išleidimo angoje yra kas nors užstrigę?Išvalykite pašalinius daiktus

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?