+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

AD31 IR AD32 EC/TDS TESTERIŲ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šie prietaisai? Aplankykite www.osmosas.lt

Įvadas

AD31 ir AD32 yra vandeniui atsparūs EC, TDS testeriai, jų korpusas yra visiškai sandarus ir apsaugotas nuo drėgmės.
Matuokliai turi automatinį temperatūros kompensavimą, kartu su EC, TDS reikšme ekrane rodoma ir temperatūros reikšmė pasirinktinai oC arba oF.
EC/TDS daugiklis nustatomas naudotojo pagal poreikį, temperatūros kompensavimas automatinis su β nustatymu.  Prietaisas kalibruojamas viename taške.
Matavimai yra atliekami labai tiksliai ir jų reikšmės parodomos LCD ekrane.
Taip pat ekrane yra baterijos simbolis, kuris praneša, kai reikia bateriją pakeisti nauja.
Matavimo zondas AD32P yra keičiamas, prireikus jį pasikeisti gali ir pats prietaiso naudotojas. Temperatūros jutiklis greitai ir tiksliai atlieka temperatūros matavimus ir kompensavimą.
Matuoklis komplektuojamas su AD32P EC zondu, 4 x1,5 V baterijomis ir lietuviška vartotojo instrukcija.

Mygtukų ir ekrano reikšmės

1. Dviejų linijų LCD ekranas

2. Įjungimo/Išjungimo/ rėžimo mygtukas

3. EC zondas ir temperatūros jutiklis

4. Prietaiso dalis, kurioje yra zondas

5. Baterijos skyrius

6. Parametrų pakeitimo/duomenų užlaikymo mygtukas

7. Prietaiso laikiklis

1. Procentinis indikatorius, parodantis baterijos gyvybingumą
2. Stabilumo (pastovumo) indikatorius (smėlio laikrodis)
3. Indikatorius, įspėjantis apie nusėdusią bateriją
4. Sukalibruoto prietaiso indikatorius
5. ATC (automatinio temperatūros kompensavimo) indikatorius
6. Antrinė ekrano pakopa (antroji eilutė)
7. Pirminė ekrano pakopa (pirmoji eilutė)
8. Matavimo vienetų simbolis

Techniniai duomenys

Matavimo ribos Nuo 0 iki 3999µS/cm; nuo 0 iki 2000 ppm (AD31)
Nuo 0.00 iki 20.00 mS/cm; nuo 0.00 iki 10.00 ppt (AD32)
Nuo 0.0 iki 60.0oC/nuo 32.0 iki 140.0oF
Padalos vertė1 µS/ppm (AD 331); 0.01 mS/ppt (AD32)
0.1oC/0.1oF
Tikslumas±2% (EC/TDS)
±0.5oC/±1oF
KalibravimasAutomatinis, 1 taško su atitinkamais kalibravimo tirpalais
1413µS, 1382 ppm arba 1500 ppm (AD31)
12.88 mS, 6.44 ppt arba 9.02 ppt (AD32)
TDS daugiklisRankinis nustatymas nuo 0.45 iki 1.00
Temperatūros kompensavimasAutomatinis nuo 0 iki +60oC
Nustatomas nuo 0.0 iki 2.4%/ oC
Baterija4 x 1.5V (komplekte)
Baterijos veikimo laikasApie 100 darbo valandų
Automatinis išjungimasPo 8 min. nenaudojimo
Darbinė aplinkaNuo -5 iki 50oC (nuo 23 iki 122oF; santykinis oro drėgnumas iki 100%
Prietaiso dydis175.5 x 39 x 23 mm
Prietaiso svoris100 g

Elektrodai ir skysčiai

AD32P keičiamas zondas skirtas AD31 ir AD32 prietaisams
A70031P 1413 µS kalibravimo buferis, 20 ml pakelis
A70030P 12.88 mS/cm kalibravimo buferis, 20 ml pakelis
A70032P 1382 ppm kalibravimo buferis, 20 ml pakelis
A70442P 1500 ppm (mg/l) kalibravimo buferis, 20 ml pakelis

Distiliuotas ir dejonizuotas vanduo tinkamas tik trumpiems matavimas – netinka elektrodų laikymui. Esant per ilgai reakcijai tokio vandens su elektrode esančiu elektrolitu, pasikeičia elektrolito sudėtis, įvyksta cheminės reakcijos, ir ilgaainiui elektrodas tampa nebeaktyvus. Elektrodo veikimas taip pat priklauso nuo matavimo periodiškumo – kuo dažniau matuojama, tuo greičiau jis išsieikvoja. Tad matuojant kas dieną po keletą kartų, gali tekti elektrodą keisti ir kelis kartus per metus. Tokiu atveju patariama įsigyti ne kišeninį, o nešiojamą prietaisą su išoriniu elektrodu su laidu.

Prietaiso naudojimas

Matuoklis įjungiamas nuspaudus ON/OFF/MODE mygtuką. Prietaisas nustato procentinę baterijos būseną.
Norint užlaikyti matuojamą reikšmę, reikia palaikyti nuspaudus mygtuką SET/HOLD.
Prietaisas išjungiamas nuspaudus ON/OFF/MODE mygtuką.
Jeigu matuojami skirtingų rūšių skysčiai, elektrodą reikėtų nuskalauti, kad jo neužterštumėte. Jį nuplauti galite su paprastu vandeniu, bet tik ne distiliuotu.

Matavimas ir kalibravimas

Matavimai
• Mygtuko SET/HOLD pagalba pasirenkamas norimas EC arba TDS matavimo rėžimas.
• Matavimas atliekamas įmerkus elektrodą į norimą matuoti skystį.
• Matavimas bus atliktas, kai iš ekrano pranyks ženkliukas (smėlio laikrodis)
• Matavimo reikėmės bus parodytos LCD ekrane: pirmoje eilutėje EC/TDS reikšmė, antroje eilutėje – matuojamo skysčio temperatūra.

Pastaba: Prieš atliekant matavimus, įsitikinkite, kad prietaisas yra sukalibruotas (ekrane rodomas užrašas CAL).

EC ​ kalibravimas

Norint tiksliau išmatuoti norimą pH reikšmę, patariama prietaisą sukalibruoti. Taip pat prietaisą kalibruoti reikia jei:

a) pakeistas pH matavimo elektrodas

b) buvo matuojamos pavojingos cheminės medžiagos

c) kai norima kuo didesnio tikslumo

d) mažiausiai vieną kartą per mėnesį

Norint tiksliau išmatuoti norimą EC reikšmę, patariama prietaisą sukalibruoti. Taip pat prietaisą kalibruoti reikia jei:
a) pakeistas matavimo zondas
b) buvo matuojamos pavojingos cheminės medžiagos
c) kai norima kuo didesnio tikslumo

Kalibravimo procedūra

• Pirmiausia prietaisą įjunkite mygtuko ON/OFF/MODE pagalba. Tuomet dar kartą nuspauskite tą patį mygtuką ON/OFF/MODE ir trumpai palaikykite, kol ekrane atsiras užrašas CAL.
• Atleiskite mygtuką ir įmerkite zondą į pasirinktą kalibravimo tirpalą (A70031 matuokliui AD31 arba A70030 matuokliui AD32)
• Kalibravimas atliekamas automatiškai, ekrane sekundei atsiras užrašas OK ir matuoklis sugrįš prie įprasto matavimo rėžimo.

Ekrane atsiradęs simbolis CAL patvirtins, kad prietaisas yra sukalibruotas.

Pastaba: TDS reikšmės yra sukalibruotos jau gamykloje.

Nustatymai

Nustatymo režimas leidžia pasirinkti norimus temperatūros matavimo vienetus, TDS daugiklį ir temperatūros kompensavimo koeficientą β.

Norėdami pradėti nustatymus , nuspauskite ON/OFF/MODE mygtuką ir palaikykite, kol ekrane esantis užrašas CAL pasikeis į užrašą TEMP ir kartu bus rodomas matavimo vienetai, pavyzdžiui, TEMP oC.
• Matavimo vienetų pakeitimas. Norėdami pakeisti temperatūros matavimo vienetus, nuspauskite mygtuką SET/HOLD. Pasirinkus TDS daugiklį nuspausti vieną kartą mygtuką ON/OFF/MODE, nuspaudus antrą kartą galima bus pakeisti temperatūros koeficientą, nuspaudus mygtuką trečią kartą bus sugrįžtama prie įprasto matavimo rėžimo.
• Pasirinkus norimus temperatūros matavimo vienetus, nuspaudžiamas mygtukas ON/OFF/MODE ir ekrane bus parodomas esamas TDS daugiklis, pavyzdžiui 0.50 CONV). Norint pakeisti reikšmę, nuspaudžiamas mygtukas SET/HOLD. Tuomet vieną kartą nuspaudžiamas mygtukas ON/OFF/MODE norimai reikšmei, o du kartus nuspaudus mygtuką sugrižtama prie įprasto matavimo rėžimo.
• Pasirinkus TDS daugiklį, nuspaudžiamas mygtukas ON/OFF/MODE ir ekrane yra rodomas temperatūros kompensavo koeficientas , pavyzdžiui, 2.1 BETA). Norint pakeiti reikšmę, nuspaudžiamas mygtukas SE/HOLD.
• Tuomet dar kartą nuspaudus mygtuką ON/OFF/MODE sugrįžtama prie normalaus matavimo rėžimo.

Zondo pakeitimas

• Sugedus elektrodui, jis lengvai pakeičiamas nauju kaip parodyta paveiksliuke.

Baterijos pakeitimas

Kai nusilpsta baterija, LCD ekrane užsidega simbolis, kuris praneša prietaiso naudotojui apie išsikrovusią bateriją. Tuomet bateriją reikia pakeisti.

Norint pakeisti bateriją, pirmiausią reikia nuimti prietaiso dalį, kurioje yra elektrodas.

Tuomet išimamas visas baterijos skyrius ir atsargiai jos pakeičiamos, atkreipiant dėmesį į jų poliškumą.

Tuomet vėl atgal įdedamas elektrodas ir sandariai užsukama.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui, Jūsų turtui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas ir bet koks bandymas perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Įrenginys turi būti saugomas taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Jei įrenginys statomas ne ant grindų, rekomenduojama jį statyti ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo/rekomenduoja gamintojas.

Šiam įrenginiui suteikiama 12 mėnesių garantija

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

KILMĖS ŠALIS: Rumunija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?