+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

PROFESIONALAUS DOZIMETRO

SOEKS QUANTUM

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šis prietaisas? Aplankykite www.viva24.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Šiame vadove pateikiama visa informacija, reikalinga norint tinkamai eksploatuoti įrenginį SOEKS QUANTUM Rekomenduojame atidžiai perskaityti vadovą ir tiksliai laikytis visų jame pateiktų nurodymų.

Šis prietaisas skirtas radiacijos dozei matuoti, foniniam lygiui įvertinti ir radioaktyviaisiais elementais užterštiems objektams, maisto produktams ir statybinėms medžiagoms surasti. Dozimetras įvertina radiacinį foną matuodamas jonizuojančiąją spinduliuotę (gama spinduliuotę ir beta dalelių srautą), atsižvelgdamas į rentgeno spindulius.

Kaip jonizuojančiosios spinduliuotės jutikliai dozimetre naudojami 2 Geigerio ir Miulerio skaitikliai SBM-20-1. Jie yra dešinėje ir kairėje prietaiso pusėje.

Gamintojas pasilieka teisę prietaisą aprūpinti papildomomis funkcijomis. Naujų prietaiso programinės įrangos versijų ieškokite svetainėje www.soeks.ru.

Juos galite atnaujinti patys naudodami “Soeks Device Manager” programinę įrangą.

PAKUOTĖ

Dozimetras Quantum 1 vnt.

Duomenų lapas 1 vnt.

AAA baterija 2 vnt.

USB-mini maitinimo laidas 1 vnt.

Akumuliatoriaus įkroviklis 1 vnt.

Pakavimo dėžutė 1 vnt.

SUKURTA IR PAGAMINTA RUSIJOJE

OOO “SOEKS” Maskva 

Visos teisės saugomos

Saugumo instrukcijos

Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite toliau nurodytas saugos instrukcijas ir atidžiai jų laikykitės naudodami. Jei to nepadarysite, įrenginys gali veikti netinkamai arba visiškai sugesti. Gamintojo garantija netaikoma, jei nesilaikoma toliau nurodytų atsargumo priemonių.

– Saugokite įrenginį nuo stiprių smūgių ir kitų mechaninių poveikių, galinčių jį sugadinti.
– Nenaudokite prietaiso esant didelei drėgmei arba po vandeniu ir venkite jį sušlapinti: įrenginys nėra atsparus vandeniui.
– Nepalikite įrenginio ilgą laiką intensyvioje saulės šviesoje arba aukštoje temperatūroje, nes gali išsikrauti baterija, sugadinti įrenginį ir sužaloti žmogų.
– Nepalikite įrenginio ilgesniam laikui šalia prietaisų, kurie sukuria stiprius magnetinius laukus, pavyzdžiui, šalia magnetų ar elektros variklių, arba vietose, kur generuojami stiprūs elektromagnetiniai signalai, pavyzdžiui, šalia radijo siųstuvų bokštų.
– Neatlikite matavimų šalia mobiliųjų telefonų ar mikrobangų krosnelių, nes rodmenys gali būti iškraipyti.
– Neišardykite ir nebandykite taisyti įrenginio patys.
– Nejunkite prietaiso prie kompiuterio ar sieninio elektros lizdo, jei yra įdėtos įprastinės baterijos arba jei baterijų trūksta.

– Dėdami baterijas būtinai laikykitės poliškumo. Jei to nepadarysite, gali sutrikti įrenginio veikimas.

Prietaiso išvaizda

Kairysis mygtukas [↗] – judėjimas aukštyn meniu (sąraše). Pasiekę aukščiausią (pirmąją) sąrašo poziciją, pereisite į žemiausią (paskutinę) poziciją. Funkcija “sumažinti” nustatant skalės parametrus.
Dešinysis mygtukas [↘]- judėjimas žemyn meniu (sąraše). Pasiekus žemiausią (paskutinę) sąrašo poziciją, pereisite į aukščiausią (pirmą) poziciją. Funkcija “padidinti”, nustatant skalės parametrus.
Vidurinysis [-] mygtukas – įjungti / išjungti įrenginį, patvirtinti pasirinkimą, grįžti į meniu.

Gaminio galinėje dalyje yra akumuliatoriaus skyriaus dangtelis. Įrenginiui maitinti galima naudoti įkraunamas arba AAA tipo baterijas.
Akumuliatoriaus skyriaus apačioje nurodytas gamintojo prekės ženklas “SOEKS” ir plokštės modelis.
Dešinėje prietaiso pusėje yra mini USB prievadas, kurį galima naudoti prietaisui prijungti prie kompiuterio ir “Soeks Device Manager” programinės įrangos, taip pat įkrauti baterijas iš kompiuterio arba elektros tinklo.

Techninės charakteristikos

Fono lygio matavimo diapazonas, μSv/h iki 1 000

Sukauptos dozės diapazonas, Sv iki 1 000

Dozės kaupimo trukmė iki 999 dienų

Radiacinio fono matavimo kaupimo istorija, ne mažiau kaip 24 valandos su 10 sekundžių intervalais

Registruota gama spinduliuotės energija, MeV nuo 0,1

Įspėjamosios ribos, μSv/h nuo 0,3 iki 100

Matavimo laikas, s 10

Rodmenys atvaizdavimas Nuolatinis, skaitmeninis, grafinis

Baterijos arba AAA baterijos iš kintamosios srovės adapterio arba USB

Maitinimo įtampos diapazonas, V, 1,9 – 3,0

Nepertraukiamo prietaiso veikimo laikas, ne mažiau kaip, val.** iki 700

Matmenys aukštis x plotis x storis, ne daugiau kaip, mm 130x52x18

Prietaiso svoris (be baterijų), ne daugiau kaip, gr 71

Akumuliatoriaus įkrovimo srovė, maks. mA 300

Įkrovimo srovė iš įkroviklio arba USB, maks. mA 500

Įtampa įkroviklio išėjime, V, nuo 4,5 iki 5,5

Ekranas TFT spalvotas, 128×160

Darbinės temperatūros diapazonas, °С -20 iki +60

Pastabos:

* Didėjant stebėjimų skaičiui, didėja rodmenų patikimumas.

** Nepertraukiamo gaminio veikimo laikas nurodomas naudojant gamyklinius gaminio nustatymus ir dvi 1000 mAh baterijas.

Prietaiso paruošimas naudojimui

Baterijų įdėjimas
– Svarbu teisingai įdėti baterijas, kad išvengtumėte prietaiso pažeidimų. Į šį įrenginį abi baterijas įdėkite teigiamuoju poliumi į save.
– Išjungus prietaisą, baterijų galima neišimti – išjungus prietaisą, baterijos ir akumuliatoriai nenaudojami.
– Jei neplanuojate įrenginio nenaudoti ilgesnį laiką, rekomenduojame išjungus įrenginį išimti baterijas.

Įspėjimas! Neprijunkite prietaiso prie įkroviklio arba kompiuterio jei į jį įdėtos baterijos arba jame nėra maitinimo elemento. Dėl to akumuliatoriai gali įkaisti, blogai veikti, ištekėti elektrolitas, sugadinti prietaiso išvaizdą ir sugadinti patį prietaisą.

Naudojimas

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

1. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite vidurinį mygtuką [.], kol ekranas įsijungs, tada atleiskite vidurinį mygtuką [.].
2. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite ir laikykite vidurinį mygtuką [.], kol ekranas užges. Tada atleiskite vidurinį mygtuką [.]. Paspaudus ir palaikius vidurinį mygtuką [.], prietaisas išsijungs nepriklausomai nuo to, kokiu režimu jis veikia. Tai išsaugos sukauptą spinduliuotės dozę ir matavimų istoriją prietaiso atmintyje. Nerekomenduojama prietaisą išjungti kitais būdais, pvz., visiškai išsikrovus baterijoms arba išėmus baterijas, nes gali būti prarasti duomenys.

KLAVIATŪROS UŽRAKINIMAS

Norėdami užrakinti klaviatūrą, vienu metu paspauskite ir palaikykite kairįjį mygtuką [↗] ir dešinįjį mygtuką [↘], kol pasirodys klaviatūros užrakinimo indikatorius. Norėdami išjungti klaviatūros užraktą, vienu metu paspauskite ir laikykite kairįjį [↗] ir dešinįjį [↘] mygtuką, kol išnyks klaviatūros užrakto indikatorius. Kol klaviatūra užrakinta, toliau matuojamas radiacinis fonas ir sukaupta dozė. Jei klaviatūra užrakinta ir ekranas užgeso, paspaudus bet kurį klavišą ekranas trumpam įsijungs ir vėl užges.

EKRANO RODMENYS

1. Akumuliatoriaus būklės indikatorius:

normalus akumuliatoriaus įkrovimo lygis

– šiek tiek išsikrovę akumuliatoriai

 – išsikrovęs akumuliatorius, žemas akumuliatoriaus lygis rodo, kad reikia įkrauti akumuliatorius arba įdėti naujus

– akumuliatorius kraunamas

– akumuliatoriaus įkrovimas baigtas

Įspėjimas! Jei akumuliatorių baterijos kritiškai išsikrovė ir prietaisas išsijungia pats, nes nėra maitinimo šaltinio, gauti duomenys gali būti iškraipyti arba prarasti. Sureguliuoti nustatymai gali būti neišsaugoti. Todėl, jei užsidega raudona indikatoriaus lemputė, nedelsdami prijunkite prietaisą prie įkroviklio arba pakeiskite baterijas.

2. Klaviatūros užrakinimo indikatorius

– klaviatūra užrakinta

3. Ryšio su kompiuteriu indikatorius

– įrenginys prijungtas prie “Soeks Device Manager” programinės įrangos

4. Diagrama

Rodoma vidutinė radiacijos aktyvumo vertė per pastarąją minutę. Diagrama tolygiai juda iš dešinės į kairę; stulpelio aukštis rodo radiacinio fono lygį. Juosta gali būti žalia, geltona arba raudona, priklausomai nuo to, kiek viršyta radiacinio fono riba.

5. Laikrodis

Rodomas esamas laikas 24 valandų formatu.

6. Patarimų eilutė

Rodomi atitinkamų valdymo mygtukų pavadinimai ir funkcijų pavadinimai

– judėti sąraše aukštyn

 – judėti sąraše žemyn

 – patvirtinti pasirinkimą

 – grįžti į meniu

 – sumažinti skalės vertę

– padidinti skalės vertę

7. Dabartinė (pasirinkta) eilutė paryškinama šviesos juosta.

8. Pasirinkus keičiamą elementą, eilutė paryškinama mėlyna juosta. Valdymo mygtukų funkcija pasikeičia į “-” (mažinimas) ir “+” (didinimas)

9. Dabartinė parametro reikšmė pažymima tašku naudojant vidurinį mygtuką [.].

10. Norėdami prijungti norimą parametrą, pažymėkite jį viduriniuoju [.] mygtuku.

11. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu puslapį, pasirinkite «Выход» (“Išėjimas”).

Matavimų režimo simboliai

Matavimų režimu rodomas ekranas su šiais elementais:

 

12. Radioaktyvumo lygis. Ekrano centre rodomi dideli skaičiai. Atlikus pirmąjį matavimą, rodomas žodis “ИЗМЕРЕНИ” (“Parodymai”).

13. Matavimo vienetas: μSv/h

14. Matavimo parengties indikatorius: visas užpildymas trunka mažiau nei 10 sekundžių. Jei foninis radiacijos lygis yra aukštas, rezultatų parengties laikas gali būti gerokai trumpesnis.

15. Matavimo tikslumo indikatorius: didėjant tikslumui užsipildo žalia spalva. Su kiekvienu matavimu (10 sekundžių) tikslumo juosta didėja, kol užsipildo. Pilnas užpildymas trunka ne mažiau kaip 2 minutes (12 matavimų). Jei matavimo metu pastebimas staigus fono pokytis: padidėjimas daugiau kaip 3 kartus arba sumažėjimas 10 kartų, tikslumo indikatorius nustatomas iš naujo. Taip užtikrinama, kad staigūs fono pokyčiai būtų užfiksuoti ir galiojantys rodmenys būtų rodomi ne ilgiau kaip per 10-20 sekundžių.

16. Informacinis pranešimas apie radiacinio fono būklę pagal radiacinės saugos standartus NRB – 99/2009

– Jei radiacinio fono matavimo rezultatas yra mažesnis nei 0,4 μSv/h, žaliu šriftu rodomas pranešimas  ”РАДИАЦИОННЫЙ ФОН В НОРМЕ” (“RADIACINIS FONAS NORMALUS”).

– jei fono matavimo rezultatas yra 0,4-1,2 µSv/h, geltonu šriftu bus rodomas pranešimas  ”РАДИАЦИОННЫЙ ФОН ПОВЫШЕН” (“RADIACINIS FONAS PADIDĖJĘS”).

– jei foninės spinduliuotės matavimo rezultatas viršija 1,2 μSv/h, raudonu šriftu bus rodomas pranešimas  ”ОПАСНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН” ”PAVOJINGAS RADIACINIS FONAS”.

Radiacinio fono pokyčio indikatoriai:

– viena raudona rodyklė, nukreipta į viršų, pasirodo, kai aptiktas radiacinio fono padidėjimas, kuris nuo vidutinės vertės skiriasi daugiau kaip 30 %;

– viena žalia rodyklė, nukreipta žemyn, pasirodo, kai aptiktas radiacinio fono sumažėjimas, kuris nuo vidutinės vertės skiriasi daugiau kaip 30 %;

– dvi raudonos rodyklės, nukreiptos į viršų, pasirodo, kai radiacinis fonas labai padidėja;

– dvi žalios rodyklės, nukreiptos žemyn, pasirodo, kai radiacinis fonas labai sumažėja.

18. Nustatyta radiacinio fono riba.

19-20. Diagramos, kuriose parodytas paskutinės minutės radiacijos aktyvumas pagal kairįjį ir dešinįjį jutiklius. Diagramos nuolat juda centro link, stulpelio aukštis rodo radiacinio fono lygį. Juosta gali būti žalia, geltona arba raudona, priklausomai nuo to, kiek viršyta radiacinio fono riba.

21-22. Radiacijos dalelių aptikimo indikatorius atitinkamai kairiuoju ir dešiniuoju jutikliu. Jei dalelės atsiranda dažnai, indikatorius šviečia raudonai, jei dalelės atsiranda retai, indikatorius šviečia geltonai.

Kaupiamosios dozės režimo simboliai

Kumuliacinės dozės režime rodomas šis ekranas:

23. Skaitmeninė sukauptos spinduliuotės dozės vertė. 

24. Matavimo vienetas: μSv/h.

25. Rėminis indikatorius, rodantis, kad viršijamas leistinas sukauptos dozės lygis. Kai viršijama, indikatoriaus rėmelis paraudonuoja ir mirksi.

26. Bendra sukauptos dozės matavimo trukmė formatu: hh:hh:mm:ss (dienos:valandos:minutės:sekundės)

27. Nustatyta radiacinio fono riba.

28. Dabartinė radiacinio fono vertė.

29. Diagrama, rodanti vidutinę spinduliuotės aktyvumo vertę per paskutinę minutę. Diagrama tolygiai juda iš dešinės į kairę; stulpelio aukštis rodo radiacinio fono lygį. Juosta gali būti žalia, geltona arba raudona, priklausomai nuo to, kiek viršyta radiacinio fono riba. Į meniu grįžkite iš sukauptos dozės režimo viduriniuoju [.] mygtuku.

Simbolių reikšmės istorijos režime

Istorijos režimu rodomas ekranas su šiais elementais:

29. Matavimo istorijos įrašymo pradžios data ir laikas.

30. Paskutinio matavimo istorijos įrašymo data ir laikas.

31. Diagrama, kurioje parodytos vidutinės spinduliuotės aktyvumo vertės per visą matavimų laikotarpį nuo prietaiso veikimo pradžios arba nuo paskutinio sukauptos dozės atstatymo. Diagrama tolygiai juda iš viršaus į apačią, o horizontalaus stulpelio ilgis rodo radiacinio fono lygį. Juosta gali būti žalia, geltona arba raudona, priklausomai nuo to, kiek viršyta foninės spinduliuotės riba. Vertikalus slinkima diagrama aukštyn atliekamas kairiuoju [↗] mygtuku, o žemyn – dešiniuoju [↘] mygtuku. Į meniu iš istorijos režimo grįžkite viduriniuoju [.] mygtuku.

Individualus prietaiso nustatymas

Prieš atliekant matavimus rekomenduojame pritaikyti/nustatyti prietaisą.

● Laikas
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, nustatykite esamą datą ir laiką. Tai būtina norint teisingai išsaugoti matavimų istoriją, ekrane rodyti teisingą laiką ir naudoti žadintuvo funkciją. Net ir išėmus baterijas, laikas ir data iš naujo nenustatomi.

● Žadintuvas – pažymėkite langelį, kad įjungtumėte žadintuvo funkciją, ir nustatykite laiką, kada žadintuvas turėtų įsijungti. Pavojaus signalas įsijungia net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas. Jei prietaisas išjungtas, išsijungs tik spalvotas laikrodžio ekranas. Aliarmo signalą galima nutildyti paspaudus bet kurį mygtuką.

Meniu dalies “Настройки” (“Nustatymai”) elementai

● Kalba
Šiame skyriuje galite pasirinkti ekrano kalbą.

● Fono slenkstis
Pageidaujamą slenksčio vertę galima pasirinkti iš 16 iš anksto nustatytų verčių sąrašo.

µSv/h
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 5,0 10,0 30,0 60,0 100,0  

Jei viršijama nustatyta foninės spinduliuotės riba, skleidžiamas pertraukiamas garsinis signalas, o diagramose rodomos geltonos ir raudonos juostos, priklausomai nuo nustatytos ribos viršijimo laipsnio.

Akustinį signalą galima išjungti:  ”Настройки”  –  ”Звук’  –  ”Порог” (“Nustatymai” – “Garsas” – “Slenkstis”)

● Dozės ribinė vertė
Pageidaujamą slenksčio vertę galima pasirinkti iš 15 iš anksto nustatytų verčių sąrašo.

0,01

mSv

0,05

mSv

0,1

mSv

0,5

mSv

1,0

mSv

5

mSv

10

mSv

50

mSv

0,1

Sv

0,5

Sv

1

Sv

5

Sv

10

Sv

50

Sv

100

Sv

● Garsas
Viršijus nustatytą sukauptos dozės ribą, pasigirsta garsinis signalas.
Šiame skyriuje galite nustatyti garso parametrus:

● Įjungti – panaikinkite žymėjimą, kad išjungtumėte visus galimus instrumento skleidžiamus garsus.

● Garsumas – reguliuokite visų galimų prietaiso garsų garsumą skalėje nuo 1 iki 5. Pasirinkite vieną iš trijų garsų parinkčių, kad išgirstumėte visus galimus prietaiso garsus.

● Mygtukai – panaikinkite žymės langelį, kad būtų išjungtas garsinis signalas kiekvieną kartą paspaudus mygtukus.

● Jutiklis – nuimkite žymę, kad išjungtumėte garsinį signalą, kai jutikliai aptinka radioaktyviąsias daleles.

● Slenkstis – nuimkite žymę, kad išjungtumėte garsinį signalą, kai viršijamos nustatytos foninės spinduliuotės ribos.
Siekiant taupyti energiją ir prailginti akumuliatoriaus veikimo laiką, rekomenduojama išjungti garsinį signalą.

● Ekranas
Šiame skyriuje galite nustatyti prietaiso ekrano savybes: ryškumą ir ekrano veikimo laiką.

Ryškumas – reguliuokite prietaiso ekrano ryškumą skalėje nuo 1 iki 10.

Ekrano atjungimas – nustatykite foninio apšvietimo trukmę, kai nespaudžiami jokie mygtukai, nuo 1 iki 60 minučių. Parinktis “00” – ekrano apšvietimas šviečia tol, kol prietaisas įjungtas. Siekiant taupyti energiją ir prailginti akumuliatoriaus veikimo laiką, rekomenduojama naudoti mažą ekrano ryškumo lygį ir mažą foninio apšvietimo laiką, kai jis nėra aktyvus.

● Maitinimas

Automatinis išjungimas.

– Nustatykite laiką nuo 1 iki 60 minučių, po kurio prietaisas automatiškai išsijungs. Parinktis “00” – įrenginys veikia tol, kol paspaudus vidurinį [.] mygtuką jis išjungiamas.

● Istorija

Pagal laiką – kiekvienas matavimas įrašomas maždaug kas 10 sekundžių. Šiuo atveju informacija saugoma detalesnė, tačiau atminties užtenka maždaug 1 matavimų dienai.

Pagal pokytį – registruojami tik foninės spinduliuotės pokyčiai. Tokiu atveju prietaiso atmintyje galima išsaugoti daugiau nei vieno mėnesio matavimų duomenis. Perjungus įrašymo parametrus, duomenys nėra atstatomi, įrašymas tęsiamas naujuoju režimu.

Matavimas

Matavimų atlikimas

Įjungus prietaisą, automatiškai pradedamas radioaktyvaus fono vertinimas. Maždaug po 10 sekundžių ekrane pasirodo pirmieji matavimo rezultatai, po to prasideda kitas matavimo ciklas. Matavimai atliekami nepertraukiamai, kol prietaisas išjungiamas, nepriklausomai nuo to, kokiu režimu prietaisas veikia. Prietaisas rodo tiksliausius matavimo rezultatus, kai tikslumo indikatorius yra pilnas.

Objektų foninės spinduliuotės matavimas

Maisto produktų, statybinių medžiagų ir kitų objektų foninės spinduliuotės matavimas

1. Išmatuokite foninės spinduliuotės lygį kelių metrų atstumu nuo matuojamo objekto.

2. Perforuota puse prietaisą priartinkite prie matuojamo objekto ir matuokite foninę spinduliuotę kuo arčiau objekto.

3. Palyginkite gautus rodmenis su aplinkos foninės spinduliuotės lygiu, nustatytu 1 veiksmu. Skirtumas tarp rodmenų, gautų 1-2 etapais, yra papildomas objekto spinduliuotės fonas.

Norint įvertinti skysčių radioaktyviąją taršą, matuojama ant atviro skysčio paviršiaus. Norint apsaugoti prietaisą nuo drėgmės, rekomenduojama jį naudoti polietileniniame maišelyje, bet ne daugiau kaip vienu sluoksniu.

Sukauptos spinduliuotės dozės matavimas

Spinduliuotės dozės kaupimas prasideda iš karto įjungus prietaisą ir tęsiasi tol, kol prietaisas išjungiamas, nepriklausomai nuo to, kokiu režimu prietaisas veikia. Vėl įjungus prietaisą, dozė kaupiama toliau. Duomenis galima iš naujo nustatyti tik naudojant kompiuterį ir “Soeks Device Manager” programinę įrangą.

Matavimų duomenų išsaugojimas

Duomenų išsaugojimas pradedamas nuo pirmojo matavimo ir tęsiamas visą prietaiso naudojimo laiką, kol atmintis bus užpildyta. Kai atmintis užpildyta, įrašymas nutraukiamas. Įrašytus matavimo duomenis galima perkelti į kompiuterį ir vėliau peržiūrėti. Matavimų istorijos įrašymo parametrus galite nustatyti naudodami meniu punktą “Настройки” (“Nustatymai”) Išsamesnę informaciją apie matavimų istoriją galima gauti naudojant “Soeks Device Manager” programinę įrangą, prijungus prietaisą prie kompiuterio.

Programinės įrangos atkūrimas

Avariniu atveju galima visiškai perkrauti prietaiso programinę įrangą, atkurti gamyklinius nustatymus ir ištrinti visus duomenis. Jei norite atlikti pilną paleidimą iš naujo, laikykite nuspaustus kairįjį [↗] ir dešinįjį [↘] mygtukus ir paspauskite vidurinįjį [.] mygtuką.

Atsidariusiame lange pasirinkite norimą elementą:

“Repair firmware” (taisyti programinę įrangą) – nenaudoti! naudoti tik paslaugų centro specialistams

“Repair all” (taisyti viską) – pasirinkite, jei norite visiškai perkrauti įrenginį. Kai jis bus užpildytas ir krovimo indikatorius išnyks, pasirinkite “Exit” (išeiti) – ekranas taps tuščias ir vėl galėsite įjungti prietaisą.

“Exit” (išeiti) – pasirinkite, jei norite išeiti iš naujo paleidimo režimo be jokių pakeitimų.

 

Priežiūra

Ženklinimas ir sandarinimas

Gaminio pavadinimas yra pažymėtas ant gaminio korpuso. Serijos numeris ir pagaminimo data yra akumuliatoriaus skyriuje po akumuliatoriumi. Gamintojas gaminio neplombuoja.

Pakuotė

Pakuotė užtikrina gaminio vientisumą transportuojant ir laikant įprastomis klimato sąlygomis.

Transportavimas ir saugojimas

Supakuotą produktą galima gabenti visomis transporto priemonėmis bet kokiu atstumu. Gabenant gaminį reikia saugoti nuo atmosferos kritulių. Supakuotas produktas turi būti vežamas tokiomis sąlygomis – aplinkos temperatūra nuo -40° iki +60°С. – santykinė oro drėgmė +25 °C temperatūroje ne didesnė kaip 90 %.

Prieš pradedant eksploatuoti gaminį, jis turi būti laikomas originalioje gamintojo pakuotėje, esant aplinkos temperatūrai nuo -5° iki +40°С ir ne didesnei kaip 80 % santykinei oro drėgmei +25°С temperatūroje. Gaminio negalima laikyti neišpakuoto. Produktas, kuris ilgą laiką buvo laikomas žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, prieš pradedant jį naudoti, 2 valandas turi būti laikomas kambario temperatūroje.

Techninė priežiūra

Techninė priežiūra apima šiuos dalykus:

– dulkių valymą nuo išorinio gaminio paviršiaus;

– privaloma laiku pakeisti arba įkrauti baterijas;

– jei gaminys nenaudojamas ilgesnį laiką (ilgiau nei 2 savaites), baterijas reikia išimti;

– valyti ekraną tik minkšta šluoste.

Neleiskite į gaminį patekti pašaliniams daiktams

Programinės įrangos diegimas ir atnaujinimas

SOEKS DEVICE MANAGER programinė įranga

ir programinės įrangos diegimo instrukcijos

 

 

 

1. Pasirengimas diegimui

1.1 Patikrinkite savo kompiuterio operacinę sistemą, ar ji atitinka minimalius programai keliamus sisteminius reikalavimus.

1.2. Įsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo kompiuterio. Visi kiti reikalingi komponentai ir tvarkyklės bus įdiegti diegimo proceso metu.

2. Programos diegimas

2.1 Paleiskite failą “soeks-dt-setup.exe”, kurį galite atsisiųsti iš www.soeks.ru.

Atsidariusiame programos lange perskaitykite sąlygas ir pažymėkite langelį, kuriame sutinkate su programinės įrangos naudojimo sąlygomis, ir spustelėkite mygtuką INSTAL (“įdiegti”), kad pradėtumėte diegimą.

Diegimo proceso metu programinė įranga paprašys leidimo įdiegti komponentus kaip administratorius (tik “Windows Vista/7/8”). Spustelėkite “Taip”. 

Bus pradėtas diegimo procesas, kurio metu bus įdiegti visi reikalingi programinės įrangos komponentai.
Įdiegus reikiamus komponentus, pasirodys programos diegimo pradžios ekranas.

Kad tęsti diegimą, paspauskite mygtuką “Toliau”.

2.2 Norėdami tęsti diegimą, turite sutikti su licencijos sutartimi.

Pažymėkite langelį “I accept…”.

2.3 Nurodykite programinės įrangos diegimo kelią (daugeliui naudotojų tinka numatytasis kelias).

Jei norite nurodyti kitą kelią, paspauskite mygtuką “Change…”.

2.4 Dabar programinė įranga paruošta diegimui.

Paspauskite mygtuką “Įdiegti”, kad įdiegtumėte.

2.5 Palaukite, kol bus įdiegta programinė įranga.

Diegimą galima nutraukti paspaudus mygtuką “Cancel”.

2.6 Diegimo proceso metu bus rodomas “Įrenginio tvarkyklės diegimo vedlio” langas.

Spustelėkite “Next”, kad pradėtumėte diegti “ОЕК Quantum СЕС Роrt” tvarkyklę.

2.7 Norėdami tęsti tvarkyklės diegimą, turite patvirtinti diegimą

Norėdami tęsti tvarkyklės diegimą, spustelėkite “Vis tiek įdiegti šią tvarkyklę”. Nepaisant įspėjimo, gamintojas garantuoja šios tvarkyklės saugumą.

2.8 Toliau bus tęsiamas tvarkyklės diegimas.

Tvarkyklės diegimą bet kuriuo metu galima atšaukti paspaudus mygtuką “Atšaukti”. Be tvarkyklės nebus galima naudoti šios programinės įrangos su “SOEKS QUANTUM” įrenginiu.

2.9 Baigus diegimą, tvarkyklės diegimo vedlys informuos, kad tvarkyklė sėkmingai įdiegta.

Spustelėkite mygtuką “Baigti”, kad užbaigtumėte tvarkyklės diegimą. Įdiegus tvarkyklę, toliau bus diegiama programinė įranga.

2.10 Baigę diegimą, galite paleisti įdiegtą programą arba nutraukti diegimą.

Norėdami paleisti programinę įrangą iš karto po įdiegimo, turite pažymėti langelį “Launch SOEKS Device Manager”. Mygtuku “Finish” baigiamas diegimas.

Baigę diegimą, paspauskite mygtuką “Close”.

Programinės įrangos “SOEKS Device Manager” naudojimas

Programinės įrangos paleidimas

1. Darbalaukyje raskite “SOEKS Device Manager” piktogramą.

2. Programą paleiskite dukart spustelėję kairįjį pelės klavišą.

Pagrindinis programos langas

Programos pradžioje pasirodys pagrindinis programos langas, kuriame bus rodomi visi pagrindiniai veikimo elementai.

 

Programos kalba

Programinė įranga sukurta taip, kad ją būtų galima naudoti įvairiose šalyse, ir palaiko įvairias lokalizavimo kalbas. Šiuo metu programinė įranga palaiko dvi kalbas: – anglų – rusų

Kalbos nustatomos automatiškai pagal kompiuterio operacinės sistemos kalbą.
Jei jums reikalinga kalba nenustatyta automatiškai, turite ją įdiegti:

1. Atverkite meniu “Settings» – “Language” (“Nustatymai” – “Kalba”)

2. Iš sąrašo pasirinkite reikiamą kalbą.

Kalba bus pritaikyta tik iš naujo paleidus programą.

Prietaiso prijungimas prie kompiuterio

1. Įjunkite prietaisą, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.

2. Prijunkite įjungtą įrenginį prie kompiuterio naudodami su įrenginiu gautą USB kabelį.

3. Sistema informuos, kad aptiktas naujas įrenginys.

Kai prietaisas prijungtas, kairėje lango pusėje rodomas prietaisas, o dešinėje – galimi veiksmai su prietaisu.

Prijungtas įrenginys

Bendra informacija apie prietaisą

Pirmajame skirtuke «Общие» (“Bendri duomenys”) rodoma bendra informacija apie prietaisą:

– įrenginio programinės įrangos versija,

– paskutinė prieinama programinės įrangos versija,

– nepertraukiamo veikimo laikas,

– įrenginio įjungimo kartų skaičius,

– maitinimo šaltinis,

– dabartinis kalibravimo koeficientas ir jo nustatymo funkcijos,

– įrenginio slaptažodžio keitimo funkcija.

Slaptažodžio nustatymas ir keitimas

Norint pakeisti kai kuriuos prietaiso nustatymus, reikės nustatyti slaptažodį.

Pagal numatytuosius nustatymus naujiems įrenginiams slaptažodis nenustatomas.

Norėdami nustatyti / pakeisti slaptažodį, paspauskite mygtuką ir įveskite atsiradusiame lange:

– Senasis slaptažodis (jei slaptažodžio nebuvo, palikite lauką tuščią),

– Naujas slaptažodis,

– Patvirtinti naująjį slaptažodį.

Naujasis slaptažodis ir jo patvirtinimas turi būti tokie patys.

Vėliau, įvedant esamą slaptažodį ir paliekant lauką “Naujas slaptažodis” tuščią, galima nuimti slaptažodį.

Keisti kalibravimo koeficientą

Laukelyje galima nustatyti naują kalibravimo koeficientą ir įrašyti jį į įrenginį paspausdžiant mygtuką

Norint pakeisti koeficientą, į slaptažodžio užklausos laukelį reikia įvesti slaptažodį.

Teisingai įvedus slaptažodį, rodomas toks pranešimas:

Matavimas realiuoju laiku

Iš prietaiso galima gauti realaus laiko matavimus. Norėdami perjungti šį režimą, pasirinkite skirtuką «Измерение» (“Matavimas”).

Realaus laiko režimu iš prietaiso imami rodmenys:

– dabartinė kairiojo jutiklio vertė,

– dabartinė dešiniojo jutiklio vertė,

– vidutinė vertė,

– sukaupta dozė.

Duomenys atvaizduojami skaitmeniniu ir grafiniu būdu.

Sukauptos dozės atstatymas

Norėdami iš naujo nustatyti dozę, naudokite mygtuką ir įveskite slaptažodį.

Kaupiamosios dozės nustatymas

Jei per klaidą iš naujo nustatėte dozę arba įsigijote naują prietaisą ir norite toliau matuoti sukauptą dozę, galite priverstinai nustatyti šią vertę.

Norėdami tai padaryti, paspauskite mygtuką . Pasirodo sukauptos dozės nustatymo langas.

Reikės įvesti:

– dozės vertė,

– kaupimo pradžios data ir laikas,

– kaupimo pabaigos data ir laikas

Rašant dozę bus paprašyta nurodyti slaptažodį.

Grafinio rodymo forma

Vartotojo patogumui matavimų duomenys pateikiami tiesioginiu grafiniu būdu.

Naudotojas gali įjungti ir išjungti grafikus pasirinktinai. Tinklelio mastelis nustatomas automatiškai.

Statistika

Programinė įranga leidžia peržiūrėti įrašytų duomenų istoriją histogramos pavidalu.

Norėdami gauti statistinius duomenis, turite:

1. Iš prietaiso nuskaityti statistinius duomenis,

2. Atvaizduoti statistinius duomenis grafike.

Skaityti statistikai naudojamas mygtukas

Paspaudus mygtuką rodomas statistinių duomenų atsisiuntimo iš prietaiso proceso eigos langas.

Istorijos duomenys bus rodomi automatiškai, kai atsisiuntimas bus baigtas.

Matavimo istorija

Žalia spalva rodomi istorijos laikotarpiai, per kuriuos matavimo duomenys buvo išsaugoti prietaise.

Oranžine spalva rodoma šiuo metu stulpelinėje diagramoje rodoma istorijos sritis.

Naudokite po grafiku esančią skalę, norėdami pereiti prie istorijos.

Spustelėjus kairįjį pelės klavišą ant skalės, bus pasirinkta nauja rodoma istorijos sritis.

Sukant pelės ratuką virš istorijos skalės, ji judės į kairę ir į dešinę, priklausomai nuo sukimosi krypties.

Sukant pelės ratuką ir laikant nuspaustą klaviatūros mygtuką “CTRL”, istorijos skalės padidės arba sumažės.

Programinė įranga tikrina diapazono teisingumą ir rodo tik tą diapazoną, kuris iš tikrųjų egzistuoja.

Įrenginio failai

Programa turi prieigos prie įrenginio failų funkciją, kad būtų galima įkelti ir ištrinti naudotojo failus.

Failų tipai

Sistemoje yra dviejų tipų failai:

– Sisteminiai failai – naudojami įrenginio vidinei paskirčiai, kurių naudotojas negali keisti,

– naudotojo failai – sukurti ir naudojami įrenginio naudotojo.

Šiuos failus gali kurti ir ištrinti pats naudotojas.

Programinės įrangos atnaujinimas

SOEKS Device Manager” teikia prietaiso programinės įrangos ir pačios prietaisų tvarkyklės atnaujinimo funkcijas. Gamintojas išleidžia programinės įrangos atnaujinimus, kuriais ištaisomi aptikti programinės įrangos defektai ir papildytos naujos funkcijos kuriant prietaisų liniją.

Reikalavimai kompiuteriui

Norint atlikti atnaujinimą, kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto, o “SOEKS Device Manager” programinei įrangai turi būti suteikta prieiga per “Windows” ugniasienę arba kitą panašią programinę įrangą.

“SOEKS Device Manager” programinės įrangos atnaujinimas

Paleiskite “SOEKS Device Manager” programinę įrangą iš pradžios meniu arba naudodami darbalaukio nuorodą.

Programoje atidarykite meniu “Pagalba” ir pasirinkite “Ieškoti atnaujinimų”.

 

Programinė įranga ieško galimų atnaujinimų adresu www.soeks.ru.

Programinė įranga ieško galimų atnaujinimų adresu www.soeks.ru.

Jei svetainėje yra prieinamų atnaujinimų, būsite paraginti atlikti atnaujinimą.

Jei norite atlikti atnaujinimą, atsakykite “YES”, priešingu atveju atsisakykite diegimo spausdami “NO”. Jei atsisakysite, atnaujinimo paieškos langas išnyks.

Jei sutiksite, prasidės naujinimo atsisiuntimo procesas. Kadangi diegimo failai yra maždaug 10 MB dydžio, atnaujinimo gavimas gali užtrukti ilgai, tai priklauso nuo interneto ryšio spartos.

 

Kai atnaujinimas bus baigtas, dialogo lange esantis mygtukas «Отмена» (“Atšaukti”) bus pakeistas į mygtuką “OK”.

Paspaudus “OK”, bus pradėtas naujinimo diegimas. Tuomet pats valdiklis bus uždarytas.

 

Baigę diegti atnaujinimą, paleiskite programą iš pradžios meniu arba per nuorodą darbalaukyje.

Prietaiso programinės įrangos atnaujinimas

Programinė įranga automatiškai patikrina, ar prietaiso programinė įranga atnaujinta, kai prietaisas prijungiamas prie kompiuterio.

Jei yra prieinamas atnaujinimas, skirtuke «Общие» (“Bendrieji duomenys”) bus rodoma naujausia prieinama programinės įrangos versija ir mygtukas «Обновить» (“Atnaujinti”).

 

Paspaudus mygtuką pradedamas programos gavimo ir atsisiuntimo į prietaisą procesas. Atnaujinimo proceso metu jokiu būdu neišjunkite kompiuterio, neatjunkite prietaiso nuo elektros tinklo ir neišjunkite jo iš elektros tinklo. Dėl to gali sutrikti prietaiso veikimas.

 

Atnaujinimo proceso pradžioje pasirodys atnaujinimo gavimo langas. Jei atnaujinimas yra prieinamas, programinė įranga paprašys patvirtinimo, kad būtų galima atlikti atnaujinimo operaciją.

Norėdami tęsti programos atnaujinimą, paspauskite mygtuką “YES”, o norėdami baigti – mygtuką “NO”. Šiame etape vis dar galite pasirinkti neįdiegti naujinimo. Kai baigsite atsisiųsti programos failą, prasidės jo atsisiuntimo į prietaisą procesas.

Prietaisas rodys ” SOEKS” logotipą, o kompiuteryje bus rodoma pažangos juosta.

Baigus programos atnaujinimą, prietaisas automatiškai paleidžiamas iš naujo. Programinės įrangos atnaujinimas baigtas. Atjunkite prietaisą nuo kompiuterio ir vėl jį prijunkite, kad galėtumėte dirbti su “SOEKS Device Manager”.

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Rusija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?