+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

TRINTUVO JR X-1000S

NUTRI BLENDER

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šis trintuvas? Aplankykite www.blend.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Kad įsitikintumėte, jog šis trintuvas yra tinkamos būklės ir galėtumėte maksimaliai išnaudoti jo galimybes, skirkite laiko perskaityti vartotojo vadovą ir sužinokite, kaip jį tinkamai naudoti ir prižiūrėti. Visas šio vadovo turinys yra tik informacinis ir jei radote, kad kažkuri informacija nenurodyta, prašome informuoti mus, kad papildytume sekantį leidimą. Nuolat tobulinant produktą, dizainas ir veikimas gali būti keičiami be įspėjimo.
Tikimės, kad jums trintuvas patiks ir padės jums pradėti kelionę į turtingesnę mitybą ir geresnę sveikatą.

X-1000S modelis

Įtampa / dažnis Žr. vardinę etiketę ant gaminio pagrindo

Nominali galia 1200 W

Saugos instrukcijos

Svarbus pastebėjimas: norėdami naudotis saugiai, pirmiausia perskaitykite vadovą ir laikykite jį lengvai pasiekiamoje vietoje. Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje, todėl vadovaukitės vadove pateiktomis naudojimo ir surinkimo instrukcijomis.

Prieš įjungdami maitinimo šaltinį, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra toks pat, kaip nurodyta gaminio etiketėje, esančioje ant gaminio. Įsitikinkite, kad gaminio įtampa atitinka šalies, kurioje jį naudojate, reikalavimus

Nenaudokite prietaiso ilgiau nei nurodyta veikimo trukmė.

Jei prietaiso laidas arba pats prietaisas yra pažeistas, juos turi pakeisti arba suremontuoti pardavėjas arba vietinis JR aptarnavimo centras. NIEKADA nebandykite remontuoti aparato patys.

Valydami prietaisą būkite atsargūs, nes ašmenys yra aštrūs.

Pagrindą su ašmenimis su tvirtai sujunkite su trintuvo indu. Blogai sujungus, indo turinys gali pratekėti.

NIEKADA nedėkite ašmenų lizdo tiesiai ant variklio pagrindo. Visada pirmiausia užsukite ant trintuvo indo.

NIEKADA nelieskite judančių prietaiso dalių, kol jis visiškai nesustojo.

NIEKADA nenaudokite prietaiso be trintuvo indo.

NIEKADA nedėkite pirštų, virtuvės įrankių ar panašių daiktų į trintuvo indą.

NIEKADA nedėkite karštų ingredientų (aukštesnės nei 65 °C temperatūros) į trintuvą ir maišymo indą.

Jei variklis perkaista, jis automatiškai išsijungia. Prieš vėl įjungdami aparatą, ištraukite jį iš elektros tinklo ir leiskite atvėsti.

NIEKADA nemerkite variklio dalies ar maitinimo laido į vandenį ar kitą skystį.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje. Netinka naudoti komerciniais tikslais ar lauke.

Prietaiso sudedamosios dalys

1. Maišymo indas 2. Kryžminiai ašmenys 3. Ašmenų pagrindas 4. Variklio pagrindas 5. Smulkinimo indas 6. Plokštieji ašmenys 7. Ašmenų pagrindas 8. Atlenkiamas dangtelis 9. Laikymo dangtis 10. Valdymo jutiklinis skydelis 11. Pagrindas

PASTABA: Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, visus priedus (išskyrus variklio pagrindą) nuvalykite šiltu muiluotu vandeniu. Kruopščiai nuplaukite ir išdžiovinkite.

PAKUOTĖS TURINYS

Variklio pagrindas 1 vnt.

Malimo ašmenys 1 vnt.

Smulkinimo ašmenys 1 vnt.

Žemas puodelis 1 vnt.

Didelis puodelis 1 vnt.

Dangtelis 1 vnt.

Dangtelis Stay fresh 2 vnt.

Naudotojo vadovas (EN) 1 vnt.

Kaip naudoti

1. Įdėkite maisto produktus į trintuvo indą ir pasukite trintuvo indo pagrindą pagal laikrodžio rodyklę.

1. Įdėkite maisto produktus į trintuvo indą ir pasukite trintuvo indo pagrindą pagal laikrodžio rodyklę.

2. Užsukite trintuvo indą ant pagrindo pagal laikrodžio rodyklę TVIRTAI.

Svarbu!

Ant pagrindo yra saugos jungiklis. jei trintuvo indas ant pagrindo bus sumontuotas netinkamai, saugos jungiklis nesuveiks ir aparatas neveiks.

NIEKADA nenaudokite lipduko, lipnios juostos ar kitų įrankių saugos jungikliui nuspausti, nes gaminys gali būti sugadintas ir sužaloti žmones.

 

3. Įjunkite trintuvą į elektros lizdą. Dabar trintuvas paruoštas naudoti.

4. Paspauskite LOW / HIGH mygtuką

Paspauskite vieną kartą ir aparatas įsijungs mažą greitį. Nuo statinio iki mažo greičio pereis per 2 sekundes. Paspaudus mygtuką dar kartą, aparatas persijungs į didelį greitį.

5. Mygtukas Pulse (impulsas)

Įjunkite trintuvą iš karto dideliu greičiu, o po 2 sekundžių sustabdykite ir grįžkite į budėjimo režimą. Paspauskite dar kartą, jei norite vėl įjungti PULSE

6. Įsitikinkite, kad baigus maišyti paspaustas ON / OFF mygtukas, kad aparatas išsijungtų.

SVARBU Maišymas visada turi būti atliekamas naudojant drėgnus ingredientus ir kartu su skysčiu. Maišydami sausus, kietus ingredientus galite sugadinti variklį ir dalis. Trintuvas išsijungs po 50 sekundžių maišymo. Tuomet jam reikia leisti pailsėti mažiausiai 5 minutes. Atlikę ne daugiau kaip 5 maišymo ciklus, sustabdykite trintuvą ir leiskite jam atvėsti bent 60 minučių.

7. Baigę maišyti ir sustabdę prietaisą, atjunkite maitinimo laidą.

8. Nuimkite indą nuo variklio pagrindo sukdami prieš laikrodžio rodyklę.

9. Nuimkite ašmenis prieš laikrodžio rodyklę ir tada galėsite pasiekti produktus trintuvo inde.

Smulkinimo indo naudojimas

1. Į smulkinimo indą sudėkite sausus ingredientus (kavą. pupeles ir pan.) Didžiausias sausų ingredientų kiekis niekada neturėtų viršyti 120 g.

2. Užveržkite smulkinimo ašmenis laikrodžio rodyklės kryptimi.

 

3. Uždėkite indą ant variklio pagrindo ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad tvirtai pritvirtintumėte.

4. Įjunkite trintuvą.

5. Vieną kartą paspauskite HIGH / LOW, kad nustatytumėte mažą greitį, ir dar kartą, kad padidintumėte greitį iki didelio. Skirtingų greičių maišymas tinka skirtingų rūšių ingredientams. Naudojant PULSE mygtuką taip pat galima maišyti ir sumalti tam tikrus ingredientus, taip pat galima sutrinti ledą, išvalyti indą su vandeniu ir plovikliu.

SVARBU Nesmulkinkite sausų ingredientų ilgiau nei 30 sekundžių be pertraukos. Smulkinant sausus ingredientus susidaro daug šilumos, o ilgas smulkinimo procesas gali sugadinti variklį ir dalis.

6. Baigę smulkinti, atjunkite maitinimo laidą.

7. Atlaisvinkite indą sukdami prieš laikrodžio rodyklę.

8. Pasukite puodelį, tada sukite smulkinimo ašmenis prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite. Dabar galite pasiekti ingredientus.

Valymas ir priežiūra

​1. Kad išvengtumėte elektros smūgio, valydami priedus arba variklio pagrindą drėgna šluoste, būtinai atjunkite trintuvą nuo elektros tinklo.

2. NIEKADA nevalykite variklio pagrindo su vandeniu ir jo nemerkite į vandenį. Naudokite tik drėgną šluostę.

3. Puodelius ir ašmenis galima plauti indaplovėje. NIEKADA nedėkite variklio pagrindo į indaplovę.

4. Prieš vėl naudodami visada įsitikinkite, kad dalys ir variklio pagrindas yra sausi.

5. Skirtingi maisto produktai ir ingredientai gali pakeisti dalių spalvą.

6. Nenaudojamą trintuvą laikykite sausoje vėdinamoje vietoje, kad nesudrėktų variklis.

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

Kilmės šalis: Kinija