+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

AD14 pH/ORP TESTERIO

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šie prietaisai? Aplankykite www.osmosas.lt

Įvadas

AD14 yra vandeniui atsparus pH/ORP ir temperatūros testeris, jo korpusas yra visiškai sandarus ir apsaugotas nuo drėgmėxssss.
Matuoklis turi automatinį temperatūros kompensavimą, temperatūros reikšmė gali būti rodoma pasirinktinai oC arba oF.
Matuoklio pH reikšmės gali būti kalibruojamos pasirinktinai viename arba dviejuose taškuose su įsimenamais kalibravimo tirpalais, tuo tarpu ORP(mV) reikšmės yra gamykliškai sukalibruotos.
Matavimai yra atliekami labai tiksliai ir jų reikšmės parodomos LCD ekrane.
Taip pat ekrane yra baterijos simbolis, kuris praneša, kai reikia bateriją pakeisti nauja.
Matavimo elektrodas AD14P yra keičiamas, prireikus jį pasikeisti gali ir pats prietaiso naudotojas. Temperatūros jutiklis greitai ir tiksliai atlieka temperatūros matavimus ir kompensavimą.

Techniniai duomenys

Matavimo ribosNuo -2.0 iki 16.0 pH
 1000 mV
Nuo -5.0 iki 60.0oC/nuo 23.0 iki 140.0oF
Padalos vertė0.01 pH/1 mV
0.1oC/0.1oF
Tikslumas 0.01 pH/ 2mV
 0.5oC/ 1oF
KalibravimasAutomatinis, 1 ar 2 taškų su atitinkamais įsimenamais tirpalais (4.01; 70.1; 10.01 arba 4.01; 6.86; 9.18)
Temperatūros kompensavimasAutomatinis pH reikšmėms
Baterija4 x 1.5V (komplekte)
Baterijos veikimo laikasApie 300 darbo valandų
Automatinis išjungimasPo 8 min. nenaudojimo
Darbinė aplinkaNuo -5 iki 50oC (nuo 23 iki 122oF; santykinis oro drėgnumas iki 100%
Prietaiso dydis175.5 x 39 x 23 mm
Prietaiso svoris100 g

Prietaiso naudojimas

Matuoklis įjungiamas nuspaudus ON/OFF/MODE mygtuką.
Norint užlaikyti matuojamą reikšmę, reikia palaikyti nuspaudus mygtuką SET/HOLD.
Prietaisas išjungiamas nuspaudus ON/OFF/MODE mygtuką.
Jeigu matuojami skirtingų rūšių skysčiai, elektrodą reikėtų nuskalauti, kad jo neužterštumėte. Jį nuplauti galite su paprastu vandeniu, bet tik ne distiliuotu.

Distiliuotas ir dejonizuotas vanduo tinkamas tik trumpiems matavimas – netinka elektrodų laikymui. Esant per ilgai reakcijai tokio vandens su elektrode esančiu elektrolitu, pasikeičia elektrolito sudėtis, įvyksta cheminės reakcijos, ir ilgaainiui elektrodas tampa nebeaktyvus. Elektrodo veikimas taip pat priklauso nuo matavimo periodiškumo – kuo dažniau matuojama, tuo greičiau jis išsieikvoja. Tad matuojant kas dieną po keletą kartų, gali tekti elektrodą keisti ir kelis kartus per metus. Tokiu atveju patariama įsigyti ne kišeninį, o nešiojamą prietaisą su išoriniu elektrodu su laidu.

Matavimas ir kalibravimas

Matavimai

Norimas matavimo rėžimas pH arba ORP(mV) pasirenkamas nuspaudus mygtuką SET/HOLD.
Matavims atliekamas įmerkus elektrodą į norimą matuoti skystį.
Matavimas bus atliktas, kai iš ekrano pranyks ženkliukas (smėlio laikrodis)
Matavimo reikėmės bus parodytos LCD ekrane: pirmoje eilutėje pH arba ORP (mV) reikšmė, antroje eilutėje – matuojamo skysčio temperatūra.
Pastaba: Ekrane parodomos pH reikšmės jau atsižvelgus matuojamo mėginio į temperatūrą, prietaisas automatiškai atlieka temperatūros kompensavimą.

Pastaba: Prieš atliekant pH matavimus, įsitikinkite, kad prietaisas yra sukalibruotas (ekrane rodomas užrašas CAL).
Pastaba: ORP (mV) reikšmės yra sukalibruotos gamykliškai.

pH kalibravimas

Norint tiksliau išmatuoti norimą pH reikšmę, patariama prietaisą sukalibruoti. Taip pat prietaisą kalibruoti reikia jei:
a) pakeistas pH matavimo elektrodas
b) buvo matuojamos pavojingos cheminės medžiagos
c) kai norima kuo didesnio tikslumo
d) mažiausiai vieną kartą per mėnesį

Kalibravimo procedūra

Įjungus prietaisą nuspauskite mygtuką ON/OFF/MODE ir trumpai palaikykite, kol ekrane atsiras užrašas CAL.
Atleiskite mygtuką. Tuomet ekrane atsiras užrašas pH 7.01 USE (arba pH 6.86 USE).
Matuoklis kalibravimo buferius atpažįsta automatiškai: kai aptinkamas norimas buferis, tada jo vertė yra rodoma ekrane ir užrašas REC pranyksta. Jeigu norimas buferis nėra
aptinkamas, užrašas USE ekrane rodomas apie 12 s, jį pakeičia užrašas WRNG, reiškia kad yra negaliojantis kalibravimo buferis ir prietaisas nesukalibruotas.

Kalibravimas viename taške

Vieno taško kalibravimas su pH buferiais 4.01, 9.18 arba 10.01, matuoklis automatiškai sukalibruojamas, kai atpažįstamas buferis, tereikia įmerkti elektrodą į atitinkamą skystį. Priimto kalibravimo tirpalo reikšmė yra rodoma ekrane kartu su užrašu „OK 1“ vieną sekundę ir tuomet grįžtama prie normalaus matavimo rėžimo.
Jeigu kalibruojama viename taške su pH buferiu 7.01(arba 6.86), tuomet po priimto kalibravimo, reikia vėl nuspausti mygtuką ON/OFF/MODE ir vėl sugrįžtama prie įprato matavimo rėžimo. Ekrane rodomi užrašai 7.01(arba 6.86) ir OK 1 vieną sekundę ir automatiškai grįžtama prie įprasto matavimo.

Pastaba: Tikslesniam matavimui patariama kalibruoti prietaisą dviejuose taškuose.

Kalibravimas dviejuose taškuose

Pirmo taško kalibravimas priimtas, ekrane atsiras užrašas pH 4.01 USE. Užrašas bus rodomas 12 sekundžių, kol nebus atpažintas buferis. Jeigu buferis netinkamas, ekrane atsiras užrašas WRNG. Kai prietaisas aptiks norimą buferį 4.01, 9.18 arba 10.01), prietaisas užbaigs kalibravimą. Ekrane atsiras kalibravimo tirpalo reikmė kartu su užrašu OK 2 ir automatiškai grįžtama prie įprasto matavimo rėžimo. 

Pastaba: Kai prietaiso kalibravimas yra užbaigtas, išsijungia užrašas CAL. 

Baterijos pakeitimas

Kai nusilpsta baterija, LCD ekrane užsidega simbolis, kuris praneša prietaiso naudotojui apie išsikrovusią bateriją. Tuomet bateriją reikia pakeisti.

Norint pakeisti bateriją, pirmiausią reikia nuimti prietaiso dalį, kurioje yra elektrodas.

Tuomet išimamas visas baterijos skyrius ir atsargiai jos pakeičiamos, atkreipiant dėmesį į jų poliškumą.

Tuomet vėl atgal įdedamas elektrodas ir sandariai užsukama.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui, Jūsų turtui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas ir bet koks bandymas perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Įrenginys turi būti saugomas taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Jei įrenginys statomas ne ant grindų, rekomenduojama jį statyti ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo/rekomenduoja gamintojas.

Šiam įrenginiui suteikiama 12 mėnesių garantija

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

KILMĖS ŠALIS: Rumunija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?