+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

VIENGUBO TDS MONITORIAUS HM DIGITAL SM-1 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šis įrenginys? Aplankykite www.osmosas.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote TDS monitorių SM-1. Bet kuriuo metu išmatuokite TDS kiekį vandens linijoje, pavyzdžiui, vandentiekio vandenyje arba filtruotame vandenyje. SM-1 yra idealus monitorius, kuriuo galima patikrinti, ar filtro kasetė arba membrana veikia efektyviai. Įdiegę SM-1, visada žinosite, kaip veikia vandens filtravimo ar valymo sistema. Jei turite klausimų ar abejonių dėl naudojimosi naujuoju gaminiu, nedvejodami kreipkitės į mus.
Tikimės, kad jums patiks jūsų naujasis įrenginys!

 

Specifikacijos

TDS diapazonas: 0-9990 ppm
Rezoliucija: 1 ppm (0-999); 10 ppm (1000-9990, rodoma mirksinčiu “x10” paveikslėliu)
Tikslumas: +/- 2%
Laido ilgis: 24,5″ (įskaitant jutiklį)
Maitinimo šaltinis: 2 x 1,5 V mygtukinės baterijos (dydis: 357-A)
Baterijos veikimo laikas: 1,5 val; Apytiksliai vieneri metai
Matmenys: 7,6 x 2 x 4,7 cm (3 x 0,8 x 1,9 col.)
Svoris: 79,5 g (2,8 oz)

Sukurta Korėjoje ir JAV
Pagaminta Kinijoje
ISO-9001 sertifikuota įmonė

Kas yra TDS?

Bendras ištirpusių kietųjų dalelių kiekis (TDS) – tai bendras neorganinių elementų, įskaitant mineralus, druskas ar metalus, kiekis, ištirpęs tam tikrame vandens tūryje, išskyrus gryno vandens molekules (H2O) ir suspenduotas kietąsias daleles. TDS išreiškiamas dalimis milijonui (ppm).TDS daro įtaką viskam, kas vartoja ar naudoja vandenį. Žmonėms geriamajame vandenyje pageidautina mažesnė TDS koncentracija.

Instrukcijos

Pagal poreikius SM-1 galima konfigūruoti įvairiais būdais. Paprastai jutiklis prijungiamas prie produkto (filtruoto) vandens. SM-1 taip pat gali būti naudojamas kartu su “HM Digital” dvigubu linijiniu TDS monitoriumi (DM-1 modelis) arba rankiniu TDS matuokliu, pavyzdžiui, “HM Digital” TDS-EZ, skirtu vandentiekio vandeniui tikrinti. 

Įrengimas
Jeigu norite įrengti SM-1 prie vandens valymo arba filtravimo sistemos:
1. Įsitikinkite, kad baltas jutiklis yra visiškai įkištas į T formos jungtis.
2. Įdėkite jutiklį į T formos jungtis, orientuokite jutiklio kaiščius taip, kad jie būtų statmeni T krypčiai (žiūrėdami pro jungtį turėtumėte matyti abu kaiščius). žr. toliau pateiktą iliustraciją.

3. Atjunkite vandens šaltinį.
4. Pasirinkite vandens liniją, prie kurios tvirtinsite SM-1. Nupjaukite vandens žarną taške tarp čiaupo ir filtro (jei norite stebėti šaltinio vandenį) ARBA taške tarp filtro ir dozatoriaus (jei norite stebėti produkto vandenį).
5. Abu nupjautus kiekvienos vandens žarnos galus įkiškite į atitinkamą T formos jungtį.
6. DM-1 monitorių galima pritvirtinti bet kurioje vandens sistemos vietoje arba šalia jos naudojant “Velcro” juostą.
7. Vėl prijunkite vandens šaltinį. Dabar jūsų monitorius paruoštas naudoti.

Naudojimas
1. Paspauskite mygtuką “ON/OFF” (įjungti/išjungti).
2. Monitorius parodys pasirinktos linijos TDS lygį.
3. Rodoma TDS vertė bus tiksliausia maždaug po 10 sekundžių.
4. Filtro efektyvumo nustatymas priklauso nuo konkrečios sistemos. Pavyzdžiui, palyginkite vandentiekio vandens TDS lygį su RO sistema apdoroto vandens TDS.
5. Išjunkite įrenginį. Automatiškai išsijungs po 10 min.

Baterijų keitimas
1. Atsukite tris metalinius varžtus (ne oranžinį plastikinį varžtą), esančius įrenginio gale, ir nuimkite galinį skydelį.
2. Išimkite baterijas.
3. Pakeiskite naujomis baterijomis (357-A dydžio). Įsitikinkite, kad poliškumas yra teisingas.
4. Uždarykite galinį skydelį ir vėl prisukite varžtus.

Kalibravimas
Monitorius gamykloje buvo sukalibruotas iki 342 ppm (NaCl). Šis lygis tinka daugumai vandentiekio vandens ir filtruoto vandens naudojimo atvejų. Tačiau, siekiant užtikrinti geriausius rezultatus, gali prireikti pakartotinai kalibruoti periodiškai arba atsižvelgiant į savo poreikius.
1. Iš pardavėjo įsigykite jūsų poreikius atitinkantį kalibravimo tirpalą.
2. Atjunkite T jungtį nuo žarnos. Neišimkite jutiklio iš T jungties! Įsitikinkite, kad jutiklis prie jungties yra teisingai orientuotas.
3. Įjunkite monitorių ir įdėkite T jungtį (su jutikliu joje) į kalibravimo tirpalą. Gausite rodmenį.
4. Jei monitoriaus rodmuo neatitinka tirpalo, švelniai sukdami oranžinį varžtą monitoriaus gale pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę pakoreguokite rodmenį aukštyn arba žemyn.
5. Monitoriaus rodmuo turėtų būti maždaug 10 % mažesnis už kalibravimo tirpalo rodmenį.
Monitorius skirtas tekančiam vandeniui, todėl šis neatitikimas bus kompensuojamas (PASTABA – jei kalibruojate su tekančiu tirpalu, į tai nekreipkite dėmesio).
6. Kai rodmenys bus teisingi, monitorių išjunkite ir išimkite iš tirpalo.
Dabar jūsų monitorius sukalibruotas.

Priežiūra, techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

SM-1 reikia labai nedaug priežiūros.
– Niekada nelieskite jutiklio kaiščių, nes odos riebalai gali neigiamai paveikti TDS matavimą.
– Norėdami išvalyti jutiklio kaiščius, nuvalykite juos alkoholiu ir leiskite išdžiūti.
– Jei pastebėjote, kad rodmenys skiriasi nuo reikiamų, pakeiskite baterijas arba iš naujo sukalibruokite.
– Jei matuoklis rodo pranešimą “ERR”, tai gali būti dėl vienos iš šių priežasčių:
– TDS lygis yra už matuoklio diapazono ribų (daugiau nei 9 990 ppm);
– jutiklio jungtis buvo ištraukta iš monitoriaus;
– kažkas negerai su įrenginiu.
Kreipkitės į pardavėją.

Garantijos

Šiam gaminiui suteikiama garantija dėl medžiagų ir gaminio kokybės vienerius (1) metus nuo įsigijimo datos, garantija apima:

Remonto dalys ir darbas arba pakeitimas.
Transporto išlaidos, susijusios su suremontuoto arba naujo gaminio grąžinimu pirkėjui.

Neapima:

Transporto išlaidos, susijusios su sugedusio gaminio siuntimu pardavėjui.

Bet kokie netiesioginiai nuostoliai, atsitiktiniai nuostoliai ar atsitiktinės išlaidos, įskaitant žalą turtui. Tai apima žalą, atsiradusią dėl piktnaudžiavimo ar netinkamos priežiūros, pvz., klastojimo, nusidėvėjimo, vandens žalos ar bet kokios kitos fizinės žalos.

Šis gaminys nėra atsparus vandeniui ir neturėtų būti pilnai merkiamas į vandenį. Gaminiai su bet kokiais tokios žalos požymiais nebus nei taisomi, nei keičiami.

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

Kilmės šalis: Pietų Korėja

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?