+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

MILERD DETOXER

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šis prietaisas? Aplankykite www.viva24.lt

Įvadas

DETOXER yra nešiojamasis prietaisas, kurį galima naudoti maisto produktams ir namų apyvokos daiktams dezinfekuoti ir antibakteriškai valyti. Veikimo principas pagrįstas įvairių rūšių nešvarumų šalinimu ultragarso bangomis, po to jie suskaidomi ir ištirpinami vandenyje.

 

Saugumo instrukcijos

1. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite šį naudotojo vadovą.
2. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip aprašyta naudotojo vadove.
3. Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus. Venkite kratyti ar numesti prietaisą, kad nepažeistumėte jo veikimo elementų.
4. Maitinimo jungtis reikia saugoti nuo tiesioginio sąlyčio su drėgme.
5. Nenaudokite gaminio vietose, kuriose yra korozinių ar sprogių cheminių medžiagų mišinių.
6. Gaminį prijunkite tik prie tokio maitinimo šaltinio, kurio įtampa atitinka ženklinime nurodytą įtampą.
7. Nepanardinkite prietaiso į žemesnį nei leistinas vandens lygį.
8. Nepradėkite apdoroti prietaiso, kurio darbinė zona nėra panardinta į vandenį. Jei nesilaikoma saugos priemonių, gali sumažėti nurodytas prietaiso užtikrinamas saugos lygis.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS
1) Transportavimas ir laikymas turi būti vykdomas 60 °C – +45 °C temperatūroje ir 95 % santykinėje drėgmėje, pakuotė turi būti apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių.
2. Įrenginio tarnavimo laikas yra 5 metai visomis eksploatavimo sąlygomis.

Sandara

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas.
2. C tipo maitinimo lizdas.
3. Būsenos indikatorius.
4. Jutiklinis ekranas.
5. Darbinė vieta.
6. Didžiausio leistino vandens lygio riba.

 

 

 

 

 

PAKUOTĖJE YRA

– DETOXER – 1 vnt.
– Duomenų lapas kartu su garantine kortele – 1 vnt.
– Pakuotė – 1 vnt.
– Maitinimo šaltinis – 1 vnt.
– C tipo USB kabelis – 1 vnt.

 

 

Veikimo principas

1. Pripildykite gilų indą vandens ir įdėkite į jį maisto produktus.

 

 

 

 

 

 

 

2. Įjunkite DETOKSIKATORIŲ ir nustatykite reikiamus nustatymus (žr. skyrių VALDYMAS). Nepradėkite apdorojimo, jei prietaisas nepanardintas į vandenį!

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Panardinkite prietaisą į vandenį su maistu. Įsitikinkite, kad vandens lygis nėra virš žymos ant prietaiso. Jei reikia, išpilkite dalį vandens.

 

 

 

 

 

 

 

4. Paspauskite START mygtuką ir palaukite, kol prietaisas išvalys maistą.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Baigę valyti, padėkite prietaisą į šalį, išleiskite vandenį ir nuplaukite maisto produktus.

 

 

 

 

Valdymas

 

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo mygtuką. Įjungus prietaisą, indikatoriaus lemputė švies žaliai, o ekrane bus rodomas pagrindinis meniu.

Pagrindiniame meniu pasirinkite automatinį (1) arba rankinį (2) režimą.

 

 

 

1. AUTOMATINIS REŽIMAS

Automatiniame režime yra 4 apdorojimo programos:
1.1 Žalio maisto apdorojimas
1.2 Žalio maisto apdorojimas prieš gaminimą (virimą, kepimą, kepimą ir pan.)
1.3 Antiparazitinis apdorojimas
1.4 Įvairių namų apyvokos daiktų (papuošalų, raktų, žaislų ir kt.) apdorojimas

 

 

 

 

 

1.1.  ŽALIO MAISTO APDOROJIMAS


Apdorojant žalią maistą atveriamas produktų tipų sąrašas:
– Daržovės
– Vaisiai
– Uogos
– Žolelės
– Grybai
– Mėsa
– Žuvys
– Jūros gėrybės
– Grūdai
Iš sąrašo pasirinkite reikiamą maisto rūšį ir paspauskite atitinkamą mygtuką. Nepradėkite apdorojimo proceso, kai prietaisas nėra panardintas į vandenį!

1.2 PROCESO PRADŽIA


Pasirinkę gaminimo programą, panardinkite prietaisą į vandenį (kaip nurodyta ekrane) ir paspauskite START mygtuką.
Indikatoriaus lemputė užsidegs raudonai, o ekrane bus rodomas procesas ir likęs laikas.
Baigus darbą, indikatoriaus lemputė užsidegs žaliai, o ekrane bus rodoma FINISH.
Įspėjimas! Vandens lygis rezervuare neturi viršyti ant prietaiso pažymėto lygio.

 

2. RANKINIS REŽIMAS


Rankiniu režimu galite nustatyti aktyviojo deguonies ir ultragarso bangų intensyvumą ir trukmę. Norėdami tai padaryti, pasirinkite reikiamas reikšmes naudodami mygtukus + ir – atitinkamame meniu punkte.

 

 

 

2.1 PROCESO PRADŽIA


Nustatę apdorojimo parametrus, nuleiskite prietaisą į vandenį, patikrinkite nustatytas vertes ir paspauskite START mygtuką.
Indikatoriaus lemputė užsidegs raudonai, o ekrane bus rodomas procesorius ir likęs laikas. Baigus darbą, indikatoriaus lemputė užsidegs žaliai, o ekrane pasirodys užrašas FINISH.
Įspėjimas! Vandens lygis rezervuare neturi viršyti ant prietaiso pažymėto lygio. Nepradėkite apdorojimo nepanardinę prietaiso į vandenį!

3. NUSTATYMAI


Nustatymų skyriuje galima pasirinkti šias parinktis:
– Keisti temą

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kalbos keitimas (palaikoma anglų, rusų, ispanų, prancūzų, vokiečių ir lenkų kalbos).
Aktyviojo deguonies deaktyvavimo funkcija (apdorojant tik ultragarsu). Šio parametro būseną rodo ekrano viršutiniame dešiniajame kampe esantis indikatorius (įjungta  ; išjungta ).

 

 

4. INFORMACIJA

PRIETAISO PRIEŽIŪRA

Prietaisui nereikia jokios specialios priežiūros. Jei įrenginio pagrindas suteptas, jį galima lengvai nuimti ir nuplauti po tekančiu vandeniu arba indaplovėje.

 

Jei įmanoma, venkite drėgmės patekimo ant maitinimo jungties (C tipo USB). Niekada nepradėkite darbo prietaisu, kai jo darbinė zona nėra panardinta į vandenį.

LABORATORINIŲ TYRIMŲ ATASKAITOS IR SERTIFIKATAI

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Rusija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?