+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

VANDENILINIO VANDENS GENERATORIUS

HIBON Q10

Domina šis vandenilio generatorius? aplankykite www.osmosas.lt

Plastikinis indas

Stiklinis indas

NAUDOJIMO SRITIS

Įrenginys skirtas tik buitiniam naudojimui, laikantis šios Instrukcijos. Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui.

Gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar nenumatyto šioje  instrukcijoje naudojimo.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

SPECIALIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudokite tik vandenį, nepilkite kitų skysčių.
Niekada neįjunkite įrenginio be vandens.
Naudokite įrenginio užpildymui tik šaltą geriamą vandenį.
Statykite įrenginį tik ant atsparių, sausų ir lygių paviršių.
Neužpildykite vandens aukščiau žymėjimo max ir žemiau žymėjimo min.
Niekada nenaudokite be dangtelio ir stebėkite, kad dangtelis būtų sandariai uždarytas.
Turite klausimų? Susisiekite su gamintoju ar pardavėju.

PAŽANGIAUSIOS TECHNOLOGIJOS

* „DuPont®“ (JAV) protonų mainų membranos (PEM) technologija
* Pažangiausia kietųjų polimerų elektrolizės (SPE) technologija
* Galima naudoti visų rūšių geriamąjį vandenį, įskaitant distiliuotą ir RO
* Neutralizuoja kenksmingus chloro, ozono ir oksidų šalutinius produktus
* Gamina aukščiausio lygio molekulinį vandenilio vandenį
* Saugiausios aukštos kokybės titano elektrodų plokštelės, padengtos platina
* Optimaliausi ir ekonomiškiausi nešiojami generatoriai rinkoje
* Nėra keičiamų filtrų ar brangių dalių

DIAGRAMA

Cap – Dangtelis
Bottle – Indas
Plastic Plug – Plastikinis kaištis (apsaugo elektrodų plokštę)
SPE/PEM Electrode – SPE/PEM elektrodai
USB Charge Port – USB maitinimo laidas
UAB Power Cable – USB krovimo prievadas
Power/Timers – Įjungimas/Laikmatis

TRUMPAS DARBO PRADŽIOS VADOVAS

NUSTATYMAI

Išplaukite stiklinį / plastikinį indą ir dangtį šiltu vandeniu. Pirmiausia nuimkite indą nuo pagrindinio generatoriaus bloko, išplaukite stiklinį / plastikinį indą.
Nusukite plastikinį kaištį nuo elektrodo plokštės.
Užsukite stiklinį / plastikinį indą ant pagrindinio generatoriaus bloko.
Užsukite indo dangtį ir įkiškite USB laidą į USB prievadą. Kitą laido galą įkiškite į USB maitinimo kištuką ir įkiškite į lizdą.
Kraukite įrenginį 2–3 valandas, kol užsidegs žalia lemputė, tada išraukite įkroviklį.
Generatorių su pritvirtintu indu išplaukite šiltu vandeniu.
Užpildykite indą švariu geriamuoju vandeniu beveik iki indo viršutinio sriegio.
Įjunkite generatorių ir gaminkite vandeniliu turtingą vandenį.

NAUDOJIMAS

Paspauskite įjungimo mygtuką. Darbinė lemputė švies mėlyna spalva, vanduo 3 minutes bus prisotinamas vandeniliu. Jei du kartus greitai paspausite mygtuką, darbo režimas pasikeis į 10 minučių. Paspaudus mygtuką, kai įrenginys veikia – išjungsite įrenginį.

Po 3 ar 10 minučių ciklo, darbinė lemputė užges ir procesas baigsis. Norėdami gauti didesnę vandenilio koncentraciją, naudokite 10 minučių ciklą.

Galite gerti vandeniliu turtingą vandenį tiesiai iš indo arba supilti į kitą indą. Geriausia išgerti vandenį per vieną – dvi valandas, arba perpilti į gertuvę, kuri išlaiko vandenilio koncentraciją. Laikui bėgant vandenilis išsisklaidys.

Savaiminis išsivalymas: Laikykite paspaudę jungiklio mygtuką tris sekundes, darbinis indikatorius šviečia žaliai, teigiami ir neigiami elektrodai mainosi ir įrenginys pereina į automatinį savaiminio valymo režimą.

Įkrovimas: jei darbinė lemputė mirksi mėlynai, tai reiškia, kad akumuliatoriaus energija yra per maža ir jį reikia įkrauti. Prijunkite USB maitinimo adapterį (mobiliojo telefono įkroviklį) prie maitinimo šaltinio ir įjunkite USB maitinimo laidą, įkrovimo mygtuko indikatorius šviečia raudonai, kai įrenginys kraunamas. Įkrovimo mikro USB prievadas yra po guminiu dangteliu ant generatoriaus pagrindo. Kai įkrovimas baigiasi, įsitikinkite, kad guminis dangtelis yra užspaustas ant mikro USB jungties. Tai neleis vandeniui patekti į pagrindą ir elektroniką. Kai įkrovimas baigiasi, raudona lemputė užsidegs žalia spalva.Numatoma akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė – 500 įkrovimų. Jei naudojate įrenginį visą dieną prijungtą prie tinklo, sutrumpinsite akumuliatoriaus tarnavimo trukmę. Nieko tokio, jei naudojimo metu išsikrauna akumuliatorius, tačiau nenaudokite jo tol, kol pilnai nepakrausite ir lemputė nenustos mirksėti. Nelaikykite prijungto prie tinklo.

Inhaliatoriaus naudojimas: Nuimkite guminę apsaugą, tada atidarykite guminį dangtelio apdangalą, pritvirtinkite kvėpavimo vamzdelį prie dangtelio, įkišdami vamzdelio galą į išsikišusį vožtuvą dangtelio centre. Užpildykite . įrenginio indo vandeniu ir prisukite dangtelį prie indo viršaus, taip pritvirtindami kvėpavimo vamzdelį.Uždėkite kaniulės vamzdelio kilpos galą už galvos ir įkiškite abu kvėpavimo vamzdelius į kiekvieną šnervę, sureguliuokite už kaklo esantį karoliuką, kad jis būtų tvirtai užfiksuotas.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Niekada nepalikite įjungto į įkroviklį, kai naudojatės. Prieš įkraudami, visada pilnai ar dalinai iškraukite akumuliatorių.
Norėdami gauti maksimalią naudą, išgerkite 4–5 indus per dieną.
Norint išlaikyti plokštes švarias, naudokite švarų gryną vandenį.
Niekada neleiskite generatoriui išdžiūti ir palikite šiek tiek vandens, kad elektrodo plokštė būtų drėgna.
Atlikite savaiminį išsivalymą vieną kartą per savaitę. Vandens, kurį sugeneruoja valymo metu nenaudokite – išpilkite.

PATARIMAI

Niekada neįjunkite generatoriaus, jei inde nėra vandens.
Laikykite USB prievadą sandarų, užkištą dangteliu.
Naudokite tik švarų geriamąjį vandenį.
Nenaudokite karštų, gazuotų ar kitų gėrimų.
Visada laikykite generatoriaus plokštę šlapią ir niekada neleiskite jai išdžiūti.
Įrenginys nustoja krautis, kai LED lemputės tampa žalios.
Nedėkite generatoriaus į šaldytuvą ar aušintuvą.
Nemerkite ir nepanardinkite generatoriaus po vandeniu.
Gaminkite tik tiek vandens, kiek išgersite per vieną valandą.
Venkite tiesioginių saulės spindulių ar karščio, kuris gali išdžiovinti plokšteles.
Naudokite kambario temperatūros vandenį. Niekada neužšaldykite ir nenaudokite ledo.
Niekada nenaudokite cheminių valiklių.
Laikykite atokiau nuo vaikų, naminių gyvūnėlių, karščio ir liepsnos.
Netraukite laido iš maitinimo lizdo ar kištuko drėgnomis rankomis.

Priklausomai nuo mineralinių oksidų kiekio jūsų geriamajame vandenyje, elektrolizės plokšteles nukalkinkite vieną ar du kartus per mėnesį. Norėdami pašalinti kalkes, į buteliuką įpilkite 1 dalį baltojo acto, citrinos sulčių arba citrinos rūgšties į 3 dalis vandens ir palikite mišinį generatoriuje per naktį. Prieš naudodami kitą dieną, išpilkite ir gerai išplaukite šiltu vandeniu.

Atsakomybės ribojimas: Šie produktai nebuvo įvertinti ir nėra skirti diagnozuoti, išgydyti ar užkirsti kelią ligoms. Kreipkitės į gydytoją, jei sunkiai sergate ir/ar bandote išsigydyti ar užkirsti kelią ligai.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Nesimato burbuliukų Patikrinkite maitinimo šaltinį
Nėra švieselių, kai įrenginys veikiaMaža akumuliatoriaus įkrova
Įkraukite įrenginį
Žemas PPM lygis testuojant su „Blue Drops“Įjunkit ir leiskite veikti įrenginiui keletą kartų iš eilės, kad suaktyvintumėte PEM membraną
Drėgmė naujame generatoriujeProduktas sudrėkinamas gamykloje ir siunčiamas drėgnas
Akumuliatorius nesikrauna Patikrinkite, ar nepažeistas kištukas ir laidas
Įrenginys praleidžia vandenį Patikrinkite visus sandariklius, priveržkite dangtį
Užpildykite vandeniu iki viršutinio sriegio
Indas turi kvapą arba įrenginys pagamina mažiau dujų
Jei reikia, nuvalykite kalkes
Naudokite vandenį iš kito šaltinio
Įrenginys nebeveikia Susisiekite su osmosas.lt komanda
Sudužo stiklinis indas Kreipkitės į osmosas.lt, jei norite užsisakyti pakaitinį
Įrenginys nesikraunaSusisiekite su osmosas.lt komanda

Dėl visų kitų neišsprendžiamų problemų susisiekite su osmosas.lt komanda

 

SPECIFIKACIJOS

PARAMETRASREIKŠMĖ
Maitinimas
USB 3.7V / 2A Išėjimas: ≤5W
Maksimali indo talpa 400ML
Reikalingas vandens tipas Visi geriamojo vandens tipai
Vandens temperatūros diapazonas 32ᵒ – 140ᵒ F / 0ᵒ - 60ᵒ C
Matmenys 70mm plotis x 230mm aukštis
Įrenginio grynasis svoris 450G (stiklas) / 300G (tritanas)
Vandenilio generavimo diapazonas Priklauso nuo darbo laiko
ORP diapazonas-350mv ~ -750mv
Indo medžiaga Borosilikatinis stiklas arba Tritanas

PAKEISK SAVO VANDENĮ, PAGERINK SAVO GYVENIMO KOKYBĘ

UAB DREMA
www.osmosas.lt
info@osmosas.lt

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

Kilmės šalis: Pietų Korėja

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?