+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

Tiesioginio srauto Prio® 

atvirkštinio osmoso filtravimo

sistemos MOD620

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

Įvadas

Sveikiname įsigijus “Prio® Expert R.O.” filtravimo įrenginį su dviguba membranų sistema!

Tinkamai sumontavus ir prižiūrint sistemą, ji daugelį metų tieks jums aukštos kokybės geriamąjį vandenį. Ši atvirkštinio osmoso filtravimo sistema pašalina iš vandentiekio vandens kvapą ir daugumą kenksmingų medžiagų, tokių kaip sunkiųjų metalų jonai ir ištirpusios kietosios medžiagos, todėl vanduo tampa skanus, šviežias ir sveikas. Šią atvirkštinio osmoso filtravimo sistemą sudaro du blokai: siurblio dėžė su automatinio praplovimo valdymo vožtuvu ir galingu stiprinamuoju siurbliu bei atvirkštinio osmoso filtravimo įrenginys su didelio našumo atvirkštinio osmoso membrana. Kartu jie užtikrina tiesioginio srauto vandens filtravimo realiuoju laiku galimybę, todėl nereikia vandens rezervuaro, kuris paprastai naudojamas įprastinėse sistemose. Prašome susipažinti su bendra gaminio koncepcija ir pagrindiniais veikimo režimais.

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Galbūt norėsite išsaugoti šį vadovą, kad galėtumėte juo naudotis ateityje. Jei nesilaikysite instrukcijų arba nesilaikysite eksploatavimo reikalavimų, gaminys gali sugesti, netinkamai veikti, sugadinti turtą arba sužaloti asmenis.

Saugos instrukcijos

■ Siurblio bloką į elektros lizdą įjunkite tik baigę montavimo darbus.
■ Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant siurblio įrenginio nurodyta įtampa atitinka vietinę elektros tinklo įtampą.
■ Nenaudokite siurblio įrenginio, jei jis kaip nors pažeistas. Nuneškite į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad suremontuotų.
■ Neatidarykite siurblio bloko. Viduje nėra jokių remontuotinų dalių.
■ Atjungdami siurblio įrenginį nuo elektros tinklo, netraukite už maitinimo laido. Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
■ Neuždenkite siurblio bloko oro angų ir nedėkite ant jo jokių daiktų. Nestatykite jo šalia šilumos šaltinių, radiatorių ir pan. Nestatykite jo sandarioje uždaroje patalpoje, kur jis gali perkaisti.
■ Laikykite prietaisą taip, kad jo nepasiektų naminiai gyvūnai ir pan.
■ Esant nuotėkiui arba aplink prietaisą atsiradus vandeniui, pirmiausia išjunkite elektros grandinės maitinimą, tada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
■ Iš elektros lizdo ištraukite kištuką ir uždarykite įleidimo vožtuvą atostogų metu arba kitu ilgesniu laikotarpiu, kai prietaisas nenaudojamas.
■ Atlikdami pagrindinio filtravimo įrenginio techninę priežiūrą, keisdami membraną arba filtrus, atjunkite siurblio įrenginį nuo elektros lizdo.
■ Nenaudokite prietaiso, jei neatitinka eksploatavimo reikalavimų, tokių kaip vandens temperatūra, vandens slėgis, elektros tiekimas ir pan. Gali būti kitų vietinių taisyklių, kurių reikia laikytis.
■ Nenaudokite prietaiso su mikrobiologiškai nesaugiu arba nežinomos kokybės vandeniu, prieš sistemą arba po jos neatlikus tinkamos dezinfekcijos.
■ Siurblio įrenginys nesukurtas naudoti su maitinimo laido ilgintuvais, maitinimo filtrais, išoriniais transformatoriais, lizdų dalikliais ir pan.
■ Nenaudokite prietaiso gaminamo nuotekų vandens gėrimui ar maisto ruošimui.
■ Niekada nelaikykite ir nenaudokite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose.
■ Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuotų, kaip naudotis prietaisu.
■ Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
■ Pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui, jį reikia utilizuoti tinkamu būdu.

Pagrindinės savybės

Švarus ir saugus geriamasis vanduo jūsų namuose. Nebereikia pirkti švaraus vandens buteliuose.
■ Gamykloje sumontuoti filtrai ir membrana, kad būtų galima greičiau ir paprasčiau įrengti.
■ Greitai keičiami filtrai ir membranos korpusai, kad būtų lengva reguliariai atlikti techninę priežiūrą.
■ Kompaktiškas ir gražus dizainas.
■ Automatinis praplovimo vožtuvas: maksimaliam našumui ir sveikesnei membranai. 18 sekundžių stiprus praplovimas kiekvieno vandens filtravimo ciklo pabaigoje, apsaugo membranos išorinį paviršių nuo apnašų ir šiukšlių kaupimosi.
■ Galingas stiprinamasis siurblys padidina slėgį, kad iš esmės pagerintų R.O. įrenginio našumą ir efektyvumą visose trijose pagrindinėse srityse: padidina filtruojamo vandens srautą (gamybos greitį), padidina atmetimo greitį (pagerina vandens valymo kokybę), padidina regeneravimo greitį (sumažina nuotekų kiekį).
■ Dėl padidėjusio regeneracijos koeficiento pailgėja membranos ir pirminio (-ių) filtro (-ų) tarnavimo laikas.
■Visiškai automatinis siurblio bloko veikimas: tereikia atidaryti maišytuvą ir iš karto gausite švaraus vandens; automatinis išjungimas ir praplovimas.
■ LED indikatoriai: lengvai suprasite, kokia yra jūsų R.O. įrenginio būklė.
■ Lankstus montavimas, kur reikia: siurblio dėžutę montuokite iki 50 pėdų (15 metrų) atstumu nuo paties R.O. įrenginio. Naudinga tokiais atvejais, kai trūksta vietos, nėra elektros lizdo po kriaukle arba įrenginys perkeliamas į tinkamesnę vietą.
■ Apsauga nuo tuščiosios eigos: jei pamiršite ilgam užsukti filtruoto vandens maišytuvą, siurblys automatiškai išsijungs.
■ Visiškas elektrinių komponentų atskyrimas nuo pagrindinio R.O. įrenginio membranos ir filtrų leidžia lengvai ir saugiai atlikti reguliarią R.O. įrenginio priežiūrą: keičiant vandens filtrus ar membraną nereikia jaudintis dėl elektros vožtuvų ir laidų.
■ Greitosios jungtys, kad būtų lengva prijungti žarnas ir keisti filtrus.

Privalumai

■ Dėka galingo stiprinimo siurblio ir didelio našumo R.O. membranos, sukurtas aukštos klasės tiesioginio srauto R.O. įrenginys, pasižymintis dideliu našumu ir vandens kokybe.
■ Realiuoju laiku filtruojamo vandens šviežumas. Daugiau jokio užsistovėjusio vandens iš indo.
■Beveik neribota filtruoto vandens gamyba. Įprastines sistemas su vandens surinkimo indais riboja jo talpa, o norint papildyti indą, reikia ilgesnių pertraukų, o tiesioginio srauto sistemą riboja tik membranos filtravimo greitis.
■ Momentinis ir nuolatinis filtruoto vandens srautas. Jis nepriklauso nuo to, kiek vandens yra inde.
■ Erdvę taupantis, kompaktiškas įrengimas, nes indo nereikia.
■ Geresnė vandens valymo kokybė dėl geresnio teršalų atmetimo greičio.
■Įprastai vienam galonui filtruoto vandens išeikvojama iki trijų kartų mažiau vandens, palyginti su įprastinėmis indų ir vandens laikymo sistemomis; taip yra dėl daug didesnio efektyvumo (regeneracijos) rodiklio. Taupo jūsų pinigus ir Žemės vandens išteklius!
■Mažesnės sąnaudos dėl ilgesnio pirminių filtrų ir membranos tarnavimo laiko, o tai savo ruožtu lemia didesnį efektyvumą: iš viso pirminiai filtrai ir membrana pagamina mažiau nuotekų kiekvienam galonui pagaminto filtruoto vandens. Taip sutaupomi išankstiniai filtrai – reikia keisti rečiau, jie filtruoja geriau.
■ Mažesnis komponentų skaičius užtikrina didesnį patikimumą.

Kaip veikia

MOD620 tiesioginio srauto atvirkštinio osmoso sistema yra daugiapakopis automatinis filtravimo įrenginys. Atstumas tarp blokų gali būti iki 50 pėdų (15 metrų). Vanduo tiekiamas per įleidimo vožtuvą, filtruotas vanduo tiekiamas per maišytuvą, o nuotekos išleidžiamos per kanalizacijos gnybtą. Išsami prijungimo schema parodyta toliau pateiktose schemose.

Paprastai abu įrenginiai – siurblio dėžutė ir atvirštinio osmoso įrenginys – yra dedami po kriaukle (pvz., virtuvėje), o filtruojamo vandens čiupas montuojamas ant kriauklės, šalia įprasto vandens čiaupo. Sumontavus įrenginį, švarų vandenį gausite tiesiog atidarę filtruoto vandens čiaupą. Siurblys įsijungs automatiškai ir realiuoju laiku gamins filtruotą vandenį tol, kol užsuksite čiaupą. Pasibaigus kiekvienam vandens gamybos ciklui, membrana bus praplaunama 18 sekundžių, tada sistema automatiškai išsijungs.

LED indikatoriai (ant siurblio dėžės bloko):

No Source (Nėra šaltinio): įleidimo linijoje nėra vandens arba jo slėgis yra mažesnis nei 7,25 psi (0,05 MPa). Įsitikinkite, kad įleidimo žarna yra prijungta ir neužlenkta, o vandens įleidimo vožtuvas atidarytas.

Working (Veikia): siurblys veikia ir prijungtas R.O. įrenginys gamina filtruotą vandenį, o filtruoto vandens maišytuvas yra atidarytas. Nereikia imtis jokių veiksmų.

Ready (Paruošta): filtruoto vandens maišytuvas yra uždarytas. Siurblys išjungtas. Nereikia imtis jokių veiksmų.

Flush (Praplovimas): vyksta 18 s membranos plovimas. Nereikia imtis jokių veiksmų.

Reset (Atstatyti): suveikė apsauga nuo tuščiosios eigos. Siurblys išjungtas. Norint atkurti normalų veikimą, įjunkite siurblio dėžės bloko maitinimą.

Slėgio jungikliai:
Siurblio bloko dėžėje yra žemo ir aukšto slėgio jungikliai. Žemo slėgio jungiklis išjungia siurblį, kai nėra įleidžiamojo vandens arba jo slėgis yra per mažas. Aukšto slėgio jungiklis išjungia siurblį, kai atsukamas filtruoto vandens čiaupas.

Siurblys:
Siurblio blokas turi žemos įtampos stiprinimo siurblį, kurį maitina transformatorius, kad siurblys veiktų saugiai.

Įleidimo vožtuvas:
Komplekte yra adapterio rutulinis vožtuvas, kurį reikia įmontuoti į šalto vandens tiekimo liniją, kad vanduo būtų tiekiamas į siurblio dėžės įleidimo angą.

Čiaupas:
Komplekte yra filtruoto vandens čiaupas, kuris paprastai montuojamas ant kriauklės arba stalviršio, kad būtų galima išleisti švarų filtruotą vandenį iš pagrindinio R.O. įrenginio filtruoto vandens išleidimo angos.

Kanalizacijos gnybtas:
Pritvirtinama standartinė 1,5 colio skersmens drenažo žarnelė, skirta nuotekoms iš siurblio dėžės išleidimo angos išleisti.

Pirminiai filtrai:
Pagrindiniame R.O. įrenginyje yra du pirminiai filtrai: nuosėdų pirminis filtras pirmojoje pakopoje ir aktyvuotos anglies pirminis filtras antrojoje pakopoje. Jie užtikrina pradinį vandens filtravimą ir apsaugo po to einančią plonasluoksnę kompozitinę R.O. membraną nuo nešvarumų ir agresyvių cheminių medžiagų, pavyzdžiui, chloro, dažnai aptinkamo vandentiekio vandenyje.

R.O. membrana:
Trečiasis ir pagrindinis filtravimo etapas – didelio našumo R.O. membrana. Ji yra “pusiau pralaidi”, t. y. praleidžia vandenį, bet neleidžia ištirpusioms dalelėms prasiskverbti. Ji padalina tiekiamą vandenį į du srautus: švarus vanduo patenka į galutinį filtrą, o tada – į maišytuvą. Nuotekos su pašalintomis dalelėmis patenka į kanalizaciją.

Galutinis filtras:
Paskutinė filtravimo pakopa – aktyvintosios anglies galutinis filtras ir (arba) remineralizacija, kad vanduo būtų gerai kondicionuojamas ir išliktų šviežias.

Specifikacijos

Eksploatavimo reikalavimai:

■ Minimalus tiekiamo vandens slėgis: 7,25 psi (0,05 MPa)
■ Didžiausias tiekiamo vandens slėgis: 80 psi (0,55 MPa)
■ Mažiausia vandens temperatūra: Vandens temperatūra: 41 oF (5 oC)
■ Optimali vandens temperatūra: 59-77 oF (15-25 oC)
■ Didžiausia vandens temperatūra: 95 oF (35 oC) / iki 105 oF (40,5 oC) trumpalaikė
■ Aplinkos oro temperatūra: 41-105 oF (5-40,5 oC)
■ Vandens šaltinis: vandentiekio vanduo, chloruotas arba nechloruotas, bakteriologiškai saugus
■ Tiekiamo vandens pH diapazonas: 4.0-11.0
■ Tiekiamo vandens drumstumas: < 1 NTU
■Tiekiamo vandens sudedamosios dalys: Kietumas (CaCO3) <180 mg/l (<10,5 gpg), geležis <0,1 mg/l, manganas <0,05 mg/l, vandenilio sulfidas 0,00 mg/l
■ Didžiausias tiekiamo vandens TDS: 1000 ppm
■ Naudoti tik patalpose.
■ Elektros įvadas: kintamosios srovės (AC) 100-240 V 50/60 Hz
■ Didžiausias linijos ilgis tarp siurblio bloko ir membranos (“padalintas įrengimas”): 50 pėdų (15 m) (gali prireikti įsigyti papildomų žarnų).
■ Žarnos: ¼”

Veikimas:

■Įrenginio našumas, pvz., filtruoto vandens tiekimo greitis, atmetimo greitis ir t. t., labai priklauso nuo vietinių sąlygų (įleidžiamojo vandens slėgio, temperatūros, TDS, užterštumo laipsnio ir t. t.) ir R.O. sistemos naudojimo būdo. Faktinis našumas gali skirtis.
■ Filtruoto vandens našumo rodiklis: Didžiausia filtravimo našumas: 525 gdp (450+75).
■ Tipinis filtruoto vandens tiekimo greitis: 0,159-0,330 g/min (0,6-1,25 l/min)
■ Tipinis membranos atmetimo lygis 1: 90 %.
■ Regeneracijos koeficientas (sistemos efektyvumas), tipinis: 60 %
■Išleidimo vandens srauto ribotuvas: 300 cm3 (ml/min) nominalusis, iki 450 cm3 darbiniu režimu, atviras srautas praplovimo režimu.
■ Automatinio praplovimo trukmė: 18±5% s
■ Apsauga nuo tuščiosios eigos: 120 minučių (siurblio dėžės blokas išjungia siurblį ir pereina į ‘reset required’ (“reikia iš naujo nustatyti”) režimą, jei nepertraukiamo darbo režimo trukmė be pertraukos pasiekia 2 valandas)

Svoris ir dydis:

Siurblio dėžės blokas:

Dydis (WDH), tik korpusas, be išsikišimų: 8.74 x 4.80 x 12.44” (222 x 122 x 316 mm)

Svoris be vandens ir žarnų: 8,6 svarų (3,9 kg)

R.O. filtravimo įrenginys:

Dydis (WDH), tik korpusas, be išsikišimų: 13,46 x 4,92 x 14,80″ (342 x 125 x 376 mm)

Svoris be vandens ir vamzdelių: 8,8 svarų (4,0 kg)

Garantija:

1 metų ribota garantija

Pakuotės turinys:

Automatinio praplovimo stiprinamojo siurblio dėžės blokas (1)

R.O. filtravimo įrenginys (1)

Adapterio rutulinis vožtuvas ⅜” x ⅜” x ¼” arba ½” x ½” x ¼” (priklausomai nuo rinkos) (1)

Teflono juostos ritinėlis (1)

Čiaupas (1)

Kanalizacijos gnybtas (1)

Veržliaraktis (1)

Vandens žarnos ¼” (20 pėdų / 6 m)

Jungiamasis atbulinis vožtuvas ¼” x ¼” (1)

Jungiamasis trišakis ¼” x ¼” x ¼” (1)

Vartotojo vadovas (1)

Montavimas

Pastabos:

1. Atjunkite šalto vandens tiekimą po kriaukle arba toje vietoje, kur bus montuojama sistema. Jei esamas vožtuvas neveikia, reikia nutraukti vandens tiekimą į namą. Tada sumažinkite vandens slėgį atidarydami šalto vandens čiaupą. Sistemos nejunkite prie karšto vandens šaltinio.

2. Priklausomai nuo vandentiekio sistemos ir kriauklės / stalviršio tipo, gali tekti naudoti tokius įrankius, kaip grąžtas, atsuktuvas, veržliaraktis ir kt. Kad montavimas vyktų sklandžiai, galite paprašyti profesionalių paslaugų teikėjo, pavyzdžiui, sertifikuoto santechniko, sumontuoti įleidimo vožtuvo adapterį, čiaupą ir kanalizacijos gnybtą.

3. Montuodami turėsite supjaustyti ¼” žarnas segmentais. Tam naudokite peilį arba panašų įrankį. Žr. toliau pateiktas diagramas, kad nustatytumėte jungimo schemą ir reikalingą žarnų ilgį. Gali prireikti įsigyti papildomų žarnų, skirtų toli siekiančiam suskaidymui ar kampiniam montavimui..

4. Kol nebaigtas montavimas, neprijunkite siurblio dėžės bloko prie elektros tinklo.

5. Pradėjus veikti, patikrinkite, ar nėra nuotėkio. Jei pastebite nuotėkį, patikrinkite, ar žarna į greitąją jungtį įkišta pakankamai giliai, kad žarna būtų užsandarinta prie O-žiedo, ir ar žarba nupjauta 90 laipsnių kampu.

SVARBU: Kad užtikrintumėte sandarumą, nupjaukite žarnas 90° kampu:

Norėdami prijungti žarną prie jungties:
1. Nuimkite užraktą, jei jis yra (savaime užsifiksuojančiose jungtyse jo nėra).
2. Pastumkite. Tvirtai įstumkite žarną iki visiškai sustos.
3. Šiek tiek patraukite movą atgal.
4. Uždėkite užraktą (jei yra).

 

 

 

Norėdami atjungti žarną:
1. Nuimkite užraktą, jei jis yra (savaime užsifiksuojančiose jungtyse jo nėra).
2. Stumkite movą ir laikykite.
3. Ištraukite žarną.
4. Uždėkite užraktą (jei yra).

Įrenginių išdėstymo vadovas:

Siurblio dėžės blokas

R.O. filtravimo įrenginys

Nepamirškite, kad šį įrenginį reikia reguliariai aptarnauti. Todėl jis turi būti lengvai prieinamas (pakeisti filtrus, membraną ir pan.).

Didžiausias žarnų jungčių ilgis tarp siurblio bloko ir R.O. filtravimo įrenginio yra 50 pėdų (15 metrų). Abu įrenginius galite pastatyti po virtuvės kriaukle arba R.O. filtravimo įrenginį galite pastatyti po virtuvės kriaukle šalia maišytuvo, o siurblio bloką – vonios kambaryje šalia elektros lizdo, šalto vandens tiekimo ir nuotekų vamzdžių.

Montavimo eiga:

Prie šalto vandens tiekimo sistemos prijunkite adapterio rutulinį vožtuvą (pridedamas). Kad išvengtumėte nuotėkio, naudokite teflono arba santechninę sandarinimo juostą. Naudokite adapterio vožtuvą be keitimo adapterio, kad būtų 1/2″ ir 3/8″ konfigūracija, arba su keitimo adapteriu galima sriegiu pritvirtinti prie abiejų vožtuvo pusių, kad būtų 1/2″ x 1/2″ arba 3/8″ x 3/8″ konfigūracija.

Padarykite ½” skylę filtruoto vandens čiaupui ir jį sumontuokite.
Patarimas: jei jau esančioje angoje yra muilo dozatorius arba vandens purkštuvas, galite jį išimti ir jo angą panaudoti filtruoto vandens čiaupui.

 

 

 

 

 

1. Maišytuvas 2. Chromuota poveržlė 3. Juoda guminė poveržlė 4. Stalviršis arba kriauklė 5. Juoda poveržlė 6. Užrakto poveržlė 7. Užveržiamoji veržlė 8. Tarpinė 9. Įvorė 10. Suspaudimo veržlė 11. Žarnos

Sumontuokite kanalizacijos gnybtą:

Kvadratinė putplasčio tarpinė su iškirptu apskritimu turi būti uždėta ant vidinės kanalizacijos gnybto pusės. Nuimkite lipnios juostos pagrindą ir priklijuokite prie kanalizacijos gnybto, kaip parodyta paveikslėlyje.

Išleidimo vamzdyje virš sifono ir vertikalioje arba horizontalioje galinėje dalyje išgręžkite ¼” skylę. Kad išvengtumėte galimos taršos, nutekėjimo jungtį statykite atokiau nuo sifono.

Nuimkite akles ir prijunkite žarneles (išsamesnė informacija prijungimo schemoje).
■ Vandens tiekimo žarną iš įleidimo vožtuvo adapterio įkiškite į siurblio dėžės bloko “įleidimo” jungtį.
■ Įkiškite tiekimo žarną iš siurblio dėžės bloko jungties “RO įrenginys” į R.O. filtravimo įrenginio tiekimo įvadą.
■ Įkiškite filtruoto vandens žarną iš R.O. filtravimo įrenginio filtrato išleidimo angos į siurblio dėžės įrenginio “filtrato” jungtį.
■ Nuotekų žarną iš R.O. filtravimo įrenginio nuotekų išleidimo angos įkiškite į siurblio dėžės įrenginio “nuotekų” jungtį.
■ Nuotekų vamzdelį iš siurblio bloko “nuotekų” jungties įkiškite į kanalizacijos gnybtą (per pasirinktinį jungiamąjį atbulinį vožtuvą) arba į nuotekų surinkimo talpą. Atbulinį vožtuvą sumontuokite rodykle tekėjimo kryptimi.
■ Žarna sujunkite R.O. filtravimo įrenginio išėjimo angą  su čiaupu.

Pirminis plovimas:

Po montavimo rekomenduojama atlikti pirminį sistemos plovimą.

■ atidarykite šalto vandens tiekimo vožtuvą;
■ atidarykite įleidimo vožtuvą;
■ atidarykite filtruoto vandens čiaupą;
■ įjunkite siurblio bloko maitinimo laidą į elektros lizdą;

■ palaukite, kol į čiaupą atitekės vanduo (tai gali užtrukti, iš sistemos gali išeiti vandens putos ir oras);
■ palaukite 2 minutes, kol vanduo iš čiaupo tekės daugiau ar mažiau tolygiai, ir užsukite čiaupą;
■ palaukite, kol baigsis automatinis praplovimas (18 s);

■ pakartokite ciklą “atidarykite filtruoto vandens čiaupą – palaukite 2 minutes – užsukite filtruoto vandens čiaupą – palaukite, kol baigsis automatinis praplovimas” 5-10 kartų;
■ baigę veiksmus užsukite čiaupą ir sistema bus paruošta naudoti.

Atkreipkite dėmesį, kad po pirminio įrengimo arba pakeituss filtrus ar membraną, filtre esantis oras gali išeiti, todėl iš filtro tekantis vanduo gali būti putotas, baltas, dėl jame esančių smulkių oro burbuliukų. Jei paliksite vandenį kelias minutes pastovėti, visi burbuliukai iškils į paviršių ir išnyks. Toks aeruotas vanduo yra švarus ir saugus. Palaipsniui per ateinančias dienas visas sistemoje esantis oras pasišalins. Kad šis procesas vyktų greičiau, pradinę plovimo procedūrą galite kartoti tol, kol būsite patenkinti rezultatu. Atkreipkite dėmesį, kad jei dėl kokių nors priežasčių vandens tiekimo sistemoje yra daug išsisklaidžiusio oro, jūsų R.O. sistema gali vėl pradėti gaminti aeruotą vandenį. Sistemos vidiniai vamzdžiai ir komponentai niekada neįsiurbia oro iš išorės, nes jie yra visiškai sandarūs ir nepraleidžia oro bei vandens.

Naudojimas

Norėdami gauti švaraus vandens, tiesiog atidarykite filtruoto vandens čiaupą. Kiekvieno vandens gamybos ciklo pabaigoje membrana bus skalaujama, o tada sistema automatiškai išsijungs. Atkreipkite dėmesį, kad R.O. membranai reikia iki 50 valandų aktyvaus veikimo, kol ji pasieks aukščiausią vandens srauto našumą, regeneracijos ir atmetimo rodiklius. Dėl jūsų saugumo ir ramybės, prieš atlikdami R.O. membranos techninę priežiūrą, atjunkite siurblio bloką nuo elektros lizdo ir uždarykite įleidimo vožtuvą, arba atostogų metu, atjunkite siurblio bloką nuo elektros lizdo ir uždarykite įleidimo vožtuvą.

Patarimai:
■ Prie žarnų linijos prieš filtruoto vandens čiaupą galite prijungti papildomą jungiamąjį trišakį, kad švarus vanduo tekėtų į kitą naudojimo vietą (pvz., vonios kriauklę arba ledo gaminimo įrenginį šaldytuve).
■ Naudojant sistemą su minkštintu vandeniu, labai sumažėja membranos gedimo tikimybė, pailgėja filtrų ir membranos tarnavimo laikas.

Filtrų ir membranos keitimas

Šioje R.O. sistemoje yra keičiamų komponentų, kurie yra labai svarbūs sistemos efektyvumui. Norint užtikrinti tokį patį efektyvumą ir teršalų pašalinimą, komponentą reikia pakeisti identiškų specifikacijų, kaip nustatė gamintojas.

Siekiant sumažinti vandens nutekėjimo riziką ir užtikrinti optimalų R.O. sistemos veikimą:
■Jei pastebėjote, kad pastebimai sumažėjo vandens srautas, kas 6 mėnesius arba dažniau keiskite vienkartinius pirminius filtrus.
■ Vienkartinį galutinį filtrą keiskite kas 12 mėnesių arba dažniau, jei pastebėsite, kad pastebimai sumažėjo vandens srautas.
■ Vienkartinę R.O. membraną keiskite kas 36 mėnesius arba dažniau, jei pastebėsite, kad pastebimai sumažėjo vandens srautas.

Nepakeitus vienkartinių filtrų ir membranos rekomenduojamais intervalais, gali sumažėti sistemos našumas ir atsirasti įtrūkimų filtrų korpusuose, dėl kurių gali atsirasti nuotekis.

Atkreipkite dėmesį, kad filtrų ir membranos talpa yra ribota. Jų tarnavimo laikas priklauso nuo tiekiamo vandens užterštumo ir sistemos naudojimo dažnumo. Faktinis našumas gali skirtis. Filtrus arba membranas gali tekti keisti anksčiau, nei nurodyta. Gamintojas rekomenduoja kas šešis mėnesius atlikti TDS testą.

Keičiami filtrai:
■ K870 (aktyvintosios anglies pirminis filtras)
■ K866 (didelio našumo R.O.membrana)
■ K856 (didelio našumo R.O.membrana)
■ K880 (aktyvintosios anglies galutinis filtras ir kondicionierius)

Pasirenkamieji galutiniai filtrai, kuriuos taip pat galima naudoti vietoj K880:
■ K875 (granuliuotos aktyviosios anglies galutinis filtras)
■ K873 (galutinis granuliuotos aktyviosios anglies su natūraliu mineralu šungitu filtras)
■ K870 (anglies bloko pirminis filtras taip pat gali būti naudojamas kaip galutinis filtras).

Kad išvengtumėte nuotėkio ar įtrūkimų ir užtikrintumėte eksploatavimo saugumą bei aukščiausią našumą, neardykite filtrų ir nebandykite jų regeneruoti.

Filtro (-ų) arba membranos keitimas:

■ uždarykite įleidimo vožtuvą
■ atjunkite siurblio dėžės bloką nuo elektros lizdo
■ sumažinkite vandens slėgį atidarydami filtruoto vandens čiaupą

■ išimkite R.O. filtravimo įrenginį iš jo vietos, kad būtų lengviau prieiti (jei reikia, atjunkite išorines žarneles) ir atidarykite įrenginio dangtį
■ suraskite keičiamą filtrą (membraną), atjunkite jo įleidimo ir išleidimo jungtis ir išimkite

Pastaba: išimkite ir vėl pakeiskite po vieną filtrą, vieną po kito. Neišimkite visų filtrų iš karto, kad nesumaišytumėte žarnelių.

■ paimkite naują filtrą (membraną) ir įstatykite jį į nuimto vietą, laikydamiesi vandens tekėjimo krypties rodyklės etiketėje, ir pakeiskite jungtis (žr. vidaus jungčių schemą).

Pastaba: jei tai yra pirminis arba galutinis filtras, reikia prijungti tik jo įleidimo ir išleidimo angą. Membranai reikia prijungti trečią išėjimą – prie nuotekų. Šis išėjimas yra membranos korpuso centre. Reikia prijungti alkūninę atbulinio vožtuvo jungtį (su rodykle) prie membranos korpuso centrinės (filtrato) išleidimo angos.
■ uždarykite dangtį, vėl prijunkite išorines žarneles ir pastatykite įrenginį į vietą

Baigę keisti filtrus arba membraną, atlikite “pirminio plovimo” procedūrą, kaip aprašyta anksčiau. Atlikę darbą, patikrinkite, ar nėra nuotėkio. Jei pastebėjote nuotėkį, patikrinkite, ar filtro / membranos korpuso žarnelės arba atšakos žarnelės į greito jungimo jungtį įkištos pakankamai toli, kad žarnelės būtų užsandarintos prie O-žiedo, ir ar žarnelės nupjautos 90 laipsnių kampu.

R.O filtravimo įrenginio vidinių jungčių schema

Griežtai rekomenduojama įrengti vandens įleidimo taške nuosėdų filtrą. Jei tokio filtro neturite, prieš siurblio bloką turėtumėte sumontuoti K161 Poly Block pirminį filtrą.

Pagaminta: Vokietija

PRIO logotipas yra DWT Deutsche Wassertechnologien GmbH, Vokietija, prekės ženklas. Čia vartojamas ® žymi Vokietijoje registruoto prekių ženklo statusą.

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?