+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

MINKŠTIKLIŲ SNOW TOWER 15 ir 25

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad pasirinkote SNOW TOWER išmanųjį vandens minkštinimo filtrą. Tikimės, kad jums patiks naudotis naujuoju prietaisu. Skirkite keletą minučių ir perskaitykte šias instrukcijas. Tai padės išvengti nereikalingos rizikos ir prietaiso sugadinimo.

Prieš montuodami ir naudodamiesi prietaisu, perskaitykite visas instrukcijas.

Sandara

Specifikacijos

ElementasParametrai
SNOW TOWER 15SNOW TOWER 25
Įtampa 100-240V-50 / 60HZ
Įleidimo / išėjimo anga3/4 "BSPT
Vandens valymo talpa (L / H)2000
Dervos tipasKatijoninės dervos
Dervos kiekis (L)1020
Darbinis vandens slėgis (MPa)0,15 ~ 0,6
Maksimalus vandens slėgis (MPa) ≤0,8
Temperatūra (° C)5-50
Santykinė oro drėgmė≤90% (25° C)
Neapdoroto vandens kietumas≤6 mmol / L (CaCO3)
Drumstumas≤2FTU
Laisvasis chloras≤0,1 mmol / L
Geležis2+≤0,3mmol / L
Ekrano režimasSkystųjų kristalų ekranas
Regeneravimo laikas2:00 (Reguliuojamas)
Atgalinio prasiplovimo laikas (min)8 ~ 15 (didesnis drumstumas, ilgesnis atgalinio prasiplovimo laikas)
Druskos & lėto skalavimo laikas (min)30 ~ 65
Druskos užpildymo laikas (min) )59
Greito skalavimo laikas (min)8 ~ 12
Druskos papildymas (kg)Druskos aukštis turėtų būti didesnis nei 2/3“ minkštinimo filtro aukščio. Žr. skyrių „SAUGA“
(P 11)
Druskos sunaudojimas (g / l)160 ~ 240 (priklauso nuo tiekiamo vandens kokybės)
Apdoroto vandens kietumas0,03 mmol / L (CaCO3)
Vandens tūris per ciklą (L)1500 (išleidžiamo vandens kietumas yra 4 mmol / L (CaCO3)3000 (išleidžiamo vandens kietumas yra 4 mmol / L (CaCO3)
Veikimo triukšmas<50 dB
G.W./N.W. (Kg)27,6/23,1 37,4/31,2
Minkštinimo filtro matmenys (mm)L390*W337*H755L390*W337*H1055
Pakuotės matmenys (mm)L430*W430*H1035L430*W430*H1328

Savybės ir funkcijos

Veikimo principas

Vandens minkštinimo filtre naudojama jonų mainų technologija. Tai padeda sumažinti kalkių apnašų (kalcio karbonato ir magnio karbonato) kiekį, kalcio ir magnio jonus kietame vandenyje pakeičiant natrio jonais. SNOW TOWER yra automatinis ir išmanus produktas. Naudojama maistinė katijoninė derva, pasižyminti dideliu srauto greičiu ir puikiu minkštinimu, todėl SNOW TOWER gali efektyviai sumažinti kalcio ir magnio kiekį vandentiekio vandenyje. Kai derva yra prisotintama, regeneravimo funkcija atstato dervos tarnavimo laiką.

Funkcijos

 • Automatinis veikimas

SNOW TOWER automatiškai apskaičiuoja vandens ruošimo apimtis pagal vartotojo nustatytą vandentiekio vandens kietumą ir parodo jį LCD ekrane. Kai nustatytas kiekis pasibaigia, sistema automatiškai pradeda regeneraciją.

 • Kelių kalbų parinktys

SNOW TOWER yra 11 kalbų variantų: anglų, ispanų, kinų, prancūzų, italų, rusų, vokiečių, turkų, lenkų, katalonų ir slovakų.

Įkišus kištuką ir įjungus po 6 sekundžių palaikykite nuspaudę mygtukus ir ilgiau nei 5 sekundes, kad patektumėte į kalbos pasirinkimo sąsają.

Valdymo skydelio aprašymas

MYGTUKAS

VALDYMAS

Mygtuko užrakto indikatorius

Šviečia, rodo, kad mygtukai užrakinti. Šios būsenos metu paspauskite bet kurį mygtuką. (Esant bet kokiai būsenai, jei per vieną minutę neatliekamas joks veiksmas, užsidega ir mygtukai užrakinami.) Sprendimas: 5 sekundes palaikykite nuspaudę ir , kol užges lemputė.

 

Meniu / Patvirtinimo mygtukas

Kai rodomas meniu režimas, paspauskite ir tada įjunkite programos rodymo režimą, kad pamatytumėte visas vertes.

Programos rodymo režime paspauskite  ir įjunkite programos nustatymo režimą, ir nustatykite visas reikšmes.

Paspauskite , kai visos programos yra nustatytos, tada garsas „pi“ reiškia, kad visi nustatymai atlikti ir grįžtama į programos rodymo režimą.

 

Rankinis / Grįžimo mygtukas

Bet kurioje būsenoje paspauskite , ir iškart galėsite pereiti prie kito žingsnio. (Pavyzdys: paspauskite , esant „Aptarnavimo“ būsenoje, jis iškart pradės regeneraciją; paspauskite , esant „Atgalinio praskalavimo“ būsenai; jis baigs valymą ir iškart pereis prie „Druskos & lėto skalavimo“.)

Paspauskite programos nustatymo režimo metu, jis grįš į meniu. Paspauskite programos nustatymo režime, jis grįš į programos rodymo režimą.

Paspauskite , kol koreguosite reikšmę, jis grįš į programos rodymo režimą tiesiogiai neišsaugojęs vertės.

 

 

Žemyn 

Aukštyn

mygtukai

Programos rodymo režime paspauskite arba, kad pamatytumėte visas vertes.

Programos nustatymo režime paspauskite arba, ir nustatykite vertes.

Norėdami atrakinti visus mygtukus, palaikykite paspaudę abu  ir 5 sekundes.

Prieš naudojimą

Prietaiso patikrinimas

Nuėmę pakuotę įsitikinkite, kad gaminys yra sukomplektuotas ir nepažeistas visi priedai yra komplekte. Nenaudokite prietaiso, jei jis akivaizdžiai apgadintas, susisiekite su vietinėmis klientų aptarnavimo tarnybomis ar pardavėju.

Prietaiso montavimas

Vandens tiekimo prijungimo instrukcija

Sujunkite vožtuvus A, B, C, įleidimo ir išleidimo vamzdžius, taip pat išleidimo į kanalizaciją angą prijunkite prie skaitmeninio valdymo vožtuvo pagal aukščiau pateiktą diagramą.

Jei reikia pakoreguoti, įjunkite vožtuvą A ir išjunkite vožtuvą B.

Kasdien naudodamiesi, įjunkite vožtuvus B ir C ir  išjunkite vožtuvą A.

Atkreipkite dėmesį: vožtuvai A, B, C neįeina į standartinį priedų rinkinį.

Elektros tiekimo grandinės prijungimo instrukcija

Patikrinkite, ar pagrindinė maitinimo šaltinio įtampa atitinka reikšmę, nurodytą skyriuje TECHNINIAI DUOMENYS.

Prijunkite prietaisą prie efektyviai įžeminto ir tinkamai įmontuoto lizdo. Jei elektros lizdas nesutampa su vandens minkštinimo filtro kištuku, kvalifikuotas specialistas pakeis jį į tinkamo tipo.

Prietaiso parengimas

Pagrindiniai nustatymai

Elementas

Nustatytas parametro

diapazonas

Gamyklinis nustatymas Proceso žingsniai Simbolis
Dienos laikas 00:00-23:59 Dabartinė vertė Kai aš užsidega  , 5 sekundes palaikykite nuspaudę ir , kol užsidegs xxx lemputė.
1. Paspauskite ir įveskite „M. Softener Para. Set“ sąsają kaip LR1. Elementą „Nustatyti dienos laiką“ sistema pasirinks automatiškai.
2. Tada paspauskite ir nustatymo sąsaja pasirodys kaip LR2; valandos reikšmė “12” mirksės. Paspauskite arba ir nustatykite valandos reikšmę.
3. Tada dar kartą paspauskite , minutės reikšmė „30“ mirksi. Norėdami sureguliuoti minutės vertę, paspauskite arba .
4. Pagaliau paspauskite ir išgirskite garsą „pi“, nustatymas atliktas.
Regeneracijos laikas 00:00-23:59 2:00 1. Paspauskite ir įveskite „M. Softener Para. Set“ sąsają kaip LR1.
2. Paspauskite ir pasirinkite elementą „Set Regen.Time“; tada paspauskite , nustatymo sąsaja pasirodys kaip LR3; valandos reikšmė “02” mirksi. Paspauskite arba ir nustatykite valandos reikšmę.
3. Paspauskite , mirksi minutės reikšmė „00“. Paspauskite arba ir nustatykite minutės reikšmę.
4. Pagaliau paspauskite ir išgirskite garsą „di“, nustatymas atliktas.
         
         

Tiekiamo vandens kietumas

50–999

mg/L

150 mg/L

1. Paspauskite ir įveskite „M. . Softener Para. Set“ sąsają kaip LR1.

2. Du kartus paspauskite ir pasirinkite elementą „Set Water Hardness“; tada paspauskite, nustatymo sąsaja pasirodys kaip LR4; Kietumo vertė „150“ mirksi. Paspauskite arba , ir nustatykite kietumo reikšmę.

3. Pagaliau paspauskite ir išgirskite garsą „pi“, nustatymas atliktas.

 

Pastaba: nustačius tiekiamo vandens kietumą, operaciniame ekrane bus rodomas visa arba likusi apdorojimo apimtis (tūris). Vartotojas gali nustatyti tiekiamo vandens kietumą, kad pritaikytų valymo apimtį (tūrį) kiekvienam gamybos ciklui, pavyzdžiui: jei norite šiek tiek sumažinti tiekiamo vandens kietumą, galite padidinti apdorojimo apimtį (tūrį).

ParametraiGamyklinis nustatymas
SNOW TOWER 15SNOW TOWER 25
Režimasminkštinimas
Vožtuvo modelisF79
Valdymo tipasSkaitiklio tipas (reguliuojamas)
Dervos tūris10L20L
Druskos užpildymo tipasViršutinis srautas (reguliuojamas)
Regeneracijos laiko intervalas30 dienų (reguliuojamas)30 dienų (reguliuojamas)
Atbulinio praplovimo laikas9 minutės (reguliuojamas)12 minučių (reguliuojamas)
Druskos & lėto skalavimo laikas40 minučių (reguliuojamas)60 minučių (reguliuojamas)
Druskos užpildymo laikas5 minutės (reguliuojamas)9 minutės (reguliuojamas)
Greito skalavimo laikas9 minutės (reguliuojamas)12 minučių (reguliuojamas)

Pastaba: šie nustatymai jau įdiegti gamykloje. Visi parametrai yra tik orientaciniai. Tinkamiausias laikas regeneracijai, atbuliniam skalavimui ir skalavimui priklauso nuo dervos kokybės. Kreipkitės į pardavėją arba klientų aptarnavimo tarnybą, jei reikia kitokių nustatymų.

Naudojimo režimas

Įjungus maitinimą L1 (žr. žemiau) 3 sekundes bus rodoma sąsaja, o tada sistema pereis į naudojimo režimą.

Minkštinimo proceso rodymas ekrane.

Naudojimo būsena 1

Naudojimo būsena 2

Atbulinio skalavimo būsena

Druskos & lėto skalavimo būsena

Druskos papildymo būsena

Greito skalavimo būsena

Veikia variklis

Darbo procesas: Naudojimas – Atbulinis skalavimas – Druska & lėtas skalavimas – Druskos papildymas – Greitas skalavimas – Naudojimas (ciklas kartojasi).

Druskos tirpalo siurbimo vožtuvas
Esant Druskos & lėto skalavimo būsenai naudojant plūdinį jungiklį, druskos tirpalo vožtuvas gali neleisti patekti orui, kuris gali turėti įtakos šios sistemos regeneracijai ir normaliam darbui. Tai reiškia, kad druskos vožtuvas atlieka oro tikrinimo funkciją.
Esant Druskos užpildymo būsenai, druskos tirpalo vožtuvas gali kotroliuoti papildomo vandens kiekį kontroliuodamas plūdinio jungiklio padėtį.

Apėjimo vožtuvas
Kai stūmoklis pastumiamas į įleidimo ir išleidimo padėtį, vožtuvas yra darbinėje būsenoje; kai jis yra apėjimo padėtyje, vožtuvas yra apėjimo būsenoje, o vanduo nepraeina per valdymo vožtuvą. Valdymo vožtuvas ir apėjimo vožtuvas yra greitai sumontuojami, puikiai užsandarinti ir lengvai montuojami. (Žiūrėkite toliau pateiktus paveiksliukus)

Maišymo mygtukas
Jei vartotojas mano, kad apdoroto vandens kietumas yra per mažas, jie gali pasikoreguoti reikalingą kietumą, reguliuodamas maišymo mygtuką. Procedūra: Prieš laikrodžio rodyklę pasukite reguliavimo varžtą (žr. paveikslėlį žemiau). Kuo platesnė padėtis, tuo didesnis bus apdototo vandens kietumas.

Bandomasis paleidimas

Sumontavus vandens minkštinimo filtrą ir nustačius atitinkamus parametrus, atlikite bandomąjį paleidimą.

Procedūra yra tokia:

Įpilkite pramoninės druskos daugiau nei 2/3“ vandens minkštinimo filtro aukščio ir rankiniu būdu įpilkite pakankamai vandens, kad visa druska ištirptų (žiūrėkite žemiau pateiktą lentelę), kad gautumėte druskos tirpalą (26%).

 

 

MODELIS

 SNOW TOWER 15

SNOW TOWER 25

Vanduo (L)

5

9

Įjunkite ir paspauskite , kad nustatytumėte Atbulinio praplovimo būseną. Lėtai atidarykite vandens tiekimo vožtuvą iki 1/4″ visiškai atidarytos padėties (NEATIDARYKIE vandens tiekimo vožtuvo per greitai, kitaip prietaisas gali sugesti ir gali nutekėti derva), ir išleiskite visą orą į FRP indą. Vartotojas šio proceso metu girdės oro išleidimo garsą sklindantį iš vamzdyno. Išleidus visą orą, iki galo atidarykite vandens tiekimo vožtuvą ir 2–3 minutes atlikite atbulinį praplovimą, kad derva prasiplautų ir būtų pašalintos priemaišos bei pažeistos dervos granulės.

Paspauskite ir užbaikite Atbulinio praplovimo būseną. Pasukite valdymo vožtuvą į Druskos & lėto  skalavimo režimą. Esant tokiai būsenai, druskos tirpalas pateks į FRP dervos rezervuarą, dervos regeneravimo procesui. Po to druskos tirpalo siurbimo vožtuvas užsidaro ir pradeda lėtą skalavimą, trunkantį 15 minučių, kuris pašalina atliekamą druskos tirpalą. Visas Druskos & lėto  skalavimo procesas trunka apie 40 minučių.

Paspauskite ir užbaikite Druskos & lėto praplovimo būseną. Pasukite valdymo vožtuvą į Druskos užpylimo būseną, įpilkite daugiau vandens, kad ištirptų druska. Kai laikas pasibaigia arba vandens lygis pasiekia pirminio nustatymo lygį, ši būsena baigiasi. Naujas prisotintas druskos tirpalas yra skirtas dervos regeneracijai sekančiam kartui.

Paspauskite ir užbaikite Druskos užpildymo būseną. Pasukite valdymo vožtuvą į Greito skalavimo  būseną, kad pašalintumėte likusį Druskos tirpalą iš FRP rezervuaro, ir sutankintumėte dervos sluoksnį, kad gautumėte geriausius minkštinimo rezultatus. Šis procesas trunka apie 7 minutes.

Paspauskite  ir baikite greito skalavimo  būseną. Pasukite valdymo vožtuvą į naudojimo būseną ir pradėkite darbą.

Pastaba: regeneruojant vanduo nėra minkštinamas. Prietaisas veikia automatiškai pagal pirminius nustatymus. Norėdami baigti tam tikrą procesą anksčiau, paspauskite .

Bandomojo paleidimo metu patikrinkite visus prievadus, vamzdžius ir jungtis, kad įsitikintumėte, kad nėra dervos ar skysčio.

Atbulinio praplovimo, Druskos & lėto  skalavimo, Druskos papildymo ir greito skalavimo trukmės pirminis nustatymas atliekamas gamykloje. Kreipkitės į pardavėją arba klientų aptarnavimo tarnybą, jei reikia nustatyti kitaip.

Įprastu režimu vartotojui nereikia nieko daryti, išskyrus įpilti tam tikrą druskos kiekį į Druskos talpą, jei druskos nėra pakankamai.

Saugos įspėjimai

Tai yra elektrinis prietaisas ir gali sukelti elektros šoką. Todėl vartotojas turėtų laikytis žemiau pateiktų saugos įspėjimų:

 • Norėdami sumontuoti, nustatyti ir išbandyti šį prietaisą, pasitarkite su profesionaliu personalu.

 • Laikykite šį prietaisą ir visas pakuotes atokiau nuo vaikų.

 • Jei tiekiamo vandens kokybė neatitinka miesto vandens normų, būtina atlikti išankstinį valymą.

 • Eksploatacijos metu vartotojas turėtų patikrinti druskos kiekį Druskos talpoje, kad jos būtų pakankamai. Kiekvieną kartą pilant druską įsitikinkite, kad jos į minkštinimo filtrą įpylėte daugiau nei 2/3”. Kai druskos kiekis yra mažesnis nei 1/3″ vandens minkštinimo filtro aukščio, laikas įpilti druskos. Žiūrėkite žemiau pateiktus paveikslėlius.

Pastaba: Pilnas druskos ištirpinimas užtrunka mažiausiai 6 valandas. Nenaudokite rupios druskos granulių vandens minkštinimo filtrui. NENAUDOKITE rafinuotos ar valgomosios druskos.

 

Pirmojo naudojimo metu arba jei prietaiso ilgą laiką nenaudojote, normalu matyti ištekantį geltoną skystį, kai prietaisas įjungiamas. 2-3 minučių skalavimas gali išspręsti šią problemą.

Kartais druskos rezervuaro apačioje esanti druska neištirpsta ir susidaro į druskos tiltelis. Vartotojas turėtų jį patikrinti ir sutrinti, kad dervos regeneracijos ir vandens minkštinimo procesai būtų efektyvesni.

Naudokite šį prietaisą esant 5–50° C temperatūrai ir esant 0,15–0,6 MPa vandens slėgiui.

Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas arba tiekiamo vandens slėgis nestabilus, nutraukite vandens tiekimą ir maitinimą; prieš pradėdami vėl naudoti, atlikite regeneravimo procesą rankiniu būdu, kad užtikrintumėte apdoroto vandens kokybę. 

Saugokitės vandens plaktuko efekto. NEATIDARYKITE ir neuždarykite vožtuvo per greitai. NEĮJUNKITE ir neišjunkite siurblio per dažnai.

Pastaba: Tiekiamo vandens slėgis kinta dienos metu (paprastai slėgis naktį yra didesnis nei dienos metu.). Atkreipkite dėmesį į kiekvieną jungtį, patikrinkite, ar per pirmąsias dvi dienas įrengus prietaisą nėra nuotėkio.

Sutrikimų šalinimas

SutrikimasPriežastisSprendimas
1. Minkštinimo filtrui nepavyksta regeneruotisA. Elektros tiekimas į įrenginį nutrauktasA. Užtikrinkite nuolatinį elektros tiekimą (patikrinkite saugiklį, kištuką, grandinę ar jungiklį)
B. Netinkamai nustatyti regeneravimo ciklaiB. Atkurkite regeneravimo ciklus
C. Valdymo vožtuvas sugedęsC. Pakeiskite valdymo vožtuvą
D. Variklis neveikiaD. Pakeiskite variklį
2. Netinkamas regeneravimo laikasA. Neteisingai nustatytas paros laikasA. Patikrinkite programą ir iš naujo nustatykite dienos laiką
B. Elektros energijos tiekimo sutrikimas truko daugiau nei 3 dienas, o paros laikas neteisinB. Iš naujo nustatyti dienos laiką
3. Minkštinimo filtras tiekia kietą vandenį.A. Apėjimo vožtuvas atidarytas arba pratekaA. Uždarykite arba suremontuokite apėjimo vožtuvą
B. Druskos rezervuare nėra druskosB. Įpilkite druskos į Druskos talpą ir palaikykite druskos lygį virš vandens lygio
C. Purkštukas užkištasC. Pakeiskite arba išvalykite purkštuką
D. Nepakankamas vandens srautas į druskąD. Patikrinkite Druskos talpos užpildymo laiką
E. O žiedas ant stovo vamzdžio pratekaE. Įsitikinkite, kad stovo vamzdis nėra įtrūkęs. Patikrinkite O žiedą ir žarnas
F. Vidinės valdymo vožtuvo dalys nesandariosF. Pataisykite arba pakeiskite valdymo vožtuvą
G. Netinkamai nustatyti regeneravimo ciklaiG. Programoje nustatykite teisingus regeneravimo ciklus
H. Dervos trūkumasH. Įpilkite dervos į mineralų baką ir patikrinkite, kodėl derva nutekėjo
I. Bloga tiekiamo vandens kokybė ar užblokuota turbinaI. Bloga tiekiamo vandens kokybė ar užblokuota turbina I. Sumažinkite tiekiamo vandens drumstumą, išvalykite arba pakeiskite turbiną
4. Minkštinimo filtras neįsiurbia druskosA. Tiekimo slėgis per žemasA. Padidinkite tiekimo slėgį
B. Druskos linija yra užsikimšusiB. Išvalykite druskos liniją
C. Druskos tinklo nuotėkisC. Pakeiskite druskos liniją
D. Purkštukas užmerktas arba sulūžęsD. Išvalykite arba pakeiskite naujas dalis
E. Vidinės valdymo vožtuvo dalys nesandariosE. Pakeiskite valdymo vožtuvą
F. Nutekėjimo anga yra užsikimšusiF. Išvalykite išleidimo į kanalizaciją angą
5. Suvartojama per daug druskosA. Per daug vandens druskos talpojeA. Žr. 6 problemos sprendimą
6. Per didelis vandens kiekis druskos talpoje arba persipildymas vandeniuA. Per ilgas užpildymo laikasA. Iš naujo nustatykite teisingą užpildymo laiką
B. Po druskos lieka per daug vandensB. Patikrinkite purkštuką ir įsitikinkite, kad druskos vamzdžio niekas neužkiša
C. Pašalinės medžiagos druskos tirpalo siurbimo vožtuve ir kamštis išleidimo angojeC. Išvalykite druskos tirpalo siurbimo vožtuvą ir druskos liniją
D. Nėra plūdinio jungiklio ir maitinimas nutrūksta esant Druskos būsenaiD. Nutraukite vandens tiekimą ir paleiskite maitinimą iš naujo. Įdiekite plūdinį jungikl
E. Užpildymas sugedoE. Pataisykite arba pakeiskite plūdinį jungiklį
7. Slėgio praradimas ar rūdiys žarnoseA. Geležis vandens tiekimo vamzdžiuoseA. Išvalykite vandens tiekimo vamzdžius
B. Geležis vandens minkštinimo filtreB. Išvalykite valdymo vožtuvą, įpilkite dervos valymo chemikalų ir padidinkite regeneravimo dažnį
C. Derva užterštaC. Patikrinkite atgalinį skystį, druskos tirpalą ir papildykite. Padidinkite regeneracijos dažnį ir prailginkite atbulinio praplovimo laiką
D. Per daug geležies tiekiamame vandenyjeD. Prieš vandens minkštinimo filtrą įdiekite geležies šalinimo įrangą
8. Derva išbėga per išleidimo angąA. Oras vandens minkštinimo filtreA. Pašalinkite orą iš vandens minkštinimo filtro
B. Apatinis sietelis sulaužytasB. Pakeiskite sietelį
C. Išleidžiama per daug vandens atbulinio praplovimo būsenojeC. Patikrinkite ir nustatykite teisingą išleidimo srauto greitį
9. Valdymo vožtuvas veikia nuolatA. Vietos nustatymo signalo laidai nutrūkoA. Patikrinkite ir vėl prijunkite vietos nustatymo signalo laidus
B. Valdymo vožtuvas sugedęsB. Pakeiskite valdymo vožtuvą
C. Pašalinės medžiagos įstrigo varančiojoje pavarojeC. Išimkite pašalines medžiagas
10. Nutekėjimas teka nuolat.A. Vidinės valdymo vožtuvo dalys pratekaA. Patikrinkite ir suremontuokite valdymo vožtuvą arba jį pa
B. Maitinimas nutrūksta atliekant atbulinį praplovimą arba greitą skalavimą.B. Nustatykite vožtuvą į naudojimo būseną arba išjunkite apėjimą. Paleiskite sistemą, kai yra maitinimas
11. Pertraukiamas ar netaisyklingas druskos tirpalo srautasA. Žemas arba nestabilus tiekiamo vandens slėgisA. Padidinkite vandens slėgį
B. Purkštukas yra užsikišęs arba sugedęsB. Išvalykite arba pakeiskite purkštuką
C. Oras dervos talpojeC. Patikrinkite ir išsiaiškinkite priežastį
12. Vanduo pratekėjimas iš kanalizacijos ar druskos tirpalo žarnos po regeneravimoA. Dėl pašalinių medžiagų valdymo vožtuve, vožtuvas negali visiškai užsidarytiA. Išvalykite pašalines medžiagas iš valdymo vožtuvo
B. Kietas vanduo susimaišė vožtuvo korpuseB. Pakeiskite vožtuvo šerdį arba sandarinimo žiedą
C. Vandens slėgis yra per didelis, todėl valdymo vožtuvas negali pasiekti reikiamos būklėsC. Sumažinkite vandens slėgį arba naudokite slėgio išleidimo funkciją
D. Esant Atbulinio praplovimo būsenai, išleidimo linija ir Druskos linija susijungiaD. Prieš išėjimą įdiekite atbulinį vožtuvą, solenoidinį vožtuvą arba į Druskos talpą įdiekite skysčio lygio reguliatorių
13. Sūrus vanduo suminkštintame vandenyjeA. Pašalinės medžiagos purkštuke, arba purkštukas sugedoA. Išvalykite ir suremontuokite purkštuką
B. Druskos vožtuvas neužsidaroB. Pataisykite ir išvalykite druskos tirpalo siurbimo vožtuvą
C. Greito skalavimo laikas yra per trumpasC. Pailginkite greito skalavimo laiką
14. Įrenginio pajėgumai mažėjaA. Regeneracijos procesas nevyksta arba regeneravimo procesas vyksta neteisingaiA. Regeneruokite pagal teisingo darbo reikalavimus
B. Derva užterštaB. Padidinkite atbulinio prasiplovimo srautą ir laiką, išvalykite arba pakeiskite dervą
C. Neteisingas druskos nustatymasC. Dar kartą sureguliuokite druskos trukmę
D. Neteisingas vandens minkštinimo filtro nustatymasD. Remiantis apdoroto vandens tyrimu, perskaičiuokite ir iš naujo nustatykite regeneravimo ciklą
E. Tiekiamo vandens kokybė blogėjaE. Laikinai regeneruokite įrenginį rankiniu būdu, tada nustatykite regeneravimo ciklą iš naujo
F. Turbina ar srauto matuoklis užstrigoF. Išardykite srauto matuoklį ir išvalykite arba pakeiskite turbiną

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?