+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

VANDENS MINKŠTINIMO

FILTRO SATURN M

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

Įvadas

Gerbiamas naudotojau,

Dėkojame, kad įsigijote mūsų vandens valymo sistemą – minkštiklį, valdomą valdikliu RX. Įrenginio veikimas pagrįstas šiuolaikine besisukančių keraminių diskų technologija, atsparia vandenyje esančių priemaišų nusėdimui. Minkštiklis su RX valdikliu yra geras pasirinkimas, kuris leis jums naudoti aukščiausios kokybės apdorotą vandenį. Prieš prijungdami prietaisą, kad išvengtumėte žalos dėl netinkamo veikimo, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti saugos taisyklėms.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

– Naudojant prietaisą ne pagal instrukcijas, sistema gali būti negrįžtamai sugadinta arba veikti netinkamai.

– Vandens valymo sistema turi būti eksploatuojama pagal paskirtį. Nesilaikant instrukcijose pateiktų naudojimo taisyklių, prarandama garantija.

– Netinkamas minkštinimo įrenginio naudojimas gali lemti sveikatos ar gyvybės praradimą.

– Nelieskite maitinimo kabelio kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis. Pastebėję maitinimo kabelio ar kištuko pažeidimą, nedelsdami kreipkitės į įgaliotąjį remonto servisą.

– Nenaudokite pažeisto prietaiso. Pastebėję gedimą, turėtumėte kreiptis į servisą, kad jis būtų suremontuotas arba patikrintas.

– Svarbu, kad vandens valymo sistema būtų saugioje vietoje. Reikia vengti minkštiklio elektrinių dalių sąlyčio su vandeniu.

– Venkite pilti vandenį ant minkštiklio ar jo dalies.

– Visus remonto darbus turi atlikti tik apmokyti ir įgalioti serviso specialistai.

– Įrenginį būtina saugoti nuo sąlyčio su aštriais įrankiais, aukštos temperatūros poveikio ar ugnies.

– Būtina tinkamai apsaugoti vietą, kurioje įrenginys prijungtas prie elektros.

– Eksploatuojant minkštiklį, reikia jį periodiškai tikrinti.

– Kad sistema tinkamai veiktų, į sūrymo rezervuarą būtina periodiškai įpilti druskos. Jei to nepadarysite, prietaisas gali veikti netinkamai arba būti sugadintas.

– Valydami minkštiklį arba jį perkeldami, atjunkite sistemą nuo maitinimo šaltinio.

– Jei prietaiso kištukas neatjungtas, reikia nepamiršti, kad įrenginyje nuolat yra įtampa.

– Neatsargus prie elektros srovės prijungto prietaiso naudojimas gali sukelti stiprų elektros smūgį arba mirtį.

– Elektros instaliacija, prie kurios bus prijungtas prietaisas, turi atitikti nacionalinius standartus.

– Saugumo sumetimais vaikai ir neįgalūs asmenys neturėtų būti šalia vandens valymo įrenginio.

BENDROJI INFORMACIJA

Kaip veikia vandens minkštiklis

Kietas vanduo į namus patenka per pagrindinį vandentiekio vamzdį. Jis patenka į minkštiklį ir teka per jonų mainų dervą (sluoksnį), kuri minkština vandenį. Tuo metu vyksta jonų mainų procesas, kurio metu jonai, lemiantys vandens kietumą, yra sulaikomi sluoksnyje ir keičiami į natrio jonus. Tada suminkštintas vanduo tiekiamas į jūsų namų vandens sistemą. Individualiai suprogramuotas minkštintuvas apskaičiuoja apdoroto vandens kiekį.

Išnaudojus nuosėdų jonų mainų pajėgumą, prietaisas automatiškai jį regeneruoja naudodamas anksčiau paruoštą sūrymą (vandenyje ištirpusią druską, sukauptą sūrymo rezervuare). Regeneracijos metu prietaisas paims užprogramuotą sūrymo kiekį į rezervuarą su jonų mainų derva. Dėl to vyks jonų mainai – jonų mainų derva bus “įkrauta” natrio jonais iš druskos ir išleis iš vandens anksčiau sugautus jonus, kurie kartu su likusiu sūrymu bus išplauti į kanalizaciją. Regeneracijos proceso metu įrenginys atgauna jonų mainų pajėgumą ir gali minkštinti vandenį. Jonų mainų procesas leidžia ilgai naudoti vandens minkštintuvą ir daug kartų regeneruoti jonų mainų dervą.

Techninės charakteristikos

SISTEMOS KOMPONENTAI

Minkštiklis 1 vnt.
Apėjimas 1 vnt.
12 V maitinimo šaltinis 1 vnt.
2,5″ veržliaraktis galvutės flanšui 1 vnt.

MINKŠTIKLIO TECHNINIAI PARAMETRAI

Informacijos tipas [vienetas] Parametro vertė / informacija
Dervos tūris [L]11
Cilindro dydis [coliai]9 x 17
Nominalus srautas [m3 / h]0,7
Įvesties jungtis / išvestis [coliai]3/4” for 79BD | 1” for 82BD
Nuotekų jungtis1/2
Sūrymo jungtis3/8
Galia [W]18
Suvartojamos druskos kiekis [kg] /regeneracija1,4
Regeneracijai reikalingas vanduo [ L]<120
Regeneracijos būdassrautas aukštyn/žemyn
Regeneracijos aktyvinimasrankinis / automatinis tūrinis / automatinis po tam tikro nepratekėjimo laikotarpio
Jonų mainų talpa52 g CaCO3/l dervos
Išmatavimai [mm]490 x 300 x 595
Svoris** [kg]17,4
Išorinis apėjimasyra
Įmontuotas išėjimo vandens kietumo reguliatoriusyra
Galimybė prijungti achlorino generatorių ***yra
** orientacinis svoris be vandens ir druskos;
***tik galvutės D versijoje - uždaras meniu

Minkštiklio schema

1. Valdymo vožtuvas yra svarbiausia minkštinimo įrenginio dalis. Jo veikimas pagrįstas keraminių diskų technologija, kurie, priklausomai nuo padėties vienas kito atžvilgiu, paleidžia vėlesnius darbo ir regeneracijos ciklus. Gamyklinių nustatymų minkštiklis gali pradėti veikti praktiškai iš karto po sumontavimo. Vienintelės vertės, kurias reikia įvesti, yra dabartinis laikas, vandens kietumas ir regeneracijos laikas (patogiausias vartotojams).
2. By-pass (apėjimas) – tai dar vienas svarbus elementas, kuris atlieka keletą svarbių minkštiklio darbo funkcijų. Jo dėka galima lengvai ir greitai prijungti arba atjungti minkštiklį nuo esamos vandens sistemos. Be to, jis leidžia pakeisti vandens srauto nustatymą įrenginyje, kad į jį patektų tik vanduo po minkštiklio arba neapdorotas vanduo. Apėjimas taip pat gali turėti maišytuvo funkciją.
3. Rezervuaras pripildomas jonų mainų derva, kurioje vyksta minkštinimo procesas. Kad prietaisas veiktų optimaliai, dervą reikia keisti ne rečiau kaip kas 10 metų (priklausomai nuo vandens kokybės).
4. Minkštiklio korpusas pagamintas iš patvaraus, lankstaus plastiko. Jis atlieka druskos ir sūrymo talpyklos funkciją. Viduje yra cilindras su jonų mainų dervos sluoksniu ir plūdinis vožtuvas, kuris kontroliuoja sūrymo lygį talpykloje ir apsaugo prietaisą nuo per didelio pripildymo. Ant šoninės korpuso sienelės yra perpylimo alkūnė.
5. Plūdinis vožtuvas reguliuoja vandens papildymą į rezervuarą ir sūrymo įsiurbimo procesą. Nuo jo tinkamo veikimo priklauso regeneracijos procesas.

Montavimas

PASIRUOŠIMAS MONTUOTI

Išpakavę prietaisą, išimkite maitinimo šaltinį ir apylankos vožtuvą iš sūkurinės talpyklos. Nekelkite prietaiso už elektros ar vandens laidų, nes jie gali būti pažeisti. Prietaisą reikia statyti kuo arčiau vandens įvado į pastatą (vandens skaitiklio, jei vanduo tiekiamas iš vandentiekio, arba hidroforo, jei elektra tiekiama iš savo įvado) ir netoli nutekamojo vamzdžio į nuotekų sistemą. Be to, prietaisui valdyti būtinas nuolatinis elektros srovės tiekimas, todėl netoliese turi būti elektros lizdas. Būtina užtikrinti, kad pagrindas būtų stabilus ir atlaikytų įrenginio, pripildyto vandens, svorį. Pasirinkta vieta turėtų būti tokia, kad periodiškai papildant druskos atsargas sūrymo talpykloje būtų galima laisvai prieiti prie prietaiso.

HIDRAULINĖ JUNGTIS

TURI MONTUOTI PROFESIONALAS
Prietaisą prie tinklų reikia prijungti lanksčiomis žarnomis (rinkinyje nėra). Tada sumontuokite ne mažesnį kaip 50 mikronų mechaninį filtrą (rinkinyje nėra). Pirminiai filtrai įrengiami siekiant apsaugoti vandens sistemas ir sanitarinius įrenginius nuo teršalų: rūdžių, smėlio dalelių, dumblo, hidraulinių sandariklių pluošto ir t. t. Mechaninius filtrus rekomenduojama įrengti prieš vandens valymo įrenginius, tai prailgins jų tarnavimo laiką ir užtikrins tinkamą įrenginio veikimą.

APĖJIMO IR ĮLEIDŽIAMO VANDENS JUNGTIS

Prietaisas turi apėjimą, kuri leidžia nesuminkštintam / neapdorotam vandeniui prireikus aplenkti minkštiklį.
– Valdymo galvutėje turi būti vandens įleidimo ir išleidimo iš prietaiso vietos (jos pažymėtos rodyklėmis, nukreiptomis į prietaiso vidų ir išorę).
– Norint prijungti apėjimą prie galvutės, į jungtis reikia įdėti tarpiklius.
– Tada įsukame jungiamuosius kaiščius į įleidimo ir išleidimo iš galvutės angas.
– Tuomet ant jungiamųjų kaiščių uždedame by-pass (apėjimą) ir pritvirtiname juos kaiščiais.
– Prie išėjimo iš įrenginio (apėjimo) turi būti turbina. Prieš pradedant montuoti, būtina patikrinti, ar turbina sukasi laisvai (pvz., stipriai į ją papūtus).
– Vandens jungčiai prie įrenginio įrengti reikia naudoti medžiagas, skirtas vandens įrenginiams.

PRIETAISO PRIJUNGIMAS PRIE NUOTEKŲ

Perpylimo žarna turi būti prijungta prie nuotekų ir pritvirtinta 1/2 colio žarnos spaustuku. Nuotekas išleidžianti žarna turėtų būti nutiesta žemiau prietaiso galvutės, neperlenka kurioje nors dalyje. Žarna turėtų būti pritvirtinta taip, kad neužlietų patalpos.

PERPILDYMO ALKŪNĖS PRIJUNGIMAS PRIE NUOTEKŲ

Lanksčią žarną reikia prijungti prie nuotekų nutekėjimo vamzdžio ir pritvirtinti spaustuku, jei tai 1/2 colio žarna. Nuotekas išleidžianti žarna turi būti nutiesta žemiau prietaiso galvutės, o ne sulenkta per kurią nors dalį. Žarna turėtų būti pritvirtinta taip, kad neužlietų patalpos.

ELEKTROS JUNGTIS

SVARBU!

Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad visos hidraulinės jungtys yra sandarios, o maitinimo šaltinis ir elektros jungtis yra sausi. Maitinimo šaltinio galą prijungiame prie valdymo galvutės elektros jungties.

PIRMASIS PALEIDIMAS 

Prieš pirmą kartą įjungdami prietaisą, į druskos talpyklą įberkite druskos ir įpilkite vandens. Palaukite apie 30 minučių, kol vandenyje ištirps pakankamai druskos. Tada rekomenduojama atlikti dervos regeneraciją.

asMYGTUKŲ APRAŠYMAS

Prijungus maitinimo šaltinį, ekrane pasirodys užrašas: Įjungta. Regeneracijos metu rodomas dabartinis regeneracijos ciklas ir vandens kiekis, kurį sistema dar gali apdoroti iki regeneracijos.

A – MENIU / PATVIRTINTI
B – PRIVERSTINIS ATKŪRIMAS / GRĮŽTI
C – ŽEMYN
D- AUKŠTYN

KONFIGŪRAVIMAS

Ekrane bus rodoma ši informacija:
– Dabartinis laikas (įveskite dabartinį laiką)
– Regeneracijos laikas (gamyklinis laikas 23:00)
– Vandens kietumas (įveskite neapdoroto vandens kietumą mg/l pagal apskaičiavimus iš toliau pateiktos lentelės)

Kietumo veietaimg CaCO3prancūziškas laipsnis f°vokiškas laipsnis dH°
1 mg CaCO3 10.10.056
1 prancūziškas laipsnis f°1010.56
1 vokiškas laipsnis dH°17.81.781

PIRMOJO REGENERAVIMO VYKDYMAS

Įrenginiui veikiant, ekrane bus rodomas dabartinio ciklo pavadinimas. Regeneracijos metu bus rodomas laikas, likęs iki ciklo pabaigos. Regeneruojant dervą, galima vartoti neapdorotą vandenį. Valdiklis pakaitomis rodo rodmenis:
1. Likusio regeneruoti vandens kiekis
2. Momentinis vandens srauto greitis
3. Dabartinis įrenginio veikimo režimas

SVARBU! Regeneravimo veikla nebūtinai turi būti atliekama užprogramuotu laiku, paspaudę regeneravimo mygtuką galite perjungti sekančius minkštiklio regeneravimo etapus.

– In serve (aptarnavimo režimas)

Įrenginys yra vandens paruošimo padėtyje. Neapdorotas vanduo pro valdiklį patenka į slėginį rezervuarą su klodu, teka per klodą ir paskirstymo vamzdžiu nukreipiamas aukštyn į valdiklį ir toliau į įrenginį.

– Brine refill (sūrymo papildymas)

Papildo sūrymo rezervuarą vandeniu, kad ištirptų druska ir sūrymas būtų paruoštas kitam regeneravimui. Jis pradeda papildyti sūrymą likus 4 valandoms iki regeneracijos proceso, nes turi sauso sūrymo rezervuaro funkciją.

PASTABA! Patikrinkite, ar vandens lygis sūrymo rezervuare nepakilo. Jei vanduo sūrymo talpykloje yra tinkamai papildytas, galite perjungti kitą režimą.

– Backwash (atgalinis plovimas)
Įrenginys yra atgalinio skalavimo padėtyje. Neapdorotas vanduo per valdiklį patenka į rezervuarą su filtro sluoksniu ir paskirstymo vamzdžiu nukreipiamas žemyn. Vanduo praplauna ir atlaisvina sluoksnį, o tada nukreipiamas į nutekamąjį vamzdį.

SVARBU! Reikėtų patikrinti, ar vanduo iš tikrųjų teka į nuotekų išleidimą. Jei vanduo išteka teisingai, galime pereiti į kitą regeneracijos režimą.

– Brine draw and slow rinse (sūrymo ištraukimas ir lėtas skalavimas)
Vandens srautas per valdymo vožtuvą įsiurbia sūrymą, kuris regeneruoja sluoksnį. Regeneracijos metu vanduo išleidžiamas į kanalizaciją. Įsiurbus visą sūrymą, jonų mainų sluoksnis lėtai skalaujamas vandeniu.

SVARBU! Patikrinkite, ar sūrymas patenka į dervos rezervuarą (jei vandens lygis sūrymo rezervuare sumažėja). Jei matome, kad vandens lygis mažėja, galime perjungti kitą regeneravimo režimą.

– Fast rinse (greitas skalavimas)
Jis užtikrina greitą sūrymo likučių nuo dervos nuplovimą ir turi įtakos tinkamam dervos išdėstymui. Skalavimo metu vanduo nukreipiamas iš viršaus per jonų mainų dervą, o paskui į viršų per centrinį vamzdelį. Reikėtų patikrinti, ar vanduo teka į išleidimo angą. Jei vanduo išteka teisingai, galime perjungti į aptarnavimo režimą.

KIETUMO REGULIAVIMAS

Vožtuve įrengtas vožtuvas, kuriuo reguliuojamas apdoroto vandens kietumo lygis. Iškart po regeneracijos proceso vandens kietumas yra artimas nuliui. Namuose rekomenduojama naudoti vandenį, kurio kietumas yra nuo 3 iki 6 vokiškų laipsnių. Norėdami padidinti apdoroto vandens kietumą, pasukite reguliavimo vožtuvo sraigtą priešinga kryptimi pagal laikrodžio rodyklę. Padidinti kietumą (padidintas priklauso nuo neapdoroto vandens kietumo) galima darant ne daugiau kaip 5 pilnus apsisukimus į kairę (kai pradinis taškas yra iki galo užsukto vandens kietumo varžto padėtis). Atlikus tokį reguliavimą, rekomenduojama atlikti vandens kietumo bandymą (galima atlikti lašelių bandymą). Jei kietumas yra per didelis, jį reikia koreguoti sukant maišytuvo varžtą pagal laikrodžio rodyklę.

SVARBU! Toliau sukant užveržtą sraigtą, gali būti atsirasti vožtuvo nesandarumas ir vandens nutekėjimas.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

PROPORCINGAS SŪRYMO SIURBIMAS

Kai faktinis vandens suvartojimas nepasiekia nustatyto vandens valymo pajėgumo, bet laikas pasiekia maksimalų regeneracijos dienų intervalą, sūrymas siurbiamas pagal faktinio vandens suvartojimo ir vandens valymo pajėgumo santykį, kuris yra taupesnis ir padeda taupyti sūrymą ir vandenį.

DRUSKOS TRŪKUMO PAVOJAUS SIGNALO FUNKCIJA

Į sistemos programą galima įvesti dervos tūrį, pridėti druskos kiekį, o sistema automatiškai apskaičiuos, ar sūrymo rezervuare yra druskos. Kai sūrymo talpykloje trūksta druskos, ji primins “Check Remaining Salt” (patikrinti likusią druską) aptarnavimo padėtyje.

DŽIOVINIMO REŽIMAS

Jis gali geriau apsaugoti dervos rezervuarą ir išvengti agresyvios dervos rezervuaro ir druskos reakcijos.

APSAUGOS NUO NUOTĖKIO FUNKCIJA

Jį galima papildyti indukcine medvilne arba nustatyti nepertraukiamo vandens tiekimo laiką ar didžiausią srautą, kad būtų uždarytas vožtuvo įėjimas ir sumažinti nuostoliai dėl vandens nuotėkio.

 

BENDROSIOS PASTABOS

LYGIO KONTROLĖ IR DRUSKOS PAPILDYMAS

Būtina reguliariai (rekomenduojama ne rečiau kaip kartą per savaitę) tikrinti druskos kiekį rezervuare, kad jos nepritrūktų. Druską reikia papildyti pagal poreikį, kad jos lygis visada būtų aukščiau vandens lygio (vandens neturi būti matyti). Turėtų būti naudojama tik valgomoji druska, skirta vandens valymo sistemai pagal standartą EN 973.

SVARBU! Sūrus vanduo (sūrymas) gali sudirginti akis, odą ir žaizdas, todėl venkite sąlyčio su sūrymo rezervuaro vidumi. Patekus į sūrymą, jį reikia greitai nuplauti vandeniu.

DRUSKOS SANKAUPŲ PREVENCIJA

Dėl didelio oro drėgnumo arba netinkamos druskos rūšies, rezervuare gali susidaryti dideli druskos gabalai (druskos nuosėdos, kitaip vadinami sankaupomis, tiltais). Dėl šio proceso gali būti sunku paruošti reikiamą sūrymo kiekį ir prietaisas negalės tinkamai atsinaujinti. Dėl to jis nesuminkštins vandens. Jei įtariate, kad susidarė druskos sankaupos (tiltas), galite švelniai paspausti druskos rezervuaro šonus ir užpilti šilto vandens ant druskos, kad nuosėdos suskiltų. Apnašas taip pat galima sulaužyti iš viršaus ilgu daiktu (pvz., vamzdeliu). Jei druska susikaupė dėl nekokybiškos druskos, išplaukite sūrymo talpyklą ir užpilkite ją tinkamos kokybės druska.

Sutrikimų šalinimas

SutrikimasPriežastisSprendimas
Nevyksta regeneracijaNėra maitinimo Patikrinkite elektros jungtis - saugiklius, kištuką, maitinimo šaltinį
Blogai nustatyta konfigūracijaPatikslinkite vožtuvo nustatymus arba kreipkitės į specialistą, kad jis teisingai nustatytų vožtuvą
Įrenginys tiekia kietą vandenįAtidarytas apėjimasUždaryti apėjimą
Sūrymo rezervuare nėra druskos
Papildykite druskos atsargas ir regeneruokite naudodami momentinio regeneravimo mygtuką
Nešvarus purkštuvas Kreipkitės į specialistą arba išvalykite purkštuvą
Sūrymo talpykla nepakankamai pripildyta vandeniu
Patikrinkite sūrymo rezervuaro pripildymo vandeniu laiko nustatymą ir regeneruokite dervą naudodami momentinio regeneravimo mygtuką
Per daug atidarytas vandens maišytuvas
Pakeiskite vandens maišytuvo nustatymą vožtuve (vandens kietumo reguliavimo sraigtas)
Vyksta regeneravimo procesas
Palaukite, kol baigsis regeneravimas
Perteklinis druskos vartojimasPer daug vandens sūrymo talpykloje
Sutrumpinkite sūrymo rezervuaro pripildymo vandeniu laiką
Per didelis sūrymo kiekis
Sutrumpinkite sūrymo papildymo laiką. Sureguliuokite sūrymo vožtuvo nustatymus
Slėgio kritimasGeležies dumblas minkštiklyje
Išvalykite valdiklį ir dervą. Padidinkite regeneracijos dažnumą ir (arba) atgalinio plovimo trukmę
Užsikimšusi vandens sistema
Patikrinkite, ar vandens priemaišos neužblokavo priešais prietaisą esančios vandens sistemos
Įėjimas į valdiklį užterštas nuo montavimo darbų likusiais likučiais
Pašalinkite likučius ir išvalykite vožtuvą
Nešvari pirminio filtravimo filtro kasetė
Išvalykite arba pakeiskite kasetę
Įrenginyje yra oroSūrymo vožtuvo gedimas. Prieš pradėdami regeneracijos procesą įsitikinkite, kad rezervuare yra sūrymo
Per daug vandens sūrymo talpyklojePer ilgas vandens papildymo į sūrymo rezervuarą laikas
Sutrumpinkite sūrymo rezervuaro pripildymo laiką
Užsikimšęs įpurškimas Išvalykite įpurškimą
Svetimkūniai sūrymo vožtuve
Pakeiskite sūrymo vožtuvą
Elektros energijos tiekimo nutraukimas pildant sūrymo rezervuarą Patikrinkite elektros tiekimą
Blogai nustatytas sūrymo vožtuvas
Sureguliuokite sūrymo vožtuvo nustatymus
Prietaisas neįsiurbia sūrymoPer mažas slėgis vandens tinklePadidinkite vandens slėgį ties įėjimu į vandens ruošimo sistemą bent iki 1,5 baro
Užsikimšusi sūrymo tiekimo į valdiklį žarnaPatikrinkite sūrymo tiekimo žarną ir pašalinkite visus svetimkūnius, kurie trukdo tekėjimui
Nuotėkis iš sūrymo žarnos į vožtuvą
Pakeiskite sūrymo žarną prie vožtuvo
Užsikimšęs purkštuvas Pakeiskite purkštuvą
Užsikimšęs nuotekų nutekėjimas
Patikrinkite nuotekų žarną ir pašalinkite visus svetimkūnius, kurie trukdo ištekėti
Nuolatinis nuotėkis į kanalizacijąPriemaišos vožtuvePatikrinkite vožtuvo vidų, pašalinkite šiukšles ir patikrinkite vožtuvo veikimą skirtingose regeneravimo padėtyse
Galios sutrikimas regeneracijos metu
Patikrinkite elektros tiekimą
Galios iškraipymai regeneracijos metuPatikrinkite elektros tiekimą
Ekrane rodoma klaida E1-E4Elektrinės ar elektroninės dalies pažeidimas Kreipkitės į specialistą
Išvalytas vanduo yra sūrus Blogai išplauta dervos tepėPatikrinkite ir užtikrinkite drenažo išleidimo angos pralaidumą. Pratęskite dervos plovimo laiką. Patikrinkite, ar slėgis vandens tinkle yra tinkamas.

Sertifikatai

RX valdikliai yra sertifikuoti:

Valstybinio higienos departamento (PZH) Nr. HK/W/0248/01/2013, kuriame nurodoma, kad RX valdikliai atitinka higienos reikalavimus ruošiant vartojimui skirtą vandenį.

ISO 9001:2000, kuriame nurodoma, kad RX valdikliai gaminami pagal ISO 9001:2000 kokybės vadybos sistemą.

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?