+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

TRINTUVO TOUCH 3

MODELIŲ T-100 IR T-101

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina šis trintuvas? Aplankykite www.blend.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Kad įsitikintumėte, jog šis maišytuvas yra tinkamos būklės ir galėtumėte maksimaliai išnaudoti jo galimybes, skirkite laiko perskaityti vartotojo vadovą ir sužinokite, kaip jį tinkamai naudoti ir prižiūrėti.

Visas šio vadovo turinys yra tik informacinis ir jei radote, kad kažkuri informacija nenurodyta, prašome informuoti mus, kad papildytume sekantį leidimą. Nuolat tobulinant produktą, dizainas ir veikimas gali būti keičiami be įspėjimo.

Tikimės, kad jums maišytuvas patiks ir padės jums pradėti kelionę į turtingesnę mitybą ir geresnę sveikatą.

Saugos instrukcijos

Svarbus pastebėjimas

Norėdami naudotis saugiai, pirmiausia perskaitykite vadovą ir laikykite jį lengvai pasiekiamoje vietoje. Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje, todėl vadovaukitės vadove pateiktomis naudojimo ir surinkimo instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad srovė, įtampa ir dažnis atitinka jūsų šalies standartą.

Prieš montuodami, ardydami ar valydami, visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.

Šio prietaiso negalima naudoti vaikams. Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vaikams žaisti su prietaisu negalima.

Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, nemerkite variklio pagrindo į vandenį (ar bet kokį kitą skystį) ir nepilkite į jį skysčių.

Jei ilgą laiką nenaudosite, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

Prieš surinkdami ar ardydami, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

Nenaudokite įrenginio, jei iškyla problemų su maitinimo laidu, maitinimo kištuku ar atsiranda kitų sutrikimų. Kuo skubiau susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Gali kilti gaisras, elektros smūgis arba susižaloti žmonės, jei naudojate neleistinas dalis ir priedus arba modifikuojate įrenginį be leidimo.

Nepalikite įrenginio be priežiūros, kai nenaudojate.

Naudodamiesi įrenginiu, įsitikinkite, kad vanduo ar bet koks kitas skystis ąsotyje neviršija didžiausios skalės, pažymėtos ant ąsočio paviršiaus.

Nenaudokite įrenginio, kai ąsotyje nėra jokių ingredientų ar skysčių.

Laikykite atokiau nuo stipraus karščio.

Įrenginys skirtas naudoti tik patalpose.

Nenaudokite įrenginio ilgiau nei 10 minučių, nes variklis gali perdegti. Nenaudokite, kol prietaisas neatvės (jei norite, kad įrenginys tarnautų ilgiau, panaudojus palikite išjungtą bent 45 minutėms).

Būkite atsargūs tvarkydami aštrius pjovimo peiliukus, ištuštindami indą ir valydami.

Būkite atsargūs, jei į įrenginį pilate karštą skystį, kad neišlietumėte.

Prieš keisdami priedus, artėdami prie judančių dalių, išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

Prieš naudojant užfiksuokite dangtį ir indą. Gaminant karštus gėrimus (sriubas), visiškai uždarykite dangtį ir pradėkite nuo mažo greičio, nes priešingu atveju didelis greitis gali taškyti skysčius ir sužaloti.

Esant perkrovai variklis automatiškai sustos, nes įsijungs vidaus temperatūros aptikimo sistema, apsauganti įrenginį nuo perdegimo pavojaus.

Įrenginys tiksliai veiks tada, kai pailsės ir atvės mažiausiai 45 minutes.

Įrenginys yra su aštriais ašmenimis. Prašome būti atsargius valant. Venkite sąlyčio su judančiomis dalimis.

Prie gaminio yra pridėtas grūstuvas. Grūstuvą naudokite tik saugiai uždėjus dangtelį. NIEKADA nenaudokite grūstuvo be dangčio.

Į indą nedėkite jokių kitų įrankių, tokių kaip šaukštai, šakutės ir peiliai, nes jie gali sugadinti ašmenis ir kitas dalis.

Įspėjimas! Elektros šokas!

Nenaudokite kištuko adapterio ar prailginimo laido.

Dėmesio: nesilaikant saugos ir naudojimo instrukcijų, gali negalioti garantija, atsirasti didelė žala arba galite susižaloti.

Kas yra dėžėje?

Patikrinkite, ar gavote šiuos elementus:
– Touch 3 maišytuvo variklio pagrindas
– Maišytuvo indelis su dangčiu ir dangčio kamščiu
– Grūdimo įrankis
– Receptų knyga
PAPILDOMAI GALIMA ĮSIGYTI
– Cikloninis maišytuvo indas
– Mentelė

Modeliai  T-100, T-101
Įtampa / dažnis žiūrėkite etiketę ant produkto pagrindo
Nominali galia 1000W – 1500W
Matmenys 19 (L) 24 (W) 48 (H) cm

ĮRENGINIO KOMPONENTAI

01 – dangčio kamštis
02 – dangtis
03 – konteineris / indelis
04 – ašmenų rinkinys
05 – pavaros lizdas
06 – pažangi jutiklinė sąsaja
07 – maitinimo blokas
08 – grūdimo įrankis
09 – saugos jungiklis
10 – pagrindo dangtis
11 – maitinimo laidas

Pradžia

IŠPAKAVIMAS

1. Išimkite visas dalis iš pakuotės ir padėkite ant švaraus plokščio paviršiaus.
2. Išsukite maitinimo laidą.
3. Patikrinkite ar visos dalys ir priedai yra komplekte ir jei ko nors trūksta, nedelsdami susisiekite su JR arba savo pardavėju.
4. Patikrinkite ar niekas neuždengia ventiliacijos angų ant apatinės maišytuvo pagrindo pusės.
5. Patikrinkite visas dalis, kad įsitikintumėte, jog jos nebuvo pažeistos pervežimo metu.
6. Jei randate kokių nors pažeidimų, nedelsdami susisiekite su JR arba savo pardavėju.

JŪSŲ MAIŠYTUVAS

Maišytuvo indo ir ašmenų surinkimas
– Jūsų maišytuvo indo komplekte bus indas, ašmenų rinkinys ir dangtis su dangčio kamščiu.
– Indas be BPA, ypač patvarus ir lengvai valomas.
– Indo dangtis yra specialus, sandariai uždaro indą, kad maišymo metu neišbėgtų skystis.
– Ašmenų rinkinys yra iš ypač atsparaus nerūdijančio plieno, kad maišymas būtų greitas, efektyvus ir patikimas.

Maišytuvo pagrindas
– Maišytuvo maitinimo bloką sudaro variklis ir išmani elektronika.
– Pažangus jutiklinis ekranas rodo lietimo funkcijas, greičio slankiklį ir kitas vieno paspaudimo funkcijas palengvinančias valdymą.
– Užgrūdintas pavaros lizdas yra pagrindo centre. Jis jungiasi su ašmenų komplektu ir valdo ašmenis.

Kaip naudoti

Surinkimas
1. Maišytuvo pagrindą padėkite vėdinamoje vietoje, ant lygaus paviršiaus, toliau nuo karščio šaltinų. Įsitikinkite, kad paviršius yra švarus, lygus, sausas.
2. Patikrinkite, ar niekas neuždengia maišytuvo angų.
3. Padėkite šalia maitinimo lizdo taip, kad jį patogiai pasiektų maitinimo laidas.
4. Saugiai ir teisingai uždėkite maišytuvo indą ant maišytuvo pagrindo (maišytuvas neveiks, jei indas bus ne vietoje, sulyginkite rodyklę ant maišytuvo ąsočio pagrindo su raudonu tašku ant maišytuvo pagrindo).
5. Įsitikinkite, kad dangtis yra tvirtai pritvirtintas, su dangčio kamščiu arba įdėtas grūdimo įrankis (grūstuvą naudokite tik per dangčio kamščio angą, uždėję dangtį).

Greito paleidimo instrukcijos
(Prieš pirmą naudojimą rekomenduojama vadovautis valymo instrukcijomis)
1. Surinkę maišytuvą, pasirinkite receptą iš pridėtos receptų knygos.
2. Vykdykite recepto instrukcijas, pirmiausia sudėkite ingredientus eilės tvarka, kuri nurodyta recepte.
3. Prijunkite maišytuvą.
4. Pritvirtinkite dangtį ant maišytuvo indo ir įsitikinkite, kad jis tinkamai pritvirtintas.
5. Tinkamai ir saugiai uždėkite užpildytą maišytuvo indą ant maišytuvo pagrindo.
6. Paspauskite jutiklinės sąsajos maitinimo mygtuką, kuris užsidegs, kai uždėsite indą ant pagrindo.
7. Laikykitės  recepto instrukcijų, naudokite nurodytą iš anksto nustatytos programos ciklą arba laikykitės maišymo instrukcijų (galite naudoti slankiklį rankiniam greičio valdymui, kai nenaudojate iš anksto nustatytos programos arba mygtuką +20, pasiekite pilną greitį 20 sekundžių laiko didėjimo intervalais.
8. Kai ciklas pasibaigs arba kai būsite patenkinti maišymo rezultatais, įsitikinkite, kad įrenginys visiškai sustojo, tik tuomet nuimkite ąsotį nuo pagrindo.
9. Panaudojus iškart išvalykite mašiną, sekdami pateikiamomis valymo instrukcijomis.

Liečiamas valdymo skydelis

Įjungimas / išjungimas  

Vieną kartą palieskite Start/Stop mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį (jis įsijungs, tik jei indas (ąsotis) yra uždėtas).
Maišymo metu palieskite mygtuką Start/Stop, kad sustabdytumėte maišymo procesą (norint pradėti maišyti spausti Start/Stop nereikia, įrenginys pradeda veikti iškart, kai paspaudžiate bet kurį kitą mygtuką).
Sumaišę, vieną kartą palieskite Start/Stop mygtuką, kad įjungtumėte laukimo režimą (nuėmus ąsotį, įrenginys automatiškai išsijungs).

+20 programa 

Paspaudus slankiklį mygtukas +20 didina maišymo trukmę 20 sekundžių intervalais. Atkreipkite dėmesį, kad paspaudus mygtuką +20 automatiškai prasidės maišymas dideliu greičiu. Naudojant šią funkciją atskirai, greitis yra nustatytas ir jo keisti negalima

Iš anksto nustatytos programos

 Pasirinkus iš anksto nustatytas programas, įrenginys paleidžiamas automatiškai ir veiks nustatytą laiką.
Programos ciklo metu paspauskite tą patį pasirinktą iš anksto nustatyto ciklo mygtuką, kad sustabdytumėte maišymą (jei reikia patikrinti konsistenciją ir pan.)
Dar kartą paspaudus tą pačią iš anksto nustatytą funkciją po sustabdymo, bus atnaujintas pasirinktas programos ciklas.
Įrenginys sustos, kai ciklas laikas pasibaigs

Liečiamas slankiklis

  Įjungę įrenginį, paspauskite jutiklinį slankiklį bet kurioje ratuko vietoje, įrenginys bus automatiškai įjungtas ir jis veiks pasirinktu greičiu.
Palietus ar slenkant pirštu palei slankiklį, greitis padidės arba sumažės priklausomai nuo lietimo krypties.
Slinkimas link simbolio – sumažina greitį. Slinkimas link + simbolio padidina greitį.
Paspaudus, mašina automatiškai įsijungs su 60 sekundžių laikmačiu ir mašina išsijungs, kai šis laikas. Baigsis.
Maišymo metu naudodami slankiklį, galite padidinti maišymo laiką 20 sekundžių intervalais paspausdami mygtuką +20.

Pulsinis režimas

 Įjungę įrenginį, paspauskite pulsinio režimo mygtuką, ir ašmenis valdysite rankiniu būdu.
Laikykite pirštą ant pulsinio mygtuko ilgiau, kad ašmenys suktųsi greičiau.
Atleidus pulsinio režimo mygtuką, ašmenys beveik akimirksniu sustoja
.

Laikas

LED ekranas leis jums žinoti, kiek laiko liko maišyti.
Pasirinkus skirtingas maišytuvo funkcijas, laikas bus nustatytas atsižvelgiant į laiko vidurkį, reikalingo kiekvienai maisto rūšiai (jums gali tekti maišyti ilgiau ar trumpiau, tai priklauso nuo jūsų skonio ir naudojamo maisto kiekio).
Šviesos diodų ekrane laikas suskaičiuojamas, o kai užsidega nulis, maišytuvas sustoja
.

MAIŠYMO CIKLAI

Iš anksto užprogramuoti ciklai

„JR Touch“ maišytuve yra išmanūs maišymo ciklai, sukurti konkrečių tipų mišiniams. Kad jums būtų paprasčiau, ciklo eigoje greitis padidės, sumažės ir automatiškai išsijungs. Iš anksto nustatytos programos leidžia naudoti daugybę receptų ir funkcijų. Norėdami naudoti konkretų ciklą, tiesiog įjunkite mašiną ir užpildykite ąsotį. Paspauskite pasirinktą iš anksto nustatytą mygtuką ir mašina automatiškai paleis pasirinktą ciklą.

Norėdami naudoti konkretų ciklą, vadovaukitės instrukcijomis.

 

Sultys – sultys, žalieji gėrimai.

 

Glotnučiai – pieno kokteiliai, žalieji kokteiliai, vaisių kokteiliai, tirštesni gėrimai.

 

Karšti gėrimai – sriubos, fondiu, sirupai, karštas šokoladas.

 

Ledai – ledai, šaldytas jogurtas, šerbetas

Malimas / padažas – padažai, užpilai, tešla, riešutai, miltai

Pulsas – naudokite pulsinį režimą kapojimui, greitam maišymui, smulkinimui dideliu greičiu

 +20 – naudojant slankiklį, maišymui pridedama 20 sekundžių. Taip pat galite paspausti +20, kad pradėtumėte maišyti dideliu greičiu ir nustatyti laiką 20 sekundžių intervalais (negali būti naudojamas kartu su iš anksto nustatytomis programomis (ciklais)).

* Faktinis vaizdų dizainas gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo įsigyto maišytuvo modelio

Glotnučiai  

Glotnučių funkcija yra programa, puikiai tinkanti tirštesniems gėrimams, pavyzdžiui, kokteiliams, pieno kokteiliams ir kt., gaminti. Ciklas paspartės ir sulėtės, taip pat pulsuos įvairiu metu, kad būtų sukurta norima tekstūra. Glotnučių programos naudojimas yra paprastas. Tiesiog laikykitės savo recepto ir įstatykite indą teisingai. Tada tiesiog užfiksuokite dangtį ir paspauskite funkciją. Jei reikia, labai dideliems kiekiams galite panaudoti grūdimo įrankį, kad maistas judėtų. Jei norite lygesnės savo kokteilio tekstūros, apsvarstykite galimybę naudoti sulčių programą ar didelį greitį.

 

Sultys

Sulčių programa yra šiek tiek ilgesnė programa, kuri tam tikru metu veikia didesniu greičiu, lyginant su glotnučių programa. Ši programa skirta maišyti kietus ingredientus, tokius kaip morkos, burokėliai, sėklos ir kt. Idealiai tinka maišyti iki smulkesnės konsistencijos ir puikiai tinka smulkinti sėklas, stiebus, kietas odeles ir pan. Galite drąsiai pakartoti šį ciklą kelis kartus, kad pasiektumėte norimą tekstūrą.

 Karštieji gėrimai

Tai yra platus ciklas, skirtas maišyti ir kurti karštus receptus. Laiko trukmė ir trintis, kurią sukelia peiliai, šildo ingredientus. Ji idealiai tinka gaminant karštą šokoladą, fondiu ir taip pat karštas sriubas. Ašmenų greitis sušildys ingredientus. Svarbu įsitikinti, kad naudojami švieži ingredientai nėra karšti, prieš dedant juos ir naudojant šį ciklą, nes įrenginys juos gali per daug užkaitinti.

Ledai

Ši programa puikiai tinka gaminant šaldytus skanėstus, tokius kaip ledai, šaldytas jogurtas, šerbetas ir kt. Kad jūsų skanėstai išliktų šalti, įrenginys didins ir lėtins greitį. Tiesiog įdėkite indą, užfiksuokite dangtį ir paspauskite ledų programą. Naudokite grūdimo įrankį, kad įstumtumėte sušalusį maistą į peilius, arba naudokite papildomą cikloninį indą. Baigusi ciklą mašina pati išsijungs.

Malimas / padažas 

Tai ciklas, skirtas gaminti tokius patiekalus kaip riešutų sviestas, padažai ir malti kavos pupeles, gaminti miltus ir pan. Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite papildomą cikloninį indą. Jei norite sukurti labai subtilų, pageidaujamos tekstūros padažą, tam tikrą laiką turėsite tiesiog naudoti greičio slankiklį ir nustatyti mažiausią greitį.

Pulsas

Galite naudoti pulsavimo nustatymą, kai jums reikia maišyti labai trumpai, o ne ilgo maišymo ciklo. Plakti, kapoti, smulkinti, malti galima naudojant pulsinį režimą. Ašmenys suksis ir maišytuvas veiks tol, kol spausite programos piktogramą. Įrenginys sustos, kai tik atleisite piktogramą.

+20

Funkciją +20 galima naudoti dviem skirtingais būdais. Paspaudus šią piktogramą, maišymo laikas pailgės 20 sekundžių. Kai naudojate slankiklį mišinio greičiui nustatyti, galite pailginti mišinio laiką, jei jums reikia maišyti ilgiau. Antrasis būdas naudoti šią piktogramą yra tiesiog pradėti maišyti paspaudus. Mašina automatiškai įsijungs dideliu greičiu 20 sekundžių. Maišymo metu galite dar kartą paspausti, kad pridėtumėte dar 20 sekundžių. Tai tinka pagrindiniam didelės spartos maišymui, kai žinote, kad darbą atliks didelis greitis. Pradėjus maišymą, paspaudus piktogramą +20, nustatomas didelis maišymo greitis ir jo pakeisti negalima. Kad pakeistumėte rankinio maišymo greitį ir laiką, įrenginį būtinai įjunkite pirmiausia paliesdami slankiklį.

Slankiklis

„JR Touch 3“ jutiklinis slankiklis leidžia tiksliai reguliuoti maišytuvo greitį, kai norite šiek tiek daugiau valdyti. Jei žinote greitį ir laiką, kurį reikia naudoti norint pasiekti reikalingą rezultatą, vietoj iš anksto nustatytų programų galite naudoti rankinį valdymą. Slenkant pirštu į dešinę link + piktogramos, greitis padidėja, o paslinkus į kairę – greitis sumažėja. Atkreipkite dėmesį, kad slankiklio negalima naudoti maišant iš anksto nustatytomis programomis.

Atsargumo priemonės

Apie dangtį ir dangčio kamštį
Sumontavę dangtį ant ąsočio, įdėkite dangčio kamštį į dangčio vidurį ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad pritvirtintumėte.
Prieš pradėdami maišyti, įsitikinkite, kad dangtis tvirtai pritvirtintas. Jei dangtis neuždėtas, gali pratekėti, o jei gaminate karštą patiekalą – galite susižeisti.
Prieš naudodami grūdimo įrankį, nuimdami dangtelio kamštį ir įstatydami grūstuvą, įsitikinkite, kad dangtis yra tvirtai pritvirtintas ant ąsočio ir mašina neveikia.

Kitos svarbios atsargumo priemonės
Ilgai maišant ir maišant mažai skysčio turinčius ingredientus, tokius kaip grūdai ar kavos pupelės, įrenginys gali užkaisti ir suveikti variklyje įmontuotas apsaugos mechanizmas. Jei ingredientai yra tiršti arba labai sausi, įsitikinkite, kad pradedate maišymą mažu greičiu ir palaipsniui didinkite greitį. Jei ingredientai yra labai tiršti ir sunkiai maišomi, išjunkite įrenginį, sumažinkite ingredientų kiekį arba įpilkite skysčio, kad sumažėtų klampumas.
Perkaitęs variklis išsijungs. Prieš naudodami dar kartą, išjunkite maišytuvą ir leiskite jam atvėsti.
Eksploatacijos metu įsitikinkite, kad dangtis ir dangčio kamštis yra gerai pritvirtinti ir sandariai uždaryti. Tai padės išvengti, ąsotyje esančio maisto išsitaškymo ir nesužeis jūsų.
Operacijos metu NEGALIMA į maišytuvo indelį kišti rankų, dėti įrankių (pvz., šaukšto), kitų kietų daiktų, nes kyla pavojus, kad galite susižeisti arba patirti nuostolių.
Ingredientų maišymo metu, nenaudokite jokių kitų įrankių, išskyrus grūdimo įrankį.
Gaminant karštus gėrimus (sojų pupelių pieną, sriubą, karštus gėrimus ir pan.), įsitikinkite, kad dangtis tvirtai pritvirtintas.
Gaminant padažus, riešutų sviestą, pastas, miltus ir kt., ingredientų tūris turi būti nuo 3 iki 5 puodelių (nebent naudojate papildomą cikloninį indelį). Nenaudokite nuolat ilgą laiką. Maistas gali pridegti dėl perkaitimo. Per didelis sausų ingredientų kiekis taip pat gali sukelti perkrovą ir pakelti variklio temperatūrą.
Prieš kietus, pavyzdžiui, ledo kubelius, pirmiausia dėkite skystus ir minkštus ingredientus.
Nenuimkite indo, kol peiliai pilnai nesustos, nes galite sugadinti pavaros lizdą.

Jei užuodžiate degimo kvapą, nedelsdami sustabdykite mašiną. Tai gali atsitikti dėl per didelio ingredientų kiekio arba jei peiliai ir pavaros lizdas nėra susijungę

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami įsitikinkite, kad maišytuvas atjungtas
Indo paviršių nuvalykite minkštu skudurėliu ar kempine. Variklio pagrindą nuvalykite drėgna šluoste.
Po naudojimo galite nuimti dangtį ir praskalauti indo vidų švariu vandeniu.
Norėdami kruopščiau išvalyti, į stiklainį įpilkite 2 puodelius švaraus vandens ir ploviklio ir užfiksuokite dangtį. Paspauskite „Sultys“ programą ir uždėkite ranką ant dangtelio viršaus (rekomenduojama atlikti plovimo programą prieš pirmą kartą naudojant įrenginį).
Išvalę ąsotį padėkite ant nusausinimo lentos, apverstą žemyn, kad išdžiūtų.

Ilgalaikė sanitarija
Jei norite išvalyti po ilgesnio laiko, užpildykite maišytuvo indą karštu vandeniu ir dviem šaukšteliais baliklio. Maišykite 10 sekundžių, kad vanduo sumaišytų su balikliu ir leiskite pastovėti 5 minutes.
Ištuštinkite vandenį ir baliklį, gerai nuplaukite ir apverskite ąsotį aukštyn dugnu, kad išdžiūtų.

Valymo atsargumo priemonės
NIEKADA nemerkite variklio pagrindo ar maitinimo laido į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
Maišytuvo indai taip pat neturėtų būti merkiami. Per sandariklius prasiskverbęs vanduo sutrumpins ąsočio tarnavimo laiką. Išvalę ąsotį laikykite aukštyn dugnu, kad išdžiūtų.
Aukšta temperatūra gali sugadinti indo sandariklius. Ąsotį rekomenduojama plauti rankomis arba naudotis aukščiau pateiktomis valymo instrukcijomis.

DĖMESIO
Džiovindami ąsotį, pastatę jį aukštyn dugnu, nuvalykite vandens likučius nuo dugno. Laikykite jį toliau nuo kriauklės ir čiaupų, kad vanduo nepatektų į dugną ir nerūdytų peiliai bei metaliniai komponentai.

Sutrikimų šalinimas

ProblemaGalima priežastisGalimas sprendimas
Maišytuvas neįsijungia-Indas nėra tiksliai pritvirtintas.
-Įrenginys neprijungtas prie elektros tinklo.
-Saugiklio arba automatinio jungiklio sutrikimas.
-Įsitikinkite, kad ąsotis uždėtas teisingai.
-Patikrinkite kištuko saugiklį ir grandinės pertraukiklį namuose.
-Patikrinkite kištuką ir namo automatinio jungiklio saugiklį.
Veikimo metu įrenginys staiga sustoja-Ąsotis netinkamai pastatytas ant variklio pagrindo.
-Variklis perkaito ir išsijungė.
-Patikrinkite ąsotį ant pagrindo ir vėl įjunkite.
-Išjunkite ir atjunkite įrenginį. Leiskite atvėsti mažiausiai 45 minutes, tada bandykite dar kartą.
Nenormalus triukšmas darbo metu arba triukšmo lygio pokyčiai.-Arba ąsotis, arba pagrindas surinkti netinkamai.
-Svetimas objektas įstrigo ant disko lizdo.
-Pavaros lizdo ar ašmenų agregato pažeidimai.
- Variklio pažeidimas.
-Išjunkite mašiną ir nuimkite ąsotį. Patikrinkite, ar ant pagrindo nėra pašalinių daiktų. Pakeiskite indą.
- Nuimkite dangčio kamštį ir sumaišykite ingredientus naudodami grūdimo įrankį.
-Jei indas veikia triukšmingai, kai naudojamas be jokių ingredientų, ašmenų komplektas yra atsipalaidavęs arba gergždi, kai pasukamas ranka, arba variklio garsas keistas, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
Netenkina mišinio tekstūra -Kavitacija ąsočio viduje maišant.
-Kavitacija suformuoja oro kišenę, o maišytuvo mentė laisvai sukasi oro kišenėje.
- Sudedamosios dalys nebuvo maišomos pakankamai ilgai.
- Pažeisti ašmenys.
-Galimos kavitacijos priežastys yra per karštas, šaltas ar per kietas mišinys.
-Sumažinkite ledo kiekį arba padidinkite mišinio temperatūrą, įpilkite vandens ir kt.
-Padidinkite maišymo laiką, rankiniu būdu naudokite pulsavimo režimą. Išbandykite ilgesnį ciklą ir pan.
- Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir nuimkite ąsotį. Patikrinkite, ar vizualiai peiliai nėra pažeisti. Sukite ranka, jei jie nejuda laisvai, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
Visos šviesos įsijungia, bet neveikia jutikliniai mygtukai- Sutrikimą sukėlė jutiklinio skydelio sistemos gebėjimas kaupti elektros krūvį.
- Atsitiktinis dviejų mygtukų paspaudimas vienu metu.
-Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Prijunkite dar kartą ir palieskite Start / Stop mygtuką, kad paleistumėte iš naujo.
-Palieskite vieną mygtuką ir įsitikinkite, kad vienu metu paspaudžiamas tik vienas mygtukas.

DĖMESIO Aukščiau pateiktos bendros problemos, su kuriomis gali susidurti vartotojai ir galimi jų sprendimai. Dėl kitų su įrenginiu susijusių problemų, nenurodytų aukščiau, susisiekite su JR arba vietiniu klientų aptarnavimo skyriumi ir paprašykite, kad  atliktų diagnostiką ir suremontuotų.

NEBANDYKITE atidaryti įrenginio ir taisyti patys. Tai padarius garantija negalioja. Visada kreipkitės pagalbos į JR arba klientų aptarnavimo centrą

.

PASIRENKAMAS CIKLONINIS INDAS

Jei nusprendėte įsigyti papildomą cikloninį indą, kad pagerintumėte JR Touch maišytuvą …. SVEIKINAME!

Dabar galite naudoti neįtikėtiną, asmeninio dydžio indelį, tad sukurti daugybę receptų bus daug lengviau. Cikloninis indelis sukurtas tam, kad lipnus maistas ir sumaišyti ingredientai neužstrigtų vidinėse indo pusėse, o tai paprastai neleidžia tolygiai, greitai ir efektyviai sumaišyti.

Naudokite cikloninį indelį, kad būtų lengviau sukurti daug labai tirštų maisto produktų, įskaitant:

1) Riešutų sviestą

2) Humusą

3) Datulių pastą

4) Bulvių košę

5) Sėklų pastą ir Tahini

6) Standartiniam maišymui taip pat galite naudoti cikloninį indelį ….ir daug daugiau

Tai, žinoma, galima gaminti ir standartiniame didesniame inde. Tačiau cikloninis indelis tai padaro paprasčiau ir greičiau.

Naudojant cikloninį indelį, daugumą šių tirštų receptų galima sukurti vos per 30 sekundžių. Norėdami naudoti indą, tiesiog uždėkite ant maišytuvo pagrindo ir pridėkite norimų ingredientų, tokių kaip migdolų riešutai. Įstatykite besisukančias mentes į indą ir pradėkite maišyti. Maišymo metu sukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę, kad ingredientai judėtų ir mišinys būtų lygus, tolygus… LENGVA!!

SVARBU: Kieti ingredientai, tokie kaip riešutai, maišymo pradžioje privers dangtį kilti aukštyn. Naudodami cikloninį indą, dangtį visada laikykite.

Paprastas migdolų sviesto receptas

Ingredientai – 1 puodelis migdolų

Sudėkite migdolus į cikloninį indą ir uždėkite ant maišytuvo pagrindo. Pritvirtinkite besisukančias mentes inde (galite pridėti daugiau ingredientų per besisukančią rankeną, nuėmę viršutinį kamštį) Norėdami nustatyti greitį, naudokite slankiklį ir maišykite 30–40 sekundžių arba tol, kol pasieksite pageidaujamą tekstūrą. Sukite rankenėles pagal laikrodžio rodyklę.

GARANTIJA 3 METAI 

GARANTIJA KOMERCINIAM NAUDOJIMUI 1 METAI

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?