+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

VANDENS MINKŠTINIMO ĮRENGINIŲ KEMAN

MODELIŲ: KM-CF-M2; KM-SOFT-C1; KM-SOFT-C2; KM-SOFT-D; KM-SOFT-R1; KM-SOFT-R2; KM-SOFT-W1; KM-SOFT-W2


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote šį įrenginį. Prieš naudojant įrenginį, prašome perskaityti instrukcijas ir griežtai jų laikytis.

Pastabos: kad apsaugotumėte vandens minkštiklį nuo sugedimo ar/ir nekorektiško veikimo, druską sūrymo bako užpildymui pirkite pas įrenginio pardavėją.

Valdymo komponentus valdo elektros grandinė. Kai kurie užprogramuoti parametrai bus prarasti, jei elektros energijos tiekimas nutrūks ilgiau nei 48 valandas, o vandens minkštinimo sistema regeneracijos procesą atliks netinkamu laiku. Primygtinai rekomenduojame, nutrūkus elektros energijos tiekimui patikrinti laikmatį.


ĮSPĖJIMAI

1) Neperskaičius ir nesupratus šio naudotojo vadovo turinio, NEGALIMA atlikti jokių operacijų su valdymo vožtuvu.

2) Gabenant, montuojant ir naudojant šį įrenginį griežtai draudžiama jį pakreipti, pakreipus įrenginį jo vidų galima pažeisti.

3) Regeneracijos metu vanduo NĖRA minkštinamas. Regeneracijos metu NEREKOMENDUOJAMA naudoti vandens, priešingu atveju galimas neigiamas poveikis regeneracijos rezultatui.

4) Atlikite regeneracijos ciklą po to, jei įrenginys ilgą laiką buvo nenaudojamas, o po to kelioms minutėms užsukite čiaupą, prieš vėl pradėdami įprastai naudoti. NEGALIMA atjungti maitinimo šaltinio aptarnavimo metu, kad laikmatis, kontroliuojantis regeneracijos funkciją, veiktų normaliai.

5) Jei tiekiamo vandens kietumas stipriai pasikeičia, vartotojo nustatymų meniu pakeiskite Water Hardness (Vandens kietumas) nustatymus.

6) Karštas vanduo gali sugadinti minkštinimo sistemą, vandens boilerių ir vandens šildytuvų naudotojai turi užtikrinti, kad bendras vamzdyno tarp minkštintuvo ir boilerio ilgis būtų ne mažesnis kaip 3 metrai, jei nepavyksta pasiekti reikiamo vamzdyno ilgio, rekomenduojama tarp filtro ir boilerio įrengti atbulinį vožtuvą.

7) Tiekiamo vandens slėgis turi būti nuo 0,1 iki 0,6 Mpa, neleidžiamas neigiamas vandens slėgis.

8) Įleidimo ir išleidimo jungiamuosiuose sektoriuose neleidžiama naudoti jokių cheminių medžiagų. Jokiais įrankiais negalima naudoti pernelyg didelės jėgos, galinčios pažeisti plastikines jungiamąsias dalis. Atsarginės jungiamosios dalies medžiagos neįeina į garantijos apimtį.

9) Minkštikliui reikalinga aplinkos temperatūra yra 1 -39 °C. Saugokite minkštiklį nuo užšalimo.

10) Jei įvyktų nelaimingas atsitikimas dėl nuotėkio, ant grindų netoli minkštiklio pastatykite vandens lataką.

11) Nedėkite jokių sunkių daiktų ant minkštiklio, venkite tiesioginių saulės spindulių ir kitų karščio šaltinių. 

12) Kaip regeneratorių rinkitės regeneracinės druskos tabletes.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

Veikimo principas

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

MODELIAI/
CHARAKTERISTIKOS
M-CF-M2KM-SOFT-C1KM-SOFT-C2KM-SOFT-D
Didžiausias tiekiamo vandens kietumas58,5 °N (999 mg CaCO3)58,5 ° N (999 mg CaCO3)58,5 ° N (999 mg CaCO3)58,5 ° N (999 mg CaCO3)
Maksimalus srautas su vandens minkštinimo garantija2500 l / h500 l / h800 l / h
800 l / h
Dervos kiekis (katijonų mainų derva)25 litrai 5 litrai6.5 litrų16 litrų
Dervos talpos modelis10350713 07170735
Darbinė temperatūra5–50 ° C 5–50 °C5–50 °C5–50 ° C
Rekomenduojamas tiekimo slėgis
1.5–5 barai (maks. 6 barai) 1.5–5 barai (maks. 6 barai) 1.5–5 barai (maks. 6 barai) 1.5–5 barai (maks. 6 barai)
Vandens tiekimo jungtis
1" 1"1"1"
Kanalizcijos jungtis
φ18mm1/2"1/2"1/2"
Valdymo blokas
AF2-LCDASD2-LCDASD2-LCD
ASD2-LCD
Maitinimo šaltinis110V-220V / 50Hz (yra saugus transformatorius) 110V-220V / 50Hz (yra saugus transformatorius)
110V-220V / 50Hz (yra saugus transformatorius)110V-220V / 50Hz (yra saugus transformatorius)
Žmonių, naudojančių vandenį, skaičius
1 - 61 - 21 - 21 - 5
Filtro išmatavimai34x34x103 cm44x22x52 cm44x22x61 cm44x24x108 cm

PastabosBūtina prijungti prie nuotekų sistemosBūtina prijungti prie nuotekų sistemosBūtina prijungti prie nuotekų sistemosBūtina prijungti prie nuotekų sistemos
Kita informacijaTelpa po kriaukleTelpa po kriaukle

MODELIAI/
CHARAKTERISTIKOS
KM-SOFT-R1KM-SOFT-R2KM-SOFT-W1KM-SOFT-W2
Didžiausias tiekiamo vandens kietumas58,5 ° N (999 mg CaCO3)58,5 ° N (999 mg CaCO3)58,5 ° N (999 mg CaCO3)58,5 ° N (999 mg CaCO3)
Maksimalus srautas su vandens minkštinimo garantija500 l / h
2000 l / h1000 l / h2500 l / h
Dervos kiekis (katijonų mainų derva)5 litrai16 litrų12.5 litrų25 litrai
Dervos talpos modelis0713073510171035
Darbinė temperatūra5–50 °C5–50 ° C5–50 ° C5–50 ° C
Rekomenduojamas tiekimo slėgis
1.5–5 barai (maks. 6 barai)1.5–5 barai (maks. 6 barai)1.5–5 barai (maks. 6 barai)1.5–5 barai (maks. 6 barai)
Vandens tiekimo jungtis
1"1"1"1"
Kanalizcijos jungtis
φ18mmφ18mmφ18mmφ18mm
Valdymo blokas
ASD2-LCD
ASD2-LCD
ASD2-LCD
ASD2-LCD
Maitinimo šaltinis110V-220V / 50Hz (yra saugus transformatorius)
110V-220V / 50Hz (yra saugus transformatorius)
110V-220V / 50Hz (yra saugus transformatorius)
110V-220V / 50Hz (yra saugus transformatorius)
Žmonių, naudojančių vandenį, skaičius
1 - 41 - 61 - 41 - 6
Filtro išmatavimai23x45x49 cm23x45x105 cm

44x33x66 cm44x33x110 cm
PastabosBūtina prijungti prie nuotekų sistemos
Būtina prijungti prie nuotekų sistemos
Būtina prijungti prie nuotekų sistemos
Būtina prijungti prie nuotekų sistemos
Kita informacijaTelpa po kriaukleTelpa po kriaukle

KOMPONENAI

Automatinis valdymo vožtuvas:

Korilo plastikas, patvirtintas FDA
Didelis atsparumas korozijai; nerūdijantis
Inovartyvus dizainas, ištobulinta struktūra

Užpildas:

Aukštos kokybės anijonų mainų derva (maisto klasės)


FRP indas:

Polietileno medžiaga, pagaminta maisto ir maisto pramonės šakoms
Lengvos, atsparios dideliam slėgiui, nerūdija

Sūrymo vožtuvas:

Išmani struktūra, saugi ir patikima
Atsparus dideliam slėgiui

FUNKCIJOS IR YPATYBĖS

Automatinis vožtuvo valdymas
24 valandų valdymas ir stebėjimas naudojant laikmatį, automatiškai regeneruoja medžiagų (užpildo terpės) sluoksnį sistemos nustatytu regeneracijos laiku pagal nustatytą regeneracijos dažnį arba vandens kietumą ir tūrio balansą.
Automatiškai apskaičiuoja ir sukuria moksliškesnį ciklo planą pagal tiekiamo vandens kokybę ir faktinį vandens naudojimą.

Ciklai:

Darbinis: Vanduo, kurio slėgis ir srautas yra tinkamas, patenka į minkštinimo įrenginį, o vandens kietumo katijonai (Ca2±, Mg2± ir kt.) vandenyje pakeičiami Na+ regeneruojančiose medžiagose, tada minkštinimo sistema tiekia suminkštintą vandenį per išėjimą.

Atgalinis plovimas: Kai jonų mainų dervos nustoja veikti, dervų sluoksnį reikia regeneruoti. Prieš regeneruojant dervų terpę, būtinai reikia atlikti atgalinį praplovimą tam, kad pašalinti dervų klode esančius likučius bei atlaisvinti (išpurenti) paveiktą dervų terpę, kad regeneracija būtų efektyvesnė.

Sūrymas: Tam tikros koncentracijos ir srauto greičio sąlygomis sūrymas teka per visą dervų sluoksnį, taip dervos yra prisotinamos ir vėl įgyja minkštinančias sąvybes.

Praplovimas: Praplaukite dervų sluoksnį, kad pašalintumėte regeneranto (druskos) likučius, likusius po sūrymo etapo. Skalaukite, kol vandenyje iš išleidimo angos nebus regeneranto; skalavimas turi įtakos geresniam minkštinimui. 

Užpildymas: Užpildykite sūrymo rezervuarą vandeniu, kad kitam regeneravimui reikalinga druska ištirptų.

PE sūrymo rezervuaras: Vanduo ir druska patenka į sūrymo rezervuarą, kur druska nuolat tirpsta, kol vanduo prisisotina druskos.

VEIKIMAS

Šį gaminį galima pradėti įprastai naudoti iš karto po įrengimo ir regeneracijos bandymo; jokių kitų operacijų atlikti nereikia, nebent atsitiktinai nutrūktų elektros energijos tiekimas.

Minkštinimo įrenginį turėtų įrengti ir paruošti kvalifikuotas asmuo, jokių kitų operacijų atlikti nereikia, jei visą laiką yra įjungtas maitinimas ir sūrymo rezervuare yra pakankamai druskos.

Vieninteliai reikalavimai montavimui yra trys vandens vamzdžių angos (įleidimo, išleidimo, drenažo (kanalizacijos)) ir maitinimo šaltinis.

Dervos rezervuaro užpildymas vandeniu (pradžia)

Nustatykite valdiklį į atvirkštinio praplovimo padėtį, tada labai lėtai atidarykite vandens tiekimo vožtuvą maždaug iki 1/4 atidarymo padėties ir leiskite vandeniui lėtai tekėti į dervos rezervuarą (jei atidarysite per greitai arba per daug, gali dingti derva). Kai iš rezervuaro išeis visas oras (vanduo pradės tolygiai tekėti iš išleidimo angos), atidarykite pagrindinį tiekimo vožtuvą iki pilnos padėties.

Leiskite vandenį, kol išleidžiamas vanduo taps skaidrus.

Atjunkite vandens tiekimą ir palikite įrenginį stovėti apie penkias minutes, kad iš rezervuaro išeitų visas jame esantis oras.

Sūrymo rezervuaro užpildymas

Po dervos rezervuaro užpildymo rankiniu būdu inicijuokite visą regeneravimo ciklą, kad į sūrymo rezervuarą būtų pripilta tinkamo vandens.

Pirmą kartą pildant, druskos lygis turi būti aukštesnis už vandens lygį. Bet kuriuo metu turi būti pakankamai kietos druskos. Rekomenduojama įrengti apėjimo sistemą, kad būtų užtikrintas vandens tiekimas bet kokiais ypatingais atvejais, pavyzdžiui, sugedus minkštinimo įrenginiui, atliekant techninę priežiūrą ir pan.

Minkštiklio žarnos

Apėjimo vožtuvas

Dėmesio: Linijinis srauto reguliatorius

Valdiklio naudojimo instrukcija

VALDYMO SKYDELIS

1. Ekranas

a) Eksploatacinės būsenos ekrane kas 10 sekundžių cikliškai rodomi šie vaizdai:

– Balansinis apdoroto vandens tūris, pvz., 2,00 m3.

– Dabartinis srautas, pavyzdžiui, 1,00m3/h.

 

-Suveikimo (vandens išleidimo laikas) laikas (Trig time), pavyzdžiui, 02:00 val.

B) Kai sistema yra kitose būsenose, rodomi šie vaizdai

Edit

Darbinė būsena

Rodomas turinys

Aprašymas

Atgalinis plovimas

10:30:00 val. dabartinis laikas. 2 min reiškia likusį šios būsenos laiką.

Sūrymas ir lėtas skalavimas

30 min.

30 min. reiškia likusį šios būsenos laiką, vienetas – minutė, atgalinis skaičiavimas. “Down-Flow” reiškia, kad ji įkraunama žemyn tekančiu srautu.

Sūrymo papildymas

5 min. reiškia likusį šios būsenos laiką, vienetas – minutė, atgalinis skaičiavimas.

Greitas skalavimas

3 min.

3 min. reiškia likusį šios būsenos laiką, vienetas – minutė, atgalinis skaičiavimas.

Veikia variklis

Perjungiama darbinė būsena

Užrakinti klavišai

Kai klavišai užrakinti, paspauskite bet kurį klavišą, atsiras šis paveikslėlis, galėsite atrakinti

Sistemos priežiūra

E-01 yra klaidos kodas.

2. Pasirinkimo klavišas

a) Paspauskite šį klavišą, kad įeitumėte į meniu, paspauskite klavišą aukštyn arba žemyn, kad pamatytumėte kiekvieno parametro reikšmę.

b) Įėję į meniu, dar kartą paspauskite šį klavišą, kad pamatuytumėte parametro reguliavimo vaizdą, parametras mirksi.

c) Nustatę parametrą, paspauskite šį klavišą, pasigirsta garsas “ding”, patvirtinantis nustatymą ir grįžtantis į nustatymo būseną.

3. ESC klavišas

a) Paspauskite šį klavišą, kai nesate meniu būsenoje, tai leidžia baigti dabartinę darbinę būseną ir iš karto pereiti į kitą darbinę būseną.

b) Šiuo klavišu galite valdyti vožtuvą rankiniu būdu tiesiogiai paspausdami šį klavišą.

c) Paspauskite šį klavišą, kai esate meniu būsenoje, kad grįžtumėte į nustatymų meniu.

d) Paspauskite šį klavišą, kai esate nustatymų būsenoje (nustatymų parametras neišsaugomas), kad grįžtumėte į nustatymų meniu.

4. Klavišai aukštyn ir žemyn

a) Įeikite į meniu, paspauskite aukštyn ir žemyn, kad pamatytumėge kiekvieno parametro reikšmę.

b) Nustatydami parametrą, nepertraukiamai spauskite aukštyn arba žemyn, kol sureguliuosite parametrą.

c) Paspauskite klavišus aukštyn arba žemyn kartu 5 sekundes, kad atrakintumėte.

5. Kita informacija

a) Dabartinis laikas yra 24 val.

b) Srauto greičio vienetas: m3.

c) Kai šviečia , tai reiškia užrakintų klavišų būseną.

d) Laikas dešiniajame viršutiniame kampe, tai yra dabartinis laikas.

e) Spaudžiant klavišą Į viršų arba Į apačią, reguliuojant parametrus, per vieną paspaudimą skaičius keičiamas palaipsniui. Arba paspauskite klavišą ir palaikykite ilgiau nei 1,5 sekundės, kad skaičiai būtų keičiami palaipsniui po 1 kas 0,2 sekundės. Jei klavišą laikote nuspaudę ilgiau nei tris sekundes, parametras keičiamas 20 per 0,2 sekundės.

Kiekvieno parametro užklausa ir nustatymas

1. Naudotojo nustatymo meniu

Kai klavišai neužrakinti, paspauskite klavišą , kad patektumėte į meniu.

A) Nustatyti laikrodžio meniu

B) Nustatyti regeneravimo laiką

C) Nustatyti vandens kietumą

 

2. Sistemos nustatymas

Įjungus sistemą, kol rodoma vožtuvo rūšis, 5 sekundes vienu metu paspaudus ir klavišus arba iš eilės paspaudus ir klavišus, bus rodoma sistemos nustatymo būsena.

Atsargiai: Visi parametrai nustatyti gamykloje. Todėl jų NEKEISKITE, kad išvengtumėte nenumatytų klaidų.

A) Nustatyti režimą

Atsargiai: Nekeiskite parametro, nes priešingu atveju vožtuvas negalės normaliai veikti.

B) Nustatyti vožtuvo režimą

 

 

 

Atsargiai: Nekeiskite parametro, nes priešingu atveju vožtuvas negalės normaliai veikti.

C) Nustatyti tipą

D) Nustatyti dervos kiekį

E) Nustatyti egeneracijos dieną. Nustatykite maksimalų dienų skaičių tarp regeneracijų

F) Nustatyti atgalinį plovimą

G) Nustatyti sūrymą

H) Nustatyti užpildymą

I) Nustatyti greitą plovimą

Regeneravimo ciklas rankiniu būdu

Kaip pradėti valymo ciklą rankiniu būdu

Aptarnavimo etape paspauskite ESC klavišą. Kai vožtuvas pradės veikti, ekrane bus rodoma

Po keletos sekundžių, ekranas pasikeičia

Jei norite praleisti šį žingsnį, dar kartą paspauskite ESC klavišą ir vožtuvas iš karto pereis į kitą darbinę būseną. (jei ne, vožtuvas gali pats užbaigti regeneravimo procesą). Toliau pateikiamos sekanęios regeneracijos proceso darbo būsenos

 

 

Po šio ciklo vožtuvas grįš į darbinę būseną. Plovimo ciklas baigsis.

SutrikimasGalima priežastisSprendimas
Valdiklis neveikiaTransformatorius neįjungtasPrijunkite prie pastovaus maitinimo šaltinio
Sugedęs maitinimo laidasPakeiskite laidą
Išjungtas maitinimasĮjunkite maitinimą
Sugedęs transformatoriusSutaisykite / pakeiskite transformatorių
Neteisingas regeneracijos laikasDėl elektros energijos tiekimo pertrūkio netikslus laikasPagal naudotojo vadovą iš naujo nustatykite laikmatį
NesandarumasLaisvas sujungimasPriveržkite sujungimus
TriukšmasSistemoje yra oroPakartotinai išplaukite sistemą, kad būtų išleistas oras
Pieno baltumo vanduoSistemoje yra oro Atsukite čiaupą, kad būtų išleistas oras
Nepatenkinamas vandens kietumasNepatenkinama tiekiamo vandens kokybėKreipkitės į pardavėją konsultacijos, kaip atlikti pirminį tiekiamo vandens valymą, prieš minkštiklį
Per ilgas regeneracijos laikasNustatykite regeneracijos laiką iš naujo
Dervos neveikiaPakartotinai regeneruokite arba naudokite naują dervą
Minkštiklis nenaudoja druskosVandens slėgis yra per mažasĮleidimo slėgis turi būti ne mažesnis kaip 15 PSI
Purkštukas užsikimšęsIšvalykite arba pakeiskite purkštuką ir sietą
Sūrymo vamzdelis užsikimšęsIšvalykite sūrymo vamzdelį
Vidinis valdymo nuotėkisPatikrinkite stūmoklį, sandariklius ir tarpiklius
Sūrymo talpykla perpildytaPripildymo laikas sutrikęsKreipkitės į pardavėją
Vandens kietumas nesikeičiaNepavyksta automatiškai regeneruotiPatikrinkite valdiklio maitinimą
Sūrymo koncentracija prastaLaikykite sūrymo rezervuarą užpildytą druska
Purkštukas užsikimšęsIšardykite purkštuką ir išvalykite jį nuplaudami vandeniu
Valdo atgalinį plovimą pernelyg mažu arba dideliu greičiuNaudojamas netinkamas grįžtamojo plovimo valdiklisPakeiskite tinkamu valdikliu
Svetimkūniai, daro įtaką valdiklio veikimuiIšimkite valdiklį ir vožtuvą.
Išplaukite vandeniu
Neišvalyto vandens nuotėkis eksploatacijos metu Netinkamas regeneravimasPakartokite regeneraciją, įsitikinę, kad nustatyta teisingas druskos kiekia
Aplėjimo vožtuvo nesandarumasPakeiskite 0-žiedą
Pažeistas 0-žiedas aplink stovo vamzdį Pakeiskite 0-žiedą
Nustatymų meniu nurodytas neteisingas vandens kietumasIš naujo nustatykite vandens kietumą

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?