+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

ATVIRKŠTINIO OSMOSO SISTEMŲ

WaterLovers 1000 GPD ir 1000 GPD DEMI

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote šią vandens valymo sistemą. Esame tikri, kad šis įrenginys pateisins jūsų lūkesčius mėgautis sveiku ir švariu vandeniu. Jūsų naujoji vandens filtravimo sistema sukurta siekiant pagerinti jūsų gyvenimo kokybę ir patogumą. Mūsų tikslas – suteikti jums sveiką, skanų ir visiškai švarų vandenį. Šis filtravimo metodas laikomas geriausiu vandens valymo pramonėje.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui, Jūsų turtui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas ir bet koks bandymas perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Įrenginys turi būti saugomas taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Jei įrenginys statomas ne ant grindų, rekomenduojama jį statyti ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo/rekomenduoja gamintojas.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

 

 

Nemodifikuokite ir netaisykite įrenginio savarankiškai.

Niekada nevalykite agresyviais cheminiais valikliais.

Nelaikykite prietaiso saulės spinduliuose ar karštyje.

Nelaikykite prietaiso žemoje temperatūroje, kad vanduo įrenginio viduje neužšaltų.

Nedėkite daiktų ant įrenginio viršaus, nes tai gali sugadinti įrenginį ir/ar sukelti vandens nuotėkį.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir tik patalpose.

Žarnos negali būti mechaniškai pažeistos arba užlenktos.

 

PASTABOS

 

Viena iš šios sistemos dalių yra filtrai, kuriuos po tam tikro laiko reikia pakeisti. Filtrų keitimo terminai gali skirtis, tai priklauso nuo aplinkybių, kuriomis yra naudojami, t.y. vandens spaudimo, kokybės ir sunaudojamo vandens kiekio. Išsamią informaciją galite gauti iš vietinio platintojo.

Naudokite tik geriamo vandens filtravimui, kuris tiekiamas iš tinkamos vandenvietės ar miesto vandens sistemos. Su vandeniu iš nežinomo šaltinio, sistema gali veikti netinkamai ir prieš naudojant šią filtravimo sistemą gali tekti papildomai apdoroti vandenį kitais būdais (išfiltruoti arba dezinfekuoti).

Jei vandens slėgis viršija leistiną didžiausią slėgį, gali tekti naudoti slėgio mažinimo vožtuvą. Išsamią informaciją galite gauti iš vietinio platintojo.

Jei vandens temperatūra viršija didžiausią leistiną ribą, įrenginys tinkamai neveiks.

Nejunkite įrenginio prie akivaizdžiai užteršto vandens tiekimo šaltinio, pavyzdžiui, nešvaraus ar šulinio vandens, prieš tai papildomai neapdoroję kitais reikalingais būdais.

 

Laikykitės rekomendacijų dėl slėgio ir temperatūros. Prietaisui sugedus dėl netinkamo slėgio ar temperatūros, garantija negalios.

 

NEMONTUOKITE ANT KARŠTO VANDENS TIEKIMO ŠALTINIO!

Techninės charakteristikos

1. Sistema gali būti naudojama tik su vandentiekio arba šulinio geriamuoju vandeniu.Vandens druskingumas (TDS) neturi viršyti 2000 ppm.
2. Sistemą galima jungti tik prie šalto vandens tiekimo įvado. Minimali tiekiamo vandens temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5 °C. Maksimali tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 40 °C.
3. Vandens slėgis turi būti ne mažesnis kaip 3,0 atm (44 psi) ir ne didesnis kaip 6,0 atm (88 psi).
4. Didžiausias nitratų kiekis tiekiamame vandenyje: 27 mg / L. Didžiausias nitritų kiekis tiekiamame vandenyje: 3 mg / L. Maksimalus geležies, mangano ir vandenilio sulfido kiekis tiekiamajame vandenyje: 0 mg / L. Tiekiamo bandens PH diapazonas: 4.0 – 10.0.
5. Įrenginys turi būti jungiamas prie veikiančios nuotekų sistemos.

1000 GDP1000 GDP DEMI
Tiekiamo vandens temperatūra5 - 40 ° C5 - 40 ° C
Min. vandens slėgis3 atm3 atm
Maks. vandens slėgis 6 atm 6 atm
Rekomenduojamas vandens slėgis4 atm4 atm
Maks. vandens druskingumas2000 ppm
2000 ppm
Švaraus vandens tiekimo žarna1/4 ''1/4 ''
Išleidimas į kanalizaciją1/4 ''1/4 ''

Pakuotėje yra:
1. RO vandens filtras: 1 komplektas
2. Kanalizacijos spaustukas: 1 vnt.
3. Korpuso veržliaraktis: 1 vnt.
4. Lanksčios žarnos 1/4″: 2 vnt.

Montavimas

Vandens tiekimo jungties įrengimas:
Įrenginys neturi neapdoroto vandens tiekimo vožtuvo.
Vanduo gali būti tiekiamas 3/4″ skersmens žarna arba stacionariais vamzdžiais.
Adapterio montavimo būdo pasirinkimas neturi įtakos gaminamo vandens kokybei.

KANALIZACIJOS SPAUSTUKO MONTAVIMAS

Kanalizacijos spaustukas naudojamas prijungti sistemą prie nuotekų kanalizacijos po kriaukle ir yra skirtas standartiniam 1/2 colio kanalizacijos vamzdžiui. Spaustukas visada turėtų būti montuojamas prieš (virš) sifono ir ant vertikalaus ar horizontalaus kanalizacijos vamzdžio. 
- uždėkite kanalizacijos spaustuką ant kanalizacijos vamzdžio virš ištekėjimo į kanalizacijos sistemą angos ir tvirtai priveržkite
- naudodami kanalizacijos spaustuką kaip nuorodą, priekiniame paviršiuje išgrežkite 6 mm skylę, tinkamą 1/4“ žarnai įleisti į vieną kanalizacijos vamzdžio pusę.

NEGREŽKITE ABIEJŲ kanalizacijos vamzdžio pusių

- prijunkite raudonos spalvos kanalizacijos žarną nuo įrenginio (pažymėtas raudona akle, kurią reikia ištraukti) į kanalizacijos spaustuką.

Žemiausias nutekėjimo į kanalizaciją linijos taškas turetų būti sujungimo su kanalizacijos spaustuku taškas. Linijoje neturėtų būti įlinkusių žarnų, nes dėl to gali atsirasti pernelyg didelis garsas, nuotekų vandeniui tekantį kanalizaciją.

ŽARNŲ SUJUNGIMAS

Sekite pateikta diagrama, kad teisingai sumontuotumėte jungtis.


DĖMESIO: Pjaustydami žarnas, nupjaukite jas lygiai. Jei to nepadarysite, blogai susijungs ir gali pratekėti.

NAUJO TIPO GREITOJI JUNGTIS

GREITOJI JUNGTIS SU SPAUSTUKU

JACO JUNGTIS

Patikrinkite, ar jungtys neprateka:
Jei sistema yra sandari, įjunkite vožtuvą ir palikite jį tokioje padėtyje visam laikui.
Jei pastebėjote vandens nuotėkį:
– Patikrinkite, ar visos plastikinės jungtys (alkūnės, trišakiai) yra tvirtai užsuktos ir užklijuotos teflono juosta.
– Nenaudokite kitų sandariklių (pvz., santechninių kanapių ar linų).
– Atkreipkite dėmesį, kad netolygiai nupjauta arba blogai prijungta žarna gali pratekėti.

Naudojimo instrukcijos

Vandens gamyba: vanduo gali būti ruošiamas nepertraukiamai (be sustojimo).
Nerekomenduojama daryti ilgos sistemos veikimo pertraukos (ilgesnės nei 7 dienos).
Visada po kelių dienų darbo pertraukos kelias minutes praplaukite membraną pasukdami rutulinį vožtuvą, esantį prie srauto ribotuvo. Taip nuo RO membranos paviršiaus pašalinsite teršalų koncentratą.
Įrenginys pradeda veikti įjungus vandens tiekimo vožtuvą ir veikia tol, kol vandens tiekimo vožtuvas yra atidarytas.

FILTRŲ PRIEŽIŪRA

Kad įrenginys veiktų optimaliai, būtina nuolat prižiūrėti. Techninės priežiūros dažnis priklauso nuo tiekiamo vandens kokybės ir to, kaip dažnai sistema naudojama. Toliau pateikiame kelias filtrų keitimų planavimo gaires.
Atminkite, kad filtrų keitimų dažnis gali būti skirtingas. Jei kyla abejonių, susisiekite su vietiniu atstovu ar techninės priežiūros specialistu.

1000 GDP1000 GDP DEMI
Polipropileno filtras 5 mikronų (PP)rekomenduojama keisti kas 6~12 mėnesių (arba pagal poreikį)rekomenduojama keisti kas 6~12 mėnesių (arba pagal poreikį)
Anglies bloko filtras (CTO)3 atm3 atm
Osmosinė membrana
1000 gdp
rekomenduojama keisti kas 3~6 metusrekomenduojama keisti kas 3~6 metus
Demineralizavimo filtrasNĖRAkeitimo dažnis priklauso nuo naudojimo dažnio ir tiekiamo vandens kokybės

KAIP PAKEISTI FILTRUS

Išjunkite neapdoroto vandens tiekimą.
Atjunkite lanksčias žarnas nuo įrenginio (nepamirškite, kad jose yra šiek tiek vandens).
Atsukite pirminių filtrų korpusus ir pakeiskite susidėvėjusias kasetes.
Demineralizavimo kasetė keičiama kaip visas elementas.
Pirmiausia atsukite greitąsias jungtis.
Greitąsias jungtis prie naujos kasetės prijunkite ta pačia tvarka, užsandarindami jas teflonine juosta.
Prijunkite vandens tiekimo ir kitas žarnas ir patikrinkite, ar jungtys sandarios.
Sistema vėl paruošta darbui.

RO membranos keitimą sudaro jos išėmimas iš korpuso ir naujos membranos montavimas toje pačioje vietoje.
Visus sandariklius sutepkite techniniu vazelinu. 30 min. skalaukite membraną filtruotu vandeniu (nuosėdų (PP) ir anglies filtrais (CTO).
Keičiant membraną, rekomenduojama pakeisti ir srauto ribotuvą.

DĖMESIO: Atliekant pradinį visos sistemos praplovimą, ištekantis vanduo gali būti juodas.

Taip yra todėl, kad galutinis filtras, kuris linijoje eina po RO membranos ir kurio funkcija yra pagerinti vandens skonį ir kvapą, pašalinant skonio ir kvapo pokyčius sukeliančias medžiagas, yra pagamintas iš anglies. Jį taip pat būtina praskalauti, kad išsiplautų palaidos kietosios anglies dalelės, likusios po filtro gamybos. Šios kietosios dalelės keičia vandens, kuriuo skalaujama sistema TDS (skalaujant galutinį filtrą vandens TDS gali pakilti iki 200, jis nėra pavojingas sveikatai, tiesiog jo TDS yra aukštesnis, nei turi būti gryno vandens, kurį gamina osmoso sistema). Praplovus sistemą ir ėmus tekėti grynam vandeniui, galutinis filtras bus prasiskalavęs ir TDS sumažės. Todėl vandens, kuriuo skalaujamas įrenginys negerkite, leiskite jam nutekėti į kanalizaciją ar išpilkite.

ĮRENGINIO LAIKYMAS

1. Jei įrenginiu nesinaudosite, visada išjunkite vandens tiekimą.
2. Prieš vėl pradėdami naudoti vandenį, leiskite įrenginiui kelias minutes veikti, kad prasiskalautų.
3. Sistema sukurta nepertraukiamam darbui, todėl nerekomenduojame daryti ilgų jos veikimo pertraukų. Jei įrenginio nenaudojote ilgą laiką, rekomenduojama pakeisti visus filtrus.

Sutrikimų šalinimas

SutrikimasPriežastisSprendimas
Pieno spalvos vanduoOras sistemojeOras sistemoje yra normalus reiškinys, atsirandantis pirmą kartą pradėjus naudoti RO sistemą. Per 1–2 įprasto naudojimo savaites ši pieno spalva išnyks
Sistema skleidžia triukšmąOro tarpas maišytuveDings išjungus sistemą
Bloga kanalizacijos spaustuko vietaPerkelkite kanalizacijos spaustuką po vandens sifonu
Kamštis kanalizacijos linijojeKamštis kartais susidaro dėl šiukšlių kanalizacijos sifone
Mažai arba nebėga vanduo iš RO
sistemos maišytuvo
Sistema ką tik pradėjo veiktiĮprastai indas užpildo per 2–3 valandas. Dėl žemo vandens slėgio ir/arba temperatūros gali sumažėti gamybos greitis
Išsiplėtimo inde per mažas oro slėgisPakelkite slėgį inde. Kai indas tuščias, oro slėgis turėtų būti 5–8 psi
Lėtai gamina arba nėra vandens iš
RO maišytuvo
Mažas vandens slėgisSumontuokite papildomą slėgio siurblį
Užlinkę žarnosIštiesinkite užspaustas žarnas
Užsikimšę pirminiai filtraiPakeiskite pirminius filtrus
Užsikimšusi RO membranaPakeiskite RO membraną
Nemalonus vandens skonis arba kvapasGalutinis anglies filtras išnaudotasPakeiskite galutinį anglies filtrą
Užsikimšusi membranaPakeiskite RO membraną
Dezinfekuojančios priemonės neišplautosIštuštinkite išsiplėtimo indą ir vėl užpildykite
Nėra nuotekųUžsikimšęs srauto ribotuvasPakeiskite srauto ribotuvą
PratekaNeužveržtos jungtysSutvirtinkite jungtis
Susuktas O formos žiedasPakeiskite O žiedą
Netinkamai išdėstytos skylės kanalizacijos gnybtePermontuokite kanalizacijos spaustuką

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?