+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

SAVAIMINIO ĮSIURBIMO VANDENS SIURBLYS

SERIJA RHEKEN

Domina šis vandens siurblys? aplankykite www.osmosas.lt

SAVAIMINIO ĮSIURBIMO VANDENS SIURBLIO

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

GREITAS MONTAVIMO VADOVAS

PRODUKTO PRISTATYMAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

WZB serijos pastovaus slėgio inverterinis savisiurbis siurblys yra nedidelė vandens tiekimo sistema, tinkama buitiniam vandeniui, šulinių vandens siurbimui, vamzdynų stiprinimui, sodo ir ūkio drėkinimui ir kt. Pernešamas skystis turi būti nekorozinis skaidrus vanduo be kietųjų dalelių ar pluošto. Įvadinė įtampa turi būti 220 V.

MODELIŲ APRAŠYMAS

WZB 35 – 400 I
Inverter – keitiklis
Pover – galia
Max head – maksimalus aukštis

SANDARA

MONTAVIMAS

Veikimo sąlygos

Rekomenduojamas vamzdžių dydis

MONTAVIMO BŪDAI IR SCHEMA

Montavimo būdai
1 atvejis: vandens tiekimas į viršų arba kėlimas į viršų

2 atvejis. Slėgio į apačią didinimas

3 atvejis. Vandens bokšto pildymas

 

PASTABOS DĖL MONTAVIMO

 

7. Įsitikinkite, kad montuojant siurblį nėra įtampos nuo vamzdyno.
8. Ypatingomis aplinkybėmis leidžiama atbulinį vožtuvą nuleisti žemiau, tačiau kad į siurblį nepatektų smulkių dalelių, įsiurbimo vamzdyne turi būti sumontuoti filtrai.

 

ELEKTROS JUNGTYS

 

ĮSPĖJIMAS!!!


Nevykdykite jokių elektros sujungimo darbų, kol neišjungtas elektros energijos tiekimas. Siurblys turi būti pastatytas ant žemės ir įžemintas.

 

ĮSPĖJIMAS!!!


Elektros prijungimas turi būti atliekamas pagal vietinę standartinę formulę. Vadovaukitės siurblio etiketėje pateikta informacija apie gaminį ir įsitikinkite, kad specifikacijos atitinka. Patikrinkite siurblio menčių veikimą ir sukimąsi. Teisingai veikia, jei sukasi pagal laikrodžio rodyklę. Jei sukasi prieš laikrodžio rodyklę, atjunkite siurblį ir pakeiskite maitinimo lizdo kabelį.

 

EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS

 

VALDYMO SKYDELIS

 

SLĖGIO REGULIAVIMAS

■ Reguliavimas: Paspauskite arba , ekranas parodys ir persijungs į slėgio nustatymo režimą, mirksės skaičiai, tada nepertraukiamai spauskitearba, kad padidintumėte arba sumažintumėte slėgį, 1 metras sureguliuojamas per vieną kartą, ilgas paspaudimas – greitas sureguliavimas.
■ Reguliavimo pabaiga: Sureguliavę reikiamą slėgį, atleiskite mygtuką 5 sekundėms, išeikite iš slėgio nustatymo režimo.
■ Patikrinkite siurblio paleidimo slėgį pagal toliau pateiktą lentelę, naudotojas gali atlikti reikalingą reguliavimą pagal faktines sąlygas.

 

VANDENS ĮPYLIMAS Į SIURBLIO KORPUSĄ

Atidarykite įleidimo varžtą ir į siurblio korpusą įpilkite švaraus vandens. Įsitikinkite, kad į siurblio korpusą nepateko oro, ir vėl uždėkite įleidimo varžtą.
Įspėjimas: neįjunkite siurblio nepripylę vandens į siurblio korpusą.

 

Siurblio įjungimas
Pripildžius vandens į siurblio korpusą ir nustačius slėgį, spaudžiant siurblys įsijungs.

 

Siurblio keitiklio gedimo kodas

1. Pripildžius siurblio korpusą vandeniu, ilgiau nei 6 minutes siurblys neįsijungia, tada reikia sustabdyti siurblį ir dar kartą pripildyti vandeniu siurblio korpusą arba patikrinti, ar kažkur vamzdyne nėra nuotėkio (ypač PVC vamzdžiuose, nes dėl aukštos temperatūros vamzdis užsikemša).
2. Siurblys neturėtų būti naudojamas jei jo viduje nėra vandens, nes dėl to sutrumpėja siurblio tarnavimo laikas, ypač jei yra mechaninis sandariklis.

NEĮPRASTŲ ŠVIESOS SIGNALŲ NUSTATYMAS IR SPRENDIMO BŪDAI

Neįprastas šviesos signalasProblemaPriežastisSprendimas
Apsauga nuo neįprastos įtampos Įvesties įtampa yra nenormaliPatikrinkite, ar grandinės įtampa yra tarp 180V - 260V, jei ne, reikia įrengti įtampos stabilizatorių
Apsauga nuo perkrovosVeikia siurblio perkrovaĮtampa per maža arba per didelė, sureguliuokite įtampą taip, kad ji būtų tinkama
Blogas šilumos išsklaidymasPatikrinkite, ar aušinimo ventiliatorius neiškrito arba nesulūžo
Užstrigo sparnuotėAtidarykite siurblį ir pašalinkite nešvarumus
Sugadinta statoriaus apvijaPakeiskite statoriaus apviją
Pernelyg aukšta aplinkos temperatūraPagerinkite aplinką, pasirūpinkite, kad temperatūra būtų žemesnė nei 45 °C ir aplinka būtų gerai vėdinama, nelaikykite siurblio uždaroje aplinkoje
Apsauga nuo vandens trūkumoVandens trūkumasPatikrinkite vandens šaltinį
Nepavyksta efektyviai automatiškai siurbtiPatikrinkite, ar vandens lygis ne žemiau nei atbulinis vožtuvas
Patikrinkite, ar siurbimas neviršija 9 m
Patikrinkite, ar per daug alkūnių, 1 alkūnė sumažintas įsiurbimą 1 m
Patikrinkite, ar siurblio korpusas pripildytas vandeniu, jei ne, pripilkite vandens į siurblio korpusą
Patikrinkite, ar sandarus įleidimas arba įleidimo vamzdis, bet koks nedidelis nuotėkis turės didelės įtakos siurbimui
Patikrinkite, ar nesulūžo sparnuotė, jei taip, pakeiskite sparnuotę
Apsauga nuo užblokavimo, siurblys negali veikti, skleidžia keistą garsąUžstrigusi sparnuotėPasukite ventiliatorių ir patikrinkite, ar siurblys gali gerai veikti, jei ne, atidarykite siurblį ir pašalinkite šiukšles
Sugedęs guolis1. Įstrigo guolis, pakeiskite guolį
2. Įstrigęs guolis ir rūdys, pakeiskite guolį ir mechaninį sandariklį

KITOS PROBLEMOS

Nr.ProblemaPriežastisSprendimas
1Siurblio nuotėkisMechaninis sandariklis sugedęsPakeiskite mechaninį sandariklį
O žiedas sugedęsPakeiskite O žiedą
2Mechaninis sandariklis sugedęsPer mažas paleidimo slėgio nustatymasNustatykite tinkamą slėgį
Apsauga nuo vandens trūkumoIšjunkite maitinimą, kai visos lemputės užges, tada vėl įjunkite
Sugedusi grandinės plokštė (priverstinis paleidimas "ilgai paspauskite įjungimo/išjungimo klavišą 5 sekundes")Pakeiskite pagrindinę grandinės plokštę
3Siurblys nesustojaPer didelis paleidimo slėgio nustatymasSumažinkite slėgio nustatymą
Išėjimo vamzdyno nuotėkisPatikrinkite visus vamzdynus arba sumontuokite vožtuvą ant siurblio išėjimo
Sugedusi slėginė talpa arba dujų nuotėkisPakeiskite slėginę talpą

KASDIENĖ APŽIŪRA IR PRIEŽIŪRA

A. Kai aplinkos temperatūra žemesnė nei 4 °C, atidarykite drenažo veržlę, ir ištuštinkite siurblio korpusą. Prieš vėl įjungdami siurblį, į jo korpusą pripilkite vandens.
B. Jei siurblys bus ilgai nenaudojamas, atjunkite maitinimą ir ištuštinkite siurblio korpusą, tada pastatykite siurblį į vėsią ir sausą vietą, iš naujo paleisdami siurblį laikykitės 4.3 punkto reikalavimų.
C. Atkreipkite dėmesį į vėdinimą, vasarą arba kai aplinkos temperatūra yra per aukšta, kad neatsirastų drėgmės elektrinėje dalyje ir neįvyktų elektros avarija.

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?