+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

STALINIO VANDENS FILTRO WATERLOVERS WL-MASTER

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

ATSARGUMO PRIEMONĖS

 

 

Nemodifikuokite ir netaisykite įrenginio savarankiškai.

Niekada nevalykite agresyviais cheminiais valikliais.

Nelaikykite prietaiso saulės spinduliuose ar karštyje.

Nelaikykite prietaiso žemoje temperatūroje, kad vanduo įrenginio viduje neužšaltų.

Nedėkite daiktų ant įrenginio viršaus, nes tai gali sugadinti įrenginį ir/ar sukelti vandens nuotėkį.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir tik patalpose.

Žarnos negali būti mechaniškai pažeistos arba užlenktos.

 

PASTABOS

 

Viena iš šios sistemos dalių yra filtrai, kuriuos po tam tikro laiko reikia pakeisti. Filtrų keitimo terminai gali skirtis, tai priklauso nuo aplinkybių, kuriomis yra naudojami, t.y. vandens spaudimo, kokybės ir sunaudojamo vandens kiekio. Išsamią informaciją galite gauti iš vietinio platintojo.

Naudokite tik geriamo vandens filtravimui, kuris tiekiamas iš tinkamos vandenvietės ar miesto vandens sistemos. Su vandeniu iš nežinomo šaltinio, sistema gali veikti netinkamai ir prieš naudojant šią filtravimo sistemą gali tekti papildomai apdoroti vandenį kitais būdais (išfiltruoti arba dezinfekuoti).

Jei vandens slėgis viršija leistiną didžiausią slėgį, gali tekti naudoti slėgio mažinimo vožtuvą. Išsamią informaciją galite gauti iš vietinio platintojo.

Jei vandens temperatūra viršija didžiausią leistiną ribą, įrenginys tinkamai neveiks.

Nejunkite įrenginio prie akivaizdžiai užteršto vandens tiekimo šaltinio, pavyzdžiui, nešvaraus ar šulinio vandens, prieš tai papildomai neapdoroję kitais reikalingais būdais.

 

Laikykitės rekomendacijų dėl slėgio ir temperatūros. Prietaisui sugedus dėl netinkamo slėgio ar temperatūros, garantija negalios.

 

NEMONTUOKITE ANT KARŠTO VANDENS TIEKIMO ŠALTINIO!

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir ją išsisaugokite.

Įrenginys ir priedai

Pakuotėje yra:
Vienas pagrindinis korpusas, kuriame yra trys filtrų kasetės – ssukto PP filtras (PP), anglies bloko filtras (CTO), atvirkštinio osmoso membrana (RO).
Naudojimo vadovas
Maitinimo laidas

Specifikacijos

Tiekiamo vandens kokybėKomunalinis vandentiekio vanduo
Tiekiamo vandens temperatūra5 ~ 45 ℃
Įtampa220V
Dažnis50 / 60Hz
Bendra vardinė galia220W
Atsparumas elektros smūgiuitipas Ⅰ
Išgryninto vandens srautas0,19 L/min
Druskų pašalinimas92% ~ 99%

Filtrų priežiūra

Kad įrenginys veiktų optimaliai, būtina nuolat prižiūrėti. Techninės priežiūros dažnis priklauso nuo tiekiamo vandens kokybės ir to, kaip dažnai sistema naudojama. Toliau pateikiame kelias filtrų keitimų planavimo gaires.
Atminkite, kad filtrų keitimų dažnis gali būti skirtingas. Jei kyla abejonių, susisiekite su vietiniu atstovu ar techninės priežiūros specialistu.

RO membrana: rekomenduojama keisti kas 12~18 mėnesių

PP 5 mikronų filtras: rekomenduojama keisti kas 3~6 mėnesius (arba pagal poreikį)

CTO filtras: rekomenduojama keisti kas 3~6 mėnesius (arba pagal poreikį)

Patarimai naudojant pirmą kartą

1. Atidarykite rezervuaro dangtį ir ištraukite vandens talpą. Įdėkite filtrų kasetes į joms skirtas vietas.
2. Prijunkite prie maitinimo lizdo.
3. Užpildykite talpą vandeniu, įdėkite talpą ir vėl uždėkite dangtį.
4. Įdėję naujas filtrų kasetes, prieš naudojimą jas praskalaukite. Sekite šiomis instrukcijomis: Kai piktograma išjungta, paspauskite ir išleiskite visą vandenį iš įrenginio, kol įsijungs piktograma .
5. Pakartokite 3 ir 4 veiksmus tris kartus, tumet įrenginys yra parengtas gaminti gryną geriamąjį vandenį.

Įspėjimas: Jei įrenginys ilgą laiką buvo nenaudojamas, prieš naudodami atlikite 3 ir 4 veiksmus, praskalaukite filtrų kasetes.
.

Filtrų kasečių keitimo instrukcija

1. Atidarykite rezervuaro dangtį ir ištraukite vandens talpą.

2. Pakelkite kasetę, pasukite prieš laikrodžio rodyklę, tada išimkite.

3. Naują kasetę įstatykite į jai skirtą vietą, pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir įdėkite, tada pritvirtinkite vandens talpą.

Pastaba: pakeitę kasetę, iš naujo nustatykite (perkraukite) filtro elementą ekrane.

Naudojimo instrukcija

1. Paleidimas:
Prijunkite įrenginį naudodami maitinimo laidą, ekranas sumirksės tris kartus, garsinis signalas suskambės tris kartus. Po to įrenginys paleis automatinį 30 sekundžių skalavimą. Po to įsijungia slėginis siurblys ir įrenginys pradeda gaminti gryną vandenį, ekrane rodoma neapdoroto vandens TDS vertė ir įsijungia piktograma  .
Po 30 sekundžių vandens gamybos, ekranas atsinaujina ir rodo gryno vandens TDS vertę. Pagaminus vandenį, siurblys nustoja veikti ir piktograma nebešviečia.
Pirmą kartą paleidus įrenginį, galima gauti gryno vandens tik visiškai pasibaigus vandens gamybos ciklui.

.

2. Vandens tiekimas:
2.1 Kambario temperatūros vanduo
Paspauskite piktogramą , kad prasidėtų vandens gaminimas, dar kartą paspaudus piktogramą , vandens gamybą sustabdysite.
2.2 Virintas vanduo
Paspauskite piktogramą ir paspauskite piktogramą , virintą vandenį gausite, kai užsidega piktograma , paspauskite piktogramą ir pradėkite gaminti vandenį, dar kartą paspaudus piktogramą, vandens gamybą sustabdysite.
2.3 Karštas vanduo arbatai
Paspauskite piktogramą
ir paspauskite piktogramą , karštą vandenį arbatai gausite, kai užsidega piktograma , paspauskite piktogramą ir pradėkite gaminti vandenį, dar kartą paspaudus piktogramą, vandens gamybą sustabdysite.
2.4 Karštas vanduo pieno milteliams
Paspauskite piktogramą
ir paspauskite piktogramą , kad karštą vandenį pieno milteliams gausite, kai užsidega piktograma , paspauskite piktogramą ir pradėkite gaminti vandenį, dar kartą paspaudus piktogramą, vandens gamybą sustabdysite.

.

3. Filtro kasetės naudojimo trukmės nustatymas iš naujo (perkrovimas):

.

Yra 3 juostos, kurios rodo esamą atitinkamo filtro kasetės eksploatavimo laiką.
PP – nustatytas laikas 360 val.,
CTO – nustatytas laikas 360 val.,
RO – nustatytas laikas 720 val.
Visos juostos užgęsta, kai baigiasi filtro kasetės naudojimo laikas, garsinis signalas nuskamba 30 kartų ir piktograma mirksi. Pakeitę kasetę, pakartotinai spauskite , kol pasirinksite pakeistos kasetės piktogramą, tada spauskite ilgiau nei 3 sekundes, kad atkurtumėte naujojo filtro kasetės naudojimo laiką.

 

.

Veikimo schema

Auto flush valve – automatinis praplovimo vožtuvas
Pure water tank – gryno vandens talpa
Water pump – vandens siurblys
Outlet – išleidimo anga
Heater – šildytuvas
Liquid level svich – vandens lygio jungiklis
RO membrane – RO membrana
Block carbon filter – anglies bloko filtras
Spoon PP filter – susukto PP filtras
Booster pump – slėgio kėlimo siurblys
Raw water tank – neapdoroto vandens talpa
Liquid level svich – vandens lygio jungiklis

 

.

Elektros schema

CE sertifikatai

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?