+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

VANDENS MINKŠTINIMO

FILTRO GASTRO G 79BD

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Domina ši sistema? Aplankykite www.osmosas.lt

Įvadas

Gerbiamas naudotojau,

Dėkojame, kad įsigijote šį vandens valymo prietaisą. Prieš montuodami ir naudodami perskaitykite šį vadovą. Tai leis jums profesionaliai sumontuoti prietaisą. Tinkamas montavimas garantuoja ilgalaikį ir nesudėtingą sistemos naudojimą. Prietaise yra mikrokompiuteris su skystųjų kristalų ekranu, kuriuo galima reguliuoti vandens minkštinimo įrenginio parametrus. Ši išmanioji sistema leidžia optimaliai eksploatuoti vandens minkštiklį. Įrenginio veikimas pagrįstas sukamųjų keraminių diskų, kurie yra valdymo vožtuvo “širdis”, technologija. Ši revoliucinė valdymo vožtuvo technologija užtikrina puikų vožtuvo sandarumą ir garantuoja ilgą bei efektyvų veikimą. Keraminiai komponentai taip pat yra atsparūs purvui ir geležiai, todėl valdiklyje negali kauptis jokios medžiagos ir tai neturi neigiamos įtakos jo veikimui.

Mėgaukitės naudodami savo naująjį vandens minkštiklį!

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas pateiktas instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių, susijusių su įrenginio montavimu ir valdymu. Turite klausimų? Susisiekite su platintoju ar pardavėju. Vadovaudamiesi instrukcijomis, užtikrinsite saugų ir optimalų įrenginio naudojimą. Tiksliai atlikite visus veiksmus, kitaip rizikuojate sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, gali būti padaryta žala įrenginiui ir/ar sveikatai.

 • Šis įrenginys veikia pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Jis nėra suprojektuotas taip, kad veiktų ne pagal išvardintas specifikacijas, ir bet koks perdaryti įrenginį gali jį sugadinti.

 • Šis įrenginys nėra žaislas, jis turi būti nepasiekiamas mažiems vaikams.

 • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo.

 • Jei įrenginį reikia taisyti, susisiekite su vietiniu techninės priežiūros specialistu arba pardavimo atstovu.

 • Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus įrenginį, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros ar naudojimo.

 • Neuždenkite įrenginio, kai jis veikia, nes tai užkirs kelią tinkamam šilumos išsiskyrimui, dėl to jis gali sugesti ar tapti gaisro priežastimi.

 • Venkite kontakto su agresyviomis medžiagomis.

 • Jokiu būdu nepanadrinkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.

 • Įrenginys ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta aukštų temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

 • Saugokite įrenginį nuo smūgių.

 • Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros! Jeigu nenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 • Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tiekimo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Neteisinga įtampa gali sugadinti įrenginį ir (arba) sukelti gaisrą.

 • Nenaudokite įrenginio, jei jis sugędo ar pažeistas maitinimo laidas. Sugadintas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Jei pažeistas maitinimo laidas, atjunkite ir nedelsdami nutraukite naudojimą.

 • Kabantys laidai gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Rekomenduojama statyti įrenginį ant darbinio paviršiaus kiek įmanoma toliau nuo stalo/darbinio paviršiaus krašto.

 • Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

 • Gamintojas, platintojas ar pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, priežiūros ar naudojimo.

  ATSARGIAI
  Neardykite, neatidarykite ir nemodifikuokite šio įrenginio. Pažeidus prietaisą, jis gali sugesti, todėl garantija nebegalios.

 

-Vandens valymo sistema turi būti eksploatuojama pagal jos paskirtį. Nesilaikant instrukcijose pateiktų naudojimo sąlygų, prarandama garantija.
-Nepažeiskite minkštinimo įrenginio konstrukcijos. Dėl bet kokių konstrukcijos pakeitimų prarandama garantija.
-Neteisingas minkštiklio naudojimas gali lemti sveikatos ar gyvybės praradimą.
-Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis ar drėgnomis rankomis. 
-Svarbu, kad vandens valymo sistema būtų saugioje vietoje. Venkite vandens sąlyčio su elektrinėmis minkštintuvo dalimis.
-Visus remonto darbus gali atlikti tik apmokyti ir įgalioti aptarnavimo specialistai.

-Saugokite prietaisą nuo sąlyčio su aštriais įrankiais, aukšta temperatūra ar ugnimi.

-Minkštiklį reikia periodiškai stebėti jo veikimo metu.

-Kad sistema tinkamai veiktų, periodiškai papildykite sūrymo rezervuarą druska. To nepadarius, prietaisas gali veikti netinkamai arba sugesti.

-Kai minkštiklį planuojama valyti arba perkelti, atjunkite sistemą nuo maitinimo šaltinio. Jei prietaiso kištukai neatjungti, atminkite, kad į jį nuolat tiekiama elektros srovė.

-Elektros instaliacija, prie kurios įrenginys jungiamas, turi atitikti nacionalinius standartus.

Techninės charakteristikos

SISTEMOS KOMPONENTAI

Minkštiklio korpusas – 1
Apylankos žarna (apėjimo linija) – 1
2,5″ veržliaraktis – 1
Tarpiklis 3/4″ – 1
12 V adapteris – 1

MINKŠTIKLIO TECHNINIAI PARAMETRAI

Matmenys [mm] 510 x 210 x 380
Jungtys į/iš [coliai] 3/4
Nominalus srautas [m3/h] 0,5
Darbinė temperatūra [°c] 4-45
Darbinis slėgis [Ba] 1,5-6,0
Vidutinės druskos sąnaudos regeneracijai [kg] 0,5
Galimybė imti vandenį iš vandentiekio sistemos regeneracijos metu TAIP
Galimybė imti vandenį iš vandentiekio sistemos regeneracijos metu Tūrinis uždelstas tipas Aukštyn-žemyn-žemyn
Apsauga nuo vaikų TAIP
Dervos rezervuaro matmenys – skersmuo/aukštis [coliai] 7 x 13
Dervos tūris [L] 4,5
Maitinimas 100-240 V/50-60 Hz
Energijos suvartojimas [W] 18w

Daugiafunkcinis srauto valdymo vožtuvas vandens valymo sistemoms, modelis: TM.F

Veikimas

KAIP TAI VEIKIA

Kietas vanduo per pagrindinę žarną patenka į vandens minkštiklį. Ten vyksta jonų mainų procesas, kurio metu kalcio ir magnio jonai, lemiantys vandens kietumą, surišami jonų mainų dervoje ir paverčiami natrio jonais, kurie gerai tirpsta vandenyje. Vandens srautą reguliuoja individualiai jūsų vandens kokybei užprogramuotas valdymo vožtuvas. Kai jonų absorbcijos talpa išnaudojama, įrenginys automatiškai regeneruoja dervos rezervuarą (regeneracijai skirtos ištirpintos druskos yra sūrymo rezervuare). Regeneracijos metu atkuriamas sistemos pajėgumas. Po regeneracijos sistema vėl bus galima naudotis visu pajėgumu. Šį regeneravimo procesą galima kartoti kelis kartus.

ĮPRASTAS VEIKIMAS – sistema veikia 1 ciklu – vandens minkštinimas
GRĮŽTAMASIS PLOVIMAS – sistema veikia 2-uoju ciklu – vanduo grįžta atgal per sūrymo rezervuarą per vožtuvą ir centrinę žarną, po to per drenažą išleidžiamas į nuotekų sistemą.
REGENERAVIMAS – sistemoje vyksta 3 ciklas – regeneravimas su druska ir lėtas skalavimas. Tuomet konteineris dar kartą skalaujamas gėlu vandeniu, kad būtų pašalinti visi druskos likučiai. Be to, šio ciklo metu į kanalizaciją nebėga joks vanduo, kad ji būtų apsaugota nuo užteršimo. druskos pripildymas – sistema yra 4 cikle – vanduo nukreipiamas į druskos talpyklą, kad vandenyje ištirptų nauja druska ir būtų paruoštas naujas sūrymas regeneracijai. Be to, šio ciklo metu vanduo netiekiamas į namo įrenginius, kad apsaugotų nuo taršos.
SŪRIMO PILDYMAS – sistemos 4 ciklas – vanduo nukreipiamas į druskos talpą, kad vandenyje ištirptų nauja druska ir būtų paruoštas naujas sūrymas regeneracijai. Druskos atsargos reguliuojamos pagal papildymo laiką. Kuo ilgiau trunka pildymas, tuo daugiau druskos galima ištirpinti.
GREITASIS VALYMAS – sistemoje vyksta 5-asis ciklas – sūrymo indas (nustatytoji talpa) vėl išplaunama ir per pagrindinę žarną vanduo išleidžiamas į nuotekų sistemą. Baigus greitąjį plovimą (5-ąjį ciklą), sistema automatiškai grįžta į įprasto veikimo režimą.

Montavimas

PASIRUOŠIMAS MONTAVIMUI

Išpakavę prietaisą, iš druskos talpos išimkite maitinimo šaltinį ir apylankos vožtuvą. Nuo prietaiso nuimkite apsauginę plėvelę. Norėdami pakelti ir perkelti prietaisą, naudokitės specialiomis korpuse esančiomis įdubomis. Įrenginio negalima kelti už kabelio, valdymo vožtuvo ar tiekimo linijų. Taip galite pažeisti prietaisą. Prieš montuodami įsitikinkite, kad vandens slėgis yra didesnis nei 1,5 bar ir mažesnis nei 6,0 bar. Esant aukštesniam slėgiui, prieš įrenginį turi būti sumontuotas slėgio reduktorius. Jei įmanoma, pasirinkite optimalią vietą netoli vandens jungties ir kanalizacijos. Sistemos valdymui būtinas nuolatinis elektros energijos tiekimas. Pagrindas turi būti stabilus, kad išlaikytų vandeniu pripildytą įrenginį. Aplinkos temperatūra niekada neturi nukristi žemiau 5° C, kitaip įrenginys gali būti negrįžtamai sugadintas. Nepatartina įrenginių montuoti patalpose, kuriose yra didelė drėgmė. Vieta turėtų būti pakankamai didelė, kad būtų galima laisvai prieiti prie įrenginio, nes jį reikia reguliariai papildyti druska.

APYLANKOS ĮRENGIMAS

Prietaisas turi vožtuvą, kuriuo prireikus galima apeiti sistemą ir paduoti nefiltruotą vandenį. Uždarykite vandens įleidimo angą. Nuimkite užrakto sklendės apsauginį užraktą. Nuimkite jungiamąją jungtį nuo apylankos ir pritvirtinkite ją su pridedamomis tarpinėmis prie vandens minkštiklio valdymo bloko. Prie nutekamojo vamzdžio yra turbina, kuri gali matuoti vandens srautą. Prieš montuodami patikrinkite, ar turbina sukasi sklandžiai. Patikrinkite stipriai papūsdami į nutekamąjį vamzdį. Užsukite vandens minkštiklio apylanką ant jungiamosios armatūros (valdymo vožtuvo). Įdėkite apsauginę juostą. Įkiškite kištuką vandens skaitikliui prijungti.

Inlet – įėjimas

Outlet – išėjimas

Softener – minkštiklis

Handle – rankena

Flowmeter – srauto matuoklis

Bypas – apylanka

Piston – stūmoklis

Clip – spaustukas

Service – aptarnavimas

 

 

MINKŠTIKLIO ĮRENGIMAS

Įrenginys turi būti prijungtas lanksčiomis žarnomis (į komplektą neįeina). Prieš vandens minkštiklį turi būti įrengtas mechaninis nuosėdų filtras (min. 50 mikronų), kad apsaugotų įrenginį nuo nešvarumų. Jei įrenginys turi veikti su papildomu apylankos vožtuvu, pirmiausia jis turi būti prijungtas prie įrenginio, o paskui prie kanalizacijos. Taip pat galite montuoti įprastus apylankinius vožtuvus, kaip parodyta paveikslėlyje. Raskite srauto krypties rodykles ant valdymo vožtuvo ant vandens įleidimo ir išleidimo angos. Prie įrenginio išleidimo angos turi būti turbina. Prieš montuodami patikrinkite, ar turbina sukasi sklandžiai. Įrenginiui surinkti naudokite turimas montavimo medžiagas. Jei kiltų problemų ar klausimų, kreipkitės į kvalifikuotą įmonę arba įgaliotąją aptarnavimo bendrovę.

Įrenginio skerspjūvis

1 – konteineris
2 – talpos dangtis
3 – apylanka (apėjimo linija)
4 – dervos talpa
5 – viršutinis krepšys
6 – apatinis krepšys
7 – žarna
8 – druskos vožtuvas su plūde
9 – druskos talpa
10 – valdymo galvutė
11 – LCD ekranas
12 – valdymo galvutės flanšinis raktas

 

Regeneracijai naudoto vandens nuotekas iš valdymo galvutės galima prijungti prie kanalizacijos sistemos lanksčia ½ colio nuotekų žarna.

Ant įrenginio korpuso sumontuotą perpildymą taip pat reikia prijungti prie kanalizacijos sistemos lanksčia ½ colio nuotekų žarna.

Kanalizacijos jungtys turi būti įrengtos žemiau druskos lygio talpoje, kad perpildytas vanduo galėtų nutekėti be slėgio.

Prijungus vandens minkštiklį, į rezervuarą reikia pripildyti regeneracinės druskos. Regeneracinės druskos lygis visada turi būti aukštesnis už vandens lygį talpoje. Jei reikia, regeneracinės druskos galima papildyti, kad druskos talpoje būtų pakankamas jos kiekis būsimiems regeneracijos procesams.

Dėmesio: Naudokite tik tablečių pavidalo regeneracinę druską.

Rekomenduojamos surinkimo schemos pavyzdys:

Softened water – suminkštintas vanduo

Inlet water – tiekiamas vanduo

Valve – vožtuvas

Sediment cartrige – nuosėdų filtras

Drain – nuotekos

 

 

Montuojant ir naudojant reikia laikytis šių reikalavimų:
– Gamykloje visi parametrai, tokie kaip vandens kietumas, laikas ir t. t., jau yra nustatyti. Jei ilgesnį laiką (apie 30 dienų) sistemai netiekiama elektros energija, vertes reikia nustatyti iš naujo.
– Sistema automatiškai nustato vandens kietumą ir “suminkština” vandenį pagal jūsų nurodytus parametrus.
– Montuojant rekomenduojama kreiptis į profesionalus.
– Būtina naudoti pirminį geriamojo vandens filtrą, jei įmanoma, su slėgio reduktoriumi, su mažiausiai 50 mikronų filtru.
– Visos jungtys turi būti atliktos pagal galiojančias direktyvas ir standartus.
– Paviršius turi būti lygus ir išlaikyti pripildytos vandeniu sistemos svorį.
– Jungtys turi būti atliekamos atsižvelgiant į vietos sąlygas.
– Prijungimas prie esamos instaliacijos turi būti atliktas lanksčiomis kanalizacijos žarnomis.
– Valdymo vožtuvą galima jungti tik prie esamos vandens sistemos lanksčiomis kanalizacijos žarnomis.
– Lanksti kanalizacijos žarna turi būti prijungta prie kanalizacijos. Vamzdis neturėtų būti ilgesnis nei 6 m.
– Srieginiams sujungimams be papildomo sandariklio, naudokite tinkamą sandariklį, pavyzdžiui, PTFE teflono juostą.
– Pagrindinę vandens jungtį atidarykite tik tada, kai visi darbai atlikti tinkamai
– Vandens kontrolę (pvz., lakmuso popierėliu) reikėtų atlikti reguliariai. Taip užtikrinsite,kad prietaisas vaiktų tinkamai.
– Vandeniui minkštinti naudokite tik tinkamas druskos tabletes (grynumas turi būti 99,5 %). Kitų, pavyzdžiui, smulkintų rūšių druskos, vartoti nerekomenduojama.
– Įrenginys turi būti montuojamas tik eksploatuoti patalpose, 5-45 °C temperatūroje, esant ne per didelei drėgmei.
– Jei vandens linijos slėgis didesnis nei 6 bar, prieš prietaisą turi būti įrengtas slėgio mažinimo vožtuvas.
– Prie valdymo vožtuvo galima jungti tik originalias dalis.
– Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

VALDYMO BLOKAS

Display – ekranas

Menu / confirm – meniu / patvirtinimas

Manual control / back – rankinis valdymas / atgal

Down – žemyn

Up – aukštyn

Klaviatūros blokavimo rodymo piktograma

Jei rodomassimbolis, klaviatūra yra užblokuota. Ši funkcija aktyvuojama po vienos minutės neveikimo. Norėdami įjungti klaviatūrą, turėtumėte vienu metu 5 sekundes palaikyti irmygtukus, kol blokavimo simbolis išnyks.

Meniu mygtukas / patvirtinimas

Paspauskite apatinį mygtuką, kol prietaisas veikia įprastinėmis sąlygomis, atlikta konfigūracija. Tada pasirinkite keičiamą parametrą. Norėdami pasirinkti parametrą, paspauskite dar kartąir parametro vertė pradės mirksėti. Mygtukais irgalite keisti vertę. Nustatę tinkamą parametro vertę, dar kartą paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Rankinis valdymas / Atgal

Paspauskite mygtuką, kai įrenginys veikia įprastu darbo ciklu, kad rankiniu būdu perjungtumėte kitą darbo režimą, pvz., jei vandens kietumas padidėja ir reikia papildomos regeneracijos, galite paspausti mygtuką, kad rankiniu būdu paleistumėte regeneraciją. Regeneracijos metu paspaudę mygtukągalite perjungti atskiras pakopas. Sąrankos režime mygtukasgrąžins į ankstesnį meniu arba pagrindinį ekraną. Įvedus parametro reikšmę, mygtukugrįžtama prie parametro pasirinkimo, neišsaugant reikšmės.

 

Konfigūravimas

Įrenginys turi pagrindinį programavimo režimą. Jame galima nustatyti šiuos parametrus: dabartinį laiką, regeneracijos laiką ir vandens kietumą.

ParametrasDiapazonasNumatytoji reikšmė
Dabartinis laikas00:00 23:59Dabartinis laikas
Regeneracijos laikas00:00 23:59 02:00
Vandens kietumas 50 999mg/L 300 mg /L

Skirtinguose tinkluose vandens kietumas gali skirtis, todėl prieš montuojant rekomenduojama jį patikrinti ir vėliau atlikti visus koregavimus. Sistema nurodo vertę mg/l.
Norėdami perskaičiuoti į šį vienetą, naudokitės lentele.

mmol / lmval / lmg CaCO3 / l ( ppm)Vokiški laipsniaiPrancūziški laipsniaigpg
1 mmol / l =121005,6105,8
1 mval / l =0,501502,852,9
1 mg CaCO3 / l =0,010,0210,0560,10,058
Vokiški laipsniai =0,1780,35617,811,781,04
Prancūziški laipsniai =0,100,2010,000,5610,58
1 gpg =0,1430,2914,300,81,431

Parametrų programavimas

ParametrasProgramavimasEkranas
Dabartinis laikasKai rodomas simbolis , laikykite mygtukus ir paspaustus 5 sekundes, kol simbolis bus rodomas.
1. Paspauskite , kad pasiektumėte Nustatymus, kaip ir su LR1. Parametrų nustatymas "Time" (Laikas) rodomas automatiškai.
2. Paspauskite dar kartą , bus rodomas esamas laikas; skaitmenys "12" pradės mirksėti. Laiką galite keisti mygtukais ir .
3. Paspauskite dar kartą , pradės mirksėti skaitmuo "30". Laiką galite keisti mygtukais ir
4. Dar kartą paspausite mygtuką , kad išsaugotumėte pakeitimus
LR1
Settings
Current time
Timing regeneration
Water hardness LR2
Current time 12:30
Regeneracijos laikas1. Paspauskite ir pasirodys "Išplėstiniai nustatymai"("Advanced setings").
2. Paspauskite ir pasirodys parametras "Regeneration time" (Regeneracijos laikas). Paspauskite ir bus rodoma dabartinė vertė, kaip ir LR3. Skaičiai "02 "pradeda mirksėti ir galite ją reguliuoti mygtukais ir .
3. Paspauskite dar kartą , skaitmenys "00" pradės mirksėti. Ją galite reguliuoti mygtukais ir .
4. Dar kartą paspauskite mygtuką , kad išsaugotumėte pakeitimus
LR3
Regeneration time
02 :00
(Hr: Min)
Vandens kietumas1. Paspauskite mygtuką ir LR1 ekrane pasirodys "Išplėstiniai nustatymai" ("Advanced setings").
2. Spauskite mygtuką , kol pasirodys užrašas "Vandens kietumas". Paspauskite ir LR4 rodoma vertės eilutė. Parametrų reikšmė "300 "mirksi ir ją galite reguliuoti mygtukais ir .
3. Kai paspausite dar kartą , vandens kietumo programavimas bus baigtas.
LR4
Water hardness 300 mg/L

Pirmas naudojimas

Oro išleidimas iš įrenginio

Dėl saugumo priežasčių prieš pirmą kartą įjungiant sistemą būtina išleisti visą orą iš sistemos. Pirmiausia turi būti uždarytas vandens valymo sistemos įvadas arba apylankos vožtuvas turi būti nustatytas į “uždarytą” padėtį. Vėliau reikia atidaryti vožtuvą mėginiams paimti prie vandens minkštiklio, o vandens įleidimo angą galima atidaryti lėtai, palaipsniui, kad vanduo patektų į sistemą. Dėl įtekančio vandens oras girdimai išeina pro atidarytą vožtuvą ant vandens valytuvo. Tik tada, kai iš vožtuvo išeina ne oras, o nuolatinis vandens srautas, vožtuvą galima vėl uždaryti. Įrenginys dabar ištuštintas..

Įrenginio vėdinimas, pripildymas vandeniu

Norėdami išleisti orą iš įrenginio, atidarykite ant įrenginio esantį vožtuvą ir palaipsniui atidarykite vandens tiekimą. Oras išeina girdimai, o kai vandens srovė iš vožtuvo stabilizuojasi, vožtuvą galima vėl uždaryti. Vanduo turėtų bėgti lėtai, o leisdami vandenį turėtumėte padaryti pertraukėlę.

DĖMESIO! Prieš naudojant pirmą kartą, reikia įpilti vandens ir druskos. Tada palaukite 30 minučių, kad druska ištirptų vandenyje. Tada reikia atlikti pirmąjį regeneravimą.

Pirmasis regeneravimas

Regeneraciją galima pradėti paspaudus rankinio valdymo mygtuką . Regeneracija vyksta automatiškai, o jai pasibaigus sistema yra paruošta naudojimui.

Nuolatinis naudojimas ir eksploatacija

Užpildymas ir druskos kiekio kontrolė

Kad druskos nepritrūktų, druskos lygį rezervuare reikia reguliariai tikrinti (geriausia kartą per savaitę).

Prireikus druską reikia papildyti vėliau. Reikia užtikrinti, kad druskos kiekis būtų didesnis už vandens lygį (vandens paviršiaus neturi būti matyti). Druską rekomenduojama naudoti tik tablečių pavidalu.

DĖMESIO! Ištirpusi druska gali sudirginti akis ir odą. Patekus, greitai nuplaukite tekančiu vandeniu.

Druskos nusėdimo išvengimas

Dėl didelės drėgmės arba netinkamos rūšies druskos, druskos talpoje gali susidaryti druskos nuosėdų ir gumuliukų. Tai gali sulėtinti tirpinimo procesą, todėl gali būti tiekiama mažiau sūrymo, o tai sumažina našumą. Tuomet vandens kietumas nebus toks, kokio norima. Jei įtariate esant druskos nuosėdų ir gumulėlių, patartina į sūrymo talpyklą įpilti šilto vandens ir švelniai liečiant talpą atlaisvinti nuosėdas. Jei druskoje yra normalus drėgmės lygis, patikrinkite naudojamos druskos kokybę.

Druskos sankaupos

Purkštuko valymas

Užteršus smėliu, smulkiais akmenukais ir kitomis šiukšlėmis, gali užsikimšti purkštukas, į kurį įleidžiamas sūrymas. Jei prieš vandens valymo sistemą įrengtas nuosėdų filtras ir druska yra tinkamos kokybės, purkštukas neturėtų užsikimšti. Jei vis dėlto taip atsitiktų, purkštuką reikia išvalyti. Brėžinyje parodyta purkštuvo konstrukcija. Pagrindinės atsakingos dalys, jei užsikimštų, pažymėtos 3 ir 2. Norėdami išimti ir išvalyti, pirmiausia turite sustabdyti vandens tiekimą. Tuomet reikia atsukti šalto vandens įleidimo įtaisą. Atsuktuvu atlaisvinti tvirtinimo varžtą (pažymėtą 1). Po to purkštuką galima atlaisvinti nuo valdymo bloko. Atkreipkite dėmesį į sandariklių vientisumą. 12 ir 14 dalys turi būti atlaisvinamos atsuktuvu. Visas dalis reikia nuplauti po švariu, šiltu vandeniu ir prapūsti. Po to visos dalys vėl surenkamos atvirkštine tvarka.

Rankinis regeneracijos paleidimas

Rekomenduojama regeneraciją atlikti rankiniu būdu, jei:
– per trumpą laiką prireikė ypač didelio vandens kiekio
– į sūrymo rezervuarą įpylėte druskos (jei druska nebuvo papildyta ilgą laiką)
Norėdami pradėti regeneraciją, paspauskite mygtuką

Sutrikimų šalinimas

SutrikimasPriežastisSprendimas
Nevyksta regeneracija
Nėra galios
Patikrinkite elektros jungtis - saugiklius, kištuką, maitinimo šaltinį.
Neteisingai nustatyta tvarkyklėSureguliuokite tvarkyklės nustatymus arba kreipkitės į specialistą, kad jis tinkamai nustatytų tvarkyklę.
Įrenginys tiekia kietą vandenįAtvira apylankos linijaUždaryti apylankos liniją
Sūrymo talpoje nėra druskosPasipildykite druskos ir regeneruokite, naudodami momentinio regeneravimo mygtuką
Užterštas purkštukasKreipkitės į specialistą arba išvalykite purkštuvą.
Sūrymo talpa nepakankamai užpiloma vandeniuPatikrinkite sūrymo talpos užpildymo laiko nustatymą ir regeneruokite, naudodami skubaus regeneravimo mygtuką
Per stipriai atidarytas vandens maišytuvas
Pakeiskite vandens maišytuvo nustatymą galvutėje (vandens kietumo reguliavimo rankenėlė)
Vyksta regeneracijos procesas
Palaukite, kol baigsis regeneracija.
Per didelis druskos suvartojimas
Per didelis vandens kiekis sūrymo talpojeSutrumpinkite vandens prasiskverbimo į sūrymo talpoje laiką
Sunaudojama per daug sūrymo tirpaloSutrumpinkite sūrymo paėmimo laiką. Sureguliuokite sūrymo vožtuvo nustatymus.
Slėgio kritimasGeležies nuosėdos minkštinimo įrenginyje
Išvalykite valdiklį ir dugną
Padidinkite regeneracijos dažnumą ir (arba) atgalinio plovimo trukmę.
#rowspan#
Užsikimšęs vandens įrenginys
Patikrinkite, ar vandens nuosėdos neužblokavo priešais prietaisą esančios vandens sistemos
#rowspan#
Įėjimas į valdiklį užterštas nuo montavimo darbų likusiomis šiukšlėmis
Pašalinkite likučius ir išvalykite tvarkyklę.
Užteršta pirminio valymo filtro kasetėIšvalykite arba pakeiskite kasetę
Įrenginyje yra oro
Netinkamas sūrymo vožtuvo veikimas. Prieš pradedant regeneracijos procesą įsitikinkite, kad talpoje yra sūrymo.
Per daug vandens sūrymo talpojePer ilgas vandens papildymo sūrymo talpoje laikasSutrumpinkite sūrymo talpos pildymo laiką
Užsikimšęs purkštuvas
Išvalykite purkštuvą
Svetimkūniai sūrymo vožtuve
Pakeiskite sūrymo vožtuvą

Elektros energijos tiekimo sutrikimai pildant sūrymo talpąPatikrinkite maitinimo šaltinį
Neteisingai įrengtas sūrymo vožtuvas
Sureguliuokite sūrymo vožtuvo nustatymus
Prietaisas nepaima sūrymo
Per mažas slėgis elektros tinkle
Padidinkite vandens slėgį vandens valymo sistemos įvade 13 iki mažiausiai 1,5 baro.
Užsikimšusi sūrymo tiekimo į valdiklį žarna
Patikrinkite sūrymo tiekimo žarną ir pašalinkite visus srautą stabdančius blokus
Nuotėkis iš sūrymo tiekimo žarnos į valdiklį
Pakeiskite žarną, kuria sūrymas tiekiamas į valdiklį
Sugadintas purkštukas
Pakeiskite purkštuką
Užsikimšęs nutekamasis vamzdis į kanalizaciją
Patikrinkite nuotekų žarną ir pašalinkite visus užsikimšimus, kurie apsunkina nuotekų tekėjimą
Nuolatinis kanalizacijos nuotėkis


Teršalai galvutėje
Patikrinkite galvutės vidų, pašalinkite nešvarumus ir patikrinkite galvutės veikimą skirtingose regeneracijos padėtyse
Regeneracijos metu nutrūkęs elektros energijos tiekimasPatikrinkite maitinimo šaltinį
Ekrane rodoma klaida E1-E4
Elektrinės arba elektroninės dalies pažeidimas
Kreipkitės į specialistą
Apdorotas vanduo sūrusBlogai išplautas dugnas
Patikrinkite ir užtikrinkite nuotekų srauto pastovumą. Pratęskite nuosėdų skalavimo laiką. Patikrinkite, ar slėgis tinkle yra tinkamas.

Sertifikatai

RX valdikliai yra sertifikuoti:

Valstybinio higienos departamento (PZH) Nr. HK/W/0248/01/2013, kuriame nurodoma, kad RX valdikliai atitinka higienos reikalavimus ruošiant vartojimui skirtą vandenį.

ISO 9001:2000, kuriame nurodoma, kad RX valdikliai gaminami pagal ISO 9001:2000 kokybės vadybos sistemą.

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

Kilmės šalis: Kinija

RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt

UAB H2Oras

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

TEL. +370 655 05109

MONTUOTOJO UŽSAKYMAS

TEL. +370 655 05109

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?