+370 655 05109 pagalba@91.lt
Select Page
Print Friendly, PDF & Email

IMOUMLIVE AKUMULIATORINĖS

ŽOLIAPJOVĖS-KRŪMAPJOVĖS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

KODAS: DCCYJ

Domina ši žoliapjovė – krūmapjovė? Aplankykite www.ftool.lt

Įvadas

Gerbiamas kliente!

Prieš naudodamiesi šiuo įrankiu, atidžiai perskaitykite visas saugos taisykles ir instrukcijas.

DRAUDŽIAMA NAUDOTI SU KITŲ GAMINTOJŲ AKUMULIATORIAIS (MAKITA IR PAN.), NES JOS SUDEGINA PRIETAISĄ IR PRARANDAMA GARANTIJA. MUSU MEISTRAI TURI GALIMYBĘ NUSTATYTI, KAD ĮRENGINYS BUVO NAUDOTAS SU NEORIGINALIU AKUMULIATORIUMI

Saugos instrukcijos

ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite ir išsinagrinėkite visas instrukcijas, iliustracijas ir taisykles, pateikiamas šiame vadove. Jei nesilaikysite įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) galite patirti rimtų sužalojimų.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jais pasinaudoti ateityje.

Įspėjimuose vartojama sąvoka “elektrinis įrankis” reiškia nuo maitinimo tinklo maitinamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatorinį elektrinį įrankį.

Darbo vietos sauga

Darbo vietą laikykite švarią ir gerai apšviestą. Užgriozdintose ar tamsiose vietose gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

Nedirbkite su įrankiu sprogioje aplinkoje, pvz. esant degių skysčių, dujų ar dulkių. Įrankio sukeltos kibirkštys gali būti užsiliepsnojimo ir/ar sprogimo priežastimi.

Saugokite vaikus ir pašalinius asmenis, kai dirbate su įrankiu. Dėl išsiblaškymo galite prarasti kontrolę.

Asmeninė sauga

1. Visą laiką būkite budrūs ir sutelkite dėmesį į darbą. Dirbdami privalote išlikti budrūs. NEDIRBKITE su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ir kitų priemonių. Nesilaikydami šių taisyklių galite sunkiai susižeisti.

2. Asmeninės apsaugos priemonės – dėvėkite akių apsaugos priemones, ypač dulkėtoje aplinkoje. Jei reikia, dėvėkite neslystančią apsauginę avalynę ir klausos apsaugos priemones.

3. Netyčinio įjungimo prevencija – nešiodami įrankį NEDĖKITE pirštų ant maitinimo jungiklio. Prieš nešdami įrankį įsitikinkite, kad akumuliatorius išimtas.

4. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų kojos nebūtų įsipainiojusios į judančias įrankio dalis. Prieš paleisdami elektrinį įrankį visada laikykite pusiausvyrą. Tai leis išvengti nelaimingų atsitikimų. 

5. NEDĖVOKITE laisvų drabužių / aksesuarų. Laikykite plaukus ir drabužius atokiau nuo judančių įrankio dalių.

6. Visą laiką turėtumėte išlikti budrūs, kontroliuoti įrankį, nepriklausomai nuo to, kaip gerai esate susipažinę su įrankio valdymu. Saugos taisyklių nepaisymas gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.

Elektrinių įrankių naudojimo instrukcijos ir atsargumo priemonės

Grandininio pjūklo kištukai turi atitikti kištukinį lizdą. Niekada nekeiskite kištuko jokiais kitais. Nenaudokite jokių adapterių kištukų su įžemintu (įžemintais) elektriniais įrankiais. Nemodifikuoti kištukai ir juos atitinkantys lizdai sumažins elektros smūgio riziką

Venkite kūno sąlyčio su įžemintais paviršiais, pvz. vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas yra įžemintas padidėja elektros smūgio pavojus.

Nelaikykite elektrinio įrankio lietuje ar drėgmėje. Vanduo patekęs į elektrinį įrankį padidins elektros smūgio riziką.

Nenaudokite laido ne pagal paskirtį. Niekada nenaudokite laido nešiojimui, netraukite už laido išjungdami elektrinį įrankš. Laikykite laidą atokiau nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę laidai padidina elektros smūgio pavojų.

Jei neišvengiamai tenka dirbti drėgnoje vietoje, naudokite nuo liekamosios srovės įtaiso (RCD) apsaugotą maitinimo šaltinį, kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų.

Asmeninė sauga

Būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir vadovaukitės sveiku protu dirbdami su elektriniu įrankiu. Nenaudokite, kai esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Nedėmesingumo akimirką, dirbant elektriniu įrankiu, galite sunkiai susižeisti.

Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugos priemones, kaukę nuo dulkių, neslystančią apsauginę avalynę, šalmą, klausos apsaugos priemones. Jas tinkamai naudojant, sumažės sužalojimo tikimybė. Užkirskite kelią netyčiniam paleidimui. Įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtoje padėtyje prieš prijungiant prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus, imant ar nešant įrankį.

Prieš įjungdami elektrinį įrankį, išimkite bet kokį reguliavimo raktą arba veržliaraktį. Veržliaraktis arba raktas, paliktas prie besisukančios elektrinio įrankio dalies, gali sužaloti.

Naudodami nekelkite per aukštai. Laikykitės tinkamos padėties ir pusiausvyros visą laiką. Tai leidžia geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.

Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Laikykite plaukus, drabužius ir pirštines atokiau nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įsipainioti į judančias dalis.

Elektrinio įrankio naudojimas ir priežiūra

Nenaudokite įrankio ne pagal paskirtį. Naudokite jūsų darbui tinkamą įrankį. Tinkamas elektrinis įrankis atliks darbą geriau, saugiau ir efektyviau.

Nenaudokite įrankio, jei neveikia jungiklis, jei jungiklio negalima įjungti ir išjungti. Bet koks įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir privalo būti suremontuotas.

Atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus bateriją nuo įrankio prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, keičiant priedus arba sandėliuojant elektrinį įrankį. Tokia prevencinė saugos priemonės sumažina netyčinio įsijungimo tikimybę.

Kai nedirbate, įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite asmenims, nesusipažinusiems su įrankio valdymo instrukcijomis ar šiomis instrukcijomis naudoti įrankį. Elektriniais įrankiais naudotis neapmokytiems asmenims yra pavojinga.

Patikrinkite, ar visos judančios dalys yra tinkamose padėtyse ar jos pritvirtintos savo vietose. Patikrinkite, ar nėra sulūžusių dalių, kurios gali turėti įtakos įrankio veikimui. Prieš pradėdami eksploatuoti sutaisykite / pakeiskite visas sulūžusias dalis. Blogai prižiūrimas elektrinis įrankis gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.

Laikykite ašmenis aštrius ir švarius. Su gerai prižiūrimais ašmenimis įrankį lengva valdyti ir jis rečiau užstringa.

Tinkamus elektrinius įrankius, priedus ir žoliapjovių galvutes rinkitės sekdami naudojimo instrukcijas, darbo sąlygas ir darbo paskirtį. Naudojant elektrinį įrankį ne tam, kam jis skirtas, gali kilti pavojingų situacijų.

Laikykite rankeną švarią ir neriebaluotą. Slidi rankena negali užtikrinti tinkamo įrankio valdymo.

NEDĖVĖKITE medžiaginių pirštinių, kurios gali darbo metu įsipainioti. Medžiaginių pirštinių dėvėjimas gali tapti sužalojimų priežastimi.

Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir priežiūra

Įkraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu. Įkroviklis, kuris tinka vieno tipo akumuliatoriui, gali kelti gaisro pavojų, kai naudojamas su kito tipo akumuliatoriumi.

Naudokite tik tam elektros įrankiui skirtą akumuliatorių. Kiti, konkrečiam įrankiui neskirti akumuliatoriai gali sukelti sužalojimus arba gaisrą.

Akumuliatorių laikykite atokiau nuo bet kokių metalinių daiktų, tokių kaip segtukai, monetos, raktai, vinys, varžtai ar kiti smulkūs metaliniai daiktai. Trumpas dviejų akumuliatoriaus gnybtų sujungimas gali sukelti gaisrą.

Netinkamai elgiantis su akumuliatoriumi gali išsilieti skystis. Nelieskite iš akumuliatoriaus ištekėjusių skysčių. Atsitiktinai palietus kruopščiai nuplaukite vandeniu. Atsitiktinai patekus į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali būti ėsdinantis arba degus.

NENAUDOKITE pažeisto ar modifikuoto akumuliatoriaus ar įrankio, gali kilti nenumatytų padarinių: užsidegti, sprogti ir pan.

Saugokite akumuliatorių nuo karščio, nuolatinės kaitrios saulės, ugnies, vandens ir drėgmės. Užkirskite kelią sprogimo pavojui. Akumuliatoriaus veikimas ugnimi arba aukštesne nei 130 °C temperatūra gali sukelti sprogimą.

Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų. NEĮKRAUKITE akumuliatoriaus ar elektrinio įrankio jei temperatūra yra aukštesnė, nei nurodytos ribos. Netinkamas įkrovimas arba įkrovimas už nurodytos temperatūros ribų gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.

Priežiūra

PRIEŽIŪRA

1. Techninę priežiūrą turi atlikti specialistai, naudodami originalias atsargines dalis. Taip užtikrinama, kad suremontuotą elektrinį įrankį bus saugu naudoti.

2. NEBANDYKITE taisyti sugadinto akumuliatoriaus. Akumuliatorių gali taisyti tik gamintojas arba įgalioti techninės priežiūros paslaugų teikėjai.

AKUMULIATORINIO ĮRANKIO SAUGOS DIAPAZONAS

1. Rankinio įrankio saugos įspėjimai.
2. Būkite susipažinę su įrankio valdymu ir veikimu.
3. Išjungus maitinimą, ašmenys toliau sukasi ir lėtai sustoja.
4. Draudžiama leisti įrankį valdyti vaikams ar nepatyrusiems darbuotojams. Laikykitės vietinių įstatymų ir taisyklių, kuriuose nurodytas amžius, nuo kurio galima dirbti su įrankiu.
5. Prieš pradėdami dirbti įsitikinkite, kad tarp peilių nėra įstrigusių kietų daiktų, pavyzdžiui, šakų ir akmenų. Kieti daiktai gali trukdyti varikliui veikti ir sugadinti ašmenis.
6. Įsitikinkite, kad darbo vietoje nėra elektros linijos, vandentiekio vamzdžio, dujų vamzdžio ir pan. Šių įrenginių sugadinimas gali sukelti pavojų.

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

MAKSIMALUS PJOVIMO SKERSMUO: 14 COLIŲ
GALIA: 700 W
GREITIS: 4500 APS/MIN
AKUMULIATORIAUS BLOKAS: LI-LON TIPO AKUMULIATORIAUS BLOKAS
ĮTAMPA: 21V
TALPA: 3.0AH 55Wh
ĮKROVIKLIO ĮVESTIS: 100-240V-50/60HZ 2A
ĮKROVIKLIO IŠVESTIS: 21,0 V-1,5A

Naudojimo instrukcijos

​1. NEDIRBKITE su įrankiu, jei apsauginis skydas yra pažeistas arba netinkamai sumontuotas.

2. Įrankiu dirbkite tik gerai apšviestoje aplinkoje, esant geram matomumui.

3. Dirbdami su įrankiu žiemą, atkreipkite dėmesį į slidumą ir drėgmę. Sniegas ir ledas gali sugadinti įrankį. Visada laikykitės tinkamos padėties ir pusiausvyros. Atkreipkite dėmesį į ašmenis, kad neįsipjautumėte.

4. Laikykite rankas ir kojas atokiau nuo pjovimo zonos, ypač kai veikia variklis.

5. NEKELKITE žoliapjovės galvutės aukščiau juosmens.

6. NEDIRBKITE įrankiu, kai stovite ant kopėčių.

7. NEDIRBKITE įrankiu, kai stovite ant nestabilaus paviršiaus.

8. Pašalinkite iš darbo vietos bet kokį smėlį, žvyrą, vinis ir t. t. Šie pašaliniai daiktai gali pažeisti ašmenis. Skraidančios nuolaužos taip pat gali sukelti rimtų kūno sužalojimų.

9. Nedelsdami išjunkite įrankį, jei ašmenys atsitrenkia į akmenis ar kitus kietus daiktus. Apžiūrėkite, ar ašmenys nėra pažeisti.

10. Dirbdami laikykite įrankį abiem rankomis. Nevaldykite įrankio viena ranka. Įsitikinkite, kad turite tvirtą pagrindą.

11. Darbo metu įrankis turi būti su visomis apsauginėmis priemonėmis.

12. Akumuliatorius turi būti išimtas iš įrankio nurodytais atvejais: kai įrankis paliekamas be priežiūros; prieš šalinant bet kokį užsikišimą; prieš tikrinant, valant ar remontuojant įrankį; prieš atliekant reguliavimą, keičiant priedus ar sandėliuojant; perkeliant ir transportuojant.

13. NEDIRBKITE įrankiu, jei esate pavargę. Dėl operatoriaus nuovargio gali būti prarastas įrankio valdymas. Įsitikinkite, kad per kiekvieną darbo valandą darote 10-20 min. pertrauką.

14. NEDIRBKITE įrankiu ant stataus šlaito.

Techninės priežiūros instrukcijos

​1. Prieš pradėdami dirbti, apžiūrėkite įrankį ir apsaugos priemones.

2. Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, keisdami peilius ir valydami įrankį, išjunkite variklį ir išimkite iš jo akumuliatorių.

3. Išėmę iš įrankio akumuliatorių, apžiūrėkite, ar įrankis nėra pažeistas.

4. Patikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių ar pažeistų dalių, pavyzdžiui, įtrūkimų ant ašmenų.

5. Nenaudojamą įrankį laikykite sausoje ir gerai vėdinamoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

6. Naudokite tik gamintojo autorizuotas atsargines dalis ir priedus.

7. Įsitikinkite, kad ventiliacijos angoje nėra šiukšlių.

8. Reguliariai tikrinkite ir prižiūrėkite įrankį, ypač prieš kiekvieną operaciją ir po jos.


*Šį vadovą saugokite, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje

Įspėjimas: Prašome neignoruoti saugos įspėjimų ir taisyklių. Saugos taisyklių visada reikia laikytis, net jei esate susipažinę su naudojimo procedūromis. Nesilaikant naudojimo instrukcijų ir saugos taisyklių, galima sunkiai susižaloti.

1. NELEISKITE ĮVYKTI trumpajam akumuliatoriaus sujungimui!

(1) NELIESKITE akumuliatoriaus gnybtų jokiomis laidžiomis medžiagomis

(2) NEDĖKITE akumuliatoriaus į tą pačią talpą su kitais metalais, pavyzdžiui, vinimis, monetomis ir t. t.

(3) NEPILKITE ant akumuliatoriaus vandens, neleiskite jam sulyti. Trumpai sujungtas akumuliatorius gali generuoti didelę elektros srovę, dėl to gali perkaisti, užsidegti ar net sugesti.

(4) NENAUDOKITE įrankio lyjant lietui.

(5) Po kiekvienos operacijos išimkite akumuliatorių iš įrankio.

2. NElaikykite įrankio ar akumuliatoriaus tokioje vietoje, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 °C (122 °F).

3. NESUDEGINKITE akumuliatoriaus, net jei akumuliatorius yra smarkiai pažeistas arba visiškai susidėvėjęs. Akumuliatorius, veikiamas ugnies, gali sprogti.

4. Nemėtykite akumuliatoriaus.

5. NEJUNKITE pažeisto akumuliatoriaus prie įrankio.

6. Pridėtas ličio jonų akumuliatorius atitinka Pavojingų medžiagų taisyklių reikalavimus. Trečioji šalis / siuntų gabenimo agentas turėtų laikytis konkrečių reikalavimų, kad iš anksto paruoštų pakuotę ir ženklinimą komerciniam gabenimui. Dėl akumuliatoriaus gabenimo pasikonsultuokite su pavojingų medžiagų ekspertais. Taip pat vadovaukitės naujausiomis ir išsamiomis vietinių valdžios įstaigų nustatytomis taisyklėmis. Naudokite skaidrias juostas, kad apsaugotumėte svarbią informaciją ant pakuotės. Akumuliatorius turi būti tvirtai pritvirtintas pakuotėje ir nejudėti.

7. Norėdami išmesti panaudotą akumuliatorių, vadovaukitės vietos teisės aktais.

8. Akumuliatorių galima naudoti tik šiam gaminiui. Naudojant akumuliatorių kituose gaminiuose, gali kilti gaisras, perkaitimas, sprogimas arba ištekėti elektrolitas.

Įkrovimo instrukcijos

Indikatoriaus lemputės būsena

Raudona: įkrovimas

Žalia: įkrovimas baigtas

Prieš įkraudami įsitikinkite, kad akumuliatorius nėra užterštas ir drėgnas. Prieš pirmą kartą naudodami akumuliatorių visiškai įkraukite. Po įkrovimo, prieš išimdami akumuliatorių iš įkroviklio, atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo.

*Prašome išsaugoti šį vadovą, kad galėtumėte juo pasonaudoti ateityje

PASTABA: naudokite tik originalų akumuliatorių ir įkroviklį. Antrinės rinkos ar modifikuotas akumuliatorius gali sukelti sprogimą, gaisrą, sužaloti asmenis ir padaryti kitos žalos.

Patarimai, kaip prailginti akumuliatoriaus veikimo laiką

1. Įkraukite akumuliatorių, kol jis pilnai neišsikrovęs. Kai akumuliatorius išsikrauna, sustabdykite darbą ir įkraukite akumuliatorių.

2. NEKRAUKITE akumuliatoriaus, kuris jau buvo visiškai įkrautas. Perkraunant akumuliatorių, gali sutrumpėti akumuliatoriaus eksploatavimo laikas.

3. Apžiūrėkite ir įkraukite akumuliatorių kambario temperatūroje (10 °C – 40 °C arba 50°F – 104°F). Įkraukite akumuliatorių tik tada, kai akumuliatorius visiškai atvės.

Funkcijų aprašymai

Akumuliatoriaus apsaugos sistema

Dėl ilgo ir nuolatinio veikimo laikotarpio akumuliatorius gali perkaisti. Suveikus apsaugai nuo perkaitimo, akumuliatorius automatiškai išsijungs. Prieš vėl įjungdami įrankį palaukite, kol akumuliatorius atvės. Kai akumuliatoriaus lygis žemas, netrukus po įjungimo variklis išsijungia, tai yra požymis, kad akumuliatoriaus lygis žemas. Išimkite akumuliatorių iš įrankio ir įkraukite.

Prieš pradedant naudoti įrankį

PASTABA: Prieš reguliuodami koto ilgį, išjunkite įrankį ir išimkite iš jo akumuliatorių. To nepadarę, galite susižaloti.

1. Ištieskite kotą išskleisdami viršutinį strypą į tiesią padėtį ir užfiksuokite fiksatorių, kad kotas būtų pritvirtintas reikiamoje vietoje.

2. Koto ilgio reguliavimas: atlaisvinkite movos fiksatorių, sureguliuokite stulpo ilgį ir užfiksuokite movos fiksatorių, kad pritvirtintumėte.

3. Žoliapjovės galvutės kampo reguliavimas: žoliapjovės galvutės kampą galima reguliuoti nuo 0 iki 90 laipsnių pagal vejos nuolydį.

Surinkimas

PASTABA: Prieš montuodami įrankį, išjunkite jį ir išimkite akumuliatorių. NEĮJUNKITE įrankio, kol nesumontuoti visi mazgai. Netyčinis iš dalies surinkto įrankio paleidimas gali sukelti sunkius sužalojimus.

Pagalbinės rankenos montavimas

Kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje, uždėkite rankeną ant koto. Rankeną pritvirtinkite įkišdami šešiakampį varžtą į lizdą ir priverždami jį veržle.

Pagalbinės rankenos kampo reguliavimas, atlaisvinkite sraigtinę veržlę, sureguliuokite pagalbinę rankeną norimu kampu ir priveržkite sraigtinę veržlę.

 

Apsaugos priemonių montavimas

PASTABA: montuodami apsauginį skydą, atkreipkite ypatingą dėmesį į ašmenis, nes jie gali sužaloti žmogų. Nedelsdami sustabdykite įrankį jei apsauginė apsauga atsilaisvino. Prieš tęsdami darbą priveržkite du šešiakampius varžtus ant apsauginio gaubto, kitaip nupjauta žolė gali išskristi ir sužaloti.

Norėdami sumontuoti apsauginį gaubtą, pirmiausia ant aliuminio strypo galo uždėkite juodą tvirtinimo gumą, tada pritvirtinkite apsauginį gaubtą prie juodos gumos, tada priveržkite du šešiakampius varžtus, kad pritvirtintumėte apsauginio gaubto galinę dalį.

Pjovimo valo montavimas

PASTABA: Jei pjovimo valas darbo metu atsitrenkia į akmenis ar kitus kietus daiktus, sustabdykite įrankį ir patikrinkite, ar valas nepažeistas. Jei reikia, pakeiskite pažeistą pjovimo valą. Pažeista valas gali rimtai sužaloti.

Pastaba: montuodami arba keisdami pjovimo valą atkreipkite dėmesį į apsauginio skydelio ašmenis, nes aštrūs ašmenys gali sužaloti žmogų. Pastaba: naudokite tik originalų pjovimo valą.

1. Pjovimo valą lengviau pakeisti, kai žoliapjovės galvutė apversta apačia aukštyn.
2. Perkiškite abu valus per įstrižas disko kilpas. Sulenkite trumpuosius valo galus ir įstatykite juos atgal į greta įstrižinių kilpų esančias kilpas. Patraukite ilguosius valo galus, kad įsitikintumėte, jog jie yra įtempti ir saugūs.
3. Sumontuotą pjovimo valo diską įstatykite į pagrindinio pavaros veleno verpstę. Įkiškite tvirtinimo varžtą per variklio korpuso ąselę, kad užfiksuotumėte pavaros veleną. Ant pagrindinio pavaros veleno uždėkite poveržlę ir šešiakampę veržlę. Šešiakampę veržlę priveržkite sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę T formos veržliarakčiu. Tada ištraukite tvirtinimo varžtą. Dirbdami mūvėkite apsaugines pirštines, kad išvengtumėte sužalojimų

 

Pjovimo valo nuėmimas

Įkiškite tvirtinimo varžtą į variklio korpuso ąselę, kad užfiksuotumėte pavaros veleną. Atlaisvinkite šešiakampę veržlę sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę T formos veržliarakčiu. Tada ištraukite tvirtinimo varžtą.

Gyvatvorių kirpimo ašmenų montavimas

ĮSPĖJIMAS: Nedelsiant pakeiskite pažeistą geležtę, nes ji gali sumažinti pjovimo efektyvumą.

PASTABA: montuodami arba keisdami gyvatvorės kirpimo ašmenis mūvėkite apsaugines pirštines. Venkite tiesioginio kontakto su ašmenimis. Aštrūs ašmenys gali sužaloti žmogų. Naudokite tik originalius gyvatvorių kirpimo ašmenis.

1. Ašmenis lengviau pakeisti, kai žoliapjovės galvutė yra apversta apačia aukštyn.

2. Įkiškite tvirtinimo varžtą per variklio korpuso ąselę, kad užfiksuotumėte pavaros veleną. Į pagrindinį pavaros veleną įstatykite gyvatvorių kirpimo ašmenis. Ant pavaros veleno uždėkite poveržlę ir šešiakampę veržlę. Šešiakampę veržlę priveržkite sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę T formos veržliarakčiu. Tada ištraukite tvirtinimo varžtą. Dirbdami mūvėkite apsaugines pirštines, kad išvengtumėte sužalojimų.

Gyvatvorių kirpimo ašmenų nuėmimas

Įkiškite tvirtinimo varžtą į variklio korpuso ąselę, kad užfiksuotumėte pavaros veleną. Šešiakampę veržlę atlaisvinkite sukdami pagal laikrodžio rodyklę T formos veržliarakčiu. Tada ištraukite tvirtinimo varžtą. Dirbdami mūvėkite apsaugines pirštines, kad išvengtumėte sužalojimų.

Plieninių piktžolių šepečių montavimas

Atsargiai: Plieninis piktžolių šepetys gali dideliu greičiu išmesti mažus akmenis ar kitus kietus daiktus ir sukelti rimtų sužalojimų.

Pastaba: montuodami arba keisdami plieninį piktžolių šepetį mūvėkite apsaugines pirštines. Venkite tiesioginio kontakto su plieninėmis vielomis. Aštrios vielos gali sužaloti.

Pastaba: keiskite plieninį piktžolių šepetį, kai jis susidėvi. Susidėvėjęs plieninis piktžolių šepetys gali išmesti plieninių vielų nuolaužų, dėl to gali sužaloti.

Pastaba: naudokite tik originalų plieninį piktžolių šepetį.

1. Lengviau pakeisti šepetį, kai žoliapjovės galvutė yra apversta apačia aukštyn.

2. Įkiškite tvirtinimo varžtą per variklio korpuso ąselę, kad užfiksuotumėte pavaros veleną. Plieninį piktžolių šepetį įdėkite į pagrindinio pavaros veleno veleną. Ant pavaros veleno uždėkite poveržlę ir šešiakampę veržlę. Šešiakampę veržlę priveržkite sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę T formos veržliarakčiu. Tada ištraukite tvirtinimo varžtą. Dirbdami mūvėkite apsaugines pirštines, kad išvengtumėte sužalojimų.

Plieninių piktžolių šepečių nuėmimas

Įkiškite tvirtinimo varžtą į variklio korpuso ąselę, kad užfiksuotumėte pavaros veleną. Atlaisvinkite šešiakampę veržlę sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę T formos veržliarakčiu. tada ištraukite tvirtinimo varžtą. Dirbdami mūvėkite apsaugines pirštines, kad išvengtumėte sužalojimų.

Naudojimas

GaVejos pjovimas

PASTABA: Venkite įrankio susidūrimo su betono/asfalto grindiniu.Dėl šio susidūrimo įrankis gali būti sugadintas.

PASTABA: Geriausias pjovimo judesys yra 4-5 cm atstumu prieš pjovimo valą. Pjovimo valas turi būti tinkamo ilgio.  Jei jis per ilgas, gali susipainioti ir sugadinti įrankį.

Pagalbinę rankeną laikykite statmenai kotui. Laikykite kotą 50 laipsnių kampu žemės atžvilgiu ir lėtai sukite jį iš kairės į dešinę, kad nupjautumėte žolę nuo viršaus iki apačios.

PASTABA: Venkite pjauti aukštą žolę prie pat šaknų. Žoliapjovės galvutė gali įsipainioti į aukštą žolę, galite perkrauti variklį ir sugadinti.

PASTABA: pjovimo valas ir gyvatvorių žirklių ašmenys darbo metu NEGALI liestis su žeme. Galima perkrauti variklį ir jį sugadinti.

PASTABA: NEGALIMA žoliapjovės per vešlią žolę stumti jėga.

Žolės pjovimas šalia medžių, plytų ir akmenų

Pakreipkite žoliapjovę tam tikru kampu, kad pjovimo ašmenys / gyvatvorių ašmenys nesusidurtų su žeme. Žolę pjaukite pjovimo valo arba gyvatvorių ašmenų galu trumpais judesiais.

PASTABA: Atkreipkite dėmesį į pjovimo valą arba ašmenis, kai įrankiu dirbate aplink medžius arba plytas, kad išvengtumėte valo / ašmenų susidūrimo su medžiais / plytomis. Veikimo metu rekomenduojama laikytis bent 5 cm atstumo nuo medžių ar plytų. Pjovimo ašmenys gali nutrūkti ir sulūžti atsitrenkus į medžius ar plytas. Jei pjovimo valas nutrūko ritės viduje, vadovaukitės keitimo ir montavimo procedūra ir pakeiskite.


Priežiūra

ĮSPĖJIMAS: Prieš atlikdami bet kokius patikrinimus ar techninę priežiūrą išjunkite įrankį ir išimkite akumuliatorių. Jei to nepadarysite, prietaisas gali netyčia įsijungti ir sukelti rimtų sužalojimų.

PASTABA: NEVALYKITE įrankio benzinu, benzenu, skiedikliu, alkoholiu ar kitais panašiais valikliais. Šie valikliai gali pakeisti įrankio spalvą, jį deformuoti arba sulaužyti. Reguliariai atlikite reikiamą techninę priežiūrą, kad užtikrintumėte įrankio saugumą ir patikimumą.

Valymas

Švariu skudurėliu arba muiluotu vandeniu pašalinkite purvą, dulkes ar nupjautą žolę. Leiskite įrankiui gerai išdžiūti. Įsitikinkite, kad ant variklio korpuso neliko nupjautos žolės.

Laikymas

Rankenoje esanti skylė, skirta įrankį pakabinti ant sienos. Taip pat įrankį galite sulankstyti ir įdėti į įrankių dėžę.

Gedimų šalinimas

Prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą patys apžiūrėkite įrankį. Jei pastebėjote bet kokią problemą, kuri neaptarta šiame naudotojo vadove, NEDIRBKITE SU ĮRANKIU. Dėl bet kokių techninės priežiūros ar dalių keitimo susisiekite su pardavėju.

ProblemaGalima priežastisSprendimas
Variklis neveikia

Akumuliatorius neprijungtas
Prijunkite akumuliatorių
Akumuliatoriaus gedimas (žema įtampa)Įkraukite akumuliatorių. Jei problema išlieka, pakeiskite akumuliatorių
Pavaros sistemos gedimasDėl techninės priežiūros kreipkitės į pardavėją
Variklis nustojo veikti po to, kai įrankis kurį laiką veikėAkumuliatorius išsikrovėĮkraukite akumuliatorių. Jei problema išlieka, pakeiskite akumuliatorių
Akumuliatorius perkaitoIšjunkite įrankį ir leiskite akumuliatoriui atvėsti prieš įjungiant iš naujo
Variklis negali pasiekti maksimalaus greičioNetinkamai prijungtas akumuliatoriusPrijunkite akumuliatorių pagal instrukcijas naudotojo vadove
Akumuliatorius yra išsikrovęsĮkraukite akumuliatorių. Jei problema išlieka, pakeiskite akumuliatorių
Pavaros sistemos gedimas Dėl techninės priežiūros kreipkitės į pardavėją
Ašmenys / strypas nejuda (edelsdami išjunkite įrankį!) Tarp ašmenų ir apsauginio gaubto įstrigo pašalinių daiktų (šakų ir pan.).Pašalinkite įstrigusius objektus
Pavaros sistemos gedimasDėl techninės priežiūros kreipkitės į pardavėją
Nenormalus vibravimas (nedelsiant išjunkite įrankį!) Nutraukta viena nailoninio pjovimo valo pusė pažeistaLengvai trinktelėkite žoliapjovės galvute į žemę, kad išlaisvintumėte pjovimo valą
Pavaros sistemos veikimo sutrikimasDėl techninės priežiūros kreipkitės į pardavėją
Negalima sustabdyti įrankio arba variklio (nedelsdami išimkite akumuliatorių!) Maitinimo arba elektronikos gedimas
Išimkite akumuliatorių ir kreipkitės į pardavėją, kad atliktų techninę priežiūrą

Papildomi priedai

Pastaba: naudokite tik šiame naudotojo vadove išvardytus priedus. Bet kokie antrinės rinkos priedai gali sukelti sužalojimus. Priedus reikia naudoti tik pagal paskirtį.
* Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite mums el. paštu.

Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus

GARANTIJA

24 mėnesiai asmeniniam naudojimui
12 mėnesių komerciniam naudojimui

Įrenginys neturi specialių garantijos kortelių - garantiją įrodo įsigijimo dokumentas (kvitas arba sąskaita faktūra).

Esant paslėptiems gamyklos defektams, įrenginys bus suremontuotas arba pakeistas nauju, jei jo remontas neįmanomas arba neekonomiškas.

Pardavėjas garantuoja atsarginių dalių tiekimą mažiausiai penkerius metus nuo garantijos laikotarpio pabaigos.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik jei reikia keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Garantiniu laikotarpiu atskleistų gedimų ir defektų taisymas nemokamo aptarnavimo centre bus atliktas per 14 dienų nuo įrenginio, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

Pardavėjas neatsako, jei įrenginys naudojamas netinkamai.

Garantija neapima nuostolių, atsiradusių naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Pardavėjas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradusią naudojant ar nenaudojant įrenginį arba jo priedus.

Garantinis remontas neatliekamas jei įrenginys sugadinamas dėl netinkamos tiekiamo vandens kokybės.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, turi būti užtikrinta, kad keičiamos įrenginio dalys, būtų reguliariai keičiamos.

 

GARANTIJA NETAIKOMA

Įprastam nusidėvėjimui.

Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems transportavimo, montavimo ir/ar netinkamo naudojimo metu.

Žalai atsiradusiai dėl netinkamų ekspoatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir/ar saulės spindulių).

Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, elektros įtampos šuoliai, dulkėtumas, riaušės, vagystė ir kt.).

Garantija netaikoma, jei pažeidžiama įrenginio sandara arba atliekama kokia nors modifikavimo procedūra.

Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko naudojimo vadove pateiktų nurodymų.

 

NORINT PASINAUDOTI ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS BŪTINA PATEIKTI

- įrenginio pirkimo įrodymą (sąskaitos faktūros numerį arba užsakymo numerį);

- nurodyti defektą arba gedimą.

ELEKTROS PREKIŲ UTILIZACIJA

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad įrenginys neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginys turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami įrenginį teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

RAŠYKITE MUMS

info@ftool.lt

UAB RYKAS

P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva

SKAMBINKITE

PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?